Wrogie Przejęcie Spółki: Metody i Strategie Obrony

Wrogie Przejęcie Spółki: Metody i Strategie Obrony

Firmy, które zaczynają przegrywać w konkurencyjnej walce szukają różnych sposobów na poprawę swoich wyników ekonomicznych. Jedną z metod radzenia sobie z tą sytuacją jest przejęcie przez inny podmiot. Ten sposób radzenia sobie z sytuacją firm pozostających w tyle zaczął się…

Inwestorzy Instytucjonalni i Detaliczni – Czym się Różnią?

Inwestorzy Instytucjonalni i Detaliczni - Czym się Różnią?

Wszyscy inwestorzy mają ten sam cel: zminimalizować ryzyko i zmaksymalizować zysk. Czy jednak wszyscy inwestorzy mają takie same szanse na osiągnięcie swoich celów? Czy inwestorzy indywidualni mogą w konkurować z dużymi inwestorami instytucjonalnymi jeśli nie mają zasobów, informacji lub doświadczenia?…

Split Czyli Podział Akcji – Jak Wpływa na Inwestycje?

Split Czyli Podział Akcji - Jak Wpływa na Inwestycje?

Wielu z Was pamięta splity akcji Apple i Tesli, które miały miejsce w burzliwym roku 2020. Podział akcji może przybierać różne formy i nie wpływa bezpośrednio na wartość inwestycji – choć w niedawnej przeszłości widzieliśmy, że podziały spowodowały znaczny wzrost…

Czym są Akcje i Spółki Blue Chip? Przykłady z Dywidendą

Czym są Akcje i Spółki Blue Chip? Przykłady z Dywidendą

Akcje Blue Chip to akcje dużych, dobrze ugruntowanych i stabilnych finansowo firm, które istnieją od wielu lat. Akcje Blue Chip zazwyczaj mają kapitalizację rynkową liczoną w miliardach, są liderami rynku lub należą do pierwszej trójki firm w swojej branży. Niektóre…

Shortowanie: Jak Działa i Jakie Rodzi Zagrożenia?

Shortowanie: Jak Działa i Jakie Rodzi Zagrożenia?

Shortowanie, zwane też krótką sprzedażą lub sprzedażą krótką, to sprzedaż papieru wartościowego lub innego instrumentu finansowego, który sprzedający pożycza od swojego maklera w celu jego sprzedaży. Sprzedający wierzy, że cena pożyczonego papieru wartościowego spadnie, dzięki czemu będzie mógł go odkupić…