Split Czyli Podział Akcji – Jak Wpływa na Inwestycje?

Wielu z Was pamięta splity akcji Apple i Tesli, które miały miejsce w burzliwym roku 2020. Podział akcji może przybierać różne formy i nie wpływa bezpośrednio na wartość inwestycji – choć w niedawnej przeszłości widzieliśmy, że podziały spowodowały znaczny wzrost akcji obu wspomnianych spółek. Więc jak to jest?

Faktem jest, że firmy dzielą akcje z różnych powodów i na różne sposoby. W tym artykule przeczytasz wszystko, co warto wiedzieć o splitach akcji.

Czym jest podział akcji, dlaczego do niego dochodzi i jak przebiega proces podziału akcji? Dlaczego może być pozytywnym i negatywnym katalizatorem dla cen akcji?

Co to jest podział akcji?

Podział akcji to sposób, w jaki zarząd spółki może zwiększyć liczbę akcji znajdujących się w obrocie i obniżyć ich cenę.

Nie jest to bardzo trudny temat, ale przedstawimy go na przykładzie pizzy.

Wyobraź sobie, że wartość firmy jest reprezentowana przez wielkość całej pizzę. Kiedy jej akcje weszły do obrotu na giełdę, pizza została pokrojona na skończoną liczbę kawałków – czyli akcji, które zostały zaoferowane inwestorom. Dla uproszczenia załóżmy, że pizza została podzielona na 8 kawałków i kupiłeś jeden z nich.

Jeśli firma ogłosi podział akcji 2 na 1, liczba akcji podwoi się, więc oryginalna pizza będzie już podzielona na 16 kawałków. Podczas gdy wcześniej posiadałeś jedną ósmą firmy, w wyniku podziału akcji posiadasz teraz dwie szesnaste – tą samą powierzchnię pizzy, tylko inną liczbę kawałków.

Uwaga: Nie zdarza się to często, ale istnieje odwrotny podział akcji, który działa w drugą stronę. Udział dotychczasowych inwestorów zostaje zastąpiony proporcjonalnie mniejszą liczbą akcji. Na przykład, podział akcji w stosunku 1 do 3 oznacza, że jedna nowa akcja zastępuje każde trzy akcje firmy posiadane wcześniej. Ważne jest by wiedzieć, że odwrotne splity akcji zazwyczaj mają negatywne podłoże, dlatego mogą zaniepokoić inwestorów i spowodować spadek cen akcji.

Dlaczego firmy przeprowadzają splity (podział) akcji?

Główną zaletą splitów akcji jest to, że obniżają one cenę akcji czyniąc je bardziej dostępnymi dla ogółu i zwiększając ich płynność. Wiele firm na przestrzeni dziejów regularnie dzieliło swoje akcje, by utrzymać ich cenę w preferowanym przedziale. Na przykład firma Apple wielokrotnie obniżała w ten sposób cenę akcji i od czasu wejścia na giełdę w 1980 roku miała 5 splitów.

Jeśli inwestor posiadał akcje Apple nieprzerwanie od czasu debiutu, z jednej początkowej akcji posiada teraz 224 akcje.

Należy jeszcze raz podkreślić, że podział akcji nie ma wpływu na ogólną wartość Twojej inwestycji – przynajmniej w teorii. W realnym świecie okoliczności towarzyszące podziałowi akcji mogą spowodować wzrost jej ceny.

W przeszłości, kiedy firma decydowała się na podział akcji, aby uczynić je bardziej dostępnymi dla inwestorów detalicznych, w większości przypadków był to pozytywny katalizator. Obniżona cena sprawiła, że akcje firmy znalazły się w zasięgu wzroku zupełnie nowej grupy inwestorów, którzy wcześniej nie mogliby sobie pozwolić na ich zakup. Po podziale często pojawia się gwałtowny wzrost popytu na akcje podzielone, co powoduje wzrost ich ceny. Jednak w przyszłości ten efekt powinien się zmniejszyć. Coraz więcej brokerów giełdowych pozwala na zakup akcji ułamkowych, czyli tylko części jednej akcji. W ten sposób główny powód, który w przeszłości prowadził do podziału akcji, może stać się zupełnie nieistotny.

Istnieją też inne powody, dla których zarząd spółki może rozważyć podział akcji. Jedną z najważniejszych jest psychologia. W miarę jak cena akcji będzie rosła, niektórzy inwestorzy mogą ulec irracjonalnemu przekonaniu, że cena akcji jest zbyt wysoka, by ją kupić. Podział akcji spowoduje następnie obniżenie ceny akcji i chociaż wartość firmy pozostanie taka sama, jej akcje mogą nagle wydać się bardziej atrakcyjne w oczach niektórych inwestorów.

Teoretyk finansów powiedziałby pewnie, że podziały akcji są zupełnie nieistotne dla inwestorów. Mimo to firmy je podejmują. Tak więc podziały akcji są dobrym przykładem tego, że ani działania zarządu firmy, ani zachowania inwestorów nie są zawsze racjonalne.

Jak wygląda podział akcji w praktyce?

Sam podział akcji nie ma wpływu na stan aktywów akcjonariuszy. Kapitalizacja rynkowa firmy jest nadal równa wielokrotności liczby akcji i ich ceny. Jeśli liczba akcji wzrośnie w wyniku splitu, cena akcji proporcjonalnie spadnie.

Jeśli wcześniej akcje kosztowały 100$, to po podziale 2 na 1 będą kosztowały 50$. Tak, będziesz posiadał więcej akcji, ale o niższej wartości i całkowita wartość twojej pozycji inwestycyjnej w firmie nie zmieni się.

Jednak inwestorzy zazwyczaj pozytywnie reagują na podziały akcji, częściowo dlatego, że takie ogłoszenia sygnalizują, że zarząd spółki chce przyciągnąć więcej inwestorów poprzez obniżenie ceny akcji. Na przykład niektórzy inwestorzy nie mogą sobie pozwolić na zainwestowanie w daną akcję po jej poprzedniej cenie, ponieważ zaburzyłoby to ogólną dywersyfikację ich portfela.

Dlatego wyniki splitu akcji są zazwyczaj pozytywne dla portfela inwestora – badania pokazują, że akcje, które się podzieliły, osiągają lepsze wyniki niż ich wyniki sprzed podziału w roku następującym po podziale.

Dane dotyczące podziałów akcji, które warto znać:

 1. Data ogłoszenia splitu: Spółka po raz pierwszy ogłosi publicznie swoje plany dotyczące podziału akcji, łącznie z ważnymi szczegółami, które inwestorzy muszą znać. Informacje te zazwyczaj zawierają współczynnik podziału akcji oraz dwie poniższe daty.
 2. Data podziału: Jest to ważna data dla księgowości spółki, nie tak ważna dla inwestorów, ale dobrze jest ją znać. Dzień uczestnictwa w podziale to moment, w którym dotychczasowi akcjonariusze muszą posiadać akcje, aby otrzymać nowe akcje powstałe w wyniku podziału.
 3. Data wejścia w życie: Data, w której nowe akcje pojawią się na rachunkach maklerskich inwestorów, a akcje zaczną być przedmiotem obrotu zgodnie ze zmodyfikowanym splitem.

Jeśli brzmi to dla ciebie trochę skomplikowanie, nie martw się. W praktyce jest to całkiem proste. Rano w dniu wejścia w życie splitu akcji – w naszych warunkach jest to krótko po 15:30 (ze względu na przesunięcie czasu) – na twoim koncie pojawi się zwiększona liczba akcji, a ich cena powinna zostać odpowiednio skorygowana.

Przykłady splitów akcji z niedawnej przeszłości:

 • Gigant technologiczny Apple ogłosił najnowszy podział akcji 4 na 1 podczas ogłoszenia wyników za trzeci kwartał 2020 roku (7/30/2020), który wszedł w życie 8/31/2020.
 • Tesla ogłosiła swój podział akcji 5 na 1 podczas ogłoszenia wyników za drugi kwartał 2020 roku (7/22/2020), który obowiązywał już 8/31/2020.
 • Google – Alphabet wprowadził podział akcji 2 na 1 z dniem 27.03.2014. Jednak nowo utworzone akcje są klasą akcji bez prawa głosu na Walnym Zgromaczeniu Akcjonariuszy i dlatego akcje Alphabetu są teraz notowane na rynku pod dwiema różnymi nazwami – GOOG i GOOGL.

Zalety i wady podziału akcji?

Mimo że wartość spółki po podziale akcji nie zmienia się, podział akcji przynosi inwestorom pewne korzyści i szkody.

Zalety

 • Zwiększa płynność: Jeżeli cena akcji wzrasta, rynek powoli zmniejsza wolumen transakcji. Zatem zwiększenie liczby akcji pozostających w obiegu po niższej cenie zwiększa płynność. Większa płynność zmniejsza spread pomiędzy ceną kupna i sprzedaży, co pozwala inwestorom zaoszczędzić na tej „niepozornej” opłacie.
 • Ułatwia rebalansowanie portfela: Kiedy cena akcji jest niższa, inwestorzy indywidualni i zarządzający portfelem mogą łatwiej sprzedawać akcje i kupować nowe. Każda transakcja stanowi mniejszy procent całego portfela.
 • Sprawia, że opcje na akcje są tańsze: Możesz się domyślać, że opcja sprzedaży akcji daje jej właścicielowi prawo do sprzedaży 100 akcji po ustalonej wcześniej cenie. Jeśli akcje są notowane po 1 000 PLN za akcję, nabywca opcji sprzedaży musi mieć do dyspozycji 100 000 PLN, aby móc wypełnić swoje zobowiązanie. Jeśli cena akcji spadnie w wyniku podziału 5 na 1 do 200 PLN, cena opcji sprzedaży spadnie o tyle samo.
 • Często zwiększają cenę akcji: Prawdopodobnie najbardziej przekonującym powodem dla splitów akcji jest to, że mają one tendencję do zwiększania ceny akcji. Badanie Nasdaq, w którym przeanalizowano podziały akcji w latach 2012-2018, wykazało, że samo ogłoszenie przyszłego podziału akcji podniosło cenę akcji średnio o 2,5%. W pierwszym roku po podziale akcje te osiągały lepsze wyniki od rynku średnio o 4,8%. Jeszcze bardziej interesujące liczby ujawniło badanie Davida Ikenberry’ego, profesora finansów na Uniwersytecie Kolorado, który przeanalizował splity akcji w latach 1996-2003. Akcje spółek, które zdecydowały się na podział w tym okresie, w następnym roku osiągały lepsze wyniki niż rynek średnio o 8%.

Wady

 • Mogą one zwiększyć zmienność akcji: Podziały akcji mogą spowodować tymczasowy wzrost zmienności ze względu na nową, niższą cenę. Ponieważ są one bardziej przystępne, więcej inwestorów może zdecydować się na zakup akcji po podziale, powodując znaczące ruchy na rynku.
 • Nie wszystkie splity prowadzą do wzrostu wartości inwestycji: Nawet wspomniane wyżej badania dotyczyły średnich liczb. Oznacza to, że nie każdy split automatycznie prowadzi do zwiększenia liczby akcji. Jeżeli dochodzi do odwrócenia podziału akcji, cena akcji zwykle nie wzrasta. Jest to sygnał, że firma nie radzi sobie zbyt dobrze. Może też upłynąć trochę czasu, zanim akcje znów zaczną rosnąć. Początkujący inwestorzy, którzy nie rozumieją różnicy między klasycznym splitem a reverse splitem, mogą łatwo stracić pieniądze.

Wniosek

Krótko mówiąc, podziały akcji nie wpływają na kapitalizację rynkową samej spółki. Jest to zmiana liczby akcji lub struktury akcji. Jednak mimo że sam podział nie wpływa na wartość rynkową spółki, okoliczności towarzyszące podziałowi akcji mogą być pozytywnym, ale też negatywnym katalizatorem dla ceny akcji (w większości przypadków).

Jednak z badań i danych historycznych jasno wynika, że rzeczywiście następuje wzrost cen akcji w wyniku ogłoszenia podziału, więc jest to dobra wiadomość dla obecnych akcjonariuszy. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że podział daje sygnał rynkowi, że spółka przed podziałem znacznie się rozwinęła i zarząd oczekuje, że będzie się nadal rozwijać.

Kluczowym bodźcem, który powinien skłonić cię do dokonania konkretnej inwestycji, nie jest ogłoszenie podziału akcji, ale właściwa wycena spółki oparta na znanych fundamentach.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Ile będę miał po podziale akcji? Czy uda mi się na tym zarobić?

Klasyczny split akcji zwiększa liczbę akcji w ogłoszonym stosunku podziału akcji. W ten sposób właściciel posiada więcej akcji, ale ich cena spada, więc wartość jego inwestycji nie zmienia się w momencie podziału akcji.

Co z dywidendami? Czy coś się zmieni?

Jeśli spółka wypłaca dywidendę przed podziałem akcji, stopa dywidendy zwykle pozostaje taka sama. Oznacza to, że dywidenda wypłacana na akcję będzie malała proporcjonalnie do współczynnika podziału akcji. Akcjonariusz posiada jednak równoważną, wyższą liczbę akcji. Nie zmienia to jednak całkowitej kwoty wypłacanej dywidendy.

Jaki wpływ na cenę akcji będzie miał jej podział?

Chociaż podział akcji nie zmienia ogólnej kapitalizacji rynkowej spółki, to prawdą jest, że jest to zazwyczaj sygnał dla inwestorów, że spółka ma się dobrze. Dlatego cena akcji zazwyczaj wzrasta w wyniku podziału akcji, jeśli inne warunki, takie jak fundamenty spółki, pozostają niezmienione.

Ile razy może nastąpić podział akcji?

Akcje poszczególnych spółek giełdowych mogą teoretycznie przechodzić przez nieograniczoną liczbę splitów. W przeszłości akcje Microsoftu były dzielone w ten sposób 9 razy, a Apple przystąpiło do podziału akcji 5 razy. Dzieje się tak częściej w przypadku odnoszących sukcesy i rozwijających się firm, których akcje od dłuższego czasu zyskują na wartości.

Jak działają splity akcji u brokerów?

Splity akcji na platformach brokerskich zazwyczaj mają miejsce w dniu wejścia w życie splitu, kiedy to akcje dzielą się w ustalonym stosunku i następuje równoważna zmiana w cenie akcji. Wszystko dzieje się automatycznie i inwestor nie musi się o nic martwić.

Jak interpretować cenę akcji po podziale?

Wynikająca z tego suma cen akcji po podziale odpowiada pierwotnej cenie akcji. Wartość inwestycji pozostaje więc niezmieniona. Na długoterminowych wykresach cen akcji spółki podział zwykle pojawia się niemal natychmiast.

Co oznacza współczynnik podziału akcji?

Współczynnik podziału akcji, czyli stock split mówi o tym, ile akcji po podziale przypada na jedną istniejącą akcję. Stosunek 3 za 1 oznacza więc po prostu, że dotychczasowy udziałowiec spółki otrzymuje 3 nowe akcje o wartości jednej trzeciej wartości każdej ze swoich dotychczasowych akcji – całkowita wartość jego inwestycji pozostaje niezmieniona.

Jakie inne skutki może mieć split na akcje firmy?

Oprócz efektów wymienionych w powyższym artykule, podział akcji może również wpłynąć na skład indeksu giełdowego np. WIG lub WIG20. Wielkość pozycji poszczególnych akcji w tym indeksie jest ważona ceną – im wyższa cena akcji, tym większy wpływ na ogólny skład indeksu. W ten sposób akcje Apple spadły z pozycji największego składnika najstarszego indeksu giełdowego Daw Jones na pozycję numer 16 po podziale w 2020 roku.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.