Regulamin

Niniejszy regulamin składa się z czterech części:

1. Ostrzeżenie o ryzyku
2. Polityka prywatności
3. Polityka Cookies
4. Odnośniki do stron zewnętrznych

Ostrzeżenie o ryzyku

Forex lub jakikolwiek handel wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy i oczywiście nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Styl handlu omawiany na opcje24h.pl odzwierciedla niestandardowy stopień ryzyka, który może skutkować znacznymi stratami finansowymi w krótkim okresie czasu.

Ryzyko to obejmuje, ale nie ogranicza się do:

  • zmienności rynku z powodu warunków politycznych i/lub ekonomicznych, jak również ograniczona ochrona wynikająca z przepisów prawa, mogą znacząco wpłynąć na cenę lub płynność transakcji.
  • Internet i inne błędy systemu łączności mogą utrudniać wejście lub wyjście z transakcji.
  • Część lub wszystkie środki zainwestowane u nieuregulowanych dostawców usług finansowych mogą być zagrożone w wyniku niewypłacalności takiego dostawcy.
  • Nieregulowani dostawcy lewarowanych instrumentów handlowych mogą zlikwidować dowolną lub wszystkie pozycje za, chyba że zdeponują Państwo dodatkowe środki niezbędne do utrzymania pozycji stratnych, które przekraczają założony depozyt zabezpieczający.

Opcje24h.pl nie oferuje kupna ani sprzedaży żadnego z instrumentów finansowych wymienionych w żadnej z umieszczanych przez nas usług i nie występuje jako zarejestrowany doradca finansowy lub inwestycyjny, broker lub dealer.

Opcje24h.pl nie gwarantuje ani nie deklaruje, że użytkownicy działając na podstawie jakichkolwiek wskazówek wymienionych lub omówionych w którymkolwiek z oferowanych na stronie artykułów osiągną zysk. Za wszelkie decyzje dotyczące działania w oparciu o wskazówki przedstawione w ramach strony odpowiada wyłącznie użytkownik.

Przytaczanie danych finansowych służy jedynie celom ilustracyjnym i NIE powinno być postrzegane jako wskaźnik typowych wyników inwestycyjnych.

Opcje24h.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkowników lub innych podmiotów za straty, które mogą zostać poniesione w trakcie handlu. Działania handlowe i finansowe podejmowane przez użytkownika są wyłącznie decyzją użytkownika, a nie decyzją Opcje24h.pl.

Opcje24h.pl nie jest doradcą inwestycyjnym i nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego.

Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu należy dokładnie rozważyć cele, dźwignię finansową, fundusze i ryzyko.

W żadnym przypadku Opcje24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub inne szkody wynikające z korzystania z serwisu Opcje24h.pl lub z informacji zawartych na serwisie. Jednocześnie właściciel serwisu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby informacje zamieszczane na portalu były jak najwyższej jakości.

Opcje24h.pl zastrzega możliwość występowania nieścisłości technicznych, błędów typograficznych oraz błędów wynikających z tytułu przedawnienia informacji zawartych na stronie internetowej. Właściciel zobowiązuje się równocześnie dołożyć wszelkich starań, by eliminować na bieżąco wszelkie błędy.

Opcje24h.pl ostrzega, że korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko użytkownika. Właściciel nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie przez użytkowników treści, za dostosowanie się do porad, sugestii, spostrzeżeń i uwag umieszczanych na łamach serwisu.

Informacje zawarte w serwisie Opcje24h.pl oraz na podstronach serwisu mogą ulec zmianie w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia lub zobowiązania.

Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności należy interpretować w powiązaniu z Polityką Prywatności i Polityką cookies.

Odnośniki do stron zewnętrznych

W serwisie Opcje24h.pl znajdują się odnośniki oraz dane kontaktowe do stron zewnętrznych. Za treści w nich umieszczone i konsekwencje ich wykorzystania Serwis nie ponosi odpowiedzialności. Serwis nie bierze również odpowiedzialności i nie kontroluje treści pojawiających się na stronach zewnętrznych oraz nie bierze odpowiedzialności za jakość usług i towarów oferowanych za pośrednictwem reklam na stronie Opcje24h.pl, gdyż ich dostawcami są inne podmioty.

Regulamin i zasady korzystania z witryn firm zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na portalu Opcje24h.pl mają wyższość nad niniejszym regulaminem oraz wszelkimi informacjami podanymi na stronie Opcje24h.pl.

Przed rejestracją u zewnętrznego operatora użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia na niej wszelkich informacji podanych na łamach serwisu Opcje24h.pl. Nasz Portal zastrzega sobie prawo do istnienia rozbieżności w informacjach podanych na stronie. Rozbieżności te mogą w szczególności wynikać z braku aktualizacji informacji lub w wyniku zmiany regulaminu i zasad obowiązujących na stronie operatorów
zewnętrznych.