Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych (CySEC)

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych (CySEC)

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych, lepiej znana jako CySEC, jest finansowym organem regulacyjnym na Cyprze. Jak zapewne wiesz, Cypr jest krajem członkowskim Unii Europejskiej. W związku z tym regulacje finansowe i działania CySEC muszą być zgodne z przepisami Komisji Europejskiej (MiFID).…

Efekt Kalendarza Czyli Anomalie Na Giełdach

Efekt Kalendarza Czyli Anomalie Na Giełdach

Anomalia w świecie niezwiązanym z inwestowaniem polegają na wystąpieniu dziwnego lub niezwykłego zdarzenia. Na rynkach finansowych anomalie dotyczą sytuacji, w których papier wartościowy lub grupa papierów wartościowych zachowuje się w sposób sprzeczny z koncepcją rynków efektywnych, gdzie ceny papierów odzwierciedlają…

Jak Najlepiej Zainwestować w Indeks S&P 500?

Jak Najlepiej Zainwestować w Indeks S&P 500?

Indeks S&P 500 odzwierciedla wyniki ponad 500 najlepiej prosperujących amerykańskich spółek, głównie technologicznych, notowanych na amerykańskich giełdach Nyse i Nasdaq. Jest to jeden z najczęściej śledzonych i najbardziej wiarygodnych indeksów, jako że dobrze odzwierciedla nie tylko stan całego rynku, ale…

Czym Zajmuje się ASIC czyli Australijska Komisja Papierów Wartościowych

Czym Zajmuje się ASIC czyli Australijska Komisja Papierów Wartościowych

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (Australian Securities and Investments Commission – ASIC) reguluje zarejestrowane firmy, rynki finansowe oraz dostawców usług finansowych i kredytowych. Celem ASIC jest promowanie sprawiedliwych i efektywnych rynków finansowych, charakteryzujących się uczciwością i przejrzystością oraz wspieranie…