Czym Jest Region EMEA – Europa, Bliski Wschód i Afryka

Czym Jest Region EMEA - Europa, Bliski Wschód i Afryka

Kraje Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) są geograficznym podziałem używanym przez liczne międzynarodowe korporacje. Akronim ten jest wygodnym skrótem pozwalającym odnosić się do wszystkich trzech kontynentów jednocześnie i jest szczególnie popularny wśród firm północnoamerykańskich. Czym jest region EMEA? Oznaczenie…

Czym jest Produkt Krajowy Brutto (PKB) i Jak Się Oblicza?

Czym jest Produkt Krajowy Brutto (PKB) i Jak Się Oblicza?

Produkt Krajowy Brutto jest jedną z podstawowych wielkości makroekonomicznych i zasadniczo odzwierciedla sytuację ekonomiczną kraju. Co to znaczy, jak się go oblicza i jak to wykorzystać w życiu codziennym i tradingu? To i wiele więcej znajdziesz w artykule poniżej. PKB,…

Co To Jest Swing Trading i Czy Jest Dla Ciebie?

Co To Jest Swing Trading i Czy Jest Dla Ciebie?

Podstawową cechą swing tradingu lub handlu pozycyjnego jest oszczędność czasu. Inwestor stosujący swing trading to zazwyczaj osoba mająca stałą pracę, która potrafi znaleźć przynajmniej kilka godzin wolnego czasu w tygodniu. Transakcje w ramach danego stylu trwają kilka dni lub tygodni,…

Kontrakty Forward – Czym są te Transakcje Terminowe?

Kontrakty Forward - Czym są te Transakcje Terminowe?

Umowa Forward jest kontraktem terminowym, który reprezentuje zobowiązanie sprzedającego do sprzedaży instrumentu w określonym terminie po cenie ustalonej w momencie zawierania umowy oraz zobowiązanie kupującego do zakupu danego składnika aktywów na uzgodnionych warunkach. Finalizacja transakcji odbywa się w czasie odległym…

Benchmarking czyli Model Efektywnej Nauki

Benchmarking czyli Model Efektywnej Nauki

Benchmarking jest uważany za jedną z podstawowych technik identyfikacji i oceny informacji o konkurencji. Ciągłe wdrażanie tej metody powinno dostarczyć wielu cennych informacji o konkurentach – ich zamiarach strategicznych, dotychczasowych wynikach ekonomicznych itp. Benchmarking to proces porównywania metod, procesów, procedur,…

Czym jest Fiducjarny Pieniądz tzw. „Fiat Money”?

Czym jest Fiducjarny Pieniądz tzw. "Fiat Money"?

Fiat money (zwykle tłumaczony na język polski jako pieniądze fiducjarne lub pieniądze fiat) lub w przypadku monet lub pieniędzy papierowych – waluta fiat (w skrócie fiat) to termin, który w literaturze ma wiele podobnych, ale różnych definicji. Termin ten pochodzi…