Shortowanie: Jak Działa i Jakie Rodzi Zagrożenia?

Shortowanie, zwane też krótką sprzedażą lub sprzedażą krótką, to sprzedaż papieru wartościowego lub innego instrumentu finansowego, który sprzedający pożycza od swojego maklera w celu jego sprzedaży. Sprzedający wierzy, że cena pożyczonego papieru wartościowego spadnie, dzięki czemu będzie mógł go odkupić po niższej cenie. Różnica między ceną, po której papier wartościowy został sprzedany, a ceną po której został odkupiony stanowi zysk sprzedającego (lub stratę, jeśli cena instrumentu finansowego wzrośnie).

Obecnie shortowanie staje się coraz bardziej popularne, ale wielu inwestorów, a raczej spekulantów nie dostrzega ryzyka związanego z tą strategią spekulacyjną. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy czym jest shorting, ile może cię kosztować i jakie ryzyko wiąże się z tym podejściem. Przedstawimy też czy shortowanie jest dla Ciebie, a jeśli dojdziesz do wniosku, że tak dowiesz się też, jak zacząć.

Shortowanie to oddzielna kategoria tradingu

Trading można traktować jak inwestowanie z krótszym horyzontem inwestycyjnym. Traderzy – inwestorzy dążą do osiągnięcia krótkoterminowych zysków na niestabilnych rynkach. W tym celu mogą dokonywać wielu transakcji w ciągu godziny, dnia, a nawet tygodnia. Ogólnie rzecz biorąc styl „intraday trading” często wykorzystywany jest do shortowania.

Traderzy czerpią korzyści z niestabilności i niepewności na rynkach finansowych, starając się zyskać na szybkich wzrostach i spadkach cen, które są wynikiem krótkoterminowej aktywności dziennej. Traderzy używają różnych wykresów i narzędzi analitycznych, by przewidzieć, w którym kierunku pójdzie rynek i kiedy zmieni się trend.

W tradingu dość często zdarza się, że shortują oni różne aktywa inwestycyjne – to znaczy, że na podstawie analizy doszli do wniosku, że cena danego aktywa spadnie w najbliższej przyszłości.

Ze względu na krótkoterminową naturę handlu, traderzy nie wahają się używać dźwigni finansowej. Oznacza to, że inwestują za pieniądze pożyczone od brokera. Tak więc przy dźwigni 5:1 ruch rynku o 5% jest mnożony razy 5 – kiedy trader zgadnie kierunek pozycji, przy zainwestowaniu 1000$, jego zysk wynosi nie 50$, ale 250$ (50$ x 5). Tak jak potencjalna zyskowność transakcji wzrasta wraz z dźwignią, tak samo wzrasta potencjalna strata.

Dlatego handel jest uważany za działalność wysoce spekulacyjną. Doświadczeni traderzy zarządzają swoimi transakcjami w taki sposób, by zyskowne transakcje przeważały nad stratnymi i akceptują straty jako część natury tradingu. Mimo to, a może właśnie dlatego trading nie jest łatwy i 70-85% traderów kończy na minusie.

 • Jakie są korzyści z tradingu lub shortowania? Chociaż wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją przyszłych rezultatów, prawidłowo otwarte transakcje oparte na analizie fundamentalnej i technicznej, a nie na emocjach przynoszą zyski, których osiągnięcie w przypadku innych rodzajów inwestycji jest mało prawdopodobne.
 • Jakie jest ryzyko związane z tradingiem i shortowaniem? Musisz być w stanie zaakceptować straty na koncie inwestycyjnym i panować nad emocjami podczas handlu. Wszystkie transakcje wiążą się z ryzykiem, ale w przypadku shortowania powinieneś ryzykować tylko taki kapitał, który jesteś gotowy stracić.

Czym jest krótka sprzedaż – mechanizm sprzedaży na krótko

Krótka sprzedaż to umowa między traderem a brokerem, która może być realizowana w różnych formach.

Shorting jest zazwyczaj podejmowany przez inwestorów, którzy stwierdzają, że dane aktywo, np. akcje, jest przewartościowane.

Alternatywnie spekulanci, którzy decydują się na to na podstawie analizy technicznej. Inwestorzy mogą, ale nie muszą stosować dźwigni finansowej podczas shortowania, spekulanci stosują dźwignię w szerokim zakresie, ponieważ charakter ich transakcji jest zazwyczaj bardzo krótkoterminowy.

Shortowanie przy użyciu CFD

Jest to najprostszy scenariusz, w którym broker pożycza inwestorowi określone aktywa, na przykład 10 akcji Apple po 130 dolarów każda. Inwestor natychmiast sprzedaje akcje i odkupuje je, gdy ich cena spadnie do powiedzmy, 120 dolarów. Następnie zwraca aktywa brokerowi i zatrzymuje różnicę – 100$ jako swój zysk.

Kiedy krótka sprzedaż odbywa się za pośrednictwem kontraktu na różnicę kursową (CFD) cały opisany proces jest zazwyczaj zautomatyzowany. Kiedy korzystasz z kontraktu CFD broker i inwestor „uzgadniają warunki transakcji” z góry i rozliczają różnicę między sobą na koniec transakcji bez zmiany właściciela instrumentu bazowego.

Spadek ceny akcji jest optymalnym scenariuszem dla inwestora. Jednak zrealizowana transakcja może często okazać się niekorzystna. Wystarczy, że cena akcji Apple wzrośnie w stosunku do szacunków tradera. W tym przypadku strata tradera może być nieskończenie wysoka (inaczej niż w tradycyjnym inwestowaniu, gdzie maksymalna strata jest ograniczona wielkością inwestycji).

Etoro - Inwestycje Online

Ranking:

⭐⭐⭐⭐⭐

Korzyści:
✔ 0% prowizji od zakupu prawdziwych akcji
✔ Kopiuj odnoszących sukcesy inwestorów giełdowych za pomocą 1 kliknięcia
✔ Regulowany i renomowany broker
Akcje
✔ Opłata za konto: 0 PLN / miesiąc
✔ Aplikacja mobilna: 9/10

Całkowite opłaty za 12 miesięcy:
0 PLN

Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

Cena akcji może dosłownie rosnąć w nieskończoność, a inwestor będzie musiał zwrócić shortowane akcje prędzej czy później. Dodatkowo do strat mogą się przyczynić znaczne opłaty, które brokerzy zazwyczaj pobierają za handel kontraktami CFD, nawet w trybie dziennym.

W przypadku shortowania poprzez kontrakt CFD, otwarcie krótkiej pozycji może być dość łatwe na platformie transakcyjnej. Po prostu otwórz transakcję i naciśnij przycisk „sprzedaj”. Handel można też bardzo łatwo zamknąć. Potencjalny zysk (a także stratę) można oczywiście zwielokrotnić, wykorzystując dźwignię finansową**.

W przypadku opisanego powyżej handlu kontraktami CFD, nie ma potrzeby posiadania kontrahenta, który oczekuje wzrostu ceny akcji Apple, nie handlujesz fizycznymi akcjami.

Jak fundusze hedgingowe i profesjonalni traderzy skracają akcje

Jeśli uważasz, że akcje są przewartościowane, możesz pożyczyć od brokera 10 akcji Apple na sprzedaż i oczekiwać, że ich cena spadnie. Fundusze hedgingowe i profesjonalni traderzy stosują tę samą zasadę, tyle że nie używają do tego kontraktów CFD.

Zamiast tego wykorzystują do handlu konta marżowe, na których handlują krótkimi akcjami fizycznymi. Standardowa marża wynosi 50%. Załóżmy, że inwestor ponownie zdecyduje się na shortowanie akcji Apple, ale ponieważ dysponuje większym budżetem, zdecyduje się na shortowanie 100 akcji po cenie 130 USD za akcję. Jak działa w tym przypadku shorting?

1) Profesjonalny inwestor składa zlecenie krótkiej sprzedaży z wykorzystaniem swojego internetowego rachunku maklerskiego.

 1. Broker próbuje pożyczyć akcje z kilku źródeł – z rachunków zabezpieczających jednego ze swoich klientów lub od innego brokera-dealera.
 2. Kiedy broker nabędzie te akcje, sprzedaje je na rynku i wpłaca uzyskane w ten sposób środki na rachunek zabezpieczający profesjonalnego tradera. Po sprzedaży na koncie zabezpieczającym jest więc 13 000 dolarów, a dodatkowo 6 500 dolarów (50% z 13 000 dolarów) służy jako depozyt zabezpieczający transakcję.
 3. Załóżmy, że po miesiącu akcje Apple są notowane po 100 USD. Inwestor odkupuje więc 100 akcji, które zostały sprzedane na krótko wydając 10 000$. Jego zysk brutto (pomijając dla uproszczenia koszty i prowizje) wynosi więc 3000$.

Krótka sprzedaż w tym przypadku może być traktowana jako lustrzane odbicie kupna akcji. W powyższym przykładzie drugą stronę transakcji krótkiej sprzedaży zająłby nabywca Apple. Krótka pozycja w wysokości 100 akcji spółki jest równoważona przez długą pozycję kupującego wynoszącą 100 akcji. Kupujący akcje osiągają zysk lub stratę, która jest odwrotnością zysku tradera shortów.

Co to jest short squeeze?

Short squeeze to nietypowe zjawisko, które powoduje szybki wzrost ceny akcji lub innego rynkowego papieru wartościowego. Aby wystąpiła sytuacja short squeeze, wyjątkowo duża liczba traderów musi dokonać krótkiej sprzedaży papieru wartościowego. Short squeeze ma miejsce wtedy, gdy cena niespodziewanie wzrasta, ponieważ znaczna liczba traderów decydujących się na shortowanie postanawia przeciąć swoje straty i wyjść z pozycji.

Ile kosztuje skracanie?

Skrócona sprzedaż może być bardzo kosztowna. Jeśli dokonujesz krótkiej sprzedaży akcji za pomocą kontraktów CFD, ponosisz stosunkowo wysoki koszt, który jest zwykle naliczany za każdy dzień, w którym pozycja jest otwarta.

Na większości platform brokerskich za każdą noc, kiedy pozycja jest otwarta, będziesz płacił opłaty w wysokości setnych części wielkości otwartej pozycji. Może się to wydawać niewiele, jeśli dokonujesz tylko krótkoterminowej krótkiej sprzedaży. Jeśli utrzymujesz krótkie pozycje przez dłuższy czas, znacząco skrócenie pozycji poprzez kontrakty CFD stanie się droższe. Jeśli korzystasz z dźwigni finansowej, opłaty rosną wielokrotnie.

Jeżeli dokonujesz transakcji krótkiej na akcjach fizycznych, musisz liczyć się także z wieloma innymi kosztami, takimi jak:

 • Odsetki od pożyczonych pieniędzy: Ponieważ shortowanie fizycznych akcji może odbywać się tylko poprzez rachunki zabezpieczające, na których zazwyczaj płacisz tylko część transakcji, a reszta jest finansowana z „pożyczki”, odsetki od tych transakcji mogą się sumować w czasie, zwłaszcza jeśli krótkie pozycje są otwarte przez długi okres czasu.
 • Koszty pożyczania akcji: Akcje, które są trudne do pożyczenia – z powodu dużego zainteresowania krótkimi papierami, ograniczonych ruchów na giełdzie lub z innych powodów – mają opłaty za „trudności w pożyczaniu”, które mogą być całkiem spore. Opłata ta jest oparta na rocznej stawce, która może wynosić od niewielkiego ułamka procenta do ponad 100% wartości krótkiej transakcji i jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni, w których krótka transakcja jest otwarta.
 • Dywidendy i inne płatności: Inwestor dokonujący shortingu jest odpowiedzialny za wypłatę dywidendy od tych akcji podmiotowi, od którego je pożyczył. Inwestor ten jest również odpowiedzialny za płatności wynikające z innych zdarzeń związanych z akcjami objętymi shortem, takich jak podział akcji czy emisja akcji premiowych, a wszystkie te nieprzewidziane zdarzenia mogą sprawić, że transakcja będzie dość kosztowna.

Jaki kapitał jest potrzebny do shortowania?

To zależy od podejścia, jakie przyjmiesz. Możesz zabezpieczać akcje poprzez kontrakty CFD, mając zaledwie kilkaset dolarów/kilkaset złotych. Jeśli chcesz shortować akcje fizyczne będziesz musiał przygotować się o rząd wielkości lepiej.

Jakie jest ryzyko związane z shortowaniem?

Z krótką sprzedażą wiąże się wiele ryzyk, w tym następujące:

 • Asymetria ryzyka i zysku: W przeciwieństwie do długiej pozycji, gdzie strata jest ograniczona kwotą zainwestowaną w papier wartościowy, a potencjalny zysk jest nieograniczony (przynajmniej w teorii), krótka sprzedaż niesie ze sobą teoretyczne ryzyko nieskończonej straty, podczas gdy maksymalny zysk, który pojawiłby się, gdyby akcje spadły do zera, jest ograniczony.
 • Krótka sprzedaż jest kosztowna: Krótka sprzedaż wiąże się z wieloma kosztami, poza prowizjami handlowymi (patrz wyżej).
 • Krótko sprzedający postępuje wbrew naturalnemu trendowi wzrostowemu na rynkach. Większość inwestorów i innych uczestników rynku preferuje długie pozycje, co tworzy naturalny impet w jednym kierunku – w górę.
 • Wyczucie czasu jest ważne: Wyznaczenie czasu na krótką sprzedaż jest kluczowe, ponieważ rozpoczęcie krótkiej sprzedaży w niewłaściwym momencie może być receptą na katastrofę. Ponieważ krótka sprzedaż jest realizowana z depozytu zabezpieczającego, jeśli cena rośnie zamiast spadać, możesz szybko ponieść straty, ponieważ brokerzy żądają odkupu po coraz wyższych cenach, co również prowadzi do wspomnianego wcześniej short squeeze.
 • Regulacje i inne ryzyka: Regulatorzy czasami wprowadzają zakaz krótkiej sprzedaży ze względu na warunki rynkowe – może to spowodować gwałtowny wzrost cen akcji, które są aktualnie przedmiotem krótkiej sprzedaży. To z kolei zmusza traderów do zamknięcia pozycji z dużą stratą. Akcje, które są mocno shortowane ryzykują także, że zostaną zamknięte przez brokera, jeśli wierzyciele je odzyskają.

Dlaczego (nie) powinieneś shortować i czy jest to strategia dla Ciebie?

Zazwyczaj skracasz akcje ponieważ wierzysz, że ich cena spadnie. Chodzi o to, że jeśli sprzedasz akcje dzisiaj, będziesz mógł je odkupić po niższej cenie w niedalekiej przyszłości. Już to wiemy.

Nadmierny optymizm często prowadzi akcje do wysokich poziomów, szczególnie podczas szczytów rynkowych – przykładem mogą być akcje internetowe i technologiczne pod koniec lat 90-tych oraz, w mniejszym stopniu, akcje surowcowe i energetyczne w latach 2003-2007.

Chociaż shortowanie jest z zasady ryzykowne, ponieważ jest sprzeczne z długoterminowym trendem wzrostowym rynków, jest szczególnie niebezpieczne, gdy rynki gwałtownie rosną. Krótko sprzedający w obliczu rosnących strat na niekończącym się rynku byka, boleśnie przypominają sobie słynne powiedzenie Johna Maynarda Keynesa:

„Rynek może pozostać nieracjonalny dłużej niż ty zdołasz pozostać wypłacalny”.

Dlatego niektórzy traderzy używają shortingu wyłącznie do spekulacji. Inni chcą się zabezpieczyć lub ochronić przed ryzykiem spadkowym, jeśli mają otwartą długą pozycję.

Wymagana jest jednak ścisła dyscyplina. Ryzyko związane z shortowaniem oznacza, że jest ono odpowiednie tylko dla traderów i inwestorów, którzy są w stanie utrzymać ścisłą dyscyplinę wymaganą do zamykania stratnych transakcji, gdy jest to konieczne. Trzymanie nieopłacalnej krótkiej pozycji w nadziei, że pierwotne założenie okaże się prawdziwe, nie jest skuteczną strategią w dłuższym okresie czasu. Shortowanie wymaga ciągłego monitorowania pozycji i przestrzegania ścisłych stop lossów.

Jak zacząć shortować?

Jesteś zainteresowany shortowaniem i zastanawiasz się, czy mógłbyś wykorzystać je jako część swojej strategii inwestycyjnej? Nie masz pojęcia, jak zacząć?

Wystarczy otworzyć konto u dowolnego brokera, ponieważ większość z nich oferuje w jakiejś formie shortowanie akcji. Fizyczne shortowanie akcji jest dostępne u brokerów specjalizujących się w obsłudze inwestorów o wyższym budżecie. Jeśli jesteś zainteresowany „tanim” shortowaniem akcji, możesz skorzystać z oferty niemal każdego brokera CFD, a w szczególności XTB lub eToro.

Oprócz akcji, można shortować wiele innych instrumentów finansowych, ale najczęściej są to towary, takie jak złoto i ropa, fundusze giełdowe lub indeksy.

Kiedy najlepiej robić shorty – Idealne warunki

W przypadku shortowania wyczucie czasu jest kluczowe. Akcje zwykle spadają znacznie szybciej niż rosną, a znaczące zyski z rosnących cen akcji mogą zostać zniweczone w ciągu kilku dni lub tygodni z powodu słabych wyników gospodarczych lub innych niekorzystnych wydarzeń.

Shortowanie musi być więc niemal idealnie wyczute w czasie – zawarcie transakcji zbyt późno może spowodować ogromne koszty lub niewykorzystane okazje w postaci utraconych zysków, ponieważ duża część spadku akcji mogła już nastąpić.

Z drugiej strony, zbyt wczesne wejście w transakcję może uniemożliwić utrzymanie krótkiej pozycji, biorąc pod uwagę związane z tym koszty oraz potencjalne straty, które zostałyby gwałtownie zwiększone, gdyby akcje szybko rosły.

Są sytuacje, w których szanse na udany short wzrastają

 • Podczas rynku niedźwiedzia: Podczas rynku niedźwiedzia dominującym trendem na rynku akcji lub w danym sektorze jest trend spadkowy. Traderzy, którzy wierzą, że trend jest ich przyjacielem, mają większe szanse na zyskowne krótkie transakcje.
 • Gdy pogarszają się fundamenty akcji lub rynku: fundamenty akcji mogą się pogarszać z wielu powodów – spowolnienie wzrostu sprzedaży lub zysków, narastające problemy w biznesie, rosnące koszty produkcji, które obniżają marże itp. Pogarszające się fundamenty rynku jako całości mogą oznaczać spowalniającą gospodarkę, niekorzystne wydarzenia geopolityczne, takie jak zagrożenie wojną, lub niedźwiedzie sygnały techniczne, takie jak osiąganie nowych maksimów przy malejącym wolumenie obrotów.
 • Shortowanie może mieć również większe szanse powodzenia, jeśli więcej wskaźników technicznych potwierdzi niedźwiedzi trend. Wskaźniki te mogą obejmować przebicie poniżej kluczowego długoterminowego poziomu wsparcia lub niedźwiedzi krzyż średnich kroczących – gdzie krótsza (50-dniowa) średnia krocząca spada poniżej dłuższej (200-dniowej) średniej kroczącej.
 • Czasami wyceny niektórych sektorów lub całego rynku osiągają bardzo wysokie poziomy w warunkach niepohamowanego optymizmu. Doświadczeni traderzy czekają, aż rynek lub sektor odwróci się i rozpocznie swoją fazę spadkową, po czym otwierają swoją krótką transakcję.

Optymalny czas na sprzedaż krótką to taki, w którym zbiega się kilka z powyższych czynników.

Wniosek

Dlaczego warto angażować się w shortowanie, skoro wiąże się to z dużym ryzykiem? Ponieważ akcje i rynki często spadają znacznie szybciej niż rosną, a niektóre przewartościowane papiery wartościowe mogą być okazją do zysku.

Na przykład indeks S&P 500 podwoił swoją wartość w ciągu pięciu lat, od 2002 do 2007 roku, ale potem spadł o 55% w mniej niż 18 miesięcy, od października 2007 do marca 2009 roku. Rozważni inwestorzy, którzy zajmowali krótkie pozycje na rynku podczas tego spadku, osiągnęli znaczne zyski z krótkich pozycji.

Krótka sprzedaż jest jednak stosunkowo zaawansowaną strategią inwestycyjną, która jest szczególnie odpowiednia dla doświadczonych inwestorów lub traderów, którzy znają ryzyko związane z krótką sprzedażą. Początkujący inwestor powinien unikać spekulacji. Jednak ci, którzy wiedzą, jak skutecznie korzystać z krótkiej sprzedaży, mogą zyskać potężną broń w swoim arsenale inwestycyjnym.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.