Inwestorzy Instytucjonalni i Detaliczni – Czym się Różnią?

Wszyscy inwestorzy mają ten sam cel: zminimalizować ryzyko i zmaksymalizować zysk. Czy jednak wszyscy inwestorzy mają takie same szanse na osiągnięcie swoich celów? Czy inwestorzy indywidualni mogą w konkurować z dużymi inwestorami instytucjonalnymi jeśli nie mają zasobów, informacji lub doświadczenia? Na te i inne pytania odpowiemy w tym artykule, w którym przyjrzymy się głównym różnicom między inwestorami indywidualnymi a instytucjonalnymi.

Kto to jest inwestor instytucjonalny?

Nazwa tej grupy inwestorów sugeruje, że będzie to większy podmiot, taki jak bank czy firma ubezpieczeniowa.

Definicja brzmi: Podmiot gospodarczy zajmujący się działalnością inwestycyjną, który powołano w celu dokonywania inwestycji kapitałowych. Inwestor instytucjonalny lokuje kapitał powierzony mu np. w formie depozytu czy składek ubezpieczeniowych w celu osiągnięcia zysku wyższego niż z lokat czy obligacji.

Opis w zasadzie odpowiada temu, jak wszyscy wyobrażają sobie inwestorów instytucjonalnych. Są to banki, firmy inwestycyjne zarządzające funduszami inwestycyjnymi, fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe.

Jednak inwestorzy mogą być również definiowani zgodnie z ich poziomem profesjonalizmu – tak więc inwestor instytucjonalny może być również klientem profesjonalnym w rozumieniu MiFID II (przeczytaj więcej o dyrektywie na stronach UE). Obejmowałoby to również inne podmioty, takie jak osoby prawne po osiągnięciu pewnego poziomu aktywów, obrotów netto i kapitału własnego, a także różne fundusze (fundusze wieczyste i państwowe fundusze majątkowe).

Kto to jest inwestor indywidualny?

Nieco ważniejsze jest pytanie, kto jest inwestorem detalicznym. W rzeczywistości szereg bezpośrednio obowiązujących regulacji europejskich nakłada na przedsiębiorców więcej obowiązków (głównie informacyjnych) w przypadku oferowania instrumentów inwestycyjnych inwestorom detalicznym.

Inwestor detaliczny to mały inwestor, osoba fizyczna (często konsument) lub klient, który nie jest klientem profesjonalnym w rozumieniu MiFID II.

Dotyczy to na przykład nas. Jesteśmy tak zwanymi detalistami.

Jak inwestuje inwestor indywidualny?

Inwestor indywidualny może samodzielnie poszukiwać możliwości inwestycyjnych i wybrać jedną z internetowych platform maklerskich lub skorzystać z usług profesjonalnego brokera. Niektórych inwestorów mogą jednak zniechęcić opłaty, które z reguły są tym wyższe – im bardziej kompleksową usługę oferuje makler.

Regulowani i zweryfikowani brokerzy, u których możesz inwestować bez żadnych problemów to np:

Etoro - Inwestycje Online

Ranking:

⭐⭐⭐⭐⭐

Korzyści:
✔ 0% prowizji od zakupu prawdziwych akcji
✔ Kopiuj odnoszących sukcesy inwestorów giełdowych za pomocą 1 kliknięcia
✔ Regulowany i renomowany broker
Akcje
✔ Opłata za konto: 0 PLN / miesiąc
✔ Aplikacja mobilna: 9/10

Całkowite opłaty za 12 miesięcy:
0 PLN

Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

Ponieważ większość regulowanych i sprawdzonych brokerów stara się, by handel z nimi był dostępny dla każdego, to na przykład opłaty za inwestowanie w akcje fizyczne mogą być zerowe. Konkurencyjne środowisko między brokerami jest korzystne dla polityki opłat, ponieważ firmy ścigają się, by oferować coraz lepsze usługi.

Współcześnie istnieją również tak zwane „robo-advisors”, czyli zautomatyzowane platformy inwestycyjne, które ułatwiają inwestowanie inwestorom indywidualnym. Robo-advisors umożliwiają również tzw. automatyczne równoważenie portfela w oparciu o algorytmy matematyczne.

Jeśli nie chcesz tracić czasu na badanie rynku i nie masz nic przeciwko uiszczeniu niewielkiej opłaty na rzecz platformy, wielu użytkowników Internetu uważa, że jest to świetny i nowoczesny sposób na rozpoczęcie inwestowania.

Cztery różnice między inwestorami instytucjonalnymi a detalicznymi

Czyje pieniądze inwestują? Na ile mogą sobie pozwolić? Jak często dokonuje transakcji? Jaki ma dostęp do informacji?

1) Zawsze inwestuj z rozwagą

Inwestorzy instytucjonalni inwestują pieniądze klientów, które mają pod swoim nadzorem. Inwestorzy indywidualni inwestują własne pieniądze. Inwestorzy powinni zachować zimną krew i nie działać pochopnie.

2) Inwestorzy instytucjonalni, detaliczni i kwalifikowani

Z poprzednim punktem wiąże się ilość pieniędzy, które dana jednostka może zainwestować. Inwestorzy instytucjonalni dysponują ogromnymi sumami pieniędzy i mogą dzięki temu wpływać na cały rynek za pomocą kilku transakcji. Inwestorzy indywidualni natomiast dysponują stosunkowo niewielkimi sumami (ale wciąż mogą wpływać na rynek – jak w przypadku GameStop).

Niektóre rodzaje inwestycji są dostępne tylko dla wykwalifikowanych inwestorów, do których mogą należeć inwestorzy detaliczni, jeśli spełnione są pewne warunki (podpisanie oświadczenia, że w pełni rozumieją związane z nimi ryzyko, minimalna kwota inwestycji to 125 000 euro, a także spełnienie kryteriów dotyczących pochodzenia, celów inwestycyjnych i wiedzy specjalistycznej).

3) Częstotliwość handlu

Inwestorzy instytucjonalni zazwyczaj inwestują codziennie. Inwestorzy indywidualni inwestują rzadziej i dlatego są bardziej odporni na drobne korekty rynkowe niż inwestorzy instytucjonalni. Akceptują fakt (najlepiej), że inwestowanie to często długa droga.

4) Brak informacji to błędne decyzje

Specjaliści rynku finansowego mają lepsze przygotowanie zawodowe i mogą sobie pozwolić na dokładne badanie wszystkich zmiennych rynkowych. Ich działania na rynku mogą powodować nierównowagę między popytem a podażą i w ten sposób wpływać na decyzje inwestycyjne inwestorów detalicznych.

Natomiast w handlu detalicznym jest nieproporcjonalnie mniej informacji i często mniej możliwości. Brak informacji może prowadzić do nieprawidłowych decyzji inwestycyjnych.

Jaki jest udział w rynku inwestorów instytucjonalnych i dlaczego są ważni?

Liczba inwestorów instytucjonalnych rośnie, a ich znaczenie nie maleje. Pozostają oni tradycyjnym kanałem zbierania tymczasowo wolnych środków od klientów detalicznych i wpłacania ich z powrotem do gospodarki. To sprawia, że są one podstawowym źródłem kapitału.

Według Cruxinvestor.com w 1950 roku inwestorzy instytucjonalni stanowili około 8% wszystkich inwestycji kapitałowych. W 2010 roku ich udział wyniósł 67%, a w 2020 roku aż 80%.

Wzrostowi udziału aktywów zarządzanych przez inwestorów instytucjonalnych towarzyszył wzrost kapitalizacji rynkowej spółek notowanych na giełdzie. Powodem tego radykalnego wzrostu jest fakt, że rynek kapitałowy w coraz większym stopniu korzysta z kolektywnych form inwestowania, takich jak fundusze inwestycyjne.

Ilu jest inwestorów detalicznych? Jaka jest ich rola?

Nie przeprowadzono jeszcze globalnej ankiety wśród inwestorów detalicznych. Jednak Brokerzy odnotowują rekordową liczbę nowych klientów. Fintech Robinhood zwiększył liczbę użytkowników o 30% do 13 milionów tylko w pierwszym kwartale 2020 roku, a w drugim kwartale o kolejne 10%.

Podczas pierwszej fali koronawirusa wiosną 2020 roku inwestorzy detaliczni masowo wykupywali akcje w ramach wyprzedaży, których pozbywali się inwestorzy instytucjonalni.

Mali inwestorzy dostarczają kapitału nawet wtedy, gdy inne źródła finansowania są trudne do zdobycia i można powiedzieć, że „ratują rynki”. Mają też tendencję do inwestowania długoterminowego, zapewniając w ten sposób długoterminowe i stabilne zasoby. To właśnie dzięki wkładowi inwestorów detalicznych rynek akcji odżył tak szybko, jak to miało miejsce w marcu 2020 roku.

Inwestorzy instytucjonalni dysponują większą pulą środków i mają dostęp do wszystkich informacji rynkowych. Jednak lata zerowych i ujemnych stóp procentowych oraz kryzys wieńcowy pokazują nam, że rynki finansowe w coraz większym stopniu przyciągają inwestorów indywidualnych. Szukają lepszego stosunku jakości do ceny i w tym celu są w stanie poruszać się po większej ilości informacji niż to było do tej pory.

Retail z pewnością bardziej niż kiedykolwiek wcześniej zaznacza swoją pozycję na rynkach i nie należy go lekceważyć.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.