Czym są Akcje i Spółki Blue Chip? Przykłady z Dywidendą

Akcje Blue Chip to akcje dużych, dobrze ugruntowanych i stabilnych finansowo firm, które istnieją od wielu lat. Akcje Blue Chip zazwyczaj mają kapitalizację rynkową liczoną w miliardach, są liderami rynku lub należą do pierwszej trójki firm w swojej branży.

Niektóre przykłady akcji Blue Chip to Coca-Cola Co., Boeing Co., Google etc. Wypłacanie dywidend nie jest konieczne, by spółka mogła zostać uznana za Blue Chip, ale większość spółek Blue Chip posiada długą historię wypłacania stałych lub rosnących dywidend.

Uważa się, że termin ten pochodzi z pokera, gdzie Blue Chip są najdroższymi żetonami.

Akcje blue chipów są zazwyczaj częścią głównych indeksów rynkowych, takich jak Dow Jones Industrial Average, Standard & Poor’s (S&P) 500 i Nasdaq-100 w Stanach Zjednoczonych, TSX-60 w Kanadzie oraz FTSE Index w Wielkiej Brytanii.

Kwestią dyskusyjną jest to, jak duża musi być firma, by kwalifikować się do statusu Blue Chip. Ogólnie przyjętym punktem odniesienia jest kapitalizacja rynkowa wynosząca 5 miliardów dolarów, choć liderami rynku lub sektora mogą być firmy dowolnej wielkości.

Fundusz T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund o wartości 45 mln dolarów nie ma szczegółowych wytycznych dotyczących tego, jakie spółki kwalifikują się do funduszu poza tym, że skupia się na spółkach o dużej i średniej kapitalizacji, które mają ugruntowaną pozycję w swojej branży.

Bezpieczeństwo akcji Blue Chip

Choć firmy blue chip przetrwały wiele trudności i cykli rynkowych, przez co są postrzegane jako bezpieczne inwestycje, to nie zawsze tak jest. Upadek General Motors, Lehman Brothers i wielu czołowych europejskich banków podczas globalnej recesji w 2008 roku jest dowodem na to, że nawet najlepsze firmy mogą mieć problemy w okresach ekstremalnego stresu.

Akcje Blue Chip jako część większego portfela

Chociaż akcje blue chipów są odpowiednie do wykorzystania jako podstawa większego portfela, to generalnie nie powinny stanowić jego całości. Zdywersyfikowany portfel zwykle zawiera pewną alokację w obligacje i gotówkę. W ramach alokacji portfela w akcje, inwestor powinien rozważyć, czy powinien posiadać również akcje o średniej i wyższej kapitalizacji.

Młodsi inwestorzy zwykle są w stanie tolerować ryzyko związane z większą częścią portfela w akcjach, w tym Blue Chip, podczas gdy starsi inwestorzy mogą bardziej skupić się na ochronie kapitału poprzez większe inwestycje w obligacje i gotówkę.

Spółki Blue Chip z wysoką dywidendą

Inwestorzy indywidualni poszukujący pewnego miesięcznego dochodu z portfela często zwracają się ku papierom wartościowym, takim jak obligacje, fundusze rynku pieniężnego i depozyty. Poszczególne akcje mogą być również dobrym miejscem do szukania regularnych wypłat dywidend, ponieważ wiele spółek przynosi zyski znacznie wyższe niż te oferowane obecnie przez obligacje skarbowe. Jednak dywidendy z akcji wiążą się z dwoma dodatkowymi poziomami ryzyka, które należy rozważyć.

Przede wszystkim dywidendy z zagranicznych akcji nie są objęte ochroną przez Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), a w Polsce nie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ubezpieczenie chroni depozyty inwestorów, jeśli bank ogłosi bankructwo lub stanie się niewypłacalna finansowo. Akcje i dywidendy nie dają takiej gwarancji. Spółka wypłacająca dywidendę może w każdej chwili zmniejszyć lub zlikwidować dywidendę.

Po drugie, aby otrzymać dywidendę, inwestorzy muszą zainwestować w akcje. Akcje są generalnie uważane za bardziej ryzykowne niż obligacje czy produkty bankowe, a ich wartość może zmieniać się w czasie. Szukanie tylko największych i najbardziej stabilnych spółek może pomóc zmniejszyć nieprzewidywalność wypłat dywidend, ale wartość bazowa inwestycji w akcje wciąż może zyskać lub stracić pieniądze.

Istnieje wiele firm, które od dziesięcioleci regularnie wypłacają dywidendy.

Tytuł Arystokraty Dywidendowego jest przyznawany spółkom, które zwiększały roczne wypłaty dywidendy przez co najmniej 25 kolejnych lat. Istnieje ponad 100 spółek uznawanych za Dividend Aristocrats, a niektóre z nich oferują stopę zwrotu przekraczającą 4%.

Są to trzy spółki z grupy Blue Chip, które posiadają tytuły Arystokratów Dywidendowych, działają na rynku od dziesięcioleci i oferują stabilne i rosnące dywidendy.

AT&T, Inc.

Spółki użyteczności publicznej są popularne wśród inwestorów poszukujących dochodu ze względu na ponadprzeciętne zyski z dywidendy. Ze względu na stały popyt na usługi sektora użyteczności publicznej i stosunkowo niewielką konkurencję w tej branży, przedsiębiorstwa te są w stanie wypłacać inwestorom większość swoich zysków netto w formie dywidend.

AT&T (NYSE: T) to światowy gigant telefonii i telewizji, który działa na rynku od 130 lat. W sektorze, który często przynosi ponadprzeciętne zyski, dywidenda AT&T wyróżnia się jako jedna z najwyższych.

Philip Morris International, Inc.

Philip Morris International (NYSE: PM) jest globalnym producentem wyrobów tytoniowych i papierosów. Został wydzielony ze swojej firmy macierzystej, Altria Group, w 2008 roku. Ze względu na charakter działalności, firma była narażona na wiele sporów sądowych i przepisów prawnych dotyczących jej produktów.

Pomimo tych kontrowersji, firma nadal generuje dziesiątki miliardów dolarów przychodu rocznie. Podczas gdy Philip Morris nie ma jeszcze historii, która kwalifikowałaby go do miana arystokraty dywidendowego, Altria Group podwyższa swoją dywidendę od 46 lat.

Chevron Corporation

Spółki naftowe są również popularnymi akcjami dywidendowymi z tego samego powodu, co akcje przedsiębiorstw użyteczności publicznej – na ropę i gaz zawsze jest popyt. Siła spółek naftowych często zależy od cen ropy, które mogą powodować zwiększoną zmienność tych akcji, ale historycznie spółki naftowe były dużymi generatorami zysków i przepływów pieniężnych.

Chevron Corporation (NYSE: CVX) jest firmą energetyczną, która zajmuje się poszukiwaniem, rozwojem i rafinacją ropy naftowej, gazu ziemnego i innych produktów energetycznych. Wypłaca dywidendę kwartalnie.

Wnioski

Akcje blue chip są świetnym dodatkiem do portfela i często stanowią doskonałe inwestycje długoterminowe. Wielu światowych miliarderów ma w swoich zbiorach duże pakiety tych akcji i trzyma je przez wiele lat.

To nie tylko często dobra inwestycja, ale jak się przekonałeś, wiele z nich wypłaca wysokie dywidendy. Choć akcje nie są pewnie dla tych, którzy chcą szybko zarobić, pomogą ci długoterminowo, gdy twój majątek będzie się powiększał.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.