Wskaźniki i narzędzia opcji binarnych

Wskaźnik Akumulacji/Dystrybucji

Wskaźnik Akceleracji (ACC)

Wskaźnik ATR – Średnia rzeczywistego zasięgu

Wskaźnik BOP (Balance of Power)

Wstęgi Bollingera (BOL) – Bollinger Bands

Oscylator Bollingera (BOS) – Bollinger Oscillator

Wskaźnik ChAD – CHAIKIN AD Oscillator

Wskaźnik ChMF – CHAIKIN Money Flow

Oscylator ChO – Chaikin Oscillator

Wskaźnik ChV – Chaikin Volatility

Wskaźnik CCI – Commodity Channel Index

Wskaźnik DMI – Directional Movement Index

Wskaźnik EMV – Ease of Movement

Wskaźnik EMA – Wykładnicza średnia krocząca

Wskaźnik FI – Force Index

Wskaźnik IMI – Intrady Medium Index

Wskaźnik MI – Mass Index

Wskaźnik MACD – Moving Average Convergence Divergence

Wskaźnik MACDO – Moving Average Convergence Divergence Oscillator

Wskaźnik MTM – Momentum

Wskaźnik MFI – Index Przepływów Pieniężnych

Wskaźnik NVI – Indeks Negatywnego Wolumenu

Wskaźnik OBV – On Balance Volume

Wskaźnik PAR SAR – Parabolic Stop and Reversal

Wskaźnik PVI – Positive Volume Index

Wskaźnik PVO – Percentage Volume Oscillator

Wskaźnik POS – Oscylator Kursu

Wskaźnik PVT – Price and Volume Trend

Wskaźnik QSTICK

Wskaźnik ROC – Rate of Change

Wskaźnik RSI – Indeks Siły Względnej

Wskaźnik RVI – Relative Volatility Index

Wskaźnik SMA – Prosta Średnia Krocząca

Wskaźnik SMA – Prosta Średnia Krocząca

Wskaźnik StDev – Standard Deviation

Wskaźnik STS – Oscylator Stochastyczny

Wskaźnik TRD – Odchylenia od Trendu

Oscylator TRIX

Wskaźnik Ultimate

Wskaźnik VROC

Wskaźnik WAD – William’s Accumulation/Distribution

Wskaźnik Williams’ %R – Procent R