43 najlepsze Wskaźniki Giełdowe Forex i narzędzia opcji binarnych [2018]

43 najlepsze Wskaźniki Giełdowe Forex i narzędzia opcji binarnych [2018]
śr:4.3 | głosów:4

Poniżej znajdziesz listę najczęściej używanych wskaźników giełdowych. Jest to narzędzie niezbędne w analizie technicznej (AT). Nie musisz znać wszystkich wskaźników, natomiast dobrze jest rozumieć zasady działania najważniejszych, tj. RSI, STS, MACD, TRIX, Williams %R, CCI, ROC, ULR, FI, MFI, BOP, EMV, PVI oraz krzywych kroczących SMA i EMA.

Aby rozwinąć opis wskaźnika giełdowego, naciśnij krzyżyk.

Wskaźnik Akumulacji / Dystrybucji (Accumulation/Distribution Line)
WSKAŹNIK ATR – Średnia rzeczywistego zasięgu
Wskaźnik Akceleracji (ACC)
Wskaźnik BOP (Balance of Power)
Wstęgi Bollingera (BOL) – Bollinger Bands
Oscylator Bollingera (BOS) – Bollinger Oscillator
Wskaźnik ChAD – CHAIKIN AD Oscillator
Wskaźnik ChMF – CHAIKIN Money Flow
Oscylator ChO – Chaikin Oscillator
Wskaźnik ChV – Chaikin Volatility
Wskaźnik CCI – Commodity Channel Index
Wskaźnik CMO – Chande’s Momentum Oscillator
Wskaźnik DMI – Directional Movement Index
Wskaźnik DPO - Detrended Price Oscillator
Wskaźnik EMV – Ease of Movement
Wskaźnik EMA – Wykładnicza średnia krocząca
Wskaźnik FI – Force Index
Wskaźnik IMI – Intrady Medium Index
Wskaźnik MI – Mass Index
Wskaźnik MACD – Moving Average Convergence Divergence
Wskaźnik MACDO – Moving Average Convergence Divergence Oscillator
Wskaźnik MTM - Momentum
Wskaźnik MFI – Index Przepływów Pieniężnych
Wskaźnik NVI – Indeks Negatywnego Wolumenu
Wskaźnik OBV – On Balance Volume
Wskaźnik PAR SAR – Parabolic Stop and Reversal
Wskaźnik PVI – Positive Volume Index
Wskaźnik PVO – Percentage Volume Oscillator
Wskaźnik POS – Oscylator Kursu
Wskaźnik PVT – Price and Volume Trend
Wskaźnik QSTICK
Wskaźnik ROC – Rate of Change
Wskaźnik RSI – Indeks Siły Względnej
Wskaźnik RVI – Relative Volatility Index
Wskaźnik SMA – Prosta Średnia Krocząca
Wskaźnik StDev – Standard Deviation
Wskaźnik STS – Oscylator Stochastyczny
Wskaźnik TRD – Odchylenia od Trendu
Oscylator TRIX
Wskaźnik Ultimate
Wskaźnik VROC
Wskaźnik WAD – William’s Accumulation/Distribution
Wskaźnik Williams’ %R – Procent R