Wstęp do analizy technicznej dla początkujących

Analiza techniczna jest metodą prognozowania przyszłego kierunku ceny na rynku poprzez analizę historycznych wykresów i formacji. Poznaj podstawy analizy technicznej dla początkujących i różnice pomiędzy analizą techniczną a analizą fundamentalną.

Wyjaśnienie analizy technicznej

Istnieje wiele sposobów na przeprowadzenie analizy technicznej, ale większość z nich skupia się na wykorzystaniu historycznych wykresów cen połączonych ze wskaźnikami technicznymi lub oscylatorami. Celem analizy technicznej jest identyfikacja rozpoznawalnych wzorców, które pomogą inwestorom znaleźć właściwy czas i poziom cen na wejście i wyjście z rynku.

Informacje ogólne

Na tym kursie poznasz podstawowe pojęcia analizy technicznej. Jeśli zdecydujesz się kontynuować naukę analizy technicznej, pomyśl o tych artykułach jako o fundamencie do dalszego rozwoju. Jeśli rozumiesz korzyści i ograniczenia analizy technicznej, może ona dać Ci dodatkowy zestaw narzędzi lub umiejętności, które pomogą Ci stać się lepszym inwestorem.

Założenia – gdy skończysz ten kurs:

 • Zapoznaj się z podstawowymi pojęciami i pojęciami analizy technicznej.
 • Poznasz mocne i słabe strony analizy technicznej
 • Będziesz w stanie zastosować techniki, które pomogą Ci w handlu lub inwestowaniu na giełdzie
TytułOpis
1Co to jest analiza techniczna?Istnieją 3 podstawowe doktryny na podstawie których zbudowano analizę techniczną. Musisz się z nimi zapoznać, jeśli…
2Co to są wykresy?Istnieją różne rodzaje wykresów wykorzystywanych w analizie technicznej. W tej lekcji omówimy najważniejsze.
3Podstawowa koncepcja trenduJednym z najważniejszych pojęć w analizie technicznej jest trend. Prawdopodobnie słyszałeś już kilka definicji.
4Linia wsparcia i oporuZwróć szczególną uwagę na kwestie psychologii wsparcia i oporu. Postaram się to wyjaśnić.

Wykresy analizy technicznej zazwyczaj pokazują zmiany cen w formie świec, które ilustrują kluczowe punkty związane z ceną rynkową w danym okresie czasu:

 • Kolor świecy oznacza czy cena zmieniła się w górę (zielony) czy w dół (czerwony)
 • Słupki pokazują cenę otwarcia i zamknięcia
 • Knoty pokazują najwyższe i najniższe ceny

Istnieje wiele różnych wskaźników, które analitycy techniczni stosują na wykresach. W celu identyfikacji punktów cenowych dla transakcji wejścia i wyjścia, niektóre popularne strategie analizy technicznej będą wykorzystywały średnie kroczące, wskaźniki Fibonacciego i wstęgi Bollingera . Jednak stosowane wskaźniki będą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb, stylu gry, rynku i ram czasowych.

Analitycy techniczni często testują jak ich strategia będzie funkcjonować jeszcze przed zaryzykowaniem jakiegokolwiek rzeczywistego kapitału. Chodzi tu o zastosowanie jej do wcześniejszych zmian cen na rynku. Nazywamy to testami historycznymi. Wiąże się to z pobraniem fragmentu rzeczywistych danych z wybranych rynków i określeniem strategii postępowania. Jeśli test historyczny się powiedzie inwestorzy i analitycy będą mieli większą pewność, że wykorzystają odpowiednią strategię.

W praktyce, niektórzy inwestorzy stają się tak pewni swojej strategii, że decydują się ją zautomatyzować. Zautomatyzowanie strategii wiąże się z ustaleniem szeregu algorytmów, które mogą wykonywać transakcje przy minimalnym zaangażowaniu człowieka.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: 77% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Podstawy powstania analizy technicznej

Podstawą analizy technicznej jest teoria Charlesa Dow – zbiór jego zasad stworzonych w latach 1851-1902. Reguły te wytyczają inwestorom zasady działania na rynku – w tym rodzaje trendów, fazy ruchów cen i wpływ wiadomości na rynek.

Dowiedz się więcej o teorii Dow’a – link tutaj.

Chociaż pod względem dostępnej technologii i zdolności do automatyzacji nowoczesna analiza techniczna rozwinęła się znacząco, to podejście Dow’a nadal stanowi trzon całej teorii.

Kluczowe założenia analizy technicznej

Najogólniej rzecz ujmując analiza techniczna opiera się na założeniach, że:

 • Wykresy ilustrują historię. Zwolennicy analizy technicznej wierzą, że mogą przewidzieć przyszłe ruchy w oparciu o dane historyczne. Generalnie jednak, przed dokonaniem transakcji zaleca się połączenie analizy fundamentalnej i technicznej w celu zapewnienia pełnego zrozumienia rynku.
 • Ceny rynkowe poruszają się w trendach. Zgodnie z teorią Dow’a występują trzy przedziały czasowe trendu. Są to ruchy główne, które mogą trwać od roku do kilku lat. Reakcja poboczna, która trwa od dziesięciu dni do roku oraz ruchy drugorzędne, które mogą trwać od kilku sekund do kilku dni.
 • Trendy historyczne powtarzają się. Analitycy wierzą, że wzorce cenowe będą się powtarzać w przyszłości. Będą więc przyglądać się poprzednim ruchom cen i wykorzystywać je do decydowania o tym, kiedy otwierać i zamykać pozycje i zmaksymalizować swoje zyski.

W jaki sposób wykorzystuje się analizę techniczną?

Analiza techniczna wykorzystywana jest zarówno w handlu krótko-, jak i długoterminowym. Długoterminowy inwestor może użyć wskaźników technicznych, aby określić kiedy kupić akcje lub walutę na potrzeby swojego portfela, podczas gdy krótkoterminowy inwestor jednodniowy może ich użyć do zidentyfikowania szybkich sposobów zysku.

Czas jest kluczowym elementem udanego handlu, a analiza techniczna może pomóc Ci w wyznaczeniu czasu Twoich transakcji. Pozwoli to zmaksymalizować zyski i zminimalizować straty.

Analiza techniczna może być wykorzystywana na prawie każdym rynku. Wystarczy wykres cen i dostęp do niektórych wskaźników technicznych. Nieważne czy chcesz handlować akcjami, indeksami, walutami forex.

Analiza techniczna a analiza fundamentalna

Istnieje wiele różnic pomiędzy analizą techniczną a analizą fundamentalną. Jednak przede wszystkim, zamiast badać wcześniejsze ruchy cen, trader wykorzystujący analizę fundamentalną weźmie pod uwagę różnorodne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.

Analityk fundamentalny wykorzysta „informacje” w celu określenia ile według niego dany składnik aktywów jest wart i przypisze mu „wartość”. Jest to wartość składnika aktywów o ile wszystkie informacje zostały wycenione. Jeżeli aktualna cena rynkowa składnika aktywów (np. akcji) jest poniżej wartości, to kupują. Jeśli powyżej tego, co uważają że jest warte, to sprzedają.

Dla przykładu powiedzmy, że zarówno analityk fundamentalny, jak i techniczny rozważali obrót akcjami Apple. Analityk fundamentalny może zbadać ostatnie sprawozdania finansowe Apple, informacje na temat funkcjonowania sektora technologicznego oraz stanu gospodarki jako całości. Wtedy może zdecydować ile warte są akcje Apple.

Natomiast analityk techniczny zlekceważyłby wszystkie te informacje i zwrócił uwagę wyłącznie na wykres Apple. Będzie korzystać ze wskaźników technicznych, aby znaleźć formacje, które dadzą wgląd w to co działo się wcześniej z akcjami Apple. Wykorzysta te dane, aby ustalić kierunki w których zmierza cena akcji. Dopiero wtedy będzie mógł rozpocząć obrót.

Z początku analiza techniczna może wyglądać na prostszą niż analiza fundamentalna. Przecież wystarczy tylko przeanalizować wykres rynku zamiast przeglądać wiadomości, raporty ekonomiczne i komunikaty finansowe. Jednak odnoszący sukcesy inwestor techniczny może korzystać z wielu wskaźników i testować strategię, aby upewnić się, że jest sa one odpowiednie z założeniami. Dlatego też z pewnością nie jest to łatwiejsza opcja.

Mimo to, większość traderów nie będzie się ograniczać do czystej analizy technicznej lub analizy fundamentalnej. Wykorzystują oni kombinację tych dwóch metod, aby zagwarantować sobie w pełni zbalansowany obraz rynku. Możesz więc użyć analizy fundamentalnej, by wybrać właściwy rynek do handlu, a następnie użyć analizy technicznej, by zdecydować, kiedy otworzyć swoją pozycję.

Ograniczenia analizy technicznej

Chociaż analiza techniczna jest szeroko rozpowszechniona, ma swoje ograniczenia. Oto przykłady:

 • Analiza techniczna może być subiektywna. Chociaż wskaźniki mogą pokazywać ten sam sygnał dwóm inwestorom, mogą oni interpretować wyniki na różne sposoby.
 • Może to doprowadzić do samospełniającej się przepowiedni. Skoro dużo ludzi handluje według tego samego schematu, to faktycznie wymusi to przewidywanie. Wprawdzie może to działać na Twoją korzyść, ale może również utrudnić realizację transakcji jeśli wszyscy wykonują dokładnie te same zlecenia.
 • Analiza techniczna nie jest w 100% dokładna. Zawsze mogą występować wyjątki od tej reguły, które mogą być niezwykle niebezpieczne.
 • Nieoczekiwane ruchy mogą powodować duże wahania cen, ponieważ inwestorzy techniczni spieszą się z zamykaniem swoich pozycji.
 • Pomija fundamentalne założenia. Nie rozpatrując innych czynników, które mogą zmienić cenę rynkową, analiza techniczna ogranicza obraz rynku. Chociaż może ona dostarczyć użytecznych punktów wejścia i wyjścia to nagłe komunikaty prasowe lub raporty firmy mogą powodować zmienność.

Ważne jest, aby być świadomym wszelkich potencjalnych wad swojej strategii i podjąć odpowiednie kroki w celu uniknięcia niepotrzebnych strat.