Trader CFD – kim jest i jak zacząć handel by osiągnąć sukces?

Kto to jest trader CFD? Jeśli chcesz handlować kontraktami lub sprawdzić kto jest najlepszym traderem w Polsce, to przeczytaj nasze opinie.

Kim jest Trader CFD? Trader CFD to osoba, która wykorzystuje ruchy cen na rynku kontraktów CFD w celu uzyskania zysku finansowego. Celem profesjonalnego tradera CFD jest zrealizowanie jak największej liczby zyskownych transakcji oraz zmaksymalizowanie wyniku każdej z nich.

Trader CFD wykorzystuje wykresy giełdowe do analizy rynku. Dzięki strategii stara się mieć przewagę w handlu nad giełdą, którą przekształca w zysk.

Ostrzeżenie: Trading kontraktami CFD (na różnice kursowe) nie jest prosty. Zarabianie na handlu jest trudniejsze niż pozwalają nam wierzyć popularne systemy promowane w sieci.

Aby osiągnąć zyski, trader CFD musi nie tylko generować zyskowne transakcje, ale również minimalizować straty poprzez szybkie zamykanie ujemnych pozycji. Przegrane pozycje to nieodzowny element tradingu CFD. Należy jednak nauczyć się przegrywać w taki sposób, aby straty były relatywnie mniejsze niż zyski. Oznacza to, że ZAWSZE należy zajmować pozycję z opcją STOP LOSS przy każdej dokonywanej transakcji. Należy także upewnić się, że każda kwota, którą handluje trader CFD jest taką, którą jest w stanie w 100% stracić.

Profesjonalny trader CFD wykorzystuje przewagę dzięki znajomości analizy technicznej oraz swoim umiejętnością i strategii. Niektórzy traderzy korzystają także z analizy fundamentalnej oraz kombinacji obu powyższych.

Trader CFD rozumie, że czytanie wykresów wymaga umiejętności i doświadczenia, dlatego nigdy nie stara się automatyzować procesu handlu. Każdy moment tradingu jest unikalny, dlatego też wymaga elastyczności podejścia i dynamicznej strategii, która zwiększa prawdopodobieństwo przewagi nad rynkiem.

eToro to platforma obsługująca wiele aktywów, która oferuje zarówno inwestowanie w akcje, jak i handel kontraktami CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy wynikającej z dźwigni finansowej. {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś zastanowić się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Przedstawiona historia handlu jest krótsza niż 5 pełnych lat i może nie wystarczyć jako podstawa do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Copy Trading nie jest doradztwem inwestycyjnym. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest narażony na ryzyko.

eToro USA LLC nie oferuje kontraktów CFD i nie składa żadnych oświadczeń ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści tej publikacji, która została przygotowana przez naszego partnera z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji o eToro, które nie są specyficzne dla danego podmiotu.

Jak trader CFD handluje na rynku?

Istnieje wiele różnych strategii i systemów, których profesjonalni traderzy używają do handlu na giełdzie. Ogólnie jednak, profesjonalni gracze nie używają skomplikowanych technik handlu i polegają głównie na podstawowych danych w postaci wykresów cen i kilku dodatkowych wskaźnikach. Aby kompleksowo omówić ten temat, podam krótki przegląd wszystkich najważniejszych stylów i sposobów handlu za pomocą kontraktów CFD.

Ze względu na technikę

Automatyczny / Boty Forex – handel oparty na oprogramowaniu do automatycznego zawierania transakcji. Polega na wykorzystaniu programów, które opatrzone w zestaw zasad samodzielnie dokonują handlu. Komputer wykorzystuje oprogramowanie, które śledzi giełdę i wyszukuje momentu, który spełnia zadane kryteria. Gdy zdarzenie zostanie odnalezione, program dokonuje za nas zakupu kontraktu bez naszej ingerencji.

Podejście rozsądkowe – to podejście opiera się na “przeczuciu” tradera CFD co do ruchów giełdy. Jest to bardzo elastyczny styl i wymaga dużo doświadczenia i czasu poświęconego praktyce. Wielu doświadczonych traderów podchodzi do gry właśnie w ten sposób, ponieważ rozumieją giełdę oraz aktywa, którymi handlują.

Z użyciem analizy technicznej –  polega tylko i wyłącznie na podejmowaniu decyzji na podstawie analizy wykresów kursów. Traderzy CFD korzystają ze wskaźników oraz sygnałów, dzięki którym chcą osiągnąć przewagę nad rynkiem. Powszechne przekonanie wśród wyznawców analizy technicznej mówi, że wszystkie czynniki ekonomiczne i gospodarcze uwzględnione są w ruchach cen i wartościach odpowiednich wskaźników.

Z użyciem analizy fundamentalnej – trading kontraktami CFD z użyciem wiedzy fundamentalnej to technika zakładająca handel na podstawie informacji i wiadomości ze świata giełdy i ekonomii. Wiedza fundamentalna i wiadomości finansowe prowokują zmiany kursów, jednakże często zmiany te mają kierunek odwrotny do tego co sugeruje informacja, gdyż traderzy często zlecają transakcje przewidując wydarzenia w przyszłości, które jeszcze nie miały miejsca. Jest to kolejny powód, przez który wielu traderów CFD polega bardziej na analizie technicznej. Część traderów korzysta jednak z kombinacji i wiedzy na temat obu tych technik.

Ze względu na ramy czasowe

Day Trading Traderzy CFD, którzy określani są mianem Day-Traderów, najczęściej kupują i sprzedają (zajmują i wychodzą z pozycji) tego samego dnia. Oznacza to, że trzymają aktywo przez krótki okres czasu i dokonują takich transakcji kilka razy dziennie.

Scalping – Scalping to technika podobna do day tradingu, ale polega na znacznie krótszym okresie trzymania pozycji. Ta strategia polega na kupnie i szybkiej sprzedaży kontraktu CFD, na którym zakładamy zysk kilku pipsów. Dodatkowo często korzystamy z logicznie ustawionych stop lossów. Profesjonalni traderzy nie rekomendują scalpingu, bo często porównywane jest do hazardu.

Swing Trading / Handel krótko i średnio terminowy ten rodzaj tradingu zakłada przyjmowanie pozycji w krótkim (lub średnim) terminie czasowym. Trader CFD otwiera pozycję i trzyma ją przez okres od kilku godzin do kilku dni, a nawet tygodni. Swing trader obserwuje wykresy dzienne i zawiera od 2 do 10 transakcji miesięcznie (średnio).

Ze względu na zakres ruchów giełdy

Range Trading – ten handel polega na założeniu, że ruchy cen zamykają się w ramach oczywistych do zlokalizowania linii wsparcia i oporu. Polega na obserwowaniu i identyfikowaniu sygnałów w okolicy granic w/w linii. Trader CFD ma jasno określony scenariusz wejścia i wyjścia z pozycji.

Handel w Trendzie– Traderzy CFD czekają na ukształtowanie się trendu i wykorzystanie go z dużym prawdopodobieństwem osiągnięcia sukcesu. Mają jasno określony scenariusz zajęcia pozycji. Trend wzrostowy to taki, w którym kurs ceny osiąga coraz wyższe lokalne szczyty i coraz wyższe lokalne dołki. Trend spadkowy zakłada odwrotny scenariusz – niższe lokalne dołki i niższe lokalne szczyty. Szukanie dobrej pozycji wejścia na rynek w trendzie pozwala zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu transakcji.

Jest to przykładowy zarys trendu wzrostowego.
Tak wygląda trend boczny inaczej nazywany horyzontalnym

Handel przeciwko trendowi – Ten rodzaj tradingu nie powinien być praktykowany dopóty, dopóki poprzedni rodzaj handlu nie jest dobrze wyćwiczony. Handel wbrew trendom jest znacznie bardziej ryzykowny, z uwagi na wiele fałszywych sygnałów kończących trend.

Handel z Trendem (średnioterminowy) – to prosta strategia, która zakłada zakup kontraktu we wczesnej fazie trendu i utrzymanie pozycji przez dłuższy okres.

Profesjonalny trader CFD kontra amator

Dla wielu, profesjonalizm w handlu kontraktami lub giełdzie Forex to coś bardzo odległego i trudnego do osiągnięcia. Często tak jest, tym bardziej, że wielu początkujących traderów nie radzi sobie, osiągając straty. Jest kilka różnic, które odróżniają gracza profesjonalnego od amatora. Powinniśmy być ich świadomi, bo mogą nam pomóc w ulepszeniu własnych wyników.

Profesjonalny Trader CFD

 • wyspecjalizował się w strategii z której korzysta
 • posiada i gra zgodnie z planem
 • prowadzi dziennik tradera
 • doskonale zarządza ryzykiem przy KAŻDEJ transakcji
 • nie podchodzi emocjonalnie przed, w trakcie i po zajęciu pozycji
 • zabiera lub blokuje zyski gdy tylko się generują
 • nigdy nie traci więcej na jednej transakcji niż wcześniej zakładał
 • nie gra na siłę

Trader-Amator

 • nie posiada dostatecznej wiedzy na temat strategii
 • gra bez planu
 • nie prowadzi dziennika tradingowego
 • nie zarządza świadomie ryzykiem
 • często podchodzi emocjonalnie do transakcji
 • zbyt długo trzyma zyskowne pozycji, aż zmieniają się w stratne
 • często traci więcej pieniędzy niż jest w stanie zaakceptować
 • na siłę próbuje odegrać stracone pieniądze

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Dzień z życia Tradera CFD

Na czym polega codzienna praca tradera CFD? Pokażemy to na przykładzie gracza z Nowej Zelandii – Maxa McKegg’a, który swój dzień opisał w tym artykule. Max McKegg od 31 lat zajmuje się profesjonalnym tradingiem. W swoim wywiadzie pisze:

 • na początku każdego dnia analizuję miesięczne, tygodniowe i dzienne wykresy
 • przeglądam europejskie i amerykańskie giełdy, szczególnie złoto, srebro i ropę
 • analizuję godzinne i 5-minutowe interwały wykresów głównych walut
 • zapisuję moje przewidywania ruchów rynku (jeśli są wartościowe)

McKegg przez ostatnie 31 lat analizuje rynki i udziela rekomendacji zarówno firmom, jak i klientom prywatnym. Dodatkowo, handluje na giełdzie na własny rachunek. Jest to dla niego bardzo dochodowe zajęcie, które pozwoliło żyć zarówno jemu, jak i jego rodzinie na bardzo wysokim poziomie materialnym.

Zapytany “jak wygląda dzień typowego tradera” postanowił opisać go w kilku punktach. McKegg odpowiada:

– Na początku każdego dnia analizuje miesięczne, tygodniowe i dzienne wykresy w kontekście zarówno fal Eliota, jak i klasycznych wykresów. Głównie skupiam się na interwałach godzinnych i 5-minutowych.

– przeglądam wiadomości CNBC i słucham co dzieje się na rynku amerykańskim i europejskim, aby poznać nastroje panujące w dniu dzisiejszym na giełdach.

– przeglądam zaplanowane wydarzenia gospodarcze na aktualny dzień oraz na 7 dni do przodu. Interesują mnie szczególnie informacje mogące wpłynąć na ceny złota, srebra, ropy naftowej oraz głównych par walutowych

– zaczynam szczegółowo przyglądać się godzinnym i 5-minutowym interwałom na główne pary walutowe, bo to nimi często handluję. Szukam odpowiednich sygnałów, które pomogą mi podjąć decyzję wejścia na rynek.

– przygotowuje prognozy rynku dla firm i klientów na nadchodzący dzień / tydzień (ale tylko jeśli jest coś wysoce prawdopodobnego). Mój idealny setup wejścia na rynek to taki, w którym widzę idealnie czyste zestawienie techniczne (fal Eliotta oraz innych wskaźników) oraz odpowiednie niskie ryzyko. Takie sytuacje nie kształtują się każdego dnia, dlatego cierpliwość odgrywa tutaj kluczową rolę. Ważne jest odpowiednie zarządzanie kapitałem i nie ponoszenie się emocjom.

– jeśli moje analizy i sytuacja ujawnia dobrą szansę na zajęcie pozycji, dokonuję zakupu kontraktu, oznaczając poziom wyjścia i realizowania ewentualnego zysku. Jednocześnie nie wierzę i nie interesuje mnie całodzienne oglądanie ekranu komputera i wykresów. Nie jestem również zwolennikiem strategii “ustaw i zapomnij”.

– jeśli dokonałem zlecenia, sprawdzam wykresy kilka razy dziennie i upewniam się, że wszystkie automatycznie zlecenia ustawione są na odpowiednim poziomie. Jeśli rynek zachowuje się przeciwnie do zakładanego, rzadko zdarza mi się gonić za zyskami. Gdy natomiast pozycja okazała się zyskowna, upewniam się, że ustawiam kroczące stop lossy tak, aby nie stracić wygenerowanych zysków.

– następnego dnia zasada działania jest identyczna.

Najlepsi Traderzy CFD

Niniejszy ranking został przygotowany w maju 2019 roku i przedstawia ranking najlepszych traderów z Polski i ze świata na platformie eToro. Platforma eToro gromadzi ponad 7 milionów użytkowników z całego świata, dlatego też wykorzystana została do stworzenia niniejszej listy.

Selekcja traderów została dokonana na podstawie ryzyka inwestycyjnego. Co prawda na liście znajdowali się użytkownicy, którzy osiągali znacznie wyższe zwroty z inwestycji, ale usunęliśmy ich ze względu na zbyt wysokie poniesione ryzyko w celu osiągnięcia tych zwrotów. Ryzyko zostało ograniczone do poziomu “5” w skali od 1 do 10. Według nas jest to poziom odzwierciedlający racjonalne podejście do tradingu i umożliwiający przygotowanie rankingu na rozsądnym poziomie.

Okres zwrotu z inwestycji wynosi w poniższym rankingu 12 miesięcy.

Najlepsi Traderzy CFD w Polsce

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Najlepsi Traderzy Świata

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Na platformie możemy przeczytać nieco więcej na temat traderów.

Kashubian – to trader o imieniu Andrzej. Handel kontraktami CFD i Forex to jego drugie źródło dochodu. Jego strategia opiera się na analizie fundamentalnej uwzględniającej stopy procentowej i sytuację gospodarczą rynków. Andrzej bierze pod uwagę sentyment rynku i sytuację geopolityczną. Jego strategia daje mu najlepsze rezultaty w terminie średnio i długoterminowym. Każdy może się zapoznać z jego statystykami i śledzić transakcje na bieżąco. Platforma eToro pozwala także na kopiowanie transakcji każdego uczestnika.

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

Alf Martin Simonsen – to trader CFD, który gra na platformie od 2013 roku. Od tego czasu handluje regularnie korzystając z wykresów świecowych oraz takich wskaźników jak EMA, RSI.

Jak zostać Traderem CFD, aby osiągnąć sukces

Trader CFD to osoba, która za pośrednictwem platformy handluje aktywami za pomocą kontraktów na różnice kursowe. Handel odbywa się za pośrednictwem specjalnej platformy, która dostępna jest za pośrednictwem banków lub brokerów. Cały proces odbywa się za pośrednictwem komputera lub innych urządzeń mobilnych.

Dzięki zastosowaniu technologii Internetowych możemy liczyć na:

 • Niższe koszty transakcyjne (prowizje)
 • Szybszy dostęp do rynków
 • Bardzo szeroki dostęp do przeróżnych instrumentów (akcje, waluty, indexy, surowce)
 • Dostęp do dodatkowych narzędzi (wskaźniki, analizy, opinie, Copy Trading)

Jakie pozycje najczęściej zajmuje Trader CFD:

 • pozycja długa (zlecenie kontraktu na kupno aktywa) – gra na wzrosty
 • pozycja krótka (zlecenie kontraktu na sprzedaż aktywa) – gra na spadki

Jakimi instrumentami może handlować Trader CFD:

 • Waluty (Forex)
 • Kontrakty CFD na surowce (np. złoto, srebro, ropa naftowa itd.)
 • Kontrakty na Indexy (Dow Jones, S&P500 itd)
 • Kontrakty na akcje (Google, Tesla, Amazon it.)
 • Kontrakty na fundusze ETF
 • Kontrakty na obligacje
Akcje spółek amerykańskich

Powyższa lista zawiera kilka tysięcy poszczególnych instrumentów. Dzięki kontraktom CFD trader może grać wzrosty lub spadki każdego z wyżej wymienionych rodzajów aktyw.

Od czego zacząć?

Wbrew obiegowym opiniom i reklamom, wcale nie tak łatwo jest zostać dobrym traderem CFD i generować z tego tytułu zyski. Statystyki brokerów są bezlitosne i wskazują, że średnio około 70% początkujących traderów traci pieniądze. Należy o tym pamiętać i inwestować jedynie pieniądze, które jesteśmy w stanie stracić.

Gdy zaczynamy przygodę z byciem traderem CFD ostatnią rzeczą jaką chcemy zrobić na początku, to wpłacić pieniądze do brokera i zacząć grać.

To właśnie tak robi 80% graczy i traci swoje pieniądze. Zacząć należy od wybrania platformy i zapoznania się z nią. My polecamy eToro, bo poza standardową ofertą kontraktów CFD, taką jaką posiada każdy inny broker, pozwala również w sposób automatyczny kopiować transakcje innych inwestorów. Jest to nietypowe rozwiązanie na rynku i często wymaga dodatkowych, płatnych systemów. Tutaj mamy to za darmo.

1 KROK

Od czego zaczynamy? Od otwarcia KONTA DEMO. Tylko i wyłącznie. Po co? Aby zapoznać się z wyglądem wykresów, systemem i intrumentami.

[maxbutton id=”2″]

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

Jeśli chcesz przeczytać jak otworzyć konto tradingowe u brokera CFD – przeczytaj ten artykuł.

2 KROK

Kupujemy książki. Ten krok jest bardzo ważny, ponieważ edukacja to podstawa każdego dobrego tradera CFD. Poniżej znajdziesz przykładową listę książek, które pozwolą Ci poznać mechanizmy rządzące giełdą i rynkami.

 1. Książka o zasadach działania rynków finansowych
  1. “Sztuka spekulacji po latach” (tom I i II) – Zenon Komar
 2. Książka o analizie fundamentalnej
  1. „Inteligentny inwestor” – Benjamin Graham
 3. Książka o analizie technicznej
  1. “Analiza techniczna rynków finansowych” – John Murphy
 4. Książka o psychologii inwestowania i motywacji
  1. „Giełda, wolność i pieniądze. Poradnik spekulanta” – Van K. Tharp
  2. “Jak zarobiłem 2 000 000$ na giełdzie” – Nicolas Darvas
  3. „Czarodzieje rynku” – Jack D. Schwager

Jeśli chcesz poznać wszystkie wartościowe pozycje, przeczytaj artykuł na temat najlepszych książek o inwestycja. I pamiętaj, nawet tak wielki inwestor jakim jest Warren Buffet nadal czyta książki, dlatego nie licz, że zarobisz pieniądze pomijając ten krok.

3 KROK

Znajdz ludzi, którzy robią lub będą robić to samo. Nie jest to krok obowiązkowy, ale często relacja z osobą, która rozumie co robisz jest pomocna. Możesz skorzystać z for internetowych dla traderów CFD lub platform social tradingowych.

Fora Tradingowe:

 1. https://forex-nawigator.biz/forum/
 2. https://www.stockwatch.pl/forum/forum-.aspx
 3. http://www.forum.traderteam.pl/

Platforma Social Tradingowa – Facebook dla Traderów

eToro posiada również bardzo wyedukowaną społeczność. Musisz jedynie umieć porozumieć się z nimi w języku angielskim jeśli chcesz wymieniać się informacjami z obcokrajowcami.

4 KROK

Obejrzyj jak handlują najlepsi. Najlepiej możesz zrobić to na YouTube. W sieci znajdują się kanały informacyjne, w których poznasz opinie innych traderów CFD. Osobiście polecam tego Youtubera, który często opisuje swój trading. Niestety nie mówi po polsku, ale możemy skorzystać z napisów wbudowanych w Youtube.

Mój ulubiony Trader CFD który często opisuje swoje transakcje i ludzi, których kopiuje w Copy Tradingu.

5 KROK

Jeśli poznałeś już strategie i mechanizmy, teraz możesz zacząć handlować na prawdziwe pieniądze. Pamiętaj jednak o tym, że stare giełdowe powiedzenie mówi “Profesjonalnym traderem nie jest ten, który nigdy nie stracił pieniędzy”. Mówimy oczywiście tutaj o środkach na koncie brokera, dlatego pamiętaj – ryzykujesz i wpłacasz jedynie tyle pieniędzy ile jesteś w stanie stracić w całości.

Nie graj pieniędzmi, które są Ci potrzebne do życia lub opłacania rachunków. To pierwszy krok do wielkiej porażki. Bądź systematyczny i nie dawaj się ponosić emocjom. Trzymaj się strategii i kontroluj ryzyko.

Podsumowanie

Bycie traderem kontraktów CFD to trudne zajęcie, ale dla najlepszych bardzo lukratywne. Wymaga czasu i dużo cierpliwości. Nie nadaje się dla każdego, ale jeśli zgłębisz tajemnice strategii tradingu, możesz zrobić z tego bardzo przyzwoite źródło dochodu. Z drugiej jednak strony pamiętaj, że większość inwestorów traci pieniądze i nie jest w stanie ich odzyskać. Nigdy nie handluj środkami, na których utratę nie możesz sobie pozwolić. Zainwestuj w edukację i książki. Nie pomijaj tego kroku, bo może kosztować Cię to znacznie więcej pieniędzy, niż koszt zakupu lektur i czas poświęcony na ich przeczytanie.

Jeśli nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie prowadzić trading CFD, zawsze możesz skorzystać z platformy Copy Tradingowej, na której możesz kopiować transakcje innych, lepszych od siebie inwestorów CFD.

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

eToro to platforma obsługująca wiele aktywów, która oferuje zarówno inwestowanie w akcje, jak i handel kontraktami CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy wynikającej z dźwigni finansowej. {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś zastanowić się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Przedstawiona historia handlu jest krótsza niż 5 pełnych lat i może nie wystarczyć jako podstawa do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Copy Trading nie jest doradztwem inwestycyjnym. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest narażony na ryzyko.

eToro USA LLC nie oferuje kontraktów CFD i nie składa żadnych oświadczeń ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści tej publikacji, która została przygotowana przez naszego partnera z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji o eToro, które nie są specyficzne dla danego podmiotu.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.