10 Rodzajów Wykresów Forex – Jak Je Czytać

Handlujesz z wykresami 5-minutowymi? Czy może na wykresie dziennym? Tylko dlaczego jesteśmy ograniczeni przez czas? Czy istnieją inne sposoby przedstawiania danych dotyczących cen? Czy otwierają one inne możliwości?

Oto 10 rodzajów wykresów cenowych, które zaspokoją Twoją ciekawość.

Dla ułatwienia użyje tych samych dwóch sesji giełdowych jako przykładów dla każdego rodzaju wykresu. Jeden wykres pokazuje wyraźny trend, podczas gdy drugi pokazuje przedział cenowy.

 1. Wykres liniowy
 2. Wykres słupkowy
 3. Wykres świecowy
 4. Wykres wolumenu
 5. Wykres Tickowy
 6. Wykres słupkowy zakresu
 7. Wykres punktów i rysunków
 8. Wykres Renko
 9. Wykres Kagiego
 10. Wykres załamania trójliniowego

Wykresy cenowe z przedziałem czasowym (Time Frame)

Te trzy podstawowe typy wykresów są zwykle sporządzane na podstawie przedziału czasu. Oznacza to, że każdy punkt danych na wykresie pochodzi ze stałego horyzontu czasowego. Na przykład – jeśli podstawa czasowa (time frame) jest dzienna to każdy punkt danych będzie reprezentował poziom (poziomy) cen z każdego dnia giełdowego. Poniższe wykresy pokazują 5-minutowe ramy czasowe (TF = 5 min).

Analiza wykresów cenowych na Forex rozpoczęła się zanim jeszcze technologia była w stanie błyskawicznie przesyłać dane rynkowe. Wykresy techniczne zawierające bieżące dane rynkowe nie były dostępne. Dlatego też wykresy z podstawą czasową stały się standardem w analizie technicznej.

Jednak te trzy typy wykresów nie zawsze są wykreślane na bazie danych czasowych. Można je również wykreślić za pomocą ticka lub wolumenu, co omówimy w drugiej części.

1. Wykres Liniowy

Tworzenie wykresu liniowego

Tworzenie wykresu liniowego jest niezwykle proste. Określ i zaznacz cenę zamknięcia każdego przedziału czasowego. Podłączyć zaznaczenia.

Handel na wykresach liniowych

Wykres liniowy nie zawiera zbyt wielu szczegółów. Obejmuje on jedynie cenę zamknięcia każdego okresu.

Jednak wykresy liniowe są znacznie wyraźniejsze niż inne ich rodzaje. W związku z tym, są one świetne do:

 • Obserwacji długoterminowych trendów
 • Wyodrębnienia figur takich jak głowa i ramiona czy trójkąty.

2. Wykres Słupkowy

Tworzenie Wykresu Słupkowego

Aby zbudować wykres słupkowy potrzebujemy następujących danych z każdego okresu czasu:

 • Cena otwarcia
 • Najwyższa cena
 • Najniższa cena
 • Cena zamknięcia

Na podstawie tych informacji możemy zbudować słupek cenowy dla każdego przedziału czasowego. Te cztery podstawowe dane wyjaśniają dlaczego niektórzy traderzy nazywają je wykresami OHLC (z zng. Opening, Highest, Lowest, Closing Price)

Handel na wykresach słupkowych

Wykres słupkowy zawiera ważne szczegóły niezbędne do określenia czasu realizacji naszych transakcji.

Aby uzyskać cały wachlarz formacji słupkowych, możemy badać relacje pomiędzy wyżami, niżami, zamknięciami i otwarciami różnych słupków.

Spójrz na przykłady. Figury słupkowe są znakomitymi narzędziami pomiaru czasu oferującymi nam otwarcie pozycji przy kontrolowanym ryzyku.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: 77% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


3. Wykres świecowy

Tworzenie wykresu świecowego

Wykres świecowy zawiera te same dane o cenie co wykres słupkowy. Są one zbliżone oprócz rozszerzonego obszaru pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia. Zakres pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia każdego wykresu świecy jest trzonem świecy i jest to jej cechą charakterystyczną.

Handel z wykresami świecowymi

Nic dziwnego, że wykresy świecowe stały się preferowanym rozwiązaniem dla większości traderów. Poza możliwością dodawania różnych wzorów świec do arsenału, wykres świecowy nie rozmywa naszej zdolności do dostrzegania formacji słupkowych. Niezwykła szansa na zdobycie tego co najlepsze z obu elementów.

Dla formacji świecowych ważna jest relacja pomiędzy korpusami świec. Wykresy świecowe ułatwiają dostrzeganie luk między korpusami. Świeca z korpusem, który nie pokrywa się z korpusem świecy poprzedzającej nazywana jest „gwiazdą”.

Niewielką wadą wykresu świecowego jest to, że świece zajmują więcej miejsca niż słupki. W większości platform wykresowych, więcej można wyświetlić za pomocą wykresu słupkowego niż można z użyciem wykresu świecowego.

Wykresy cenowe na bazie aktywności rynkowej Forex

Czas może upłynąć bez aktywności rynkowej. Stanowi to problem dla wykresów cenowych opartych na bazie czasu. W miarę upływu czasu, niezależnie od poziomu aktywności na rynku, wykres nadal wyświetla nowe słupki lub świeczki. W takich przypadkach wykresy te przedstawiają zawyżoną ocenę ruchu na rynku Forex.

Aby rozwiązać ten problem niektórzy traderzy wykorzystują poziom aktywności rynkowej (mierzony wolumenem lub tickami) zamiast czasu jako podstawę dla próbki danych cenowych.

Istnieje ważne ograniczenia dla wykresów opartych na aktywności. Aby dopasować wszystkie wykresy nie można uzyskać wykresu tick lub wolumenu z różnych kanałów danych. Wynika to z filtrowania danych rynkowych przez dostawcę Forex i ograniczeń w połączeniu z Internetem i wydajnością komputerów. Jednak czy te problemy przeważają nad potencjalnymi korzyściami płynącymi z używania wykresów tick i wolumenu zależą od stylu handlowego i oceny tradera.

W szczególności należy zachować ostrożność jeśli zamierzasz używać wykresów wolumenu lub wykresów tick dla transakcji spot Forex. Jako że nie ma scentralizowanego rynku spot forex dane dotyczące wolumenów lub tickingu są ograniczone do puli płynności. Ta w niektórych przypadkach jest ograniczona tylko do klientów brokera. Tak więc, dane dotyczące wolumenu lub tick mogą nie być reprezentatywne dla całego rynku danego instrumentu, którym handlujesz.

4. Wykres Wolumenu

Tworzenie wykresu Wolumenu

Wolumen jest liczbą kontraktów lub akcji będących przedmiotem aktualnego obrotu. Jest to najbardziej bezpośredni sposób mierzenia wielkości aktywności rynkowej Forex.

Zamiast korzystać z danych słupkowych o stałych okresach czasu pobieramy dane z bloku wolumenu. Stąd na wykresach wolumenu każdy słupek (świeczka) reprezentuje stały wolumen. Na przykład wykres 233-wolumenowy wyświetli blok 233-wolumenowy dla każdego jednego słupka.

Wykresy wolumenu można wykreślić w stylu wykresu słupkowego lub wykresu świecowego.

Nie wiesz jakich ustawień użyć w wykresie wolumenu?

Prostym punktem wyjścia jest wykorzystanie średniej wielkości Twojego zwykłego przedziału czasu. Na przykład – otrzymaliśmy 28000-wolumenowe wykresy mierząc długoterminową średnią wielkość 5-minutowych słupków ES.

Handel z oparty na wykresie wolumenu

Wykres wolumenu spowalnia, gdy aktywność na rynku jest słaba więc pokazuje mniej ruchów na boki. W związku z tym ma tendencję do pokazywania gładszych fal cenowych, które sprzyjają transakcjom. Jest to główna zaleta wykresu wolumenu.

Co do zasady na wykresach wolumenu wciąż można polegać na formacjach słupkowych i świecowych,

Jednakże użycie wykresu wolumenu ma duży wpływ na tradycyjną analizę obrotu. Inwestor korzystający z wykresów wolumenu nie może już dłużej:

 • Szukaj wzorców wolumenów, które wspierają formacje wykresów
 • Użyć wolumenu obrotów w celu potwierdzenia, że wyłamanie jest uzasadnione
 • Używać wskaźników opartych na wolumenach obrotu
 • Analizować wolumenem rozpiętość spreadu

Niemniej jednak, jeśli rozumiesz podstawowe pojęcia powyższych technik możesz je dostosować do wykresów wolumenu obrotu. Na przykład, żeby znaleźć duże przełomy wolumenu poszukaj ciągów cenowych z kolejnymi słupkami przesuwającymi się w tym samym kierunku. Ponieważ każdy słupek reprezentuje stały wolumen, kolejne słupki reprezentują dużą fluktuację.

Oczywiście, podstawowa nakładka wolumenu na wykres jest bezużyteczna. Zamiast tego należy rozważyć zastosowanie nakładki czasowej, która pokazuje czas potrzebny na uzupełnienie każdego słupka wolumenu.

5. Wykres Tickowy

Tworzenie wykresu tickowego

W tym przypadku „tick” odnosi się do transakcji. Podobnie jak wolumen obrotu, również liczba transakcji mierzy poziom aktywności rynkowej.

Jednak wielkość każdej transakcji jest różna. W związku z tym wykres tickowy nie powiela wykresu wolumenu obrotu.

Każdy słupek/świeca na wykresie tickowym reprezentuje OHLC danej liczby ticków.

Ustawienie ticka zależy od zmienności rynku. Zaczynając zmierz średni zakres swojego przedziału czasowego transakcji. Następnie dostosuj ustawienie tick, aby uzyskać wykres z podobną zmiennością. Liczby Fibonacciego takie jak 144-tick i 233-tick są również często używane w wykresach tickowych.

Handel na podstawie wykresów tickowych

Podobnie jak w przypadku wykresów wolumenu, tak i tutaj skuteczne są krótkoterminowe wzorce cenowe. Powyższy przykład pokazuje, że wykres tickowy dobrze sprawdzają się w trendach. Nie traktuj tego jednak jako pewnik. Na trendujących rynkach wiele metod handlowych działa świetnie.

Wprawdzie do wykresów tickowych możliwa jest analiza wolumenu, ale znajdziesz w nich mniejszą zmienność każdego słupkach tickowego. Zarówno tick jak i wolumen są bowiem miarą aktywności rynkowej.

Proste wykresy cenowe Forex

Kolejne pięć wykresów to zwykłe wykresy cenowe. Łączy je jedna prosta cecha. Zmieniają się tylko wtedy, gdy zmienia się cena. Jeśli jesteś purystą, będziesz zadowolony z poznania tych typów wykresów.

Z poniższych pięciu typów wykresów, wykres słupkowy jest jedynym wykresem, który jest wykreślany bez względu na czynnik czasu.

Pozostałe cztery typy wykresów (P&F, Renko, Kagi, Three-Line Break) są budowane przy użyciu przedziału czasu, który określa częstotliwość aktualizacji wykresu. Nie dziwi to wcale, ponieważ inwestorzy rozwinęli je w czasach, kiedy ciągła aktualizacja wykresów nie mogła być przeprowadzona. Dla poniższych przykładów użyliśmy 5-minutowego (Time Frame) wykresu słupkowego.

W związku z tym tylko wykres słupkowy przedstawia dokładną charakterystykę cenową. Pozostałe cztery wykresy odfiltrowują „szum” przy użyciu różnych technik i nie pokazują dokładnych cen rynkowych.

6. Wykres Range Bar

Tworzenie wykresu Range Bar

Najpierw należy określić zakres (range). Na wykresie słupkowym zakresu każdy pasek zakończy się, gdy przedział pomiędzy jego górą i dołem będzie równy wybranemu zakresowi.

Dlatego też każdy słupek będzie miał ten sam przedział. Dodatkowo, każdy słupek będzie zamykał się na wysokości jego maksimum lub minimum.

Handel w wykresem Range Bar

Z powodu wymuszonej luki po ustalonym zakresie słupków wiele słupków i świec znika z obszaru wykresu. Na przykład formacje Harami i słupki wewnętrzne nigdy nie pojawią się na wykresie Range Bar. Naturalnie formacje taka jak ID/NR4 i NR7 również nie zaistnieją.

Jednak znajdziesz kilka formacji, a wśród nich także te poniżej:

 • Doji
 • Marubozu
 • Pin Bar
 • Schemat Engulfinga

Ciekawym podejściem jest połączenie wykresu Range Bar z analizą wolumenu obrotu. Jako że każdy słupek ma ten sam zakres można łatwo wychwycić słupki, które ściągają wysokie wolumeny obrotu. Słupki te są potencjalnymi poziomami wsparcia lub oporu. Spójrz na poniższy przykład.

7. Wykres punktowo-symboliczny (P&F)

Tworzenie wykresu punktowo-symbolicznego (Poins & Figures)

Pierwszym parametrem wykresu P&F jest rozmiar pola. Wykorzystajmy na przykład 4 ticki.

Kiedy następuje wzrost rynku, rysujemy wzrastającą kolumnę „X”. Każdy „X” reprezentuje 4 ticki. Kiedy rynek spada rysujemy opadającą kolumnę „O”. Każde „O” oznacza 4 ticki. Ilekroć rynek Forex zmienia kierunek rysujemy nową kolumnę. W związku z tym nigdy nie zobaczysz zarówno „X” jak i „O” w tej samej kolumnie.

Jak rozpoznać, że rynek Forex się odwrócił?

To pytanie prowadzi nas do drugiego elementu składowego wykresu punktowo-symbolicznego. Musimy ustalić wartość rewersyjną. Standardowo wartość odwrócenia wynosi 3 pola. Oznacza to, że aby kolumna wznosząca zakończyła się i zaczęła się kolumna opadająca rynek musi stracić 12 ticków (3 razy 4-pola).

Nasze przykłady opierają się na zamykaniu 5-minutowych słupków. Oznacza to, że aktualizujemy wykres przy użyciu ceny zamknięcia słupków 5-minutowych. Korzystanie z maksymalnych/minimalnych cen dla każdego słupka jest również możliwe.

Handel z wykresem punktowo-symbolicznym

Dla łatwiejszego porównania z innymi rodzajami wykresów, nasze przykłady pokazują wykresy dzienne. Faktem jest jednak, że wykresy P&F są częściej używane w okresach dziennych i wykraczających poza ten przedział.

Istnieją również charakterystyczne dla wykresów punktowych i symbolicznych formacje. Mimo, że są to proste modele wyłamań, będziesz potrzebował trochę praktyki zanim zaczniesz je dostrzegać. Dobrą wiadomością jest to, że formacje P&F mają klarowniejsze definicje niż ich odpowiedniki na wykresach słupkowych. Ponadto, wykresy P&F zapewniają unikalne metody prognozowania celów.

Handel z wykresami P&F jest zagadnieniem szczególnie obszernym. Aby dowiedzieć się więcej zajrzyj do następujących książek.

 • The Definitive Guide to Point and Figure: A Comprehensive Guide to the Theory and Practical Use of the Point and Figure Charting Method
 • Point and Figure Charting: The Essential Application for Forecasting and Tracking Market Prices

Książki te oferują również wgląd w to, jak ustawić rozmiar pola.

8. Wykres Renko

Tworzenie wykresu Renko

Renko wywodzi się z japońskiego słowa „cegła”. Zacznijmy od wyboru rozmiaru cegły.

Wykres wyświetla nową cegłę, gdy rynek Forex przesuwa się o więcej niż wielkość poprzedniej cegły. Podobnie jak wykres P&F, możemy wybrać tylko ceny zamknięcia lub max/min ceny bazowego wykresu czasowego.

Oznacza to, że wykres Renko nie wyświetla dokładnej informacji o cenie. Odfiltrowuje skoki, które są mniejsze niż rozmiar cegieł.

Handel z wykresem Renko

Wykres Renko nie pozwala na analizę formacji słupkowo-świecowej. Wyróżnia się jednak w uwypuklaniu trendów, ponieważ ignoruje „szumy”, które są mniejsze niż rozmiarsamej cegły.

W związku z tym możemy wykorzystać wykresy Renko do dwóch celów:

 • Śledzenie trendów w dłuższym horyzoncie czasowym przy zastosowaniu dużego rozmiaru cegły. Na tej podstawie możemy wykonywać transakcje dopasowane do kierunku wykresu Renko przy użyciu mniejszych ram czasowych.
 • Podpowiedzieć nam jak możemy realizować zyski, zgodnie z powyższym przykładem.

9. Wykres Kagi

Tworzenie wykresu Kagi

Najbliższym zachodnim kuzynem japońskiego wykresu Kagiego jest wykres P&F o którym wspomnieliśmy powyżej.

Jednak wykres Kagiego nie wymaga wielkości pola. Wszystko czego potrzebuje to wartość odwrócenia, którą można określić w bezwzględnym przedziale cenowym lub zmianie procentowej. Gdy cena zmierza w przeciwnym kierunku o określoną wartość odwrócenia wykres zmieni kierunek.

Cechą wyróżniającą wykres Kagi jest inna szerokość linii. Kiedy rynek Forex wznosi się wyżej niż poprzedni swing (ramię) linia staje się grubsza (linia Yang). Kiedy cena przełamie się poniżej poprzedniego swingu niskiego (talia) linia staje się cienka (linia Yin).

Handel z wykresem Kagiego

Za pomocą linii Yin i Yang wykres Kagi podkreśla przełamanie huśtawek i dołków. Nierozsądnym rozwiązaniem jest poleganie na nim na rynkach horyzontalnych Forex, na których większość przełamań zawodzi. (Patrz przykład poniżej.)

Jednakże, jest on szczególnie przydatny do śledzenia struktury wahań w górę i w dół rynku. Tak więc, wykres Kagiego jest skuteczny w znajdowaniu wsparcia/oporu i śledzeniu tendencji giełdowych.

10. Wykres przełamania trzech linii

Tworzenie wykresu przełamania trzech linii

Wykres przełamania trzech linii składa się z „linii”. Linie te są wykreślane zgodnie z cenami zamknięcia instrumentu bazowego. W pierwszym przykładzie time frame wykresu bazowego to 5-minut.

Kiedy bazowy wykres zamyka się poza poprzednią linią tego samego kierunku tworzona jest nowa linia.

Nowa linia w kierunku przeciwnym zostanie wytyczona, gdy bazowy wykres zamknie się poza ostatnimi trzema liniami w kierunku przeciwnym. Stąd pochodzi jego nazwa.

Handel z Wykresem przełamania trzech linii

Analiza standardowej linii trendu oraz analiza wsparcia/oporu będzie działać dobrze (lub nawet lepiej)k.

O ile formacje słupków i świec nie mają tutaj zastosowania, wykresy przełamania trzech linii daje unikalny sygnał tradingowy składający się z trzech linii (black shoes, suits, and necks). White Suite oznacza kupno, a black shuite oznacza sprzedaż.

Spójrz na poniższy wykres, aby zobaczyć przykłady.

Z nowymi wykresami poruszaj się ostrożnie

Korzystanie z nowego typu wykresów ma duże konsekwencje. Upewnij się, że rozumiesz skutki uwzględnienia ich w analizie rynku Forex.

Pamiętaj, że większość analiz technicznych została i nadal jest zaprojektowana z myślą o wykresach czasowych. Oznacza to, że ich skuteczność może zostać osłabiona w alternatywnych typach wykresów. Oczywiście, można również spotkać się z miłymi niespodziankami w trakcie ich testowania.

Dobrym sposobem na rozpoczęcie eksploracji nowego wykresu jest wykorzystanie go jako uzupełnienia obecnego typu wykresu. Oprócz otrzymania dodatkowej informacji możesz również porównać ich skuteczność.

Sprawdzenie typów wykresów z pewnością jest interesujące. Na początku mogłoby się wydawać znalazłeś Świętego Graala. Jednak ostatecznie zrozumiesz, że każdy typ wykresu ma swoje wady.

Sprawdź poprawność działania wykresów Forex na swojej platformie transakcyjnej

Podczas gdy większość platform Forex oferuje wykresy czasowe, dostępność innych typów wykresów różni się w zależności od dostawcy. Ponadto, wdrożenie tych alternatywnych typów może nie być jednolite, biorąc pod uwagę ich względną nieokreśloność.

Przeczytaj informacje zawarte w dokumentacji oprogramowania do tworzenia wykresów. Upewnij się, że rozumiesz jak platforma buduje wykres i zgadzasz się z formułą, która za nim stoi.