Rynek Forex – Co To Jest i Jak Działa Ten Globalny Rynek Walutowy?

FOREX to nazwa największego rynku finansowego na świecie. Jest to globalny rynek, na którym poszczególne waluty są kupowane i sprzedawane. Handel odbywa się w tak zwanych parach walutowych. Oznacza to, że kupujesz jedną walutę i sprzedajesz drugą w tym samym czasie – podobnie jak w kantorze, gdy wymieniasz pieniądze przed wyjazdem na wakacje.

Forex – Co To Jest i Skąd Wzięła Się Nazwa

Skąd wzięła się nazwa Forex? „Forex” jest powszechnie używanym skrótem oznaczającym „rynek wymiany walut”.

Z ang. „Foreign Exchange”. Z definicji wszystkie kursy Forex odnoszą się do relacji między dwiema walutami, tzw. „parą walutową”.

Termin „Forex” jest używany zamiennie ze skrótem „FX”. Obydwa terminy są poprawne i odnoszą się do tej samego pojęcia – wymiany walutowej. Termin „FX” jest natomiast częściej używany w USA, podczas gdy „Forex” był do niedawna szeroko stosowany w Wielkiej Brytanii i Europie.

Forex Jako Rynek Wymiany Walutowej

Wymiana walutowa odnosi się dosłownie do pieniądza, a dokładniej do pieniądza w dwóch różnych nominałach. Częścią procesu „wymiany” jest przekazanie jednej wartości pieniężnej w zamian za drugą. Termin „wymiana walutowa” to transakcja, w której każda ze stron jest skłonna wymienić swój koszyk pieniądza na ekwiwalentną ilość pieniądza denominowanego w drugiej walucie. Cena, po której obie strony są skłonne dokonać wymiany to kurs wymiany.

Cena jednej waluty w przeliczeniu na inną walutę nazywana jest "kursem", (nie "ceną"). Chociaż słowo "cena" jest tak samo często używane, lecz błędnie. To jedyny rynek na świecie, na którym zamiast słowa "cena" używa się słowa "kurs". 

Przyczyną jest prawdopodobnie fakt, że słowo „kurs” jest używane od średniowiecza w odniesieniu do taryfy lub podatku.

Przeliczenie jednej waluty na drugą oznacza zastosowanie współczynnika lub proporcji jednej waluty w stosunku do drugiej. Powszechnie używane łacińskie wyrażenie „pro rata” pochodzi od wyrażenia „pro rata parte”, oznaczającego „proporcjonalnie”.

Pary Walutowe Na Forex

Para walutowa składa się z dwóch walut. Pierwsza z nich nazywana jest walutą główną, a druga walutą poboczną. Najlepiej jest zilustrować związek między walutami na przykładzie.

Do celów ilustracyjnych najlepiej nadaje się euro i polska złotówka, czyli para walutowa EUR/PLN. W tej parze euro jest walutą główną, a złotówka jest walutą drugorzędną. Kurs wymiany wynoszący 4,83 oznacza, że do zakupu jednego euro potrzeba 4,83 złotych. Kurs wymiany jest zawsze podawany za jednostkę waluty głównej.

Istnieje duża liczba par walutowych. Zasadniczo można je podzielić na główne, krzyżowe i egzotyczne (uwaga: EUR/PLN jest jedną z egzotycznych par walutowych).

Przykładowe kursy walut do złotówki
Przykładowe Kursy Walut do Złotówki

Główne Pary Walutowe

Główne pary składają się z dolara i jednej z siedmiu innych walut. Są to EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD i NZD. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z walutami, dobrym pomysłem jest handl tymi parami walutowymi. Mają one najniższy spread, a tym samym najniższy koszt transakcji. Jednocześnie są one wystarczająco zmienne.

Popularne kursy Forex
Przykładowa Tabela z Głównymi Walutami Rynku Forex

Pary Krzyżowe

Są to pary walutowe, które nie zawierają dolara amerykańskiego. Zanim pary krzyżowe zostały wprowadzone na rynek, firmy musiały sprzedawać swoją walutę za dolary amerykańskie, a następnie sprzedawać dolary amerykańskie za walutę kraju, w którym chciały sprzedawać swoje usługi lub produkty. Obecnie sytuacja wygląda inaczej i standardową praktyką jest kupowanie jednej waluty za drugą bez konieczności przewalutowania przez dolara.

Zapoznaj się z listą europejskich kursów krzyżowych. Jest to przykładowa lista typowa dla krajów europejskich:

Pary Egzotyczne

Składają się z dolara amerykańskiego i waluty, która nie jest walutą główną. Inwestor może zdywersyfikować swój portfel inwestując w pary egzotyczne. Wadą tych par jest niska płynność i wynikające z tego szerokie spready, a tym samym wysokie koszty transakcyjne.

Podmioty na Rynku Forex

Jak już wiemy, Forex jest największym rynkiem na świecie, otwartym 24 godziny na dobę z ponad 15 milionami uczestników każdego dnia. Należą do nich banki, fundusze, instytucje, a także inwestorzy detaliczni, w tym początkujący. Rynek walutowy jest interesujący również dlatego, że w dużej mierze zamieszkują go podmioty, których celem nie jest zarabianie pieniędzy poprzez spekulację, ale ubezpieczenie ryzyka kursowego.

Z pewną dozą przesady można powiedzieć, że takie firmy zarabiają tracąc pieniądze na rynku Forex. Przyjrzyjmy się różnym uczestnikom nieco bardziej szczegółowo.

Banki Krajowe lub Centralne

Wchodzą na rynek, aby skorygować widoczne zakłócenia rynkowe. Środki tego typu mają zazwyczaj jedynie krótkoterminowy efekt. Mogą również wdrażać politykę ustaloną przez rząd. Są zaangażowane w zarządzanie podażą pieniądza w swoich krajach w celu zapewnienia stabilności finansowej. Od niedawna są znaczącymi graczami na rynku walutowym.

Ich narzędziami są głównie stopy procentowe, ale także sama retoryka ich przywódców, która również może ładnie poruszyć rynkami.

Firmy Inwestycyjne i Fundusze Hedgingowe

Firmy inwestycyjne i fundusze hedgingowe są jednymi z największych graczy na rynku Forex. Powodem ich wejścia na rynek walutowy jest dywersyfikacja ich kapitału i wysoka płynność tego rynku. Zabezpieczają one również swoje portfele walutowe.

Korporacje i Firmy

Głównym powodem pojawienia się rynku walutowego był handel międzynarodowy. Wiele firm musi importować lub eksportować towary i usługi do krajów na całym świecie. Płatności są wówczas dokonywane w różnych walutach, w wyniku czego codziennie wymieniane są ogromne kwoty pieniędzy. Innym powodem, dla którego duże firmy wchodzą na rynek Forex, jest ochrona przed ryzykiem kursowym.

Brokerzy lub Pośrednicy

Rolą brokerów jest pośredniczenie w transakcjach między uczestnikami rynku. Mają oni powiązania z bankami, instytucjami finansowymi lub innymi brokerami. Zapewniają oni niezbędną płynność na rynku. Jako prywatni inwestorzy potrzebujemy brokerów do pośredniczenia w transakcjach. Powinniśmy jednak być bardzo ostrożni przy ich wyborze.

Zwykli Ludzie

Nawet osoba, która na pierwszy rzut oka nie ma nic wspólnego ze światem Forex, w jakiś sposób w niego wchodzi. Potrzebujesz wymienić pieniądze na wakacje, płacisz za granicą kartą, a może kupujesz online z zagranicy. W rzeczywistości nieświadomie handlujesz walutami.

Banki Komercyjne

Największe obroty dzielą między siebie banki komercyjne. Obracają one miliardami dolarów dziennie. Jest to albo ich własna spekulacja na rynku, albo handel dla swoich klientów. Ich specyfiką jest to, że mają bezpośredni dostęp do rynku. Kolejną niezaprzeczalną zaletą jest to, że mogą zobaczyć transakcje swoich klientów i być może ustawić zlecenia stoploss lub docelowe zyski.

Traderzy i Inwestorzy

Traderzy i inwestorzy wykonują zlecenia dla klientów lub handlują na własny rachunek, aby zarobić na życie. Spekulantów można odróżnić od inwestorów tym, że ich głównym dochodem nie jest kupno i sprzedaż, ale zysk z różnicy w stopach procentowych między walutami. Nazywa się to „carry trade”, gdzie wykorzystuje się walutę o niższej stopie procentowej do zakupu waluty o wyższej stopie procentowej.

Godziny Handlu na Rynku Forex

W porównaniu do innych rynków finansowych, Forex jest unikalny i wyjątkowy. Różni się od innych rynków, na przykład wielkością lub płynnością. Jednak największą różnicą jest 24-godzinne działanie. Z wyjątkiem weekendu, Forex jest otwarty non-stop. 24-godzinna praca to duża zaleta. Możesz handlować praktycznie kiedy tylko chcesz. Jesteś rannym ptaszkiem, handluj od samego rana. Jesteś traderem do późnych godzin nocnych, nie ma problemu. Nie musisz dostosowywać się do tego rynku. Po prostu handlujesz, kiedy ci pasuje.

Godziny Handlu

Można powiedzieć, że rynek Forex porusza się jak słońce. Jeśli wybierzemy północ CET jako punkt wyjścia, dzień na rynku Forex wygląda następująco. O pierwszej w nocy dołącza Tokio. Od 9 rano trwa sesja londyńska, a następnie o 2 po południu rozpoczyna się sesja amerykańska. Po zamknięciu Ameryki o 23:00, Sydney otwiera się ponownie.

Sprawdź tabelę dla większej przejrzystości:

sesje forex - strefy czasowe - godziny handlu
Godziny Otwarcia Rynków Forex na Świecie

W tabeli można zauważyć, że niektóre sesje nakładają się na siebie. Na przykład między 1:00 a 8:00 aktywne są zarówno Sydney, jak i Tokio. Londyn i Ameryka są aktywne między 14:00 a 18:00. W tych godzinach na rynku jest więcej uczestników, a tym samym większy wolumen obrotu i zmienność.

W zależności od tego, w której sesji handlujesz, dobrym pomysłem jest wybór par walutowych. Podczas sesji azjatyckiej pary dolara australijskiego lub jena są bardziej zmienne. Podczas naszego dnia, euro, dolar lub funt.

Zalety i Ryzyko Rynku Forex w Porównaniu z Innymi Rynkami

Handel na rynku walutowym stał się w ostatnich latach bardzo popularny. Wynika to głównie z następujących zalet:

Handel 24 Godziny na Dobę

Rynek Forex jest otwarty 24 godziny na dobę. Wynika to z faktu, że nie ma on jednej centralnej lokalizacji, ale działa na całym świecie. Transakcje odbywają się de facto przez cały czas. Forex jest zatem szczególnie interesujący dla inwestorów, którzy lubią elastycznie wybierać czas handlu. Można handlować w dowolnym momencie, choć oczywiście istnieją bardziej dogodne godziny do handlu – w szczególności godziny, w których rynek jest otwarty w Londynie i Nowym Jorku.

Dźwignia Finansowa

Brokerzy Forex oferują swoim klientom korzystanie z tzw. dźwigni finansowej. Oznacza to, że broker zapewni ci środki, abyś mógł kupić więcej. Standardowo zapewniają oni dźwignię w wysokości 1:100. Na przykład, jeśli masz konto o wartości 1 000 USD, możesz kupić inną walutę za 100 000 USD, jeśli użyjesz maksymalnej dźwigni 1:100.

To szybko zmienia możliwość zysku, ale także straty. Jak mówi przysłowie. Dźwignia jest dobrym sługą, ale złym panem. W każdym razie trader nie potrzebuje tak dużego kapitału, jak w przypadku innych rynków. Broker pożyczy mu go bez odsetek.

Niska Inwestycja Początkowa

Nie ma potrzeby posiadania tak wysokiego kapitału początkowego, aby otworzyć rachunek forex, jak ma to miejsce w przypadku innych rynków. Brokerzy umożliwiają otwieranie rachunków już od 1 euro. Jednak wielkość rachunku początkowego często determinuje warunki, jakie broker oferuje do handlu. Ogólnie rzecz biorąc, im niższy kapitał, tym wyższe spready i opłaty. Różnica ta będzie jednak widoczna dopiero przy dużej liczbie transakcji. Dla początkującego tradera jest ona bardzo niewielka.

Wysoka Płynność

Forex jest największym rynkiem na świecie. Dlatego też w większości przypadków oferuje on inwestorom niezwykle wysoką płynność. Oznacza to, że za pomocą jednego kliknięcia można natychmiast kupować i sprzedawać. W przeciwieństwie do innych rynków, nigdy nie zdarzy się sytuacja, w której istniejąca pozycja nie może zostać zamknięta. Wysoka płynność sprawia, że handel walutami jest płynny i szybki.

Niskie Koszty Transakcyjne

Ze względu na ogromne wolumeny handlowe i wysoką konkurencję wśród brokerów forex, koszty każdej pojedynczej transakcji są bardzo niskie. Koszt składa się ze spreadu i opłaty.

Dla przykładu. Całkowity koszt (spread + opłata) zakupu dolarów za 100 000 EUR wynosi od 10 do 15 euro, czyli około 0,01% – 0,015%.

Rachunki Demo, Aktualności, Informacje i Edukacja

Forex jest w modzie Ten stan rzeczy znajduje odzwierciedlenie w jego dostępności i dostępności informacji. Obecnie praktycznie każdy broker forex oferuje możliwość otwarca rachunku demo za darmo. Wielu brokerów oferuje również swoje programy szkoleniowe i edukacyjne.

Dzięki temu początkujący traderzy mają do dyspozycji nie tylko darmową platformę z prawdziwymi wykresami i danymi, ale także informacje i podstawową edukację. Dostępne są również okna z aktualnymi wiadomościami z gospodarki i rynków, a także ogłoszenia o najnowszych statystykach i wskaźnikach ekonomicznych, które poruszają rynkiem.

Jeszcze kilka lat temu mogło to brzmieć jak utopia. W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku otrzymujesz wszystko od swojego brokera całkowicie za darmo, a w niektórych miejscach możesz nawet oczekiwać wielu funkcji premium. Jest to idealna okazja, aby wypróbować wszystko na własnej skórze bez inwestowania ani jednego dolara w ten biznes.

Wszystkie te czynniki znajdują odzwierciedlenie w fakcie, że Forex jest obecnie najpopularniejszym rynkiem na świecie. Podczas gdy płynność na wielu rynkach i dla wielu aktywów spadła do pewnego stopnia w czasach rosnącej regulacji, wolumen rynku walutowego wciąż kwitnie, a wielu ekspertów szacuje, że obecny dzienny obrót będzie nadal rósł.

Ryzyko Rynku Walutowego

Forex, jak wszystko w życiu, wiąże się z ryzykiem. Często jest to ryzyko związane z korzyściami wymienionymi powyżej. Zależy to głównie od tego, jak podchodzi do nich każdy inwestor.

Korzystanie z dźwigni finansowej

Klasyczny przykład, wspomniany powyżej. Jeśli korzystasz z dźwigni finansowej mądrze, przyspieszy to Twoje zyski. Jeśli lekkomyślnie, bardzo, bardzo szybko wyczyści twoje konto handlowe. W większości przypadków niewłaściwe korzystanie z dźwigni finansowej jest przyczyną strat na rachunku handlowym.

Niski Kapitał Początkowy

Niski kapitał początkowy prowadzi traderów do większej ekspozycji konta (wiele strategii jednocześnie), wyższej dźwigni finansowej, a tym samym nieproporcjonalnie wysokiego ryzyka. Prowadzi to do niemal pewnej utraty kapitału w dłuższej perspektywie.

Wiele Sprzecznych Informacji

W dzisiejszym świecie online dostęp do informacji to kwestia sekund. Ocena ich przydatności jest jeszcze trudniejsza. Co więcej, w handlu to, co pasuje jednej osobie, nie pasuje innej. Na przykład, możesz kupić zyskowną strategię, ale nie być w stanie na niej zarabiać, ponieważ nie jest ona dla Ciebie.

Na przykład, wejście w strategię będzie miało miejsce o 23:00, a ty zazwyczaj kładziesz się spać o 9:00. Lub odwrotnie, śpisz późnym rankiem, a strategia jest zbudowana tak, aby przełamać pierwsze 15 minut handlu we Frankfurcie. Musiałbyś więc być przy komputerze o 8:15.

Z Własnego Doświadczenia

Jedną z pierwszych książek związanych z handlem, jakie kiedykolwiek przeczytałem, była książka Joe Rossa, Trading is a Business. Jednak dopóki nie zacząłem handlować na rynku Forex, nie byłem w stanie docenić, jak wiele prawdy kryło się w jej tytule. Dopiero z czasem zrozumiałem, że trading naprawdę jest, podobnie jak na przykład sklep internetowy, salon samochodowy czy budka z hamburgerami – biznesem, do którego trzeba podejść bardzo metodycznie.

Bibliografia:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_walutowy
  • http://www.wzr.ug.edu.pl/krzysztof_kowalke/upload/files/Wyk%C5%82ad%204.pdf
  • https://kantor.pl/slownik-rynek-wymiany-walut

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.