Jak zarabia się na giełdzie Forex?

Na rynku Forex pieniądze zarabiane są albo przez wzrost ceny kupionej waluty albo przez spadek kursu waluty sprzedanej.

W praktyce nie ma znaczenia czy kupujesz (pozycja długa) euro (dla pary EUR/USD), czy też sprzedajesz USD (pozycja krótka). Jeśli uważasz, że sytuacja gospodarcza obniży poziom kursu dolara, to nadchodzące dane będą sprzyjać kursowi euro. Można wybrać EUR jako nośnik transakcji, jako że ma on wysoką płynność, ale równie dobrze można przedstawić swój negatywny pogląd na USD poprzez zakup (na przykład) NZD/USD. Z definicji oznacza to, że sprzedajesz USD.

Pieniądze są zarabiane na rynku Forex przez walutę kupioną idącą w górę albo przez walutę sprzedaną idącą w dół.

Wystawienie transakcji na rynku walutowym jest proste. Mechanizm handlu jest bardzo podobny do tych, które można znaleźć na innych rynkach finansowych (np. na giełdzie), więc jeśli masz jakiekolwiek doświadczenie w inwestowaniu powinieneś być w stanie szybko je zrozumieć.

Celem handlu na rynku Forex jest wymiana jednej waluty na inną w nadziei, że cena ulegnie zmianie. Dokładniej mówiąc, że kupiona waluta zwiększy wartość w porównaniu z tą, którą sprzedałeś.

Przykład: Kurs wymiany USD/CHF wskazuje ile dolarów amerykańskich może kupić jeden frank szwajcarski lub ile franków szwajcarskich potrzebujesz, aby kupić jednego dolara amerykańskiego.

Działanie TraderaEURUSD
Kupujesz 10.000 euro po kursie wymiany EUR/USD 1.1800+10,000
-11,800*
Dwa tygodnie później wymieniasz swoje 10.000 euro spowrotemna dolara amerykańskiego po kursie 1,2500 -10,000
+12,500**
Generujesz zarobek w wysokości $7000+700

*EUR 10,000 x 1.18 = US $11,800
** EUR 10,000 x 1.25 = US $12,500

Zarabianie na Pozycji długiej / Pozycji krótkiej

Na wstępie powinieneś określić czy chcesz kupić czy sprzedać. Jeśli chcesz kupić (co faktycznie oznacza kupno waluty bazowej i sprzedaż waluty kwotowanej) chcesz, aby waluta bazowa wzrosła, a następnie sprzedałbyś ją za wyższą cenę.

W rozmowach z traderami nazywa się to „otwarcie pozycji długiej” lub „długa pozycja”. Pamiętaj: długa = kupno.

Jeśli chcesz sprzedać (co tak naprawdę oznacza, że sprzedajesz walutę bazową i kupujesz walutę kwotowaną) to dlatego, że chcesz, aby waluta bazowa straciła na wartości i wtedy odkupiłbyś ją po niższej cenie.

Nazywa się to „otwieraniem pozycji krótkiej” lub „krótka pozycja”. Pamiętaj: krótka = sprzedaż.

Kurs Bid, Ask i Spread

Wszystkie notowania na rynku Forex są kwotowane na podstawie dwóch cen: bid i ask.

Ogólnie rzecz biorąc, bid jest niższa od ceny ask.

Bid” jest ceną, po której Twój broker jest skłonny kupić walutę bazową w zamian za walutę kwotowaną. Oznacza to, że „bid” jest najlepszą dostępną ceną po której Ty (trader) będzie sprzedawać rynkowi. Jeśli chcesz coś sprzedawać broker kupi to od Ciebie właśnie po tej cenie.

Ask” to cena, po której Twój broker sprzeda walutę bazową w zamian za walutę kwotowaną. Oznacza to, że cena „Ask” jest najlepszą dostępną ceną po której będziesz kupować na rynku. Jeśli chcesz coś kupić broker sprzeda Ci to (lub zaoferuje) po cenie „ask”.

Różnica pomiędzy ceną kupna „bid” i sprzedaży „ask” nazywana jest „Spread”

W przypadku kwotowania EUR/USD podanego powyżej, cena kupna wynosi 1,34568, a cena sprzedaży 1,34588.

Jeśli zdecydujesz się sprzedać EUR, kliknij „Sprzedaj” i sprzedasz EUR po cenie 1,34568. Jeśli chcesz kupić EUR, kliknij „Kup” i kupisz EUR po cenie 1,34588.

jak zarabia się na forex - podsumowanie

Forex to gra o sumie zerowej

Handel na rynku Forex to gra o sumie zerowej, w której jedna strona wygrywa, a druga przegrywa. Jeśli kupisz AUD/USD po cenie 0,8500 i sprzedasz go po cenie 0,8700 – zarobiłeś 200 pipsów. Osoba, która sprzedała ci po cenie 0,8500 może stracić tyle ile zarobiłeś Ty. Chociaż, być może sprzedający również będzie zadowolony, bo nik nie wie czy kupił, gdy AUD było na poziomie 0,8300. Tak więc może sam osiągnął zysk w wysokości 200 pipsów. Jednak faktem jest, że gdyby utrzymał swoją pozycję byłby o ponad 200 pipsów bogatszy.

Zauważyć należy również, że sprzedający mógł zamknąć pozycję zabezpieczającą. Powiedzmy, że miał pozycję krótką w aktywach denominowanych w euro i zakupił euro jako zabezpieczenie tej części walutowej. Przy wzroście wartości aktywów (powodując dla niego stratę), ale przy spadku wartości euro osiągnąłby pewien zysk. Pozwoliłoby to zrekompensować stratę na wartości aktywów bazowych. Po zamknięciu pozycji aktywów nie potrzebował już pozycji walutowej. W praktyce pozycje zabezpieczające utrzymywane są znacznie dłużej (i w znacznie większych kwotach) niż zwykły handel detaliczny na rynku Forex. Przykładem może być inna krótkoterminowa pozycja walutowa, w tym opcja.

Analogicznie – jeśli AUD wzrasta do 0,8900 po tym jak sprzedajesz (pozycja krótka) go po cenie 0,8700, to właśnie ty ponosisz stratę. Nie jest to duża strata, ale może powodować niepokój. Trenerzy tradingu ostrzegają przed łzami nad rozlanym mlekiem – czyli utratą okazji. Radzą nigdy nie rozpamiętywać tego, co „można było” zrobić.

Jeśli najpierw sprzedajesz, a później wykupujesz daną walutę, to technicznie rzecz biorąc grasz krótką pozycję na pierwszą walutę w danej parze. Jednocześnie kupujesz drugą parę.

Powiedzmy, że sprzedajesz USD/CAD po cenie 1.0950 i kupujesz ją później po cenie 1.0900. Masz zysk 50 pipsów ze sprzedaży dolarów amerykańskich i kupna dolarów kanadyjskich. Wszystko co zrobiłeś to innymi słowy kupowałeś dolary kanadyjskie i płaciłeś za nie używając dolarów amerykańskich.

Krótka sprzedaż nie jest źle postrzegana

Można zarobić tyle samo pieniędzy przy użyciu strategii krótkich (sprzedaż), co przy pozycjach długich (zakup). Jednak wielu ludziom łatwiej jest przewidzieć trend wzrostowy niż spadkowy. Problemy związane z krótką sprzedażą w ogóle nie występuje w handlu na rynku Forex. Przeciwnie – to jedna z największych zalet w porównaniu z innymi klasami aktywów. Nadal jest to „skracanie” niektórych walut, ale jednocześnie jest to również długa inna waluta i nie ma ono negatywnych konotacji jak w przypadku akcji lub towarów.

Kiedy skracasz akcje to dlatego, że uważasz, że coś jest nie tak ze spółką lub przynajmniej, że rynek zawyżył ich cenę. Krótka sprzedaż jest określana mianem „destrukcyjnych” sił na rynku akcji, zaś w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak kryzys bankowy, który rozpoczął się w 2008 r. – obowiązuje jej zakaz. Niemal każde większe państwo wprowadziło bankowy zakaz krótkiej sprzedaży. Należą do nich Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia i większość krajów europejskich. Krótko-sprzedający są za wszystko obwiniani. Począwszy od krachu z 1929 r. po krach z 1987 r. Nawet wtedy, gdy jest oczywiste, że przyczyniło się do tego wiele innych czynników.

Dolar nie zawsze rządzi

W akcjach, trzymać długą pozycję to mieć nadzieję i optymizm, że warunki gospodarcze i finansowe będą sprzyjać wzrostowi gospodarczemu, a w szczególności zyskom spółek. Firmy będą dobrze zarządzane, zyski będą rosły, a także wzrosną wskaźniki. W obrocie papierami wartościowymi występują wyraźne tendencje długofalowe. Na rynku Forex jest inaczej. Mimo wszystko mamy tendencję antyamerykańską, która utrzymuje się od wielu dziesięcioleci ze względów strategicznych. Nie zawsze jednak bezpiecznie jest kupować waluty przy sprzedając USD. Dostrzegamy wiele sytuacji, w których USD rośnie na całym świecie. Co do zasady, najlepszym sposobem oceny ogólnego nastroju dla dolarów amerykańskich jest analiza indeksu dolarowego (USDX). Przykładowo, w okresie późnej zimy do początku lata 2016 roku indeks dolarowy wykazywał tendencję spadkową, a jego szczyt przypadł na początek czerwca:

trend spadkowy indeksu dolarowego

Widzimy wiele przypadków, gdy waluta wkracza w łatwo rozpoznawalny trend i możemy również zidentyfikować powody, dla których inwestorzy ją faworyzują (lub niszczą). AUD, na przykład, miał trwałą 10-letnią przynoszącą zyski przewagę nad innymi dziesięcioletnimi obligacjami krajów rozwiniętych. W konsekwencji widzimy tendencję wzrostową w AUD w stosunku do mniej dochodowych walut, zwłaszcza japońskiego jena, ale także dolara amerykańskiego. Nie oznacza to jednak, że negatywne sygnały dotyczące australijskiej gospodarki, czy też zepchnięcie AUD przez bank centralny lub skarb państwa, nie spowoduje nagłego spadku waluty.

Funt szterling również posiada szczególną tendencję, zwłaszcza w stosunku do dolara amerykańskiego. Kiedy perspektywy dla Wielkiej Brytanii są lepsze niż gdzie indziej, funt rośnie. Ale londyńscy traderzy, którzy specjalizują się w funcie, słyną również z „wystrzeliwania się z funta” kiedy perspektywy słabną. Powoduje to, że szarpanina, korekty i deprecjacje są szczególnie okrutne.

Na tych przykładach zwracamy uwagę na to, że to właśnie nagłe zmiany na rynku Forex utrudniają handel i skłaniają traderów do handlu krótkoterminowego. Trwającego kilka godzin, na których ogólna tendencja na rynku wymagałaby dłuższego okresu utrzymywania pozycji.

Wzrost ceny na długiej pozycji i spadek ceny na krótkiej jest głównym sposobem w jaki inwestorzy zarabiają pieniądze na rynku Forex.

Jest jednak inny sposób – zarabiać pieniądze nie tracąc ich, tzn. utrzymanie już osiągniętych zysków. Możesz być w stanie osiągać stałe zyski na wielu lub nawet większości transakcji, ale nadal odnotowywać straty. Powodem jest to, że straty na pojedynczych transakcjach są zbyt duże. Dlatego też konsekwentnie utrzymanie stop lossów na poziomie poniżej wartości docelowych i ma kluczowe znaczenie dla powodzenia handlu. Inną zasadą jest to, aby nigdy nie pozwolić, aby wygrana pozycja przekształciła się w przegraną. Gdy osiągniesz zysk i wykres wykazuje, że ruch się kończy – odbierz go i wyjdź. Targety nie są wyryte w kamieniu – stop lossy tak.

Quiz

  • Sprzedaż pierwszej waluty w parze walutowej to pozycja:
  1. Krótka
  2. Długa
  • Zarobić można tyle samo pieniędzy na pozycji krótkiej, co na pozycji długiej.
  1. Prawda
  2. Fałszywe
  • Innym sposobem na zarabianie pieniędzy na rynku Forex jest
  1. Kupno lub sprzedaż innych aktywów denominowanych w walucie obcej.
  2. Unikanie utraty zysków już osiągniętych, poprzez ustawienie właściwego stop lossu.