Zlecenia Na Giełdzie Forex – Rodzaje, Typy i Zasady

Istnieje wiele różnych rodzajów zleceń forex, które inwestorzy wykorzystują do zarządzania transakcjami. Chociaż mogą one różnić się w zależności od brokera, istnieje kilka podstawowych typów zleceń, które wszyscy brokerzy akceptują. Wiedza na temat tego, co to jest i solidne zrozumienie może pomóc inwestorom we właściwym wejściu i wyjściu z rynku. Rodzaje zleceń pozwalają na indywidualne strategie handlowe. W tym artykule omówione zostaną główne zlecenia forex oraz sposób ich wykorzystania w handlu na żywo.

Wprowadzenie do rodzajów zleceń Forex

Zlecenia stanowią kluczowe narzędzia dla inwestora i powinny być brane pod uwagę przy realizacji strategii handlowej. Zlecenia mogą być wykorzystywane do zawierania transakcji, jak również pomagają chronić zyski i ograniczać ryzyko wystąpienia strat.

Zrozumienie różnic pomiędzy dostępnymi typami zleceń może pomóc w określeniu, które zlecenia najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom i które najlepiej nadają się do osiągnięcia Twoich celów inwestycyjnych.

Zlecenie „Po cenie rynkowej”

Zlecenie po cenie rynkowej jest prawdopodobnie najbardziej podstawowym i często spotykanym przez inwestorów Forex. Jak sama nazwa wskazuje, zlecenia po cenie rynkowej są realizowane bezpośrednio na rynku. Oznacza to, że jeśli chcesz natychmiast zająć pozycję, możesz handlować na nim zleceniami po obowiązującej cenie.

Zazwyczaj skalperzy i inwestorzy dzienni polegają na tego typu zleceniach, by szybko wejść i wyjść z pozycji.

Przykład

Kurs EUR/USD poniżej pokazuje ceny zakupu i sprzedaży na żywo. Zlecenie rynkowe na zakup po cenie 1.1101 zostanie zrealizowane natychmiast po wciśnięciu przycisku „Kup”. To samo dotyczy pozycji krótkiej (Sprzedaj).

Sytuacja ta dotyczy każdej innej waluty, towaru lub akcji.

Dla ukazania zlecenia po cenie rynkowej wykorzystano platformę etoro.com

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Zlecenie po cenie rynkowej jest najbardziej podstawowym typem zlecenia. Jest ono realizowane po najlepszej cenie dostępnej w momencie otrzymania zlecenia.

Zlecenia z Limitem ceny

Istnieją dwa rodzaje zleceń z limitem ceny związane z handlem na rynku Forex:

Zlecenia z limitem ceny do otwarcia pozycji

Pierwszym z nich jest zlecenie wejścia z limitem ceny. Pozwoli ono uzyskać lepszą cenę wejścia. Zlecenie z limitem ceny to zlecenie kupna lub sprzedaży po określonej lub korzystniejszym kursie. Zlecenie z limitem ceny sprzedaży jest realizowane po określonej cenie lub wyższej. Zlecenia kupna z limitem ceny są realizowane po określonej cenie lub niższej.

Przykład

Jeśli kurs EUR/USD wynosi 1,1099 i myślałeś, że spadnie on do 1,1060 przed rozpoczęciem gry, możesz złożyć zlecenie z limitem ceny kupna po 1,1060.

Dla ukazania zlecenia kupna z limitem ceny wykorzystano platformę etoro.com

Jeśli kurs EUR/USD jest na poziomie 1.1095 i myślisz, że wzrośnie do 1.1105 przed sprzedażą, złożyłbyś zlecenie z limitem ceny na sprzedaż na poziomie 1.1105. W przypadku korzystania ze zlecenia z limitem ceny, zostaniesz ono zrealizowane tylko po cenie wskazanej przez Ciebie (lub lepszej).

Dla ukazania zlecenia kupna z limitem ceny wykorzystano platformę etoro.com

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Zlecenia z limitem ceny pozwalają na bardzo precyzyjną definicję punktu wejścia lub wyjścia z transakcji. Należy pamiętać, że zlecenia z limitem ceny nie gwarantują zawarcia transakcji. Jeśli określona cena nie zostanie zrealizowana, zlecenie nie zostanie zrealizowane.

Jeśli chcesz zobaczyć jak wyglądają arkusze zleceń na żywo na platformie eToro kliknij tutaj.

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

Zlecenia z limitem ceny do zamknięcia pozycji

Możesz również użyć zlecenia z limitem ceny, aby zamknąć transakcję, gdy rynek przesuwa kurs określonego aktywa na Twoją korzyść. Jeśli kupiłeś EUR/USD po cenie 1,1098, to możesz chcieć automatycznie zamknąć pozycję, gdy pozycja wzrośnie o daną wartość.

Jest to tak zwane zlecenie take profit

Jeśli kupujesz EUR/USD po cenie 1,1098 i chciałbyś wyjść, kiedy transakcja przynosi zysk w wysokości 100 pipsów, złożyłbyś zlecenie sprzedaży z limitem 100 pipsów powyżej wejścia lub na poziomie 1,1198.

Dla ukazania zlecenia take profit wykorzystano platformę etoro.com

Jeśli sprzedajesz EUR/USD po cenie 1,1095 i chciałbyś wyjść, gdy Twoja transakcja przyniesie dochód w wysokości 100 pipsów, złożyłbyś zlecenie kupna z limitem 100 pipsów poniżej wejścia lub na poziomie 1,0995.

Dla ukazania zlecenia take profit wykorzystano platformę etoro.com

Zlecenia Stop Loss w celu zamknięcia pozycji

Zlecenie stop uruchamia pozycję, gdy osiągnięty zostanie wcześniej zdefiniowany kurs. Zlecenie stop kupna wyzwala zlecenie rynkowe, gdy cena „ask” zostaje osiągnięta. Zlecenie sell stop wyzwala zamówienie, gdy spełniona jest cena „bid”. Oba zlecenia typu stop realizowane są po najlepszej dostępnej cenie, w zależności od poziomu płynności. Dyspozycje te, zwane również zleceniami stop loss, są często używane do ograniczenia strat.

Innymi słowy możesz użyć zlecenia ochronnego stop loss, aby zamknąć transakcję, gdy rynek zmieni pozycję przeciwnie do zakładanej. Jeśli kupujesz EUR/USD po cenie 1.1102 i chciałeś ograniczyć swoje ryzyko do 50 pipsów, umieściłbyś swój ochronny stop loss sprzedaży o 50 pipsów poniżej wejścia lub na poziomie 1.1052.

Dla ukazania zlecenia stop loss wykorzystano platformę etoro.com

Jeśli sprzedałeś EUR/USD po cenie 1,1099 i chciałeś ograniczyć swoje ryzyko do 50 pipsów, umieściłbyś ochronny stop loss 50 pipsów powyżej wejścia lub na poziomie 1,1149.

Dla ukazania zlecenia stop loss wykorzystano platformę etoro.com

Zlecenia stop loss pomagają zweryfikować kierunek ruchu na rynku przed zawarciem transakcji. Ważne jest, aby pamiętać, że zlecenia stop loss realizowane są po najlepszej dostępnej cenie, po otwarciu pozycji, w zależności od dostępnej płynności.

Stop Loss Kroczący – Trailing Stop

Stop loss kroczący jest zleceniem typu stop, które ustawiane jest na podstawie wcześniej zdefiniowanej liczby pipsów oddalonej od aktualnej ceny rynkowej. Stop loss kroczący automatycznie śledzi Twoją pozycję, jeśli rynek porusza się na Twoją korzyść.

Jeśli rynek porusza się na niekorzyść tradera, to zlecenie zostanie uruchomione i transakcja stop zostanie zrealizowana po kolejnym dostępnym kursie w zależności od płynności.

Dla ukazania zlecenia stop loss kroczący wykorzystano platformę etoro.com

Zlecenia warunkowe Forex

Zlecenia warunkowe łączą kilka rodzajów zleceń i są wykorzystywane do realizacji określonej strategii handlowej. Zlecenia warunkowe wymagają, by jedno ze zleceń zostało uruchomione, zanim uaktywni się drugie.

Najczęściej spotykane rodzaje zleceń warunkowych to If/Then i If/Then OCO.

If/Then

Zlecenie if/then jest zestawem dwóch zleceń z zastrzeżeniem, że jeśli pierwsze (znane jako zlecenie „if”) zostanie zrealizowane, drugie zlecenie („then”) staje się aktywnym, niezależnym, pojedynczym zleceniem. Zlecenia niezależne nie są dołączane do transakcji i działają poza aktualną pozycji. W przypadku, gdy zlecenie „if” nie zostanie zrealizowane, zlecenie „then” pozostanie w stanie uśpienia i nie zostanie zrealizowane, nawet gdy rynek osiągnie określony poziom. Zauważ, że gdy któraś z części zlecenia if/then jest anulowana, wszystkie elementy zlecenia są odwołane.

If/Then OCO

Jeśli pierwsze zlecenie („if”) zostanie wykonane, drugie zlecenie („then”) staje się aktywnym, niepowiązanym zleceniem typu one-cancels-other (OCO). Należy pamiętać, że zlecenia niepowiązane nie są dołączane do danej transakcji i działają niezależnie od aktualizacji pozycji. Podobnie jak w przypadku zwykłego zlecenia OCO, realizacja jednego z dwóch zleceń „then” automatycznie anuluje drugie zlecenie.

W przypadkach, gdy pojedyncze zlecenie „if” nie zostanie zrealizowane, zlecenie „then” OCO pozostanie w stanie uśpienia i nie zostanie zrealizowane, nawet gdy rynek osiągnie określony poziom. Jeśli jakakolwiek część zlecenia OCO if/then zostanie anulowana (w tym jeden z etapów zlecenia OCO), wszystkie pozostałe części zlecenia również zostają anulowane.

Wygaśnięcie zlecenia

Zlecenia po cenie rynkowej są zleceniami jednodniowymi, realizowane po kolejnej możliwej cenie. Jednakże, dla wszystkich pozostałych typów zleceń można złożyć zlecenia na koniec dnia (EOD) lub Good Till Cancel (GTC).

Koniec dnia – zlecenie kupna lub sprzedaży po określonej cenie pozostaje otwarte do końca dnia handlowego. Zwykle o godzinie 17:00 w Nowym Jorku.

Good Til’ Cancelled – zlecenie kupna lub sprzedaży po określonej cenie pozostanie otwarte do czasu jego realizacji lub anulowania.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Jak złożyć zlecenie na rynku Forex?

Zlecenia Forex są stosunkowo proste do złożenia, w zależności od brokera. Poniższe wytyczne powinny być podobne na wszystkich głównych platformach.

Aby sprawdzić działanie zleceń Forex możesz skorzystać z konta demo. Zarejestruj się i przełącz w tryb demo. Dzięki temu możesz dokonywać wirtualnych zleceń.

[maxbutton id=”2″]

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

Otwórz formularz transakcji i wybierz zakładkę „Zlecenie”

  1. Wybierz kierunek handlu (Kup lub Sprzedaj).
  2. Podaj poziom ceny, który w konsekwencji określi rodzaj zlecenia w zależności od tego, czy poziom jest wyższy/niższy od aktualnej ceny rynkowej.
  3. Umieść stop lub limity.
  4. Złóż zlecenie.

Należy pamiętać, że zanim podejmiesz jakąkolwiek formę działalności tradingowej, powinieneś zapoznać się z platformą na jakiej pracujesz. Może to pomóc zminimalizować wszelkie praktyczne błędy podczas wykonywania lub zarządzania transakcjami.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.