Zarabianie Na Inwestowaniu w Obligacje

Istnieją dwa podstawowe sposoby zarabiania pieniędzy przez inwestorów posiadających obligacje: gromadzenie dochodów z odsetek i generowanie zysków kapitałowych. Ważne jest, aby zrozumieć te dwa pojęcia, jak również inne podstawy inwestowania w obligacje. Warto o tym pamiętać, jeśli jesteś zainteresowany poszukiwaniem papierów wartościowych o stabilnym dochodzie.

Istnieją dwa podstawowe sposoby zarabiania pieniędzy przez inwestorów posiadających obligacje: gromadzenie dochodów z odsetek i generowanie zysków kapitałowych. Ważne jest, aby zrozumieć te dwa pojęcia, jak również inne podstawy inwestowania w obligacje. Warto o tym pamiętać, jeśli jesteś zainteresowany poszukiwaniem papierów wartościowych o stabilnym dochodzie.

Dochody z odsetek

Kiedy kupujesz obligacje, pożyczasz pieniądze emitentowi. Czasami emitentem obligacji jest korporacja (obligacje korporacyjne), a czasami rząd lub gmina (obligacje państwowe lub komunalne).

Stopa procentowa jest określana na podstawie ogólnego poziomu stóp procentowych w danym czasie, terminu wykupu obligacji oraz ratingu kredytowego emitenta. Na przykład, jeśli kupisz obligacje warte 100 000 zł od firmy, a stopa procentowa wynosi 7%, powinieneś zgromadzić 7 000 zł rocznie w zyskach z odsetek.

Jeśli termin zapadalności wynosi 10 lat, otrzymasz swoje oryginalne 100 000 zł inwestycji z powrotem 10 lat od daty emisji obligacji. Być może jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ dostajesz pieniądze na życie i płacenie rachunków, a firma otrzymuje dużo pieniędzy na budowę nowych urządzeń, rozbudowę linii produktów lub zaspokojenie innych potrzeb.

Aby zrozumieć związek pomiędzy zarabianiem pieniędzy w obligacjach i stopach procentowych, przeczytaj o koncepcji znanej jako czas ważności obligacji.

Generowanie zysków kapitałowych

Wiele obligacji nie jest utrzymywanych do terminu zapadalności. Jeśli potrzebujesz zwrotu pieniędzy przed terminem wykupu obligacji, masz możliwość ich sprzedaży przez brokera. Kiedy tak się stanie, możesz wypracować zysk kapitałowy lub ponieść stratę kapitałową w zależności od tego, co stało się z jakością kredytową emitenta.

Jeśli firma, która sprzedała Ci swoją obligację przestała być niezwykle stabilna i znalazła się na skraju złożenia wniosku o upadłość, wtedy dostaniesz grosze za każdą złotówkę. Żaden inny inwestor nie będzie skłonny do podjęcia ryzyka, chyba że otrzyma wysoką stopę zwrotu. Podobnie, jeśli stopy procentowe wzrosły, Twoja obligacja straci wartość, ponieważ inwestorzy będą żądać, aby dać im wyższy zwrot niż stopa procentowa.

Na przykład, jeśli kupisz obligację korporacyjną przynoszącą zysk w wysokości 7%, a nagle podobne obligacje dadzą 10%, będziesz musiał obniżyć cenę, aż obligacja będzie przynosić zysk w wysokości 10%. Inwestorzy prawdopodobnie nie wykupią jej, gdyby mogli po prostu kupić nowo wyemitowaną obligację z wyższym zyskiem.

Z drugiej strony, jeśli stopy procentowe obligacji spadną, można sprzedać obligację po wyższej cenie, aby uzyskać zysk z tytułu przyrostu wartości kapitału.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Więcej źródeł informacji na temat inwestowania w obligacje

Przed inwestowaniem w obligacje, ważne jest, aby być zorientowanym o kilku podstawowych sprawach. Oto lista zasobów, które mogą Ci w tym pomóc.

Jak zostać doświadczonym Inwestorem – przewodnik

1. Podstawy2. Tworzenia Portfela3. Formowanie Strategii4. Planowanie Przyszłości
Stwórz PlanDywersyfikacjaKupno i SprzedażInflacją
Cele InwestycyjneAkcjeRobo DoradcaPlanowanie Emerytury
Opłaty InwestycyjneSurowceFundusze InwestycyjneKryzys Rynkowy
Sposoby Budowania MajątkuNieruchomościETF?Równowaga Portfela
Zrozumienie siebieRynki ZagraniczneAktywnie a Pasywnie
Rynek ForexFundusze Długoterminowe
ObligacjeSpółki Dywidendowe
Reinwestowanie Dywidendy

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.