Trend – definicja i podstawowe metody wyznaczania

Trend jest to kierunek, w którym poruszają się ceny w zależności od tego jak kształtowały się one w przeszłości. Trendy składają się ze szczytów i dołków. To właśnie kierunek tych szczytów i dołków stanowi o trendzie rynkowym. Kierunek trendu wyznacza się poprzez ocenę, czy szczyty i dołki poruszają się w górę, w dół, czy w bok.

3 kierunki trendu

1. Trend wzrostowy tworzą wznoszące się szczyty i dołki. Wyższe szczyty i wyższe dołki.

2. Trend spadkowy składa się z opadających szczytów i dołków. Niższe szczyty i niższe dołki.

3. Trend boczny (konsolidacja) występuje wtedy, gdy ceny poruszają się w poziomie.

Trend może występować w trzech długościach (okresach)

Charles Dow opracował szereg zasad służących zrozumieniu i analizie zachowań rynkowych. Później stały się one znane jako teoria Dow’a i stanowią podstawę badań nad analizą techniczną. Charles Dow uważał, że ceny zmieniały się w falach lub trendach. Uważał, że podobnie jak narastający przypływ, gdzie fale przesuwają się dalej w górę plaży i powodują jej zalewanie, tak i rynek podąża powodując wzrost cen akcji. I na odwrót, gdy przypływ osiągnął swój maksymalny poziom. Zmienił się i oddalił w dół plaży aż do odpływu, tak i ceny akcji też będą spadać. To z pozoru prosta koncepcja, ale jest ona częścią podstaw nowoczesnego badania trendów giełdowych.

Długości trendów:

  • Główny – Długoterminowy (tj. 1 rok lub dłużej)
  • Lokalny – Pośredni (tj. od 1 do 3 miesięcy)
  • Mały – Krótkoterminowy (tj. poniżej 1 miesiąca)

Trendy podlegają wpływom kolejnych dłuższych i krótszych trendów. Rosnący trend długoterminowy powoduje, że trend pośredni ma większe spiętrzenia i mniejsze zwroty, a trend krótkoterminowy jest z nim najbardziej zmienny. Spadający trend długoterminowy powoduje, że trend średnio-terminowy ma mniejsze wzrosty i większe spadki.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Linie trendu

Jednym ze sposobów, żeby analityk dostrzegł dany trend jest wyznaczenie tzw. linii trendu. Linia trendu jest prostą, która łączy 2 lub więcej punktów cenowych, po czym rozciąga się w przyszłość i działa jako linia wsparcia lub oporu. Wiele z zasad mających zastosowanie do poziomów wsparcia i oporu może być również zastosowanych do linii trendu.

Linia trendu wzrostowego

Linia trendu wzrostowego jest prostą poprowadzoną w górę w prawo i łączy 2 lub więcej dołków. Drugi dołek musi być wyższy niż pierwszy, a linia musi wznosić się w górę. Linie trendu wzrostowego działają jako wsparcie sygnalizując, że na rynku istnieje większy popyt niż podaż. W miarę wzrostu cen. Tak długo, jak ceny pozostają powyżej linii trendu, jest on uznawany za utrzymujący się. Przerwanie linii trendu wzrostowego wskazuje, że może nastąpić jego zmiana.

Linia trendu spadkowego

Linia trendu spadkowego jest linią prostą poprowadzoną w dół w prawo, która łączy 2 lub więcej szczytów. Druga szczyt musi być niższy niż pierwszy, a linia musi mieć nachylenie w dół. Linie trendu spadkowego działają jako opór i wskazują, że istnieje większa podaż niż popyt. Jednocześnie cena spada. Tak długo jak ceny pozostają poniżej linii trendu to trend spadkowy uznawany jest za utrzymany. Przerwanie linii trendu spadkowego wskazuje, że może nastąpić odwrócenie.

6 wskazówek jak zidentyfikować trend na wykresach

Aby było jasne – analiza techniczna trendu jest tylko jedną z części ogólnej strategii tradingowej, którą stosuję do wejścia i wyjścia z pozycji. Rozpoczęcie transakcji w oparciu o jeden czynnik nigdy nie jest dobrym pomysłem, dlatego też szukam jak największej liczby dowodów na potwierdzenie operacji. Na potrzeby własnej strategii inwestycyjnej stosuję koncepcję znaną jako” TLS”. Jest to technika, która łączy w sobie analizę trendu, analizę poziomu (level) i analizę sygnałów.

Czytając niniejszy artykuł pamiętaj, że nie mówię tu o „inwestowaniu z trendem”. Po prostu dostarczam zestaw filtrów i spostrzeżeń w celu zidentyfikowania najbardziej oczywistego kierunku, w którym rynek może zmierzać. Ponadto – rynek może wyglądać jak w trendzie zmierzającym w jednym kierunku, podczas gdy w rzeczywistości jest to trend skierowany w drugą stronę. Dzieje się tak, ponieważ wiele rynków doświadcza krótkoterminowych zwrotów mających skłonność do oszukiwania inwestorów. Dlatego zawsze należy oddalić wykres i spojrzeć szerzej.

Zaczniemy od prostszych technik, a następnie popracujemy nad bardziej zaawansowanymi

Obserwacja wzrokowa jest kluczem

Pierwszą rzeczą pozwalającą zrozumieć identyfikację trendu jest fakt, że nie jest to dziedzina idealna. Zaczynam od obserwacji wzrokowej wykresu cen bez wskaźników.

Gdy zapytacie różnych traderów usłyszycie różne wersje aktualnego trendu na rynku. Niektórzy z nich podają trend krótkoterminowy, inni długoterminowy, a jeszcze inni średniookresowy. Jednak najważniejszym trendem, który należy zidentyfikować jest najbardziej oczywisty dominujący trend na wykresie dziennym. Możemy go rozpoznać za pomocą analizy krótko- i długoterminowej. Rozpoczyna się ona od prostej obserwacji wykresów.

Lubię zadać sobie pytanie „Jak wygląda wykres z ostatniego roku lub dwóch, sześciu i trzech miesięcy?” Pokazuje to odpowiednio perspektywy długoterminowe, średnioterminowe i krótkoterminowe. Daje mi bardzo jasne wyobrażenie o ogólnym kierunku ruchu od lewej do prawej. Gdy wszystko inne zawiedzie, pomniejszam wykres dzienny lub tygodniowy i robię krok do tyłu. Wystarczy zadać sobie wtedy pytanie: „Czy ten wykres spada czy rośnie?”. Nie komplikujmy tego zbytnio.

Obserwując ogólny kierunek zmian cen na rynku w ciągu ostatnich 3 miesięcy do 1 roku możemy łatwo stwierdzić, czy jest to trend wzrostowy, spadkowy czy nawet boczny.

Zidentyfikuj najoczywistsze wahania w górę i w dół.

Będąc w trendzie rynek pozostawia za sobą wahania. Skupiając się na tych miejscach możemy szybko zauważyć, w którą stronę rozwija się rynek.

Na poniższym wykresie widzimy wyraźny trend wzrostowy w S&P500. Zwróć uwagę na wyróżnione obszary, są to niskie wahania w ramach trendu wzrostowego i jeśli skoncentrujesz się na tych wyodrębnionych miejscach zobaczysz, że tworzą one „schody”, postępujące coraz wyżej. Wtedy rynek porusza się w kierunku trendu.

Zauważ, że na rynku, na którym występuje tendencja spadkowa będziesz bardziej skoncentrowany na wahaniach w dół i sprawdzaniu, czy tworzą one schemat kroczący w tym właśnie kierunku.

Wyższe szczyty, wyższe dołki, niższe szczyty i niższe dołki

Gdy już nakreślisz na wykresie wyraźne punkty zwrotne, możesz określić czy rynek tworzy HH i HL czy LH i LL: Wyższe szczyty, wyższe dołki czy niższe szczyty i niższe dołki.

Zazwyczaj w trendzie wzrostowym zobaczysz dość oczywisty wzorzec HH i HL w punktach wahań, a w trendzie spadkowym zobaczysz dość wyraźny wzór LH i LL. Widzimy, że trend wzrostowy pojawia się na poniższym wykresie. Widać to po wyraźnej formacji wyższych szczytów i wyższych dołków.

Czy na rynku pojawia się odbicie od ustalonej wartości?

Sprawdź zachowanie cen po korekcie i sprawdzaj je w miarę zbliżania się do długoterminowych średnich kroczących, np. 21-dniowych EMA (wykładnicza średnia krocząca) lub kluczowego poziomego obszaru wsparcia. Czy cena jest odpychana w dół jak w trendzie spadkowym czy odbija się w górę jak w trendzie wzrostowym? Tego rodzaju zachowanie się ceny jest dobrą wskazówką potwierdzającą tendencję na rynku.

Na powyższym wykresie widzimy, że wszystkie przesunięcia w górę, zarówno do poziomów oporu poziomego jak i 21-dniowego EMA spotkały się z presją sprzedaży. Ten dominujący trend spadkowy pozostał nietknięty.

Wprowadź 200 i 50-dniową EMA na wykres i sprawdź długoterminowe nachylenie. Jest to dobry i szybki sposób na zidentyfikowanie ogólnego dominującego trendu. Powinieneś przyjrzeć się jak ceny reagują w pobliżu średnich kroczących (strefa wartości), jeżeli cena nie narusza tych poziomów EMA i odpycha je wielokrotnie to masz dobre dowody sądzić, że rynek wykazuje tendencje. Poniższy wykres jest doskonałym przykładem, ale nie oczekuj, że będziesz to widział codziennie.

Zauważ na wykresie – okres 50 i 200 EMA daje nam dobry szybki wgląd w dominujący kierunek trendu dziennego.

Czy tworzą się sygnały?

Jeżeli zauważysz sygnały cenowe, które wytwarzają znaczny wzrost zgodny z kierunkiem trendu to jest to kolejny czynnik potwierdzający tendencję na rynku. Ponadto pamiętaj, że powtarzające się nieudane sygnały giełdowe sugerują, że rynek zmierza w przeciwnym kierunku. Zwiastuje to prawdopodobnie zmieniający się trend.

Na wykresie powyżej można zauważyć pin bary byków przy wsparciu naprawdę wybiły trend wzrostowy, który ponownie został potwierdzony przez odrzucenie niedźwiedzich pin barów.

Zmiana kierunku trendu

Jeśli rynek wykazuje tendencję spadkową to będziemy zwracać baczną uwagę na ostatnie szczyty wahań. W trendzie wzrostowym skoncentrujemy się na niedawnych dołkach. Robimy to, ponieważ nie tylko pokazuje nam to ogólny trend, ale również wskazuje czy trend jest nadal aktualny.

Na przykład – jeśli mamy serię Wyższych Szczytów i Wyższych Dołków jako trend wzrostowy i jeśli widzimy, że cena przełamuje się poniżej poprzedniego dołka to jest to silna oznaka, że trend wzrostowy może się kończyć. Z drugiej strony w trendzie spadkowym, gdy cena łamie się powyżej poprzedniego niższego szczytu, to wyraźna wskazówka, że trend spadkowy może dobiec kresu.

Podsumowanie

Po upewnieniu się, że zidentyfikowałeś trend / tendencję rynku, należy poszukać sygnału lub obszaru wejścia. Nazywamy to konfluencją i jest to koncept, który wymaga przeczytania innego artykułu. Zobacz lekcję o handlu z konfluencją tutaj.

Znalezienie tendencji lub trendu jest trudne, zwłaszcza dla inwestorów początkujących. Większość z nas uzna to za istotny punkt odniesienia w rozwoju tradingu. Zrozumienie różnych czynników wpływających na otwarcie pozycji i jest właściwe, ale jeśli inwestujesz przeciwko dominującemu trendowi Twoje szanse na zysk drastycznie spadają. Na rynku zawsze występuje tendencyjność i dobrze by było, gdybyś się jej trzymał.

Wykorzystanie analizy trendów i linii trendu jest ważnym aspektem analizy technicznej, ale należy pamiętać, że jest to tylko jedno z wielu dostępnych narzędzi i technik. Kiedy linia trendu jest przerywana powinna służyć jedynie jako ostrzeżenie, że trend może się zmieniać. Należy użyć dodatkowych narzędzi i sygnałów, aby potwierdzić jej zmianę.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.