Świece Japońskie

Świece japońskie na wykresach powstały około XVII wieku z inicjatywy japońskich handlarzy ryżem. Munehisa Homma opracował metodologię monitorowania codziennych zmian cen ryżu, aby ułatwić sobie podejmowanie decyzji dotyczących zakupu lub sprzedaży produktu. Ostatecznie metoda ta została dopracowana i udoskonalona przez bardziej znanego zwolennika schematów świecowych – Steve’a Nisona. To on opublikował na początku lat 90 książkę zatytułowaną „Japanese Candlestick Charting Techniques”.

Japońskie świece składają się z korpusu i knotów, tak jak to pokazano na poniższych diagramach:

Świece japońskie tworzone są przy wykorzystaniu kursu otwarcia, maksimum, minimum i kursu zamknięcia. Jeśli kurs zamknięcia znajduje się powyżej wartości otwarcia jest to świeca byka, która zwykle ma barwę zieloną lub białą z czarnym obrysem.

Jeżeli zamknięcie znajduje się poniżej otwarcia, to jest to świeca niedźwiedzia i zazwyczaj ma kolor czerwony lub czarny. Linie na górze i na dole korpusu świecy nazywane są knotami i ukazują, do jakich obszarów kursy dotarły w danym okresie. Knot u góry pokazuje, jak wysoka była cena, a knot u dołu jak niska.

Najpopularniejsze wzory świec japońskich

Świece mają różne rozmiary – mogą być duże lub szczególnie małe. Im większy zasięg świecy, tym kurs wzrastał lub spadał bardziej, podczas gdy mniejszy zasięg świecy sugeruje, że cena nie zaszła zbyt daleko w danym czasie. Japońskie świece mogą dać nam ważne wskazówki dotyczące sesji – niektóre mogą sugerować, gdy dochodzi do zmiany zachowania rynku. Tego typu świece mają długie knoty po jednej stronie i mniejsze korpusy.

Świeca młot

Świeca młotkowa (młot) pojawia się na dole trendu i jest to bycza formacja odwrócenia trendu. Formacja świecowa wskazuje, że sprzedający kontrolowali sytuację, ale pojawiły się byki i popchnęły cenę z powrotem do góry, by zamknąć ją przy maksimum.

Jeśli formacja młotkowa tworzy się w trendzie spadkowym, możesz poczekać i zobaczyć, co stanie się dalej. Jeśli następna świeca pokaże świecę byków, można rozważyć dokonanie transakcji.

Szpulki (Spinning Tops)

Świeca japońska z długim knotem po jednej lub drugiej stronie niskiego korpusu nazywana jest szpulką. Ten wzór świecowy wskazuje na niezdecydowanie pomiędzy kupującymi i sprzedającymi. Jeśli szpulka tworzy się w trendzie wzrostowym, może to oznaczać, że nabywcom kończy się energia, a cena może się obniżyć. Jeśli spinning top tworzy się w trendzie spadkowym, mogłoby to sugerować, że to sprzedający nie są zaangażowani i cena może ulec odwróceniu do góry.

Spadająca Gwiazda (Shooting Star)

Formacja ze spadającą gwiazdą świecy może pojawić się na szczycie trendu i jest niedźwiedzią formą odwrócenia, która tworzy się po serii wzrostów. Wysoka pozycja długiego knota oznacza, że to kupujący posiadali kontrolę nad rynkiem, ponieważ podnosili ceny, jednak sprzedający odzyskali ją co ostatecznie doprowadziło do jej cofnięcia. Jeśli formacja spadającej gwiazdy pojawi się w trendzie wzrostowym, możemy poczekać i zobaczyć, czy nastąpi zmiana w zachowaniu rynku. Jeśli następną świecą jest słupek w dół, gdzie kurs zamknięcia jest niższy niż w poprzedniej świecy, to formacja ta może się wykształcić. Spadająca gwiazda może być formacją w górę albo w dół, jednak spadające gwiazdy w dół mają większe znaczenie niedźwiedzie.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Do czego używamy świec japońskich w Forex?

Jak wyjaśniłem w poprzedniej części, jedną z najlepszych cech używania wykresów świecowych do monitorowania zmian cen na rynku forex jest to, że zapewnia to wgląd w siłę kupna i sprzedaży. Szybkie spojrzenie na japoński wykres świecowy może bez trudu wykazać czy mamy do czynienia z przewagą byków czy niedźwiedzi. Pozwoli to ustalić czy istnieje większe prawdopodobieństwo odwrócenia czy kontynuacji trendu.

Poza tym, w przypadku wykresów długoterminowych na bazie dziennych i tygodniowych ram czasowych, działają one jako wsparcie lub opór dla notowań cen w ciągu dnia.

Poziomy otwarcia i zamknięcia są oznaczone japońskimi świecami, a maksima i minima mogą pełnić rolę wskaźników wskazujących wybicia. Dodatkowo długość świec jest również wyznacznikiem zachowania rynku. Długie zielone świece oznaczają, że kupujący są bardzo agresywni w wypychaniu kursów wyżej, podczas gdy długie czerwone świece sugerują, że to sprzedający znaleźli stymulator do skracania pary walutowej. Krótkie świece odzwierciedlają niezdecydowanie lub mogą być wczesnymi sygnałami do odwrócenia tendencji rynkowej.

Jak przewidywać ruchy rynku za pomocą świec

Knoty świecowe reprezentujące maksima i minima dostarczają również pomocnych wskazówek na temat przyszłych zachowań kursowych. Świeczka z długim knotem górnym i krótkim knotem dolnym oznacza, że kupujący proponują wyższe ceny, lecz sprzedający odrzucają ofertę. I odwrotnie – świecznik z długim dolnym knotem i krótkim knotem górnym sugeruje, że sprzedający próbowali powiększyć swoje krótkie pozycje, przy czym kupujący są podobnie agresywni. Wzory świec japońskich występują w różnych rozmiarach i liczbach. Istnieją pojedyncze schematy świecowe przydatne zarówno w transakcjach długoterminowych, jak i intraday.

Pojedyncza formacja świecowa w oczekiwaniu na potwierdzenie z kolejnej świecy lub ze wskaźników technicznych może wskazywać na kontynuację lub potencjalny odwrót. Podwójne formacje świecowe są również klasyfikowane jako typowe sygnały odwrócenia lub kontynuacji, jako że pierwsza świeca jest uważana za sygnał, a druga za potwierdzenie. Grupy formacji świecowych, które zazwyczaj składają się z trzech świeczników, zawierają bardziej złożone formacje. Może to być kłopotliwe do zapamiętania, ale jest bardzo pomocne szczególnie w przypadku długoterminowych przesunięć cen. Są one również rzadsze w porównaniu z ich pojedynczymi odpowiednikami, ale zazwyczaj są o wiele bardziej wiarygodnymi sygnałami. Jednakże, mogą one być czasami trudne w handlu, ponieważ wzorce dla pierwszych dwóch kresek wydają się oczywiste tylko dlatego, że brak jest potwierdzenia z trzeciej lub ostatniej świecy.

Oczywiście handel oparty wyłącznie na wzorcach świecowych ma swoje wady, ponieważ metoda ta opiera się głównie na sygnałach technicznych i nie zawiera analizy ekonomicznej. Mimo to, wiedza jak czytać świece jest użytecznym narzędziem, jeśli chodzi o zrozumienie zachowań rynkowych i poprawę zyskowności w tradingu.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.