Struktura Forex wg Banku Rozrachunków Międzynarodowych

Zgodnie z najnowszym badaniem przeprowadzanym co trzy lata przez Bank of International Settlements (Bank Rozrachunków Międzynarodowych) z kwietnia 2016 roku, średnia wartość obrotów na rynkach Forex wyniosła 5,1 biliona USD, co oznacza spadek z 5,4 biliona USD w 2013 roku.

Prawie dwa biliony dolarów pochodziły z transakcji spot FX (gdzie występuje większość transakcji detalicznych), a 2,4 biliona USD zostało zrealizowane w transakcjach FX swap i 700 miliardów USD w bezpośrednich transakcjach FX forward.

Struktura rynku forex – podmioty finansowe i definicje

Aby lepiej zrozumieć strukturę i wielkość rynku Forex, pomocne jest zapoznanie się z podziałem obrotów poszczególnych podmiotów w badaniu BIS.

Podmioty i wolumen obrotu

 • Inne instytucje finansowe – 51% wolumenu wszystkich transakcji
 • Dealerzy sprawozdawczy – 42% wolumenu
 • Klienci niefinansowi – 7% wolumeny

Za dealera sprawozdawczego BIS uznaje:

„…głównie duże banki komercyjne i inwestycyjne oraz domy papierów wartościowych, które (i) uczestniczą w rynku międzydealerskim i/lub (ii) prowadzą aktywną działalność gospodarczą z dużymi klientami, takimi jak duże przedsiębiorstwa, rządy i niesprawozdające instytucje finansowe; innymi słowy, dilerami sprawozdawczymi są instytucje, które aktywnie kupują i sprzedają walutowe i pozagiełdowe instrumenty pochodne zarówno na własny rachunek, jak i w celu zaspokojenia popytu klientów.”

W ciągu ostatnich 10 lat granica między bankiem inwestycyjnym a bankiem komercyjnym została zatarta. Citibank i JP Morgan Chase są uważane za banki inwestycyjne, mimo że posiadają również cechy banków komercyjnych (przyjmują depozyty i udzielają pożyczek). Goldman Sachs i Morgan Stanley są również bankami inwestycyjnymi, mimo że w czasie kryzysu finansowego w USA otrzymały fundusze w ramach programu pomocy związanej z aktywami o obniżonej jakości (TARP).

BIS definiuje „inne instytucje finansowe” jako:

„…wszystkie inne instytucje finansowe, takie jak mniejsze banki komercyjne, banki inwestycyjne i domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, fundusze hedgingowe, fundusze walutowe, fundusze rynku pieniężnego, towarzystwa budowlane, spółki leasingowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, inne finansowe spółki zależne przedsiębiorstw i banki centralne.”

Pozostałe instytucje finansowe mają dość duży zakres z różnymi podkategoriami. Segment ten obejmuje „własne firmy handlowe, które inwestują, zabezpieczają lub spekulują na własne rachunki” z firmami zajmującymi się transakcjami o wysokiej częstotliwości (HFT) i innymi firmami zajmującymi się handlem algorytmicznym w tej podkategorii. W tym segmencie znajdują się również wielcy spekulanci, tacy jak Soros czy Bridgewater.

Kategoria pozostałych instytucji finansowych obejmuje również „oficjalne sektorowe instytucje finansowe”, takie jak światowe banki centralne (Rezerwa Federalna, Europejski Bank Centralny, Bank Anglii itp.), państwowe fundusze majątkowe (Abu Zabi Investment Authority, China Investment Corporation, zagraniczne holdingi SAMA itp.), międzynarodowe instytucje finansowe sektora publicznego (takie jak BIS, Międzynarodowy Fundusz Walutowy), banki rozwoju (Bank Światowy, Azjatycki Bank Rozwoju, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju itp. ) oraz agencje. Wreszcie, istnieje również podkatalog „Inne” dla wszystkich pozostałych instytucji finansowych (takich jak detaliczne agregatory).

Jedną z największych niespodzianek w badaniu BIS w 2013 r. był kolejny duży skok w kategorii „inne instytucje finansowe” pod względem działalności handlowej:

W badaniu z 2010 r. „inne instytucje finansowe” po raz pierwszy prześcignęły inne podmioty sprawozdawcze (np. podmioty prowadzące obrót na rynku międzysystemowym) jako główną grupę podmiotów w badaniu. Transakcje dealerów FX dla tej grupy klientów wzrosły o 48% do 2,8 bln USD w 2013 roku, z 1,9 bln USD w 2010 roku.

BIS postrzega klienta niefinansowego jako:

„…każdego kontrahenta innego niż opisany powyżej, tj. głównie niefinansowych użytkowników końcowych, takich jak przedsiębiorstwa i niefinansowe podmioty rządowe. Mogą to być również osoby fizyczne, które dokonują bezpośrednich transakcji z dealerami w celach inwestycyjnych, albo na internetowych platformach handlu detalicznego obsługiwanych przez dealerów sprawozdawczych albo w inny sposób (np. udzielając instrukcji handlowych przez telefon).”

Handel walutowy nadal koncentruje się w kilku globalnych centrach finansowych, jak podał BIS:

W kwietniu 2016 r. biura sprzedaży w pięciu krajach – Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Singapurze, Hongkong SAR i Japonii – pośredniczyły w 77% obrotów walutowych, w porównaniu z 75% w kwietniu 2013 r. i 71% w kwietniu 2010 r.

Jakby tego wszystkiego było mało, należy pamiętać, że większość transakcji na rynku walutowym wykonują duże banki. Pozostałymi dwoma ważnymi graczami są różne światowe banki centralne i państwowe fundusze inwestycyjne (państwowy fundusz inwestycyjny, zwykle zasilany albo przychodami z eksportu towarów albo rezerwami walutowymi banku centralnego). Ci wielcy gracze są zazwyczaj animatorami rynku. Największe banki wprowadziły dwukierunkowe (bid/offer) ceny walutowe do EBS i Reutersa oraz własnych platform wewnętrznych.

Banki centralne i państwowe fundusze inwestycyjne zazwyczaj wchodzą w ich skład z konkretnych powodów. Bank centralny może zaangażować się w rynek walutowy, jeśli konieczne będzie zrealizowanie większego zlecenia, które może zakłócić funkcjonowanie rynku lub jeśli jego waluta krajowa stała się zbyt słaba lub zbyt silna. Państwowy fundusz inwestycyjny prowadzi obrót walutami w celach spekulacyjnych lub jako narzędzie do wprowadzania i wycofywania się ze strategii inwestycyjnych w innych krajach.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: 77% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Quiz:

 • W podziale na uczestników rynku według BIS, Citibank i JP Morgan Chase zostałyby uwzględnione jak:
 1. dealerzy sprawozdawczy
 2. inne instytucje finansowe
 3. klienci niefinansowi
 • Jakimi podmiotem jesteś dla BIS?
 1. Dealer sprawozdawczy
 2. Inna instytucja finansowa
 3. Klient niefinansowy
 • Klienci niefinansowi reprezentowali 53% średnich dziennych obrotów na kwiecień 2013 roku.
 1. Prawda
 2. Fałszywe
 • Państwowy fundusz inwestycyjny nigdy nie spekuluje na rynku walutowym.
 1. Prawda
 2. Fałszywe
 • W jakim kraju odbywa się większość wszystkich transakcji walutowych?
 1. Stany Zjednoczone
 2. Hongkong
 3. Zjednoczone Królestwo
 4. Szwajcaria