Security Token Offering (STO) Czyli Nowa Forma ICO


ICO (Initial Coin Offering) spotkały się ostatnio z kilkoma ograniczeniami regulacyjnymi, wynikającymi głównie z nadużyć, jakich dopuściły się niektóre ICO. W związku z tym podjęto starania, aby znaleźć bardziej legalne sposoby finansowania projektów blockchain i startupów.

Co to jest Security Token Offering?

Podczas gdy typowym zjawiskiem dla ICO jest wykorzystywanie tokenów oferowanych przez firmy jako formy crowdfundingu, Security Token Offering (STO) ma przynieść znaczącą zmianę w tym zakresie. W przeciwieństwie do ICO, STO będą rzeczywistymi finansowymi papierami wartościowymi, co oznacza, że zakupione przez Ciebie tokeny będą miały oparcie w aktywach, zyskach lub dochodach firmy, która je emituje.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w 2022 roku będziemy świadkami ogromnego wzrostu liczby STO, co może spowodować całkowite zniknięcie ICO. Powód jest prosty – większa pewność dla potencjalnych inwestorów, a tym samym mniejsza szansa na oszustwo. STO są naturalnym pomostem pomiędzy tradycyjnym sektorem finansowym a blockchain, przynosząc korzyści z obu sfer.

Różnica między ICO a STO

ICO to popularna metoda crowdfundingu dla projektów kryptowalutowych. W tym procesie firma, która albo ma już ustalony projekt, ale nie jest on oparty na blockchainie, albo stara się wprowadzić przełomową koncepcję wykorzystującą blockchain, oferuje inwestorom cyfrowe tokeny. W przypadku tak zwanych „Utility Tokens” są one obietnicą przyszłego dostępu do produktów lub usług danej firmy.

Z kolei „Security tokens” mają cechy podobne do IPO – Initial Public Offering. W przypadku IPO jest to proces, dzięki któremu firma po raz pierwszy wchodzi na giełdę i oferuje swoje akcje szerokiej publiczności. Jest kilka powodów, dla których firmy chcą przeprowadzić IPO. Jednak jednym z najważniejszych jest potrzeba pozyskania kapitału dla firmy, czyli zdobycia dodatkowych środków finansowych na jej rozwój.

Tak więc, jak wspomnieliśmy powyżej, główna różnica między ICO a STO polega na tym, że tokeny bezpieczeństwa są poparte czymś namacalnym, takim jak aktywa, zyski lub przychody firmy.

Korzyści płynące z Tokenów bezpieczeństwa

Jedną z głównych korzyści płynących z emisji tokenów bezpieczeństwa jest to, że podlegają one regulacjom prawnym, więc organy takie jak amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) prawdopodobnie nie będą miały do nich zastrzeżeń.

Prawo papierów wartościowych jest dobrze zdefiniowane w większości krajów. Tokeny zabezpieczające odziedziczyłyby zatem dobrze ugruntowane ramy prawne i strukturę, która wspierałaby prawa kupujących, a tym samym chroniła ich przed negatywnymi sytuacjami.

Założyciel Binance podziela ten sam pogląd na temat korzyści płynących z STO z doświadczonego działania papierów wartościowych. Według niego ICO są doskonałą opcją na rozpoczęcie własnej działalności, a jeśli dodać do tego zabezpieczenia, które działają jak IPO, STO mogą być właściwym sposobem na zebranie funduszy dla Twojej firmy, jednocześnie chroniąc depozyty inwestorów.

Wniosek

W świecie, który staje się coraz bardziej zdecentralizowany, STO są logicznym wynikiem tego, jak mogą działać nowe modele biznesowe. W tym sensie STO, zapewniające większe bezpieczeństwo inwestorom, są niezbędne. Wśród liderów w różnych dziedzinach panuje zgoda co do tego, że ICO powinny być w coraz większym stopniu przekształcane w STO. W istocie oferowanie tokenów cyfrowych w tej formie byłoby od samego początku bardziej odporne na oszustwa i spełniałoby wszystkie kryteria regulacyjne.

Recent Content