Przykład 3 Portfeli Funduszy Inwestycyjnych

Inwestorzy z reguły stanowią trzy typy: agresywni, umiarkowani i konserwatywni. Jednakże jedną wspólną ich cechą jest to, że w skład portfela inwestycyjnego wejdą fundusze inwestycyjne. Te trzy kategorie inwestorów różnią się między sobą pod względem tolerancji ryzyka i horyzontów czasowych.

Inwestorzy z reguły stanowią trzy typy: agresywni, umiarkowani i konserwatywni. Jednakże jedną wspólną ich cechą jest to, że w skład portfela inwestycyjnego wejdą fundusze inwestycyjne. Te trzy kategorie inwestorów różnią się między sobą pod względem tolerancji ryzyka i horyzontów czasowych, a także tendencją do koncentrowania się na różnych typach produktów inwestycyjnych i rentowności. Rozległy świat funduszy inwestycyjnych ma wiele do zaoferowania wszystkim inwestorom.

Te przykłady portfeli mają charakter ogólny i mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Oferują one jednak wgląd w podstawowe wytyczne dotyczące budowy portfela.

Portfel agresywnego funduszu inwestycyjnego

Agresywny portfel funduszy inwestycyjnych jest odpowiedni dla inwestora o wyższym poziomie tolerancji na ryzyko i długim horyzoncie czasowym. Okres oczekiwania na zwrot zainwestowanych kwot jest dłuższy niż 10 lat. Agresywni inwestorzy są skłonni zaakceptować okresy skrajnej zmienności rynku – wzrosty i spadki wartości rachunków. Pozwalają one na zmienność w zamian za możliwość otrzymywania wyższych zwrotów względnych, które znacznie przewyższają inflację.

Powodem, dla którego agresywni inwestorzy muszą mieć horyzont czasowy dłuższy niż 10 lat, jest to, że będą mieli wysoką alokację na akcje i bardziej ryzykowne inwestycje. A jeśli na rynku wystąpi poważny spadek, potrzeba będzie dużo czasu, aby nadrobić spadek wartości. Mówiąc prościej, im więcej przeznacza się na akcje, tym bardziej odpowiedni jest dłuższy okres na inwestycje.

Oto przykład: 85% akcji i 15% obligacji według typu funduszu inwestycyjnego dla agresywnego inwestora.

 • 30% Akcje spółek o dużej kapitalizacji (indeks)
 • 15% Zasoby o średniej kapitalizacji
 • 15% Zasoby spółek o małej kapitalizacji
 • 25% Zasoby zagraniczne lub wschodzące
 • 15% Obligacja średnioterminowa

Agresywne portfele są najlepsze dla inwestorów w wieku 20, 30 lub 40 lat, ponieważ zazwyczaj mają dekady na inwestowanie i odzyskanie ewentualnych poniesionych strat.

Agresywny portfel może osiągnąć średnią stopę zwrotu na przestrzeni czasu na poziomie 7-10%. W najlepszym roku może zyskać 30-40%. W najgorszym roku może spaść o 20-30%. Aby zbudować własny portfel wystarczy wybrać fundusze inwestycyjne pasujące do poszczególnych kategorii.

Umiarkowany portfel funduszy inwestycyjnych

Umiarkowany portfel funduszy inwestycyjnych jest właściwy dla inwestora o średniej tolerancji ryzyka i horyzoncie czasowym dłuższym niż pięć lat. Inwestorzy umiarkowani są skłonni zaakceptować okresy umiarkowanej zmienności rynku w zamian za możliwość otrzymywania zwrotów, które przewyższają inflację.

Oto przykład umiarkowanego portfela według typu funduszu inwestycyjnego, który obejmuje 65% akcji, 30% obligacji oraz 5% funduszy rynku pieniężnego.

 • 40% Akcje spółek o dużej kapitalizacji (indeks)
 • 10% Zasoby spółek o małej kapitalizacji
 • 15% Zasoby zagraniczne
 • 30% Obligacja średniookresowa
 • 05% Rynek pieniężny/gotówkowy

Większość inwestorów zazwyczaj należy do kategorii umiarkowanych, co oznacza, że chcą osiągnąć dobre zyski, ale nie czują się komfortowo podejmując wysokie ryzyko rynkowe.

Ten umiarkowany portfel może uzyskać średnioroczny zwrot w wysokości 7-8%. Jego najlepszy roczny zysk może wynieść 20-30%, a największy spadek w ciągu roku może wynosić od 20-25%.

Konserwatywny portfel funduszy inwestycyjnych

Konserwatywny portfel funduszy inwestycyjnych jest odpowiedni dla inwestora o niskiej tolerancji ryzyka i horyzoncie czasowym od natychmiastowego do dłuższego niż 3 lata. Inwestorzy konserwatywni nie są skłonni zaakceptować okresów skrajnej zmienności rynku i poszukują zysków, które odpowiadają inflacji lub nieznacznie ją przewyższają.

Oto przykład konserwatywnego portfela funduszy inwestycyjnych według typu funduszu z 25% akcji, 45% obligacji oraz 30% funduszy rynku pieniężnego.

 • 15% Akcje spółek o dużej kapitalizacji (indeks)
 • 05% Zasoby małej kapitalizacji
 • 05% Zasoby zagraniczne
 • 45% Obligacja średnioterminowa
 • 30% Rynek pieniężny/gotówkowy

Najwyższy zysk z tego portfela w roku kalendarzowym może wynieść 15%, a najgorszy spadek może wynosić od 5 do 10%.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Pomoc doradcy finansowego

Należy pamiętać, że każdy inwestor jest inny. Nawet jeśli należysz do jednej z tych trzech obszernych kategorii, Twoja sytuacja finansowa może się różnić od sytuacji innych. Współpraca z zaufanym doradcą finansowym lub księgowym jest zawsze zalecana dla nowych inwestorów. Oczekiwane zyski i zmienność rynku mogą się różnić w zależności od konkretnych inwestycji wybranych w każdym indywidualnym portfelu.

Jak zostać doświadczonym Inwestorem – przewodnik

1. Podstawy2. Tworzenia Portfela3. Formowanie Strategii4. Planowanie Przyszłości
Stwórz PlanDywersyfikacjaKupno i SprzedażInflacją
Cele InwestycyjneAkcjeRobo DoradcaPlanowanie Emerytury
Opłaty InwestycyjneSurowceFundusze InwestycyjneKryzys Rynkowy
Sposoby Budowania MajątkuNieruchomościETF?Równowaga Portfela
Zrozumienie siebieRynki ZagraniczneAktywnie a Pasywnie
Rynek ForexFundusze Długoterminowe
ObligacjeSpółki Dywidendowe
Reinwestowanie Dywidendy

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.