Price Action: Czym Jest i Jak Stosować Metodę w Praktyce?

W tym artykule przedstawimy technikę inwestycyjną zwaną price action, czyli handel na podstawie wykresu. Bez zbędnych zawiłości przedstawimy, czym jest price action, jak działa ta metoda i dlaczego inwestorzy stosują tę strategię.

Co to jest metoda price action?

Metoda price action polega na analizowaniu kursu instrumentu inwestycyjnego i choć jest stosunkowo prosta, bywa naprawdę skuteczna.

Price action jest jedną z najczęściej stosowanych technik handlowych na rynkach finansowych. Można ją stosować zarówno do krótko-, jak i długoterminowych pozycji handlowych. Na wszystkich instrumentach i u praktycznie wszystkich brokerów. Metoda price action opiera się na założeniu, że wszystkie ważne informacje pozwalające określić przyszły rozwój rynku są zawarte w samej cenie. Innymi słowy, chodzi o przyglądanie się czystemu wykresowi cenowemu i szukanie różnych formacji, w których można przewidzieć przyszły rozwój sytuacji.

Celem tej metody jest analiza historycznych zmian cen, na podstawie których można lepiej przewidzieć przyszłe zmiany. Podstawą price action jest znajomość i badanie świec cenowych, które zawierają informacje o najniższych i najwyższych poziomach dla danego przedziału czasowego, w tym ceny otwarcia i zamknięcia. Fakt, że prawie wszyscy brokerzy udostępniają dziś platformy z wykresami świecowymi, tylko dowodzi znaczenia i popularności price action.

W prostocie siła

Umiejętność czytania wykresu cenowego jest zasadniczą częścią całej metody. Jeśli potrafisz to zrobić, nie potrzebujesz dziesiątek wskaźników technicznych i indykatorów. Wystarczy kilka narzędzi do rysowania krzywych na wykresie. To właśnie to, na co pozwala ci dziś praktycznie każda platforma transakcyjna.

W porównaniu ze złożonymi strategiami handlowymi, analiza price action może wydawać się prymitywna. Jednak wszystkie złożone strategie opierają się przede wszystkim na analizie cen. Co więcej, praca z wykresem ma jedną wielką zaletę. Twoja uwaga jest skupiona tam, gdzie powinna być. Nie rozpraszają cię żadne wskaźniki ani indykatory, które często są tylko odbiciem tego, co wyraźnie pokazuje wykres cenowy.

Podstawy Price Action: Świece cenowe

Jak już wspomniano, podstawą techniki price action jest czysty wykres świecowy. Wśród traderów ten typ wykresu jest bardzo popularny. Jest on nawet bardziej popularny niż klasyczny wykres liniowy. Wykres świecowy składa się z pojedynczych świec, które nakładają się na siebie. Najczęściej używana jest kombinacja czerwonych i zielonych świec, gdzie kolor czerwony wskazuje na rynek spadkowy, a zielony na wzrostowy. Możesz jednak spotkać się także z innymi wariantami kolorystycznymi.

Każda świeca na wykresie przedstawia rozwój ceny w określonym czasie. Na przykład, jeśli trader wybierze przedział czasowy H1, każda świeca będzie reprezentować rozwój ceny przez 1 godzinę. Zmiana ram czasowych znacząco zmieni wygląd wykresu i ujawni na inne trendy. Ogólnie rzecz biorąc, inwestor powinien dostosować ramy czasowe do swojego stylu inwestowania, tak więc krótkie ramy są bardziej odpowiednie dla transakcji krótkoterminowych i odwrotnie. Profesjonaliści używają wielu przedziałów czasowych, by uzyskać pełny obraz sytuacji.

Swiece Cenowe – Price Action

Informacje zawarte na wykresie świecowym:

  • Cena otwarcia (open) – wartość otwarcia dla danego przedziału czasowego
  • Cena zamknięcia (close) – cena zamknięcia dla danego przedziału czasowego
  • Maksimum (high) – cena maksymalna dla danego przedziału czasowego
  • Minimum (low) – minimalna cena w danym przedziale czasowym

Wielkość korpusu świecy oraz wielkość górnego i dolnego knota (zwanych cieniami) powie Ci najwięcej. Małe świece wskazują na stosunkowo spokojny rynek, podczas gdy duże świece wskazują na dużą zmienność. Jeśli korpus świecy jest duży w porównaniu z knotami, wskazuje to na silny trend wzrostowy lub spadkowy. Wykresy słupkowe działają na tej samej zasadzie co wykresy świecowe.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że wykres świecowy nie ma żadnych praktycznych zalet. W rzeczywistości zachowuje tylko cztery wartości z każdego przedziału czasowego, a resztę pomija. W ten sposób jedna świeca może reprezentować niezliczoną ilość możliwych sytuacji. Ale to właśnie czyni wykresy świecowe tak wyjątkowymi. Pozwala to znaleźć podobieństwa tam, gdzie wykresy liniowe wyglądają inaczej, mimo że rynek porusza się w ten sam sposób.

Podstawy Price Action: Linie trendu

Kiedy pracujesz z prostym wykresem cenowym, nie możesz obyć się bez umiejętności szukania linii trendu. Linia trendu powstaje poprzez połączenie dwóch świec (swingowych), których maksimum (lub minimum) jest większe niż maksimum (lub minimum) świec otaczających. Termin swing candle odnosi się do faktu, że odwróciły one trend rynku. Aby łatwiej było to zrozumieć, pokażemy przykład.

Linie Trendu w Metodzie Price Action

Na wykresie możesz znaleźć linie trendu rosnące i malejące. Linia trendu wzrostowego powstaje przez połączenie dwóch minimów lokalnych, przy czym drugie minimum musi być wyższe od pierwszego. Podobnie linia trendu spadkowego jest linią utworzoną przez połączenie dwóch maksimów lokalnych, gdzie drugie maksimum jest niższe od pierwszego. Pierwsze dotknięcie (test) linii trendu jest uważane przez wielu traderów za idealny moment do otwarcia pozycji handlowej. Prawdopodobieństwo sukcesu maleje przy kolejnych dotknięciach. Jeśli cena przebije linię trendu, trend może się odwrócić. Prawa trendów są opisane bardziej szczegółowo, na przykład w teorii Dow’a.

Wsparcie i opór

Każdy, kto choć w minimalnym stopniu korzystał z analizy technicznej z pewnością zetknął się z pojęciami wsparcia i oporu. Bardzo upraszczając, wsparcie można wyjaśnić jako poziom cenowy, przy którym spodziewane jest odwrócenie trendu spadkowego. Jest to więc cena, poniżej której wartość aktywów nie powinna spadać. Powodem tego jest duża liczba kupujących dla których dane aktywo staje się atrakcyjne po danej cenie. Przeciwieństwem jest opór lub poziom cenowy, po osiągnięciu którego oczekuje się, że cena przestanie rosnąć i odwróci się w kierunku trendu spadkowego. Opór może być uzasadniony tym, że traderzy uważają, że aktywo jest przecenione po określonej cenie, odmawiają jego kupna i zamiast tego masowo je sprzedają.

Istnieje wiele metod określania poziomu wsparcia lub oporu. Najprostszym z nich jest założenie, że cena nie przekroczy jakiejś liczby całkowitej lub okrągłej. Na przykład, że kurs dolara amerykańskiego nie przekroczy 5zł. Bardziej złożone metody często wykorzystują linie trendu i różne wskaźniki techniczne.

Wzór świecy i price action

Na koniec omówimy pokrótce formacje cenowe i świecowe (price action patterns). Na giełdzie handlują różni ludzie z różnym doświadczeniem, ale w ich zachowaniu i podejmowaniu decyzji można znaleźć pewne wzorce. To właśnie wykorzystują traderzy, kiedy szukają różnych formacji cenowych, czyli powtarzających się wzorów na wykresie. Formacje dzielą się na trendowe i odwracające, w zależności od tego, na co wskazują. Gdy zacznie się tworzyć znajomy wzór, trader może oszacować przyszły rozwój sytuacji. Formacje świecowe to oczywiście obszerny temat, który zajmie wiele rozdziałów. Jednak z pewnością warto zgłębić ten temat.

Niezależnie od tego, czy handlujesz na rynku Forex, CFD czy nawet kryptowalutami, akcja cenowa ma fundamentalne znaczenie. Do pewnego stopnia metoda ta jest jednak subiektywna, ponieważ każdy trader analizuje wykres według własnej oceny. Choćby z tego powodu ważne by zacząć ostrożnie i przetestować strategię inwestycyjną. W końcu każdy inaczej interpretuje informacje z wykresu i dobrze jest mieć pewność, że twoja interpretacja jest właściwa. Wielką pomocą może być testowe konto demo, które działa podobnie jak konto rzeczywiste, ale z wirtualnym depozytem i bez ryzyka.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.