Poślizg cenowy – co to jest i jak luka wpływa na zlecenia

Poślizg cenowy jest różnicą między oczekiwaną ceną transakcji a ceną, po której transakcja jest rzeczywiście realizowana. Poślizg może występować na dowolnym wykresie, niezależnie od tego jakim aktywem bazowym obracamy. Poślizg cenowy może mieć ogromny wpływ na wyniki inwestycyjne tradera. Aby lepiej zrozumieć czym jest poślizg spójrz na poniższy wykres:

Poślizg (luka cenowa) jest zjawiskiem w warunkach prawdziwego tradingu, gdzie ceny walut mogą się zmieniać w trakcie składania zamówienia. W ten sposób traderzy mogą wejść lub wyjść z transakcji po cenie, która jest albo wyższa, albo niższa od pożądanej. Dzieje się tak czasami, ponieważ każda cena i wielkość transakcji w zleceniu kupna musi być dopasowana do zleceń sprzedaży po jednakowej cenie po stronie przeciwnej. Ilekroć dochodzi do zachwiania równowagi między kupującymi, sprzedającymi, cenami i wolumenem handlu ceny będą musiały ulec zmianie, a zlecenia muszą zostać dostosowane do najbliższej dostępnej ceny.

W przypadku inwestorów detalicznych nagminna jest skłonność do obwiniania swoich brokerów za nie uzyskanie pożądanej ceny w przypadku wystąpienia poślizgu. Jednak w pewnym sensie poślizg jest dla traderów weryfikacją, że działają w rzeczywistym środowisku rynkowym, nie zaś sztucznym, które mogłoby być manipulowane przez brokerów i dealerów.

Jak luka cenowa działa w praktyce?

 1. Inwestor otwiera pozycję krótkoterminową sprzedaży po określonej cenie (patrz „Zlecenie Sprzedaży”).
 2. Występuje luka cenowa i rzeczywista cena otwarcia pozycji jest niższa, niż inwestor zakładał (patrz „Rzeczywiste otwarcie pozycji”).
 3. Dla bezpieczeństwa inwestora inwestor stawia stop loss powyżej ceny otwarcia. W ten sposób nawet jeśli cena wzrośnie, inwestor wyjdzie z pozycji z niewielką stratą (patrz „Stop Loss”).
 4. Strata w pipsach wynikająca z luki cenowej mierzona jest jako różnica między zakładaną ceną otwarcia, a jej realną wartością (patrz „Poślizg Luka”)

Rodzaje poślizgów

Poślizg można podzielić na Poślizg pozytywny i negatywny, co najlepiej wyjaśnić na przykładzie:

Złożyłeś zlecenie na transakcję KUPNA na poziomie 1,3150.

Pozytywny poślizg występuje, gdy transakcja kupna jest realizowana po cenie 1,3120 (dając Ci dodatkowe 3 pipsy).

Negatywny poślizg występuje, gdy transakcja kupna jest realizowana po cenie 1,3180 (odbierając 3 pipsy z zamierzonego poziomu ceny wejścia).

Pozytywny (dobry) poślizg

Podczas gdy na skutek poślizgu inwestor może zapłacić więcej za walutę, może się też zdarzyć coś zupełnie odwrotnego. Cena może przesunąć się w dół od momentu złożenia zlecenia do momentu jego realizacji. Efektem tego jest korzystniejsza cena zakupu. Teoretycznie istnieje 50% szans, że cena przesunie się na korzyść lub przeciwko inwestorowi. O tym czy inwestor chce skorzystać z tej szansy czy raczej chce uniknąć niekorzystnego poślizgu i zamiast tego podejmuje ryzyko, że zlecenie handlowe nie zostanie zrealizowane zależy od jego strategii handlowej.

Czy luki można uniknąć?

Poślizgu nie da się całkowicie uniknąć, ale można go ograniczyć. Jednym ze sposobów ograniczenia ryzyka wystąpienia poślizgu jest dopilnowanie żeby broker współpracował z wieloma dostawcami płynności. Innym sposobem na uniknięcie poślizgu jest próba uniknięcia inicjowania transakcji w okresach dużej zmienności. Zmienne środowisko handlowe zazwyczaj zwiększa szanse na poślizg, ponieważ cena porusza się w szybszym tempie i w szerszych odstępach czasu. Aby sprawdzić zmienność inwestorzy musisz skorzystać z narzędzi analitycznych takich jak wskaźnik średniego rzeczywistego zasięgu lub wstęgi Bollingera.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Z jakiego powodu pojawia się poślizg?

Mówiąc wprost – poślizg występuje, gdy nikt nie chce otworzyć transakcji po żądanej cenie. Poślizg może wystąpić na szybko zmieniających się rynkach o dużej zmienności i przed ważnymi komunikatami.

W okresach niepewności najwięksi gracze na rynku powstrzymują się od handlu, aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka. Jednocześnie jest to doskonała okazja dla inwestorów spekulacyjnych, którzy chcą wykorzystać wysoką zmienność. Traderzy spekulacyjni zaczynają otwierać zlecenia w tym samym czasie, co ostatecznie powoduje gwałtowny skok cen. Niektóre obszary cen charakteryzują się brakiem równowagi pomiędzy zleceniami kupna i sprzedaży. W takich strefach zazwyczaj dochodzi do poślizgu.

Czynniki wpływające na poślizg cen na Forex

Jeśli handlujesz na rynkach o wysokiej zmienności lub korzystasz z technik skalpingu i pipsowania musisz być przygotowany na ryzyko poślizgu. Należy zrozumieć, że wielkość poślizgu zależy od szeregu czynników, takich jak:

 • zmienności rynku
 • szybkości realizacji zleceń
 • rodzaju zlecenia

Zmienność jest wskaźnikiem finansowym pokazującym jak szybko zmienia się cena aktywów. Na zmienność rynku wpływa kilka parametrów:

 1. Ogólna sytuacja gospodarcza, która jest kształtowana przez główne wydarzenia ekonomiczne.
 2. Aktywność kupujących i sprzedających, która zależy od wyboru aktywów finansowych i sesji handlowych.
 3. Publikacje danych makroekonomicznych.

WYKRES

Na powyższym wykresie o wysokiej zmienności widać wyraźnie wiele poślizgów. Przyjrzyj się jak nowe świece formowały się daleko od cen zamknięcia poprzednich świec (zobacz wykres powyżej).

Rodzaj zlecenia

Szybkość realizacji zlecenia zależy bezpośrednio od jego rodzaju:

 1. Niektórzy brokerzy oferują zlecenia z natychmiastową realizacją, które chronią tradera przed poślizgiem. Jednak jeśli cena uległa drastycznej zmianie tuż przed otwarciem pozycji, transakcja zostanie anulowana, a klient otrzyma nową wycenę.
 2. Realizacja zlecenia po cenie rynkowej odnosi się do bardzo popularnego typu, w którym otwierasz pozycję po bieżącej cenie.
 3. Jeśli korzystasz z popularnych platform transakcyjnych Forex, zapewne masz dostęp do specjalnego zlecenia nazywanego Stop Limit Order. Jest to połączenie zlecenia stop loss i zlecenia z limitem ceny. Inaczej mówiąc, jest to zlecenie stop z limitem ceny otwarcia.

Jeśli chcesz przeczytać dokładnie o rodzajach zleceń na rynku Forex odsyłamy do naszego obszerniejszego materiału na ten temat tutaj.

Jak zmniejszyć straty wynikające z poślizgu cenowego?

Podstawową rzeczą jest ustalenie czy warto w ogóle martwić się o poślizgi. Jeśli jesteś inwestorem średnio- lub długoterminowym, poślizg nie stanowi zagrożenia dla Twojego portfela. Jeśli jesteś inwestorem jednodniowym pamiętaj, żeby postępować zgodnie z tymi zaleceniami. Pozwoli to zmniejszyć straty wynikające z poślizgu:

 1. Unikaj handlu podczas dużej zmienności. Ta wskazówka nie sprawdza się w przypadku inwestorów, którzy handlują wyłącznie instrumentami o wysokiej zmienności.
 2. Okoliczności w których pojawiają się ważne wiadomości, powodują, że rynek zaczyna się niepokoić i być niestabilny. Zapoznaj się z kalendarzem ekonomicznym, aby uniknąć handlu przed i po ważnych komunikatach. W przeciwnym razie ryzykujesz, że staniesz w obliczu dużego poślizgu.
 3. Jeśli używasz strategii krótkoterminowych możesz składać zlecenia o natychmiastowej realizacji. Należy jednak pamiętać, że broker może anulować zlecenie w przypadku drastycznej zmiany ceny.
 4. Aby zmniejszyć ryzyko poślizgu niektórzy inwestorzy używają zleceń oczekujących. Pamiętaj, że limit kupna i limit sprzedaży są jedynymi rodzajami zleceń oczekujących, które są wykonywane bez poślizgu.

Jaki poślizg jest akceptowalny?

Przed udostępnieniem swoich usług, większość brokerów informuje inwestorów w swoich warunkach, że mogą mieć miejsce pewne luki cenowe. Takie luki nazywane są również „ryzykiem realizacji” i wyłączają się z odpowiedzialności za straty. Dlatego też musisz zdecydować jakie ryzyko będziesz skłonny podjąć w przypadku wystąpienia nieoczekiwanego poślizgu.

Jeżeli inwestor uważa, że broker systematycznie stosuje praktyki powodujące poślizg, może złożyć skargę do organów administracji w celu wszczęcia dochodzenia. Należą do nich m.in: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w Polsce, Commodities Futures Trading Commission (CFTC) i National Futures Association (NFA) w USA oraz Financial Conduct Authority (FCA) w Wielkiej Brytanii.

Podsumowanie

Poślizg jest normalnym elementem rzeczywistości tradera walutowego i należy się tego spodziewać. Jest to szczególnie widoczne w niestabilnych warunkach rynkowych, gdzie ceny zmieniają się szybko w szerokim zakresie. Istnieją jednak narzędzia i strategie, które mogą pomóc złagodzić problem związany z poślizgiem. Inwestorzy powinni wziąć je pod uwagę, aby zminimalizować niepotrzebne straty w transakcjach.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.