Pivot Points: Wyjaśnienie oraz Strategie Handlu

Punkty pivota (high/low – PPH/PPL) to punkty, w których spodziewamy się odwrócenia ceny. Są one ważną częścią analizy technicznej. Klasyczna definicja określa maksimum punktu zwrotnego jako świecę, po której obu stronach znajduje się niższy HIGH. Z kolei pivot point low to świeca, po której obu stronach znajdują się świece z wyższymi LOW.

Wielu traderów używa tych punktów jako stop-lossów. Jeśli masz długą pozycję, możesz ustawić stop-loss na poziomie ostatniego pivot point low (PPL). Kiedy cena wzrasta w ramach trendu, w naturalny sposób pojawia się korekta. Kiedy cena znów wzrośnie, możemy przenieść nasz stop-loss na nowo powstały pivot point low. Dzięki temu możesz przesuwać stop-loss aż do jego przekroczenia co oznacza, że przestaniemy być w trendzie wzrostowym (tzn. wyższy HIGH i wyższy LOW). W takiej sytuacji i tak nie chcemy zajmować długiej pozycji. W krótkiej perspektywie interesuje nas oczywiście niższy poziom pivot point high.

Pivot high i low są również używane w rozpoznawaniu trendów. W przypadku trendów wzrostowych łączymy wyższe pivot low, w przypadku trendów spadkowych łączymy niższe pivot high.

Poziomy wsparcia i oporu (S/R) a punkty Pivot

Poziomy wsparcia i oporu (S/R) dzielą się zasadniczo na dwa rodzaje: historyczne i prognozowane. Poziomy historyczne wyznacza się analizując historyczną aktywność cenową. Łatwo je znaleźć w miejscu, w którym cena utworzyła wsparcie lub opór po lewej stronie wykresu, stykając się wielokrotnie z odpowiednim poziomem. Natomiast prognozowane poziomy ustala się, obliczając je na podstawie wartości historycznych.

Powód, dla którego ufa się przewidywanym poziomom jest prosty: są one powszechnie akceptowane przez miliony traderów, którzy dostosowują do nich swoje decyzje inwestycyjne. Tworzą się w ten sposób skoordynowane działania na masową skalę, które wysyłają rynek w jednym kierunku. Wraz z poziomami Fibonacciego, punkty pivota są najpopularniejszym narzędziem do przewidywania poziomów S/R, nadając im takie samo znaczenie jak historycznym poziomom S/R.

Obliczenia

Punkty pivotowe są obliczane na podstawie trzech wartości z poprzedniego dnia: maksimum (High – H), minimum (Low – L) i ceny zamknięcia (Close – C). Oznacza to, że dane uzyskane z wykresu dziennego określają poziomy, które są następnie używane na niższych przedziałach czasowych (okresach).

Kluczowym poziomem jest sam pivot, który jest obliczany jako średnia arytmetyczna H, L i C:

 • Pivot = (High + Low + Close) / 3

Po nim następują trzy poziomy oporu:

 • R1 = (2 * Pivot) – Low
 • R2 = (Pivot – S1) + R1
 • R3 = (Pivot – S1) + R2

I wreszcie trzy poziomy wsparcia:

 • S1 = (2 * Pivot) – High
 • S2 = Pivot – (R1 – S1)
 • S3 = Pivot – (R2 – S1)

Można też spotkać poziomy określane jako M (midpoint), które zawsze znajdują się dokładnie pośrodku linii S/R. Metody obliczeniowe są podane tylko po to, by zrozumieć mechanizmy. Każda dobrej jakości platforma transakcyjna z narzędziami do analizy technicznej obliczy te wartości za Ciebie. Nas bardziej interesuje ich wykorzystanie w tradingu.

Wskaźnik Punktu Pivotowego

Większość z dostępnych obecnie programów do handlu posiada wskaźnik pivotów, który automatycznie obliczy dla ciebie poziomy i naniesie je na twój wykres. Po pierwsze sprawdź listę wskaźników, które oferuje twoja platforma transakcyjna. Jeśli nie ma tam wskaźnika pivota, powinieneś poszukać innej.

W sieci jest również wiele osobnych wskaźników Punktu Pivota, które możesz po prostu dodać do swojej platformy. Poszperaj, a na pewno znajdziesz taki, który jest dostępny za darmo. Być może będziesz musiał zaimportować wskaźnik i rozpakować pliki w folderze na platformie transakcyjnej. Po wykonaniu tych czynności będziesz mógł zastosować go bezpośrednio na wykresie. Po naniesieniu wskaźnika punktu pivota na wykres powinieneś zobaczyć coś takiego:

To 30-minutowy wykres EUR/USD z 2, 3 i 4 marca. Linie poziome na wykresie to punkty pivota. Niebieska linia to centralny punkt pivota. Linie powyżej głównego punktu pivota to R1, R2 i R3. Linie poniżej niebieskiej linii to S1, S2 i S3, (S2 i S3 nie są widoczne). Na wykresie umieściliśmy również trzy pionowe linie. Te trzy linie oddzielają poszczególne dni sesyjne. Zauważ, że poziomy pivot dla każdego dnia handlowego są ułożone inaczej. Dzieje się tak dlatego, że każdy dzień handlowy ma inne dzienne maksima, minima i zamknięcia. Dlatego właśnie poziomy pivota są różne.

Trading przy wykorzystaniu Punktów Pivota

Istnieje kilka podstawowych zasad handlu z wykorzystaniem punktów pivota.

 • Podejście niedźwiedzie, kiedy cena spada poniżej głównego punktu pivota.
 • Podejście bycze, kiedy cena znajduje się powyżej tego punktu.
 • Zajmij długą pozycję, jeśli cena odbije się od S1, S2 lub S3.
 • Zajmij pozycję krótką, jeśli cena odbije się od R1, R2 lub R3.

POmówiliśmy już strukturę punktów pivota i sposób ich obliczania, nadszedł czas by zademonstrować handel z wykorzystaniem pivotów. Spójrz na poniższy obrazek:

To godzinny wykres USD/JPY z okresu 29 lutego – 4 marca.
Wykres pokazuje zachowanie cen w punktach pivota przez 5 kolejnych dni.

Okręgi wskazują momenty, w których cena konsoliduje i waha się w obszarze punktu pivota. Strzałki pokazują momenty, w których cena znajduje wsparcie lub opór wokół poziomu pivota. W tym przykładzie widzimy, że cena 4 razy wahała się wokół tego poziomu, a w 8 przypadkach doszło do odwrócenia trendu po interakcji z punktem pivota.

Punkty pivota i strategia Price Action

Najpierw pokażemy jak używa się punktów pivota jako elementu czystej strategii price action, bez pomocy żadnego dodatkowego wskaźnika. Aby wejść na rynek, będziemy polegać na regularnych zasadach przełamania (wybicia – breakout). Jeśli wchodzimy na rynek tuż po wybiciu, ustawimy stop loss poniżej poprzedniego punktu pivotowego. Naszym celem będzie drugi poziom pivot point następujący po wybiciu.

Spójrzmy na wykres:

To wykres H1 pary walutowej GBP/USD dla okresu 28 stycznia – 5 lutego. Istnieją dwa wybicia (breakouts), które mogą być przedmiotem zajęcia pozcji. Pierwsze przełamanie przez niebieską linię pivota następuje na początku wykresu. Można handlować shortem. Zlecenie stop loss powinno być ustawione tuż powyżej R1 – pierwszego poziomu pivota powyżej głównego punktu. Celem cenowym powinien być S2 – drugi poziom poniżej głównego punktu pivota. Bardzo ważne jest, że jeśli transakcja jest trzymana przez noc to punkty pivotowe prawdopodobnie zmienią się na następny dzień. W ten sposób stop loss i cel mogą wymagać korekty.

Jak widać na powyższym przykładzie, około sześć godzin po zawarciu krótkiej transakcji na parze walutowej GBP/USD, cena osiąga cel, który dawał potencjał zysku na poziomie 138 pipsów.

Po osiągnięciu celu cena zaczyna rosnąć. W połowie następnego dnia GBP/USD przełamuje główny punkt pivota w kierunku byczym. Jest to dobra okazja do zajęcia długiej pozycji. Jeśli chcesz skorzystać z okazji, powinieneś umieścić zlecenie stop loss tuż poniżej poziomu S1, który w tym momencie nie jest widoczny na obrazku. W tym samym czasie Twój cel cenowy powinien znajdować się na R2. Po przełamaniu głównego punktu pivota cena zaczyna rosnąć i przebija się przez R1. Następnego dnia poziomy pivotów są inne. Cena spada do centralnego punktu i zamyka świecę poniżej.

Następnego dnia punkty pivota są ponownie korygowane i są bardziej zwarte. Główny punkt pivotowy znajduje się wyżej. Cena ponownie testuje główny punkt jako wsparcie i wybija się w górę. Następnie GBP/USD wchodzi w trend wzrostowy i cel na poziomie R2 zostaje osiągnięty.

Zauważ, że po osiągnięciu celu, GBP/USD zamyka świecę powyżej R2. Sugeruje to, że trend wzrostowy może być kontynuowany, co stwarza trzecią okazję. Jeśli otworzysz tutaj długą pozycję, powinieneś ustawić stop loss tuż poniżej R1. Ponieważ transakcja jest długa i otwiera się na przebicie przez R2, zlecenie docelowe z limitem ceny powinno być umieszczone gdzieś powyżej R3 (nie mamy poziomu R4). Możesz również użyć własnych reguł price action, aby określić jak długo powinieneś pozostać w tej transakcji.

Transakcje z wykorzystaniem MACD

W tej strategii na punktach pivotowych wykorzystano wskaźnik MACD (Moving Average Convergence Divergence). Celem strategii jest dopasowanie wybicia lub odbicia z punktu pivot do przecięcia lub dywergencji MACD. Kiedy dopasujesz sygnały z obu wskaźników, powinieneś wejść na rynek w odpowiednim kierunku. Stop loss powinien być używany w tej strategii tak samo jak w poprzedniej. Powinien być umiejscowiony na poprzednim poziomie pivota. Powinieneś pozostać w transakcji dopóki MACD nie stworzy przeciwnego przecięcia. Poniższy obrazek wyjaśni sytuację.

To wykres H1 pary walutowej USD/CAD na okres 19-26 lutego. Na wykresie widać jedną możliwość zajęcia pozycji długiej i dwie krótkie. Sygnały są oparte na przełamaniach punktów pivota i przecięciach MACD.

Zaczynamy od pierwszej okazji, którą jest pozycja krótka. Linie MACD przecinają się w dół i otrzymujemy pierwszy sygnał wskazujący na ewentualny trend spadkowy. Kilka godzin później widzimy, jak cena przebija główny punkt pivotowy co jest drugim niedźwiedzim sygnałem. Można teraz dokonać shorta. Stop loss powinien być ustawiony tuż nad punktem pivotowym R1, jak pokazano na obrazku.

Cena rozpoczyna ruch spadkowy. Widzimy jednak korektę do głównego punktu pivotowego (pierwsza czarna strzałka). Następnie cena odbija się od poziomu PP i kontynuuje spadek. Drugie wahnięcie w trendzie niedźwiedzim prowadzi do byczego przecięcia linii MACD i transakcja powinna zostać zamknięta. Na tej transakcji można było zarobić 53 pipsy.

Zauważ, że kilka godzin po byczym przecięciu linii MACD cena przechodzi powyżej głównego punktu pivota. Istnieją dwa zgodne sygnały pochodzące z PP (Poziom Pivota) i MACD. Wygląda to na dobrą okazję do zajęcia długiej pozycji. W tym przypadku stop loss powinien być umieszczony tuż poniżej S1. Cena zaczyna rosnąć, a MACD zmienia się w byczy trend. W połowie następnego dnia linie MACD oddziałują w kierunku niedźwiedzim. Powinno to być traktowane jako sygnał zamknięcia. Długa transakcja przyniosłaby zysk w wysokości 57 pipsów.

Cena wzrasta do R1 i zaczyna zbliżać się do tego poziomu oporu. Nagle USD/CAD odbija w niedźwiedzim kierunku. W tym samym czasie linie MACD również się krzyżują. Jest to kolejna zbieżność dwóch sygnałów z pivot points i MACD, co stanowi okazję do zajęcia krótkiej pozycji.

Cena natychmiast schodzi poniżej poziomu PP i gwałtownie spada. Później następuje korekta, a linie MACD prawie przecinają się w byczym kierunku. Jednak MACD nie pokazuje żadnego byczego odczytu, więc transakcja powinna zostać wstrzymana. Ceny kontynuują ruch w dół. Kolejne wahnięcie w trendzie niedźwiedzim prowadzi do byczego przecięcia linii MACD, co powinno być traktowane jako sygnał wyjścia. Ta transakcja przyniosłaby zysk w wysokości 235 pipsów w ciągu dwóch dni.

Podsumowanie

Historyczne i przewidywane poziomy S/R powinny być uważnie monitorowane przez każdego z nas. Traderzy i animatorzy rynku od wielu lat wchodzą na ich podstawie w duże pozycje. Nauka rozumienia ich sposobu postępowania i handlowania w ich stylu oznacza bycie po właściwej stronie rynku. Oto najważniejsze kwestie związane z punktami Pivotowymi:

 • Punkty pivotowe są ważnymi poziomami na wykresach intraday, które działają jako obszary wsparcia i oporu.
 • Punkty pivota są uważane za bardzo obiektywne, ponieważ są obliczane za pomocą dokładnej formuły i stosowane na szeroką skalę.
 • Podstawowa konfiguracja punktów pivota zawiera poziom pivota (PP) z trzema poziomami oporu powyżej (R1, R2, i R3) i trzema poziomami wsparcia poniżej (S1, S2, i S3).
 • Punkty pivotowe są obliczane na podstawie dziennego Maksimum, Minimum i Zamknięcia.
 • Aby ustawić dzienne ramy czasowe, wielu traderów ustawia otwarcie-zamknięcie dnia na:
  • Start: 00:00 AM GMT
  • Koniec: 23:59 GMT
 • Każdego dnia handlowego poziomy PP, R1, R2, R3, S1, S2 i S3 zmieniają swoje położenie, ponieważ dzienne maksima, minima i zamknięcia są inne.
 • Istnieje wiele kalkulatorów punktów pivota, które znacznie ułatwią wyodrębnianie danych.
 • Istnieją gotowe do użycia wskaźniki pivotów, które można dostosować do platformy transakcyjnej.
 • Podczas handlu na punktach pivota zawsze powinieneś używać zlecenia stop loss. Dobrym miejscem na postawienie stopu jest poprzedni poziom pivota od tego, którego używasz do wejścia na rynek.
 • Powinieneś zrealizować zysk po tym, jak cena przebije dwa poziomy pivota, albo na podstawie innych wskazówek dotyczących ceny.
 • Dwie metody handlu punktami pivota to:
  • Handlowanie punktami pivotowymi przy użyciu Price Action
  • Handlowanie punktami pivotowymi za pomocą MACD

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.