Pivot Points: Wyjaśnienie oraz Strategie Handlu

Pivot Points: Wyjaśnienie oraz Strategie Handlu

Punkty pivota (high/low – PPH/PPL) to punkty, w których spodziewamy się odwrócenia ceny. Są one ważną częścią analizy technicznej. Klasyczna definicja określa maksimum punktu zwrotnego jako świecę, po której obu stronach znajduje się niższy HIGH. Z kolei pivot point low…

Co To Jest Swing Trading i Czy Jest Dla Ciebie?

Co To Jest Swing Trading i Czy Jest Dla Ciebie?

Podstawową cechą swing tradingu lub handlu pozycyjnego jest oszczędność czasu. Inwestor stosujący swing trading to zazwyczaj osoba mająca stałą pracę, która potrafi znaleźć przynajmniej kilka godzin wolnego czasu w tygodniu. Transakcje w ramach danego stylu trwają kilka dni lub tygodni,…

Price Action: Czym Jest i Jak Stosować Metodę w Praktyce?

Price Action: Czym Jest i Jak Stosować Metodę w Praktyce?

W tym artykule przedstawimy technikę inwestycyjną zwaną price action, czyli handel na podstawie wykresu. Bez zbędnych zawiłości przedstawimy, czym jest price action, jak działa ta metoda i dlaczego inwestorzy stosują tę strategię. Co to jest metoda price action? Metoda price…

Papiery Wartościowe: Podział oraz Jak w nie Inwestować?

Papiery Wartościowe: Podział oraz Jak w nie Inwestować?

Papiery wartościowe są omówione w Kodeksie Cywilny (KC). Zgodnie z artykułem 916, papier wartościowy jest zdefiniowany jako: Dokument, w którym dłużnik zobowiązuje się do świadczenia za zwrotem dokumentu albo udostępnieniem go dłużnikowi w celu pozbawienia dokumentu jego mocy prawnej w…

Kontrakty Forward – Czym są te Transakcje Terminowe?

Kontrakty Forward - Czym są te Transakcje Terminowe?

Umowa Forward jest kontraktem terminowym, który reprezentuje zobowiązanie sprzedającego do sprzedaży instrumentu w określonym terminie po cenie ustalonej w momencie zawierania umowy oraz zobowiązanie kupującego do zakupu danego składnika aktywów na uzgodnionych warunkach. Finalizacja transakcji odbywa się w czasie odległym…

Czym są Kontrakty Terminowe – Zalety i Rodzaje Futures

Czym są Kontrakty Terminowe - Zalety i Rodzaje Futures

Kontrakty terminowe to finansowe instrumenty pochodne objęte normalizacją giełdową. Co to oznacza, jakie są korzyści i zagrożenia dla traderów? Jak działa handel kontraktami terminowymi? Gdzie nimi handlować? Wyjaśniamy to i wiele więcej w naszym obszernym artykule o kontraktach terminowych. Kontrakt…