Oscylator ChO – Chaikin Oscillator

Ten wskaźnik (ChO) w opcjach binarnych monitoruje napływ lub odpływanie środków pieniężnych w rynku. Dzięki niemu możemy określić przyszłą zmianę trendu. Podstawowa metoda interpretacji tego wskaźnika polega na wyszukaniu dywergencji pomiędzy wykresem wskaźnika a wykresem ceny aktywa bazowego. Dodatkowo należy brać pod uwagę sygnały kupna oraz sygnały sprzedaży, które zostają utworzone w trakcie przebijania poziomów równowagi. Sposób ten należy jednak traktować z dużą ostrożnością, ponieważ często okazuje się niepewny. Sugeruję się potwierdzenie tej metody za pomocą innych wskaźników.

Wskaźnik ChO

Na wykresie zobaczyć możemy rozbieżność pomiędzy spadającym trendem instrumentu bazowego, a wzrastającym trendem naszego wskaźnika ChO. Stanowić to może dla nas informację na temat zbliżających się zmiany trendu, co potwierdzone zostaje później przełamaniem trendu i wzrostem ceny.