Opłaty Inwestycyjne o Które Należy Zapytać Przed Inwestycją


Przed dokonaniem inwestycji należy dokładnie zapoznać się z wszystkimi opłatami inwestycyjnymi związanymi z daną transakcją.

Każdy doradca inwestycyjny warty podjęcia współpracy powinien być w stanie wyjaśnić w zrozumiały sposób wszystkie rodzaje opłat inwestycyjnych, które poniesiesz. Jeśli nie współpracujesz z doradcą, wciąż ponosisz opłaty. Żeby dowiedzieć się jakie są te opłaty musisz przejść przez prospekt emisyjny, strony internetowe instytucji finansowych oraz inne dokumenty.

Oto pięć rodzajów opłat inwestycyjnych, o które warto zapytać

Gdy pytając o opłaty inwestycyjne, ktoś odpowiada: „Moja firma mi za to płaci”, to uzyskaj więcej szczegółów. Masz prawo wiedzieć ile płacisz i w jaki sposób ktoś inny otrzymuje rekompensatę za zalecanie Ci inwestycji.

1. Opłata za zarządzanie

Zbudowanie funduszu inwestycyjnego kosztuje. Aby pokryć te koszty fundusze inwestycyjne naliczają koszty operacyjne. Całkowity koszt utrzymania funduszu wyrażony jest jako opłata za zarządzanie.

Fundusz o koszcie zarządzania na poziomie 0,90% oznacza, że na każde zainwestowane 1000 zł, około 9 zł w skali roku będzie przeznaczane na koszty operacyjne.

Fundusz o wskaźniku kosztów zarządzania w wysokości 1,60% oznacza, że na każde zainwestowane 1000 zł, około 16 zł rocznie będzie przeznaczane na koszty operacyjne.

Opłata za zarządzanie może nie być potrącana z Twojego konta, lecz zwrot z inwestycji, który otrzymujesz może być już pomniejszony o te opłaty.

Przykład: Wyobraź sobie fundusz inwestycyjny jako dużą paczkę ciasta. Opłata za zarządzanie co roku lub miesiąc jest z niego wycinana. Pozostałe ciasto jest dzielone na kawałki czyli akcje. Wartość każdej akcji jest odrobinę mniejsza, ponieważ opłaty te zostały już pobrane.

Nie można porównywać opłat we wszystkich rodzajach funduszy jednakowo. Niektóre jego rodzaje, takie jak fundusze międzynarodowe lub fundusze o małej kapitalizacji będą miały wyższe opłaty niż fundusz o dużej kapitalizacji lub fundusze obligacji. Najlepiej jest patrzeć na wydatki w kategoriach całego portfela funduszy inwestycyjnych. Możesz zbudować duży portfel funduszy akcji spółek indeksowych i płacić nie więcej niż 0.50% rocznie.

2. Opłaty za doradztwo

Prowizje za zarządzanie inwestycjami naliczane są jako procent ogółu zarządzanych aktywów. Tego rodzaju opłaty mogą być często (przynajmniej częściowo) uiszczane w złotówkach przed opodatkowaniem lub kwotach podlegających odliczeniu od podatku.

Przykład: Doradca inwestycyjny, który pobiera opłatę w wysokości 1% oznacza, że za każde zainwestowane 100 000 zł płacisz 1 000 zł rocznie z tytułu opłat za doradztwo. Opłata ta jest najczęściej pobierana z Twojego konta co kwartał lub miesiąc. W tym przykładzie będzie to 250 zł kwartalnie.

Wielu doradców lub firmy pośredniczące pobierają opłaty znacznie wyższe niż 1% rocznie. W niektórych przypadkach są one równe wysokim opłatom funduszy inwestycyjnych, w którym to przypadku możesz płacić łącznie prowizje w wysokości 2% lub więcej. Jest to typowy przypadek dla mniejszych kont. Płaci się wtedy wyższe opłaty (np. 1,75%), lecz jeśli wielkość Twojego portfela przekracza 1 000 000 zł i płacisz prowizje za doradztwo powyżej 1%, to lepiej abyś wynegocjował dodatkowe usługi w tej cenie. Uzupełnieniem usług może być kompleksowe zaplanowanie finansów, planowanie podatkowe, doradztwo w zakresie nieruchomości, pomoc w sporządzaniu budżetu itp.

3. Opłata manipulacyjna

Wiele rachunków maklerskich i funduszy pobiera opłatę manipulacyjną za każde złożenie zlecenia kupna lub sprzedaży funduszu inwestycyjnego lub akcji. Opłaty te mogą wahać się od kilku złotych za transakcję do ponad kilkudziestu. Są one także często wyrażone w procentach. Jeśli inwestujesz niewielkie ilości pieniędzy to opłaty te szybko się sumują.

Przykład: Opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł od inwestycji w wartej 5 000 zł wynosi 1%. Transakcja w wysokości 50 zł za 50 000 kupno aktywa to tylko 0.10%. Taka kwota jest wtedy minimalna.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: 77% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


4. Opłata w spreadzie

Spread to różnica w cenie ofertowej kupna i sprzedaży danego aktywa. Opłata ukryta w spreadzie często wykorzystywana jest przez brokerów Forex. Oznacza to, że brokerzy zamiast podawać wartości kwotowań z rynku międzybankowego, podają poszerzone spready, a tym samym zarabiają na każdej transakcji kupna i sprzedaży dokonanej przez inwestora na ich platformie.

5. Opłata za prowadzenie konta

Rachunki maklerskie i rachunki funduszy inwestycyjnych mogą pobierać roczną opłatę za prowadzenie konta. Opłata ta może wynosić od 25 – 90 zł rocznie, choć coraz częściej wynosi ona 0 zł. W przypadku rachunków emerytalnych zazwyczaj mamy do czynienia z roczną opłatą powierniczą, która obejmuje sprawozdawczość wymaganą na tego typu rachunkach. Opłata ta zwykle waha się od 10 – 50 zł rocznie. Wiele firm może również pobierać opłatę za zamknięcie konta.

Jak zostać doświadczonym Inwestorem – przewodnik

1. Podstawy2. Tworzenia Portfela3. Formowanie Strategii4. Planowanie Przyszłości
Stwórz PlanDywersyfikacjaKupno i SprzedażInflacją
Cele InwestycyjneAkcjeRobo DoradcaPlanowanie Emerytury
Opłaty InwestycyjneSurowceFundusze InwestycyjneKryzys Rynkowy
Sposoby Budowania MajątkuNieruchomościETF?Równowaga Portfela
Zrozumienie siebieRynki ZagraniczneAktywnie a Pasywnie
Rynek ForexFundusze Długoterminowe
ObligacjeSpółki Dywidendowe
Reinwestowanie Dywidendy

Recent Content