Najważniejsze waluty na świecie – Top 10

Rynek Forex to największa giełda na świecie pod względem obrotu. Szacuje się, że każdego dnia obrót na rynku forex wynosi ponad 5 bilionów dolarów. W tym artykule spojrzymy na 10 najważniejszych waluty świata, na których opiera się prawie 90% transakcji dokonywanych na Forex.

Które to najważniejsze waluty na świecie?

 10 najważniejszych walut na świecie pod względem obrotu to:

  1. USD – Dolar amerykański
  2. EUR – Euro
  3. JPY – Jen japoński
  4. GBP – Funt szterling
  5. AUD – Dolar australijski
  6. CAD – Dolar kanadyjski
  7. CHF – Frank szwajcarski
  8. CNH – Chińskie renminbi
  9. SEK – Szwedzka korona
  10. NZD – Dolar nowozelandzki

Źródło: Ranking ten jest oparty o informacje dostarczone przez bank rozliczeń międzynarodowych (Bank for International Settlements). Instytucja mierzy obrót na rynku walutowym Forex co 3 lata.

Poniżej przedstawiamy opis 10 najważniejszych walut świata. Wyjaśnimy także niektóre czynniki, które wpływają na to że są one bardziej wartościowe w stosunku do innych walut.

najwazniejsze waluty swiata - symbole
Symbole szesnastu najważniejszych walut świata

1. Dolar Amerykański (USD)

Dolar amerykański emitowany jest przez Bank Rezerwy Federalnych w Nowym Jorku. Dolar jest jednocześnie oficjalną walutą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. USD to najważniejsza waluta na świecie. Statystyki dowodzą, że jej globalny obrót każdego dnia wynosi ponad 2 miliony dolarów.

Dolar swoją popularność zawdzięcza kilku czynnikom.

Po pierwsze: Stany Zjednoczone to największa i najważniejsza gospodarka na świecie.
Po drugie: Dolar amerykański to największa światowa rezerwa walutowa, przetrzymywana przez banki centralne do przyszłych rozliczeń międzynarodowych oraz inwestycji. Szacuje się, że rezerwy te wynoszą około 63% na świecie.
Po trzecie: ostatnim czynnikiem jest fakt, że w tej walucie wyraża się kurs najważniejszych towarów takich jak, złoto, ropa naftowa czy miedź.

Wartość dolara uzależniona jest w głównej mierze od stanu amerykańskiej gospodarki. Na kurs USD wpływa nie tylko popyt na towary, ale również sytuacja gospodarcza w innych krajach, w których korzysta się z tej waluty (oficjalnie, jak również nieoficjalnie). Takimi krajami jest na przykład Ekwador, Panama czy Salwador.

Główne pary walutowe do dolara: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY.

2. Euro (EUR)

Euro to oficjalna waluta wszystkich krajów Unii Europejskiej, które ją przyjęły. Jest to jednocześnie druga najważniejsza waluta pod względem obrotu na świecie. Wartość dziennych transakcji EUR opiewa na około 800 milionów dolarów. Taką wartość podaje Europejski Bank Centralny.

Popularność tej jednej z najważniejszych walut ogranicza się głównie do granic europejskiej strefy gospodarczej. Waluta euro przyjęta została przez 19 z 28 członków Unii Europejskiej. Jest to także druga pod względem wielkości rezerwa banków centralnych. Szacuje się, że wynosi ona około 20% globalnych zasobów.

Kondycja euro głównie wyrażona jest w gospodarce i polityce Unii Europejskiej. Wydarzenia, które wpływają na kurs euro to głównie informacji Europejskiego Banku Centralnego, wysokość produktu krajowego brutto najważniejszych krajach Unii Europejskiej, wysokość bezrobocia, jak również zmiany czołowych przedstawicieli Unii Europejskiej.

Główne pary walutowe do euro to: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP.

3. Jen Japoński (JPY)

Japoński jen to oficjalna waluta Japonii i trzecia najważniejsza pod względem obrotu waluta na świecie. Dzienny obrót jenem japońskim szacuje się na około 550 mln $. Jest to także trzecia pod względem wielkości rezerwa walutowa świata, której wskaźnik wynosi około 5%. Taką wartość podaje Bank Japonii (BoJ).

Siła nabywcza jena wyrażona jest głównie przez jakość japońskiej gospodarki i ekonomii. Wpływa na nią głównie sektor produkcyjny, który jest kluczowym elementem gospodarczym. Japonia eksportuje takie produkty jak samochody, elektronikę, narzędzia, statki oraz jest kluczowym producentem tkanin. Wartość jena jest wprost proporcjonalna do popytu na wyżej wymienione produkty. Wielu traderów zwraca głównie uwagę na informacje ekonomiczne pochodzące z Japonii. Mogą nimi być głównie ogłoszenia Banku Japonii, informacje dotyczące produktu krajowego brutto oraz statystyki dotyczące eksportu.

Również kluczowym elementem wpływającym na wartość tej jednej z najważniejszych walut świata jest kurs chińskiego renminbi. Ponieważ Chiny są głównym konkurentem w eksporcie towarów, niższy kurs renminbi może powodować zwiększony eksport z Chin. Taka sytuacja zmniejszy popyt na japońskie towary, a w efekcie spowoduje spadek wartości Jena. warto również wspomnieć, że cena ropy naftowej ma pośredni wpływ na kursy i waluty. Japonia jest jednym z głównych importerów tego surowca, a zwiększenie jej ceny może wpłynąć na gospodarkę kraju.

Główne pary walutowe do jena japońskiego to: USD/JPY, EUR/JPY.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


4.  Brytyjski funt szterling (GBP)

Funt szterling to oficjalna waluta w Wielkiej Brytanii. Jest to 4 najważniejsza waluta pod względem wielkości obrotu, której transakcje opiewają na 325 mln $ dziennie. Pod względem światowych rezerw plasuje się na 4 miejscu. Jej światowa wartość wynosi około 4,5%.

Kurs brytyjskiego funta podyktowany jest głównie sytuacją gospodarczą w Wielkiej Brytanii. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na wartość funta to polityka monetarna banku centralnego, wysokość produktu krajowego brutto oraz raporty dotyczące bezrobocia. W ostatnich latach wartość funta brytyjskiego miała wpływ na zmianę relacji w Europie. Brytyjczycy w referendum podjęli decyzję o odejściu z Unii Europejskiej. Brexit miał zostać dokonany 29 marca 2019 roku. Do odejścia jednak nie doszło, dyskusję na ten temat trwają, a efekt końcowy na pewno będzie miał duży wpływ na wartość brytyjskiej waluty.

Główne pary walutowe do funta brytyjskiego to: GBP/USD, GBP/EUR

5.  Dolar australijski (AUD)

Australijski dolar jest oficjalną walutą Australii i jednocześnie piątą najważniejszą walutą na świecie. Wartość obrotu walutą szacuje się na 174 mln $ dziennie. Jest to także szósta najważniejsza rezerwa walutowa na globie. Jej wartość szacowana jest na około 1,8%. Statystyka jest podawana przez Bank Rezerw Australii (RBA).

Dolar australijski jest pod silnym wpływem cen światowych surowców oraz warunków jakimi się nimi handluje. Ważny jest także współczynnik importu do eksportu. Australia to główny eksporter węgla kamiennego, miedzi oraz stali. Jest także jednym z głównych importerów ropy naftowej. Zmiany cen powyższych surowców mają dosyć duży wpływ na umocnienie lub spadek waluty.

Kurs dolara australijskiego zależy także od wysokości międzynarodowych zobowiązań Australii. Zwiększenie długu najczęściej skutkuje spadkiem wartości dolara względem innych głównych światowych walut.

Główne pary walutowe do dolara australijskiego to: AUD/USD

6.  Dolar kanadyjski (CAD)

Dolar kanadyjski to 6 najważniejsza waluta na świecie. Jej dzienny obrót szacuje się na 130 mln $. Jest również 5 najważniejszą rezerwą walutową, której poziom szacuje się na 2% w skali światowej. Informacja podawana jest przez Bank Kanady (BoC).

Kanada, podobnie jak Australia, jest bogata w surowce naturalne i jest ich głównym eksporterem. Oznacza to, że ceny tych surowców silnie wpływają na wartość waluty. Dolar wzrasta, kiedy na rynku międzynarodowym ceny surowców rosną. Gdy spadają, to samo dzieje się z wartością dolara kanadyjskiego.

Głównym partnerem handlowym Kanady są Stany Zjednoczone. To właśnie do tego kraju Kanada eksportuje ponad 75% swoich surowców. W związku z powyższym, gospodarka kanadyjska jest silnie uzależniona od współpracy ze Stanami Zjednoczonymi oraz od kursu dolara amerykańskiego. Stopy procentowe uzgodnione pomiędzy tymi dwoma krajami mają duży wpływ na wartość waluty w Kanadzie. Kurs dolara kanadyjskiego do amerykańskiego dolara wzrośnie, jeśli Bank Kanady ogłosi wyższe stopy procentowe, niż te proponowane przez Amerykański Bank Rezerw Federalnych.

Główne pary walutowe do dolara kanadyjskiego to: USD/CAD

7.  Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski to oficjalna waluta Szwajcarii i 7 najważniejsza waluta świata. Codziennie dokonuje się transakcji o wartości 122 mln $. Pod względem wielkości rezerw, waluta plasuje się na 8 miejscu, na poziomie 0,18%. Informacje te potwierdzone są przez Szwajcarski Bank Narodowy.

Reputacja Szwajcarii, jako kraju o najlepszym poziomie usług finansowych oraz bankowości, jak również stabilnej gospodarce monetarnej, wpłynęła na postrzeganie Franka jako stabilnej waluty. Co więcej można liczyć na wzrost wartości tej waluty, w przypadku światowej niepewności, bo większość najważniejszych walut będzie w tym czasie spływać do Szwajcarii.

Jednocześnie, większość szwajcarskiego eksportu dokonywana jest do krajów strefy euro. Powoduje to, że frank jest także silnie uzależniony od siły nabywczej euro i kondycji krajów do których eksport jest wykonywany.

Główne pary walutowe do franka szwajcarskiego to: EUR/CHF, USD/CHF.

8.  Chiński renminbi (CNH)

Chiński renminbi czasami nazywany jest jenem. Jest to oficjalna waluta Chińskiej Republiki Ludowej i ósma najważniejsza waluta na świecie. Według Ludowego Banku Chin światowy obrót walutą wynosi ponad 100 mln$ dziennie, a rezerwy na świecie wynoszą 1,23%.

Chiny przez wiele lat utrzymywały kurs renminbi w ryzach względem dolara amerykańskiego. Ludowy Bank Chin poluźnił w ostatnich latach politykę monetarną, pozwalając na bardziej swobodne zmiany względem USD. Wielu ekonomistów jednak twierdzi, że Chiny czerpią dużą korzyść ze słabego kursu renminbi, sprawiając że ich eksport jest znacznie bardziej opłacalny w stosunku do innych krajów. Na przykład Japonii.

Chiny są głównym eksporterem towarów naturalnych jak również produkcji. Kurs renminbi głównie zależy od warunków handlowych pomiędzy Chinami, a krajami do których wykonywane jest eksport. Są nimi głównie Stany Zjednoczone oraz większość krajów europejskich. 

Główne pary walutowe do chińskiego renminbi to: USD/CNH, CNH/JPY, EUR/CNH, GBP/CNH.

9.  Szwedzka korona (SEK)

Jest to oficjalna waluta Szwecji i 9 najważniejsza waluta świata. Obrót koroną wynosi dziennie około 56 mln $. W przeciwieństwie do innych walut, szwedzka korona nie jest główną rezerwą walutową na świecie.

Kurs korony zależy w głównej mierze od polityki monetarnej szwedzkiego banku. Jak również kondycji szwedzkiej gospodarki oraz warunków handlowych z innymi krajami. Gospodarkami mającymi wpływ na Szwecję to Norwegia, kraje europejskie oraz Stany Zjednoczone.

Szwecja jest ważnym eksporterem takich dóbr produkcyjnych jak samochody, silniki, urządzenia telekomunikacyjne. Produkcja tych towarów wpływa na ponad 44% produktu krajowego brutto.

Główne pary walutowe do szwedzkiej korony to: EUR/SEK, USD/SEK

10.  Dolar nowozelandzki (NZD)

Dolar nowozelandzki jest oficjalną walutą Nowej Zelandii i 10 najważniejszą walutą na świecie. Jej obrót plasuje się na poziomie 52 mln $ dziennie. NZD nie jest jedną z głównych walutowych rezerw na świecie. Dolar nowozelandzki emitowany jest przez Bank Rezerw Nowej Zelandii.

Kurs waluty podyktowany jest w głównej mierze warunkami handlowymi pomiędzy Nową Zelandią, a krajami takimi jak Chiny czy Australia. Te kraje to główni partnerzy importu i eksportu. Nowa Zelandia specjalizuje się w eksporcie produktów rolnych, takich jak mięso. importuje natomiast ropę naftową, urządzenia rolnicze oraz samochody.

Polityka monetarna Banku Nowej Zelandii i jej stopy procentowe mają duży wpływ na kurs waluty względem innych krajów. Siła dolara nowozelandzkiego wzrośnie, jeśli stopy procentowe Nowej Zelandii będą wyższe w porównaniu ze stopami ogłaszanymi w pozostałych krajach.

Główne pary walutowe do dolara nowozelandzkiego to: NZD/USD, EUR/NZD, NZD/JPY.

Jeśli chcesz handlować walutami, możesz skorzystać z mojej ulubionej platformy. Przeczytaj o niej tutaj.

eToro to platforma obsługująca wiele aktywów, która oferuje zarówno inwestowanie w akcje, jak i handel kontraktami CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy wynikającej z dźwigni finansowej. {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś zastanowić się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Przedstawiona historia handlu jest krótsza niż 5 pełnych lat i może nie wystarczyć jako podstawa do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Copy Trading nie jest doradztwem inwestycyjnym. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest narażony na ryzyko.

eToro USA LLC nie oferuje kontraktów CFD i nie składa żadnych oświadczeń ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści tej publikacji, która została przygotowana przez naszego partnera z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji o eToro, które nie są specyficzne dla danego podmiotu.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.