Najlepsze Sposoby Inwestowania na Rynkach Zagranicznych

Międzynarodowe inwestowanie może być trudnym przedsięwzięciem. Począwszy od barier językowych i przeliczania walut, a skończywszy na wymianie walut i przepisach. Równolegle jednak większość doradców finansowych w zdywersyfikowanym portfelu zaleca posiadanie przynajmniej części zagranicznych akcji. Na szczęście istnieje kilka łatwych sposobów inwestowania na rynkach zagranicznych bez konieczności posługiwania się nowym językiem lub zamiany złotówek na dolary.

Międzynarodowe inwestowanie może być trudnym przedsięwzięciem. Począwszy od barier językowych i przeliczania walut, a skończywszy na wymianie walut i przepisach. Równolegle jednak większość doradców finansowych w zdywersyfikowanym portfelu zaleca posiadanie przynajmniej części zagranicznych akcji. Na szczęście istnieje kilka łatwych sposobów inwestowania na rynkach zagranicznych bez konieczności posługiwania się nowym językiem lub zamiany złotówek na dolary. Oto jak zdywersyfikować inwestycje za granicą za pomocą narzędzi znajdujących się na polskim rynku. Poniżej przedstawiam również kilka ważnych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu właściwych działań.

Prosta dywersyfikacja zagraniczna dzięki ETF i funduszom inwestycyjnym

Najprostszym i najczęstszym sposobem inwestowania na rynkach zagranicznych jest zakup funduszy typu ETF lub funduszy inwestycyjnych posiadających koszyk międzynarodowych akcji i obligacji. Dzięki udziałom zagranicznym w wielu branżach i krajach, te dwa typy funduszy zapewniają inwestorom szybki i wysoce zróżnicowany komponent zagraniczny do ich portfela w ramach jednej, łatwej transakcji.

Inwestorzy mogą wybierać pomiędzy wieloma różnymi rodzajami funduszy inwestycyjnych lub ETF, w tym również:

  • Fundusze międzynarodowe inwestują zasadniczo w wielu krajach spoza Polski.
  • Fundusze regionalne inwestują w określone regiony, takie jak Europa, Azja czy Bliski Wschód.
  • Fundusze krajowe inwestują w określonych krajach, takich jak Hiszpania czy Rosja.
  • Fundusze sektorowe inwestują w poszczególne sektory w wielu krajach, np. w złoto lub energię.

Jak znaleźć najlepszy fundusz dla swojego portfela?

Jaki rodzaj funduszu jest dla ciebie najlepszy? Ostatecznie odpowiedź na to pytanie zależy od indywidualnych celów inwestycyjnych i apetytu na ryzyko. Ogólnie rzecz biorąc fundusze inwestycyjne są aktywnie zarządzane przez profesjonalnych inwestorów, podczas gdy fundusze ETF są zarządzane pasywnie z udziałami opartymi na wcześniej istniejącym indeksie. W rezultacie fundusze inwestycyjne są zazwyczaj droższe niż ich biernie zarządzane odpowiedniki.

Po wybraniu właściwego rodzaju funduszu kolejnym krokiem jest określenie gdzie na świecie należy inwestować. Większość doradców finansowych zaleca, aby młodsi inwestorzy szukali funduszy o wyższym poziomie ryzyka, które mogą przynieść większe zyski, podczas gdy starsi inwestorzy szukają funduszy o niższym poziomie ryzyka, które oferują większą stabilność. Często przekłada się to na większą ekspozycję na rynkach wschodzących dla młodszych inwestorów i rozwiniętą ekspozycję rynkową dla inwestorów starszych.

Znalezienie konkretnych funduszy inwestycyjnych jest najłatwiejsze przy użyciu darmowych narzędzi internetowych, takich jak google oraz inne wyszukiwarki. Ostatecznie inwestorzy powinni poszukiwać tanich, wysokodochodowych funduszy, które spełniają cele inwestycyjne i spełniają wymogi związane z ryzykiem.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Zakup indywidualnych akcji zagranicznych za pomocą domu maklerskiego

Inwestorzy, którzy preferują praktyczne podejście mogą łatwo nabyć liczne akcje zagraniczne za pomocą niektórych domów maklerskich. Akcje te będące przedmiotem obrotu reprezentują własność akcji spółek zagranicznych. Ponieważ są one denominowane w dolarach lub euro i są przedmiotem obrotu na giełdach światowych jak NYSE, NASDAQ lub AMEX i wymagają skomplikowanej wymiany walut, transakcje te są obarczone wysoką prowizją.

Niestety jest wiele zagranicznych akcji, które nie są dostępne w Polsce i muszą być nabywane na giełdach zagranicznych, takich jak Toronto Stock Exchange (TSE) w Kanadzie czy London Stock Exchange (LSE) w Europie. Podczas gdy niektóre międzynarodowe domy maklerskie oferują tani sposób zakupu tych akcji – takie jak InteractiveBrokers – inwestorzy powinni dokładnie sprawdzić harmonogram opłat za pośrednictwo przed rozpoczęciem handlu.

Uwaga: Podczas gdy kupno i sprzedaż akcji odbywa się w złotych, wszelkie wyemitowane dywidendy będą denominowane w walucie obcej, a następnie przeliczone na złotówki po ich wypłacie. W rezultacie w takich sytuacjach może występować pewne ryzyko kursowe.

Jak znaleźć możliwości w ramach zagranicznych papierów wartościowych?

Podobnie jak w przypadku funduszy międzynarodowych, inwestorzy powinni wybierać poszczególne akcje w oparciu o ich cele inwestycyjne i gotowość do podejmowania ryzyka. Inwestorzy poszukujący stosunkowo bezpiecznych lokat mogą poszukiwać większych, uznanych spółek. Tymczasem ci, którzy chcą podjąć większe ryzyko mogą znaleźć więcej niedocenianych możliwości w mniejszych firmach.

Poszczególne spółki można znaleźć za pomocą ofert domów maklerskich. Jednym z najlepszych domów maklerskich może być XTB.

Podsumowanie

Fundusze międzynarodowe i ETF to świetny sposób na budowanie międzynarodowej ekspozycji w każdym portfelu bez konieczności martwienia się o zagraniczne akcje lub przepisy. Mając na uwadze powyższe wskazówki, inwestorzy mogą być już na dobrej drodze do osiągnięcia odpowiedniej dywersyfikacji swoich portfeli.

Jak zostać doświadczonym Inwestorem – przewodnik

1. Podstawy2. Tworzenia Portfela3. Formowanie Strategii4. Planowanie Przyszłości
Stwórz PlanDywersyfikacjaKupno i SprzedażInflacją
Cele InwestycyjneAkcjeRobo DoradcaPlanowanie Emerytury
Opłaty InwestycyjneSurowceFundusze InwestycyjneKryzys Rynkowy
Sposoby Budowania MajątkuNieruchomościETF?Równowaga Portfela
Zrozumienie siebieRynki ZagraniczneAktywnie a Pasywnie
Rynek ForexFundusze Długoterminowe
ObligacjeSpółki Dywidendowe
Reinwestowanie Dywidendy

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.