8 Najlepszych Książek Ekonomicznych na 2020

Ekonomia to szeroki obszar tematyczny i jeśli nie jesteś z zawodu ekonomistą, Twoja wiedza na temat jej działania może być ograniczona do zajęć ze szkoły średniej lub studiów. Niemniej jednak, z punktu widzenia inwestycji, ważne jest poznanie najdrobniejszych aspektów ekonomii oraz tego jak działa w połączeniu z wydarzeniami na giełdzie, stopami procentowymi, cenami towarów konsumpcyjnych i cenami mieszkań.

Ekonomia to szeroki obszar tematyczny i jeśli nie jesteś z zawodu ekonomistą, Twoja wiedza na temat jej działania może być ograniczona do zajęć ze szkoły średniej lub studiów. Niemniej jednak, z punktu widzenia inwestycji, ważne jest poznanie najdrobniejszych aspektów ekonomii oraz tego jak działa w połączeniu z wydarzeniami na giełdzie, stopami procentowymi, cenami towarów konsumpcyjnych i cenami mieszkań. Dzięki temu będziesz wiedział co napędza trendy i cykle gospodarcze, co daje Ci podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych lub portfelowych.

Gdy będziesz w stanie rozpoznać oznaki zbliżającego się spowolnienia gospodarczego lub ożywienia, które charakteryzuje nadejście hossy na rynku, będziesz lepiej przygotowany do kupna lub sprzedaży akcji. Na całe szczęście nie trzeba mieć dyplomu z ekonomii, żeby uzyskać tego typu wiedzę. Można ją posiąść z książek ekonomicznych. Jeśli szukasz kilku dobrych lektur do nauki, rozważ poniższe książki o ekonomii.

Ogólnie najlepsza: „Ekonomia dla każdego”: Co każdy szanujący się obywatel, wyborca podatnik powinien wiedzieć o gospodarce

Jeśli szukamy ogólnego zarysu ekonomii i sposobu działania różnych systemów ekonomicznych, ta książka będzie naszym przewodnikiem. Bestseller Thomasa Sowella obejmuje podstawy kapitalizmu, socjalizmu, feudalizmu i podobnych. Zawiera zwięzłe wyjaśnienie podstawowych zasad każdej z nich. Jest to bardzo zdroworozsądkowe podejście do wysokopoziomowych pojęć ekonomicznych wyjaśnionych w sposób zrozumiały dla zwykłego człowieka.

Książka ta ma na celu podkreślenie podstawowych relacji pomiędzy podmiotami kontrolującymi lub posiadającymi zasoby, a tymi, którzy ich potrzebują lub je nabywają. Zawiera przykłady z życia codziennego, oferując relatywny kontekst dla tego jak działa gospodarka i jak wpływa na ludzi, którzy w niej żyją.

Najlepsza dla początkujących: „Ekonomia w jednej lekcji”

Ta książka po raz pierwszy wydana w 1946 roku, jest dobrym punktem wyjścia dla każdego, kto potrzebuje dokładnego, ale nie nazbyt technicznego wyjaśnienia ekonomii i sposobu jej funkcjonowania. Chociaż w książce wykorzystano kilka przestarzałych przykładów, jej przesłanie pozostaje aktualne do dziś. Przesłanie to jest takie, że ekonomię najlepiej postrzegać jako długą grę uwzględniającą zarówno znane, jak i nieznane elementy, które mogą wpływać na jej wyniki.

W książce zastosowano powyższą zasadę w odniesieniu do wspólnych, łatwych do zrozumienia scenariuszy, takich jak płaca minimalna i strategie wydatków rządowych. Podważa ona pogląd, że ekonomię najlepiej interpretować jako szereg krótkoterminowych scenariuszy, wydarzeń i trendów. Podsumowując „Ekonomia w jednej lekcji” jest doskonałym wyborem do tworzenia podstaw wiedzy ekonomicznej, o ile szukamy czegoś co jest łatwe do przyswojenia.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Najlepsza dla miłośników mikroekonomii: „Freakonomia”

Mikroekonomia to dziedzina ekonomii, która koncentruje się na pojedynczych czynnikach zmian gospodarczych i skutkach podejmowania indywidualnych decyzji. Inaczej mówiąc dotyczy ona przyczyn i skutków. Brzmi dość prosto, ale „freakonomia” nie przyjmuje tradycyjnego podejścia do pojmowania mikroekonomii i jej wpływu na całą gospodarkę. Zamiast tego, autorzy Steven Levitt i Stephen Dubner analizują powiązania między pozornie niepowiązanymi pojęciami, takimi jak to, w jaki sposób wskaźniki przestępczości pokrywają się ze wskaźnikami aborcji.

Książka jest zabawną i skłaniającą do refleksji lekturą, która ma na celu pobudzenie fotelowych ekonomistów do bliższego przyjrzenia się temu, jak rzeczy, które w ogóle nie wydają się ważne mogą wywoływać efekt fali w gospodarce. Po ukazaniu się książki w 2005 roku, autorzy kontynuują rozwijanie swoich teorii mikroekonomii w dwóch innych publikacjach, „SuperFreakonomics” i „Think Like a Freak”.

Najlepsza klasyczna książka o kapitalizmie: „Kapitalizm i wolność” autorstwa Miltona Friedmana

Istnieją różne podejścia mające tendencję do dominacji w gospodarkach światowych. Jednym z nich jest kapitalizm. W gospodarce kapitalistycznej lub mieszanej, w której zasady kapitalistyczne łączą się z czymś takim jak socjalizm, rynki i transakcje handlowe stanowią główne czynniki stymulujące i wstrząsające aktywność ekonomiczną.

Ideą kapitalizmu jest to, że dobra kapitałowe są własnością prywatną osób fizycznych lub przedsiębiorstw. Społeczeństwo (tj. konsumenci) natomiast dostarcza siły roboczej do ich produkcji. Tempo w jakim te dobra i/lub usługi są wytwarzane opiera się na prawach podaży i popytu.

W „Kapitalizmie i wolności” autor Milton Friedman bada w jaki sposób kapitalizm toruje drogę do postępu gospodarczego. Stanowi on mocny argument przemawiający za zaletami kapitalizmu w jego najczystszej formie i jego rolą w promowaniu indywidualnej wolności gospodarczej.

Najlepsza współczesna lektura o kapitalizmie: Capitalism in America

Alan Greenspan przez prawie dwie dekady był przewodniczącym Rezerwy Federalnej USA zanim przeniósł się do sektora prywatnego jako konsultant ekonomiczny. Jego książka, „Kapitalizm w Ameryce”, we współpracy z Adrianem Wooldridge’em, jest kroniką ewolucji kapitalizmu w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich 400 lat. Jest to niewątpliwy apel do miłośników historii, ale także dobry wybór dla czytelników, którzy chcą dowiedzieć się więcej o kontekście najważniejszych wydarzeń w historii ekonomii amerykańskiej. Przykładem może być Wielki Kryzys, a ostatnio ożywienie gospodarcze po wyborach w 2016 roku.

Greenspan oferuje swoje osobiste spojrzenie na obecny stan kapitalizmu w Ameryce oraz jego kluczowe mocne i słabe strony jako wiodącej światowej potęgi gospodarczej. Podkreślają to liczne dane i statystyki, które mogą być źródłem informacji, niemniej są one nadal bardzo czytelne, zwłaszcza jeśli nie jesteś matematykiem.

Najlepsze Psychologiczne podejście do ekonomii: Wielki Szort

Kryzys finansowy z 2008 roku zaskoczył wielu przeciętnych konsumentów i stał się punktem wyjścia do „Wielkiego Szorta„. W szczególności autor Michael Lewis przygląda się jak upadek Lehman Brothers stał się katalizatorem rządowego ratowania finansów i wynikającej z niego recesji. Zastanawiają się w jaki sposób przekonania i zachowania inwestorów indywidualnych, nabywców nieruchomości i organów rządowych odegrały rolę w kryzysie.

Jest to tak naprawdę przewodnik do zrozumienia ryzyka w ramach gospodarki i tego, jak to ryzyko może być minimalizowane lub potęgowane przez zachowanie indywidualnych graczy w ramach danej ekonomii. Książka ta jest nieco bardziej złożona pod względem omawianych idei i koncepcji, ale jeśli szukasz głębokiego spojrzenia na to jak psychologia i zachowanie kieruje rynkiem, to jest bardzo dobra pozycja.

Najlepsza dla ekonomistów: „Fuchy, dzieła, zlecenia” – Praca przyszłości czy przyszłość pracy?

Gospodarka wielu krajów tradycyjnie opiera się na założeniu, że idzie się na studia i otrzymuje pracę na pełny etat w danej firmie. Na przestrzeni swojej kariery zawodowej można zmieniać pracę kilka razy, ale zwykle poświęca się 40 godzin tygodniowo przez 40 lat, a następnie przechodzi na emeryturę. Wzrost gospodarki gigantów zmienia normę dotyczącą tego jak ludzie pracują i zarabiają. Jest to temat, który Sarah Kessler porusza w swojej książce.

Przedstawia ona koncepcję, że praca na pełny etat jest zagrożona wyginięciem ponieważ coraz więcej ludzi interesuje się pracą na zlecenie – np. freelancingiem lub jeżdżeniem Uberem. W swojej książce Kessler analizuje implikacje tego zjawiska na płaszczyźnie finansowej oraz to jak może ono zmienić lokalne gospodarki w małych i dużych miastach, a także w szerszej gospodarce kraju.

Jeśli jesteś pracownikiem kontraktowym lub myślisz o tym by nim zostać, to jest to jedna z książek, w której autorka tłumaczy jak praca kontraktowa wpisuje się w długofalowe perspektywy ekonomiczne.

Najlepsza dla myślicieli przyszłościowych: Ekonomia pączków

Wiele z tego co dzieje się w polityce gospodarczej w wielu krajach, jest powtórką tego co było już wcześniej. I choć historia często się powtarza, autorka Kate Raworth kwestionuje tę ideę w swojej książce „Doughnut Economics”. Proponuje ona kilka alternatywnych sposobów myślenia o tym jak kształtować politykę gospodarczą dziś i w nadchodzących dziesięcioleciach tak, aby przynosiła korzyści obecnym i przyszłym pokoleniom.

W szczególności zwraca uwagę na siedem punktów ciężkości, w których należy ponownie przeanalizować gospodarkę w kontekście wspierania zrównoważonego rozwoju zarówno finansowego jak i środowiskowego w skali globalnej. Celem końcowym Raworth jest promowanie idei, że dobrobyt gospodarczy i zdrowa Ziemia nie muszą się wzajemnie wykluczać.

Chcesz przeczytać więcej recenzji? Zapraszamy do zapoznania się z naszym wyborem najlepszych książek o inwestowaniu.

eToro to platforma obsługująca wiele aktywów, która oferuje zarówno inwestowanie w akcje, jak i handel kontraktami CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy wynikającej z dźwigni finansowej. {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś zastanowić się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Przedstawiona historia handlu jest krótsza niż 5 pełnych lat i może nie wystarczyć jako podstawa do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Copy Trading nie jest doradztwem inwestycyjnym. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest narażony na ryzyko.

eToro USA LLC nie oferuje kontraktów CFD i nie składa żadnych oświadczeń ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści tej publikacji, która została przygotowana przez naszego partnera z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji o eToro, które nie są specyficzne dla danego podmiotu.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.