8 Najlepszych Książek Ekonomicznych na 2020


Ekonomia to szeroki obszar tematyczny i jeśli nie jesteś z zawodu ekonomistą, Twoja wiedza na temat jej działania może być ograniczona do zajęć ze szkoły średniej lub studiów. Niemniej jednak, z punktu widzenia inwestycji, ważne jest poznanie najdrobniejszych aspektów ekonomii oraz tego jak działa w połączeniu z wydarzeniami na giełdzie, stopami procentowymi, cenami towarów konsumpcyjnych i cenami mieszkań. Dzięki temu będziesz wiedział co napędza trendy i cykle gospodarcze, co daje Ci podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych lub portfelowych.

Gdy będziesz w stanie rozpoznać oznaki zbliżającego się spowolnienia gospodarczego lub ożywienia, które charakteryzuje nadejście hossy na rynku, będziesz lepiej przygotowany do kupna lub sprzedaży akcji. Na całe szczęście nie trzeba mieć dyplomu z ekonomii, żeby uzyskać tego typu wiedzę. Można ją posiąść z książek ekonomicznych. Jeśli szukasz kilku dobrych lektur do nauki, rozważ poniższe książki o ekonomii.

Ogólnie najlepsza: „Ekonomia dla każdego”: Co każdy szanujący się obywatel, wyborca podatnik powinien wiedzieć o gospodarce

Ekonomia dla każdego - 8 Najlepszych Książek Ekonomicznych na 2020

Jeśli szukamy ogólnego zarysu ekonomii i sposobu działania różnych systemów ekonomicznych, ta książka będzie naszym przewodnikiem. Bestseller Thomasa Sowella obejmuje podstawy kapitalizmu, socjalizmu, feudalizmu i podobnych. Zawiera zwięzłe wyjaśnienie podstawowych zasad każdej z nich. Jest to bardzo zdroworozsądkowe podejście do wysokopoziomowych pojęć ekonomicznych wyjaśnionych w sposób zrozumiały dla zwykłego człowieka.

Książka ta ma na celu podkreślenie podstawowych relacji pomiędzy podmiotami kontrolującymi lub posiadającymi zasoby, a tymi, którzy ich potrzebują lub je nabywają. Zawiera przykłady z życia codziennego, oferując relatywny kontekst dla tego jak działa gospodarka i jak wpływa na ludzi, którzy w niej żyją.

Najlepsza dla początkujących: „Ekonomia w jednej lekcji”

ekonomia w jednej lekcji - 8 Najlepszych Książek Ekonomicznych na 2020

Ta książka po raz pierwszy wydana w 1946 roku, jest dobrym punktem wyjścia dla każdego, kto potrzebuje dokładnego, ale nie nazbyt technicznego wyjaśnienia ekonomii i sposobu jej funkcjonowania. Chociaż w książce wykorzystano kilka przestarzałych przykładów, jej przesłanie pozostaje aktualne do dziś. Przesłanie to jest takie, że ekonomię najlepiej postrzegać jako długą grę uwzględniającą zarówno znane, jak i nieznane elementy, które mogą wpływać na jej wyniki.

W książce zastosowano powyższą zasadę w odniesieniu do wspólnych, łatwych do zrozumienia scenariuszy, takich jak płaca minimalna i strategie wydatków rządowych. Podważa ona pogląd, że ekonomię najlepiej interpretować jako szereg krótkoterminowych scenariuszy, wydarzeń i trendów. Podsumowując „Ekonomia w jednej lekcji” jest doskonałym wyborem do tworzenia podstaw wiedzy ekonomicznej, o ile szukamy czegoś co jest łatwe do przyswojenia.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Pfizer kup akcje - 8 Najlepszych Książek Ekonomicznych na 2020
JJ kup - 8 Najlepszych Książek Ekonomicznych na 2020

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

EURPLN - 8 Najlepszych Książek Ekonomicznych na 2020
USDPLN - 8 Najlepszych Książek Ekonomicznych na 2020

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

sp500 etf kup - 8 Najlepszych Książek Ekonomicznych na 2020
ishares - 8 Najlepszych Książek Ekonomicznych na 2020

Kopiować
Innych
(pełna lista)

rubymza kup - 8 Najlepszych Książek Ekonomicznych na 2020
Wesl3y kup - 8 Najlepszych Książek Ekonomicznych na 2020

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestując u tego dostawcy, 67% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze.
Należy upewnić się, że możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy


Najlepsza dla miłośników mikroekonomii: „Freakonomia”

Freakonomia - 8 Najlepszych Książek Ekonomicznych na 2020

Mikroekonomia to dziedzina ekonomii, która koncentruje się na pojedynczych czynnikach zmian gospodarczych i skutkach podejmowania indywidualnych decyzji. Inaczej mówiąc dotyczy ona przyczyn i skutków. Brzmi dość prosto, ale „freakonomia” nie przyjmuje tradycyjnego podejścia do pojmowania mikroekonomii i jej wpływu na całą gospodarkę. Zamiast tego, autorzy Steven Levitt i Stephen Dubner analizują powiązania między pozornie niepowiązanymi pojęciami, takimi jak to, w jaki sposób wskaźniki przestępczości pokrywają się ze wskaźnikami aborcji.

Książka jest zabawną i skłaniającą do refleksji lekturą, która ma na celu pobudzenie fotelowych ekonomistów do bliższego przyjrzenia się temu, jak rzeczy, które w ogóle nie wydają się ważne mogą wywoływać efekt fali w gospodarce. Po ukazaniu się książki w 2005 roku, autorzy kontynuują rozwijanie swoich teorii mikroekonomii w dwóch innych publikacjach, „SuperFreakonomics” i „Think Like a Freak”.

Najlepsza klasyczna książka o kapitalizmie: „Kapitalizm i wolność” autorstwa Miltona Friedmana

kapitalizm i wolnosc - 8 Najlepszych Książek Ekonomicznych na 2020

Istnieją różne podejścia mające tendencję do dominacji w gospodarkach światowych. Jednym z nich jest kapitalizm. W gospodarce kapitalistycznej lub mieszanej, w której zasady kapitalistyczne łączą się z czymś takim jak socjalizm, rynki i transakcje handlowe stanowią główne czynniki stymulujące i wstrząsające aktywność ekonomiczną.

Ideą kapitalizmu jest to, że dobra kapitałowe są własnością prywatną osób fizycznych lub przedsiębiorstw. Społeczeństwo (tj. konsumenci) natomiast dostarcza siły roboczej do ich produkcji. Tempo w jakim te dobra i/lub usługi są wytwarzane opiera się na prawach podaży i popytu.

W „Kapitalizmie i wolności” autor Milton Friedman bada w jaki sposób kapitalizm toruje drogę do postępu gospodarczego. Stanowi on mocny argument przemawiający za zaletami kapitalizmu w jego najczystszej formie i jego rolą w promowaniu indywidualnej wolności gospodarczej.

Najlepsza współczesna lektura o kapitalizmie: Capitalism in America

capitalism in america - 8 Najlepszych Książek Ekonomicznych na 2020

Alan Greenspan przez prawie dwie dekady był przewodniczącym Rezerwy Federalnej USA zanim przeniósł się do sektora prywatnego jako konsultant ekonomiczny. Jego książka, „Kapitalizm w Ameryce”, we współpracy z Adrianem Wooldridge’em, jest kroniką ewolucji kapitalizmu w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich 400 lat. Jest to niewątpliwy apel do miłośników historii, ale także dobry wybór dla czytelników, którzy chcą dowiedzieć się więcej o kontekście najważniejszych wydarzeń w historii ekonomii amerykańskiej. Przykładem może być Wielki Kryzys, a ostatnio ożywienie gospodarcze po wyborach w 2016 roku.

Greenspan oferuje swoje osobiste spojrzenie na obecny stan kapitalizmu w Ameryce oraz jego kluczowe mocne i słabe strony jako wiodącej światowej potęgi gospodarczej. Podkreślają to liczne dane i statystyki, które mogą być źródłem informacji, niemniej są one nadal bardzo czytelne, zwłaszcza jeśli nie jesteś matematykiem.

Najlepsze Psychologiczne podejście do ekonomii: Wielki Szort

wielki szort - 8 Najlepszych Książek Ekonomicznych na 2020

Kryzys finansowy z 2008 roku zaskoczył wielu przeciętnych konsumentów i stał się punktem wyjścia do „Wielkiego Szorta„. W szczególności autor Michael Lewis przygląda się jak upadek Lehman Brothers stał się katalizatorem rządowego ratowania finansów i wynikającej z niego recesji. Zastanawiają się w jaki sposób przekonania i zachowania inwestorów indywidualnych, nabywców nieruchomości i organów rządowych odegrały rolę w kryzysie.

Jest to tak naprawdę przewodnik do zrozumienia ryzyka w ramach gospodarki i tego, jak to ryzyko może być minimalizowane lub potęgowane przez zachowanie indywidualnych graczy w ramach danej ekonomii. Książka ta jest nieco bardziej złożona pod względem omawianych idei i koncepcji, ale jeśli szukasz głębokiego spojrzenia na to jak psychologia i zachowanie kieruje rynkiem, to jest bardzo dobra pozycja.

Najlepsza dla ekonomistów: „Fuchy, dzieła, zlecenia” – Praca przyszłości czy przyszłość pracy?

fuchy dzieła zlecenia - 8 Najlepszych Książek Ekonomicznych na 2020

Gospodarka wielu krajów tradycyjnie opiera się na założeniu, że idzie się na studia i otrzymuje pracę na pełny etat w danej firmie. Na przestrzeni swojej kariery zawodowej można zmieniać pracę kilka razy, ale zwykle poświęca się 40 godzin tygodniowo przez 40 lat, a następnie przechodzi na emeryturę. Wzrost gospodarki gigantów zmienia normę dotyczącą tego jak ludzie pracują i zarabiają. Jest to temat, który Sarah Kessler porusza w swojej książce.

Przedstawia ona koncepcję, że praca na pełny etat jest zagrożona wyginięciem ponieważ coraz więcej ludzi interesuje się pracą na zlecenie – np. freelancingiem lub jeżdżeniem Uberem. W swojej książce Kessler analizuje implikacje tego zjawiska na płaszczyźnie finansowej oraz to jak może ono zmienić lokalne gospodarki w małych i dużych miastach, a także w szerszej gospodarce kraju.

Jeśli jesteś pracownikiem kontraktowym lub myślisz o tym by nim zostać, to jest to jedna z książek, w której autorka tłumaczy jak praca kontraktowa wpisuje się w długofalowe perspektywy ekonomiczne.

Najlepsza dla myślicieli przyszłościowych: Ekonomia pączków

doughnut economics - 8 Najlepszych Książek Ekonomicznych na 2020

Wiele z tego co dzieje się w polityce gospodarczej w wielu krajach, jest powtórką tego co było już wcześniej. I choć historia często się powtarza, autorka Kate Raworth kwestionuje tę ideę w swojej książce „Doughnut Economics”. Proponuje ona kilka alternatywnych sposobów myślenia o tym jak kształtować politykę gospodarczą dziś i w nadchodzących dziesięcioleciach tak, aby przynosiła korzyści obecnym i przyszłym pokoleniom.

W szczególności zwraca uwagę na siedem punktów ciężkości, w których należy ponownie przeanalizować gospodarkę w kontekście wspierania zrównoważonego rozwoju zarówno finansowego jak i środowiskowego w skali globalnej. Celem końcowym Raworth jest promowanie idei, że dobrobyt gospodarczy i zdrowa Ziemia nie muszą się wzajemnie wykluczać.

Chcesz przeczytać więcej recenzji? Zapraszamy do zapoznania się z naszym wyborem najlepszych książek o inwestowaniu.

Recent Content