Najlepsze fundusze indeksowe Vanguard

Jeśli myślisz o zainwestowaniu w fundusz indeksowy, przypuszczalnie myślisz o Vanguard jako bezpiecznej i zaufanej opcji, jednak które fundusze indeksowe Vanguard są najlepsze?

Jeśli myślisz o zainwestowaniu w fundusz indeksowy, przypuszczalnie myślisz o Vanguard jako bezpiecznej i zaufanej opcji, jednak które fundusze indeksowe Vanguard są najlepsze?

W tym artykule pokażę Ci kilka najpopularniejszych wśród inwestorów funduszy indeksowych Vanguard, w co inwestują i jak radziły sobie w ciągu ostatnich kilku lat.

Czym są fundusze indeksowe?

Fundusze indeksowe to specjalny rodzaj funduszu inwestycyjnego, którego celem jest odwzorowanie wyników indeksu giełdowego. Innymi słowy, oferują one takie same wyniki jak sam indeks.

Omawiane fundusze inwestycyjne są jednym z najczęściej wykorzystywanych przez inwestorów narzędzi, którzy chcą korzystać z pasywnego zarządzania. Utrzymanie, a co za tym idzie opłaty dla tych funduszy są minimalne.

Ważne jest jednak, aby nie mylić ich z ETF-ami (Exchanged Traded Funds), które są funduszami notowanymi na giełdzie. Fundusze indeksowe z kolei są kupowane jak inne fundusze – za pośrednictwem banków inwestycyjnych.

Vanguard – jeden z największych światowych zarządców funduszy

Vanguard jest jednym z najbardziej prestiżowych podmiotów zarządzających funduszami inwestycyjnymi na świecie. Założyciel John Bogle jest twórcą wielu funduszy indeksowych, więc nie dziwi fakt, że firma zaszła tak daleko.

Od samego początku celem Vanguarda było skupienie się na zarządzaniu pasywnym, co pozwala na oferowanie produktów o wysokiej stopie zwrotu przy możliwie najniższych kosztach. W rezultacie są obecnie drugim co do wielkości funduszem na świecie (7 bilionów dolarów), ustępując jedynie BlackRock.

Dodatkowo, jedną z cech charakterystycznych Vanguard jest to, że jest to firma bez akcjonariuszy. Nie ma więc potrzeby zadowalania jakiegokolwiek partnera, kiedy przychodzi do podejmowania ważnych decyzji dotyczących kierunku rozwoju firmy. Daje to inwestorom dużą przejrzystość i poczucie spokoju, ponieważ wiedzą, że głównym celem Vanguard jest osiąganie coraz lepszych wyników każdego dnia.

Najpopularniejsze wśród inwestorów fundusze Vanguard

Mając prawie 50-letnią historię, Vanguard ma w swoim portfolio wiele interesujących funduszy indeksowych. To właśnie te są najczęściej wykorzystywane przez inwestorów:

Vanguard US500 Stock Index

Fundusz Vanguard US500 Stock Index śledzi wyniki amerykańskiego indeksu Standard & Poor’s 500 (S&P500). Ten indeks giełdowy składa się z 500 aktywów o dużej kapitalizacji i jest jednym z najbardziej znanych na świecie.

Replikuje on wyniki samego indeksu, oferując bardzo podobne stopy zwrotu:

 • Rentowność w ubiegłym roku: 22,16%.
 • Zysk z 3 lat (w ujęciu rocznym): 16,36 %.
 • Rentowność 5 lat (w ujęciu rocznym): 15,33 %.
 • Rentowność 10 lat (w ujęciu rocznym): 16,90%.
fundusz indeksowy Vanguard
Wyniki funduszu Vanguard S&P 500 ETF na platformie eToro.

eToro to platforma obsługująca wiele aktywów, która oferuje zarówno inwestowanie w akcje, jak i handel kontraktami CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy wynikającej z dźwigni finansowej. {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś zastanowić się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Przedstawiona historia handlu jest krótsza niż 5 pełnych lat i może nie wystarczyć jako podstawa do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Copy Trading nie jest doradztwem inwestycyjnym. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest narażony na ryzyko.

eToro USA LLC nie oferuje kontraktów CFD i nie składa żadnych oświadczeń ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści tej publikacji, która została przygotowana przez naszego partnera z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji o eToro, które nie są specyficzne dla danego podmiotu.

Vanguard European Stock Index

Fundusz Vanguard European Stock Index ma na celu śledzenie wyników indeksu MSCI Europe Index, który składa się ze spółek z krajów z całego kontynentu: Francja, Niemcy, Norwegia, Hiszpania, Szwajcaria, Wielka Brytania.

Sektory o największej wadze w indeksie, a tym samym w funduszu, to sektory finansowe, opieki zdrowotnej i przemysłowe. Jednak dużą część aktywów funduszu stanowią również spółki związane z konsumpcją gospodarstw domowych.

Zwroty w skali roku oferowane przez fundusz nieznacznie przewyższały wyniki indeksów, co przedstawia poniższa lista:

 • Rentowność w ubiegłym roku: 18,67%.
 • Rentowność 3 lata (w ujęciu rocznym): 8,31%.
 • Rentowność 5 lat (w ujęciu rocznym): 9,29 %.
 • Rentowność 10 lat (w ujęciu rocznym): 8,84%.

Vanguard Japan Stock Index

Ten fundusz Vanguard jest indeksowany do popularnego MSCI Japan Index, indeksu giełdowego składającego się z ponad 270 japońskich spółek o dużej i średniej kapitalizacji.

Większość z tych firm działa w sektorze przemysłowym, choć w niewielkim stopniu ustępują im spółki konsumenckie i technologiczne.

Korelacja między funduszem a indeksem jest bardzo wysoka, chociaż w długim okresie fundusz przynosił nieco lepsze zyski niż indeks:

 • Rentowność w ubiegłym roku: 4,56 %.
 • Rentowność 3 lata (w ujęciu rocznym): 6,05 %.
 • Rentowność 5 lat (w ujęciu rocznym): 7,56%.
 • 10-letnia stopa zwrotu (w ujęciu rocznym): 8,85%.

Indeks Vanguard Emerging Market

Indeks Vanguard Emerging Market to fundusz inwestycyjny, który śledzi indeks MSCI Emerging Markets Index. To indeks skupiający się na spółkach z 25 różnych krajów, które kwalifikują się jako gospodarki wschodzące.

Kraje te są rozsiane po całym świecie, a przykładami są: Chile, Polska, Czechy, Chiny czy Tajwan. Wyniki oferowane przez fundusz w ostatnich latach były:

 • Rentowność w ubiegłym roku: 5,44 %.
 • Rentowność 3 lata (w ujęciu rocznym): 7,95 %.
 • Rentowność 5 lat (w ujęciu rocznym): 9,04 %.
 • Rentowność 10 lat (w ujęciu rocznym): 5,90%.

Vanguard Global Stock Index Fund Inwestor

Ten fundusz indeksowy dąży do śledzenia wyników MSCI World, indeksu giełdowego obejmującego spółki z wiodących krajów rozwiniętych na świecie. Chociaż ponad 60% aktywów stanowią aktywa amerykańskie, to Kanada, Japonia, Wielka Brytania i Francja również odgrywają dużą rolę w wynikach funduszu.

W jego skład wchodzą firmy ze wszystkich sektorów, od spółek technologicznych po firmy inwestujące w nieruchomości. Wyniki tego funduszu są następujące:

 • Ubiegłoroczny wynik: 19,45%.
 • Zysk za 3 lata (w ujęciu rocznym): 13,69%.
 • Rentowność 5 lat (w ujęciu rocznym): 13,02 %.
 • Rentowność 10 lat (w ujęciu rocznym): 13,74%.

Indeks Vanguard Global Small-Cap

Indeks Vanguard Global Small Cap Index śledzi indeks MSCI Small Cap World Index. Indeks ten obejmuje ponad 4 000 spółek o małej kapitalizacji z rozwiniętych krajów całego świata.

Największym krajem w indeksie są Stany Zjednoczone, chociaż Japonia, Kanada, Wielka Brytania i Australia również mają znaczący udział w indeksie. Wybór akcji jest dobrze zdywersyfikowany, obejmuje wszystkie sektory i wyraźnie skłania się ku spółkom przemysłowym.

Wyniki funduszu w ostatnich latach przedstawiały się następująco:

 • Rentowność w ubiegłym roku: 17,47%.
 • Zysk z 3 lat (w ujęciu rocznym): 10,28 %.
 • Rentowność 5 lat (w ujęciu rocznym): 11,54 %.
 • Rentowność 10 lat (w ujęciu rocznym): -.

Jak inwestować w powyższe fundusze Vanguard

Aby zainwestować w którykolwiek z tych funduszy należy otworzyć rachunek u brokera lub w banku inwestycyjnym, który umożliwia inwestowanie w fundusze indeksowe. Nie wszystkie banki na to pozwalają, dlatego ważne jest, aby zapytać o to przed rozpoczęciem.

Inną opcją jest skorzystanie z platformy eToro, która umożliwia inwestowanie w poniższe fundusze Vanguarda za pomocą kontraktów CFD:

Vanguard dostępny do inwestowania na eToro
Etoro - Inwestycje Online

Ranking:

⭐⭐⭐⭐⭐

Korzyści:
✔ 0% prowizji od zakupu prawdziwych akcji
✔ Kopiuj odnoszących sukcesy inwestorów giełdowych za pomocą 1 kliknięcia
✔ Regulowany i renomowany broker
Akcje
✔ Opłata za konto: 0 PLN / miesiąc
✔ Aplikacja mobilna: 9/10

Całkowite opłaty za 12 miesięcy:
0 PLN

Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

Wniosek końcowy

Jak widać, Vanguard posiada fundusze indeksowe, które mogą zaoferować bardzo interesujące roczne zwroty w długim okresie. Są one idealne dla osób chcących czerpać korzyści z pasywnego inwestowania, ale bez rezygnacji z zysków uzyskiwanych z inwestowania aktywnego.

Ponadto, fundusze Vanguard charakteryzują się niskimi kosztami, co pozwala na stworzenie wysoce zdywersyfikowanego portfela przy niskich opłatach.

eToro to platforma obsługująca wiele aktywów, która oferuje zarówno inwestowanie w akcje, jak i handel kontraktami CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy wynikającej z dźwigni finansowej. {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś zastanowić się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Przedstawiona historia handlu jest krótsza niż 5 pełnych lat i może nie wystarczyć jako podstawa do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Copy Trading nie jest doradztwem inwestycyjnym. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest narażony na ryzyko.

eToro USA LLC nie oferuje kontraktów CFD i nie składa żadnych oświadczeń ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści tej publikacji, która została przygotowana przez naszego partnera z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji o eToro, które nie są specyficzne dla danego podmiotu.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.