Na Co Zwrócić Uwagę Przy Zakupie Akcji?

Znalezienie właściwej ceny do zapłaty za akcje lub najkorzystniejszej ceny sprzedaży akcji to sposób zarabiania pieniędzy przez inwestorów na giełdzie. Wydaje się to oczywiste, ale jak wiele rzeczy w życiu - nie jest to takie proste.

Znalezienie właściwej ceny do zapłaty za akcje lub najkorzystniejszej ceny sprzedaży akcji to sposób zarabiania pieniędzy przez inwestorów na giełdzie. Wydaje się to oczywiste, ale jak wiele rzeczy w życiu – nie jest to takie proste.

Podstawowe zadanie polega na zakupie akcji po właściwej cenie. Co to jest właściwa cena? Różni inwestorzy będą mieli różne opinie. Wszyscy zgodzą się jednak, że należy kupować poniżej przyszłej ceny sprzedaży.

Oczywiście ustalenie ile rynek zapłaci za akcje w przyszłości jest trudne. Istnieje mnóstwo teorii dotyczących przyszłej ceny papieru wartościowego. Ponieważ jednak nie możemy z całą pewnością znać przyszłości, każda przyszła cena akcji jest jedynie przypuszczeniem.

Lepiej jest zatem ustalić aktualną realną cenę waloru, która może nie pokrywać się z ceną rynkową akcji. Wartość godziwa jest oceną tego, ile warty jest biznes jako przedsiębiorstwo prowadzące działalność na rynku.

Uwzględnia ona zdolność firmy do generowania wolnych środków pieniężnych (gotówka pozostająca po zapłaceniu wszystkich rachunków i wywiązaniu się z bieżących zobowiązań dłużnych). Są to pieniądze, które firma może wykorzystać do sfinansowania ekspansji, zakupu innych firm, wypłaty dywidend lub po prostu do wykorzystania w banku na przyszłość.

Wysoki swobodny przepływ środków pieniężnych jest ważnym sygnałem, że firma ma przewagę nad konkurencją. To, jak dużą ma przewagę świadczy w decydowaniu o tym, jak silna jest jej przyszłość.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Czynniki, które należy wziąć pod uwagę

W przypadku inwestowania w akcje należy wziąć pod uwagę różne kwestie. Oto kilka z nich, które każdy inwestor powinien przeanalizować przy zakupie akcji.

Zyski

Poszukaj firm, które z roku na rok odnotowują wzrost zysków (sporadyczny spadek w czasie recesji jest do przyjęcia). Choć nie jest to doskonała metryka, to jednak należy się temu przyjrzeć. Upewnij się, że firma raportuje zarobki znacznie wyższe niż jej sektor. Porównaj je również z głównymi konkurentami na rynku.

Swobodny Cash Flow

Dobre firmy generują dużo gotówki, a w szczególności mają duży przepływ wolnych środków pieniężnych. Swobodny Cash Flow jest tym, co pozostaje po reinwestycji firmy w siebie, by utrzymać jej działalność. Innym sposobem na wyobrażenie sobie tego jest to, odpowiedź na pytanie ile gotówki można wycofać z firmy bez konieczności zmian operacyjnych (zamykanie zakładów, zwolnienia i tak dalej).

Zwrot z aktywów (ROA)

Zyski z aktywów (ROA) mówią inwestorom, że firma mądrze wykorzystuje aktywa i kreuje wartość dla jej właścicieli. Jak efektywna jest firma w generowaniu zysków? Silne firmy mają wyższy zwrot z aktywów niż inne w swoim sektorze. Dla przykładu, dwie firmy posiadają po 100 zł aktywów. Pierwsza firma wykorzystuje te składniki majątkowe, aby wygenerować 5 zł zysku, natomiast druga wykorzystuje tę samą ilość aktywów, by wygenerować 15 zł zysku. Którą z nich wybierzesz jako przyszły właściciel? Aby uzyskać poprawny wynik, porównaj firmy z tego samego sektora.

Zwrot z kapitału własnego (ROE)

Kolejny sposób, aby spojrzeć na generującą zyski wydajność firmy jest sposób w jaki firma wykorzystuje zadłużenie jako dodatek do aktywów. Jako że większość firm wykorzystuje zadłużenie do prowadzenia działalności operacyjnej ważne jest, aby wziąć go pod uwagę. Zwrot z kapitału własnego uwzględnia stopień w jakim firma wykorzystuje kapitał inwestorów wliczając w to dług. Bardzo ważne jest porównanie firm z tego samego sektora. Jeśli firma ma zwrot z kapitału własnego, który jest znacznie wyższy niż jej sektor, należy być ostrożnym i sprawdzić czy coś nietypowego nie zwiększa tego wskaźnika (niedawne przejęcia, wykup akcji itd.).

Marża netto

Marża netto firmy to po prostu zysk netto podzielony przez sprzedaż. Mówi nam to jak efektywnie firma wycisza zyski ze sprzedaży. Niektóre branże (na przykład sklepy spożywcze) mają niskie marże netto i muszą generować duże przychody, aby generować zyski. Inne sektory przemysłowe mają wyższe marże netto dzięki samej naturze biznesu (np. oprogramowania). Znakomite firmy pokonują średnią dla sektora i bliską konkurencję.

Znalezienie mocnych firm z dobrą perspektywą na przyszłość wymaga trochę pracy. Jednak inwestorzy skłonni poświęcić swój czas mogą zostać bogato wynagrodzeni. Pamiętaj, że mocne firmy z dobrą przyszłością można znaleźć w każdej branży przemysłu. Nie ograniczaj więc swoich poszukiwań do obecnie zwyżkującego sektora.

Jak zostać doświadczonym Inwestorem – przewodnik

1. Podstawy2. Tworzenia Portfela3. Formowanie Strategii4. Planowanie Przyszłości
Stwórz PlanDywersyfikacjaKupno i SprzedażInflacją
Cele InwestycyjneAkcjeRobo DoradcaPlanowanie Emerytury
Opłaty InwestycyjneSurowceFundusze InwestycyjneKryzys Rynkowy
Sposoby Budowania MajątkuNieruchomościETF?Równowaga Portfela
Zrozumienie siebieRynki ZagraniczneAktywnie a Pasywnie
Rynek ForexFundusze Długoterminowe
ObligacjeSpółki Dywidendowe
Reinwestowanie Dywidendy

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.