Mieszanie Kryptowalut: Narzędzia do Anonimizacji BTC


Anonimowe transakcje są ważnym tematem w społeczności kryptowalutowej. Niektóre waluty cyfrowe rzeczywiście pozwalają na anonimowe przelewy (m.in. Zcash, Monero czy Dash), lecz w przypadku Bitcoina są to tak zwane transakcje pseudoanonimowe. Wszystkie transakcje bitcoinowe są zapisywane na publicznie dostępnym blockchainie, czyli swego rodzaju otwartej księdze. Można z niego odczytać następujące dane dla każdego transferu:

  • adres nadawcy i odbiorcy,
  • ilość przetransferowanych tokenów,
  • czas dokonywania transakcji,
  • wysokość opłaty transakcyjnej.

Z blockchaina nie wynika jednak jasno, jakie osoby lub organizacje stoją za transakcjami. Przekazy są więc anonimowe, ale dzięki zapisom (których nie można usunąć z mocą wsteczną) istnieją sposoby na zidentyfikowanie jednej lub obu stron. Przykładem jest obrót dużymi kwotami BTC, gdzie większość giełd wymaga potwierdzenia tożsamości. Jeśli giełda udostępni te dane osobowe (np. w ramach dochodzenia w sprawie podejrzenia prania brudnych pieniędzy), prześledzenie wszystkich Twoich transakcji kryptowalutowych nie będzie stanowiło problemu.

Co więcej, Bitcoiny są niepowtarzalne; każdy z nich ma swój unikalny cyfrowy ślad. Można więc odczytać, przez jakie konta przeszedł każdy token od momentu wydobycia. To tak, jakbyś wiedział, gdzie była każda moneta w twoim portfelu i na co ludzie ją wydali.

To naraża posiadaczy bitcoinów na ryzyko bycia oskarżonym np. o finansowanie terroryzmu. I to tylko dlatego, że dziesięć lat temu żeton rzeczywiście służył do tego celu.

Środkiem zapobiegającym takim przypadkom jest anonimizacja, która idzie w parze z pierwotną filozofią Bitcoina, który jest zdecentralizowaną walutą bez rządowego nadzoru i regulacji.

Jak działa anonimizacja bitcoinów?

Popularną metodą anonimizacji tokenów jest tak zwane mixowanie kryptowalut, określane również jako coin tumbling lub – nieco pejoratywnie – coin laundering. Najczęściej stosowane techniki to centralized mixing i_CoinJoin Mixing_.

Mieszanie scentralizowane

Scentralizowane mieszanie (anonimizacja) bitcoinów działa na prostej zasadzie: wysyłasz tokeny do pośrednika, który zwraca im taką samą kwotę ze swoich rezerw. Następnie jest on dzielony na kilka różnych ilości. Poszczególne sumy przechodzą następnie przez serię adresów kryptowalutowych i ostatecznie trafiają pod wybrany przez Ciebie adres. Może to być również pierwotny nadawca. Zleci on przesłanie wymienionych bitcoinów do nowo wygenerowanego portfela, założonego – w celu zachowania anonimowości – np. za pomocą protokołu Tor lub serwera VPN.

Co więcej, niektóre narzędzia mieszające mogą naśladować „zachowanie” prawdziwych transakcji. Z perspektywy czasu trudno jest więc stwierdzić, że kryptowaluta została wymieszana. Mieszanie scentralizowane to starsza metoda, mająca wiele wad. Przede wszystkim istnieje ryzyko, że twoje bitcoiny zostaną skradzione przez operatora narzędzia. O tym, że nie jest to złudna obawa, świadczy liczba przypadków kradzieży kryptowalut.

Stopień anonimowości jest również dyskusyjny. Mimo że operator aplikacji nie zna twojej tożsamości – w przeciwieństwie do giełd kryptowalutowych – może powiązać twoje konto z transakcją (np. na prośbę organów śledczych). Problemem może być też pochodzenie bitcoinów, które są używane do zastąpienia twoich oryginalnych tokenów. Różne instrumenty finansują swoje fundusze z różnych źródeł i może się zdarzyć, że twoje stosunkowo „nieszkodliwe” bitcoiny zostaną zastąpione przez tokeny, które w przeszłości były używane do popełniania przestępstw. Z tych powodów nie zaleca się centralnego mieszania.

CoinJoin Mixing

Pewien poziom anonimowości gwarantuje funkcja_CoinJoin Mixing_, która miesza tokeny o tej samej wartości (np. 0,2 BTC) od wielu (nawet kilkudziesięciu) użytkowników i rozdziela je losowo. Po otrzymaniu tokenów od odpowiedniej liczby użytkowników, bitcoiny przechodzą jako jedna jednostka przez serię adresów. Następnie tokeny są rozdzielane na części o równej wartości i przekazywane pod ustalone wcześniej adresy. To sprawia, że nie można ze 100% pewnością ustalić pochodzenia bitcoinów.

Uproszczona zasada mieszania CoinJoin. Redystrybuowane tokeny są pomniejszane o opłatę (0,001 BTC) na rzecz operatora narzędzia. Źródło: academy.binance.com

Narzędzia mieszające w tym typie anonimizacji pełnią rolę koordynatorów transakcji – łączą użytkowników, „dobierają” tokeny pod wcześniej zdefiniowany adres i redystrybuują je.

W przeciwieństwie do scentralizowanego mieszania CoinJoin Mixing, nie grozi ukradzeniem tokenów przez operatora narzędzia. Wysłanie bitcoinów następuje dopiero po potwierdzeniu, że taka sama kwota (pomniejszona o opłatę transakcyjną) zostanie zwrócona nadawcy. Zapewnia się to przez wprowadzenie przyszłej transakcji ze wspólnego konta, a tego polecenia nie można zmienić.

Co więcej, nawet operatorzy aplikacji nie są w stanie powiązać konkretnej transakcji z konkretnym kontem – można jedynie z pewnym prawdopodobieństwem stwierdzić, że transakcja została przeprowadzona przez konkretny podmiot. Co więcej, pewność ta maleje wraz z liczbą uczestników transakcji.

Narzędzia i aplikacje do mieszania kryptowalut

Pamiętaj, by dobrze wybrać narzędzie do mieszania – istnieje wiele przypadków, w których operatorzy ukradli powierzone tokeny lub zastąpili je ” kompromitującymi” bitcoinami. Przykładem jest ChipMixer, który zastąpił tokeny swoich klientów bitcoinami skradzionymi z giełdy Binance. Przy dokonywaniu wyboru, sprawdź pochodzenie wymienianych bitcoinów i przyjrzyj się opiniom innych użytkowników.

Wasabi Wallet

Portfel Wasabi Wallet ma wbudowaną funkcję mieszania CoinJoin. Opłata za Anonimizację wynosi 0,03% × Anonymity Set (liczba określająca liczbę uczestników transakcji). Na przykład jeśli zmieszasz 0,1 BTC w grupie 10 osób, zapłacisz za anonimizację 0,1 BTC × 0,03% × 10 = 0,0003 bitcoina.

Wasabi Wallet jest kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows, macOS i Linux. Aby korzystać z tego portfela, najpierw przeczytaj instrukcje dotyczące instalacji Wasabi Wallet i mieszania bitcoinów.

Whirlpool (Portfel Samuraoi)

Inną popularną aplikacją mieszającą CoinJoin jest Whirlpool, który jest częścią stosunkowo nowego Samourai Wallet. Opłata za zmieszanie jest jednorazowa i zależy od kwoty, którą chcesz zanonimizować. Za nieograniczone mieszanie 0,01 BTC zapłacisz 0,0005 bitcoina (jeśli 0,5 BTC, opłata wyniesie 0,025 bitcoina). Aplikacja mobilna jest na razie dostępna tylko na Androida.

JoinMarket jest również godną zaufania aplikacją do mieszania kryptowalut, ale jej obsługa jest bardziej skomplikowana i polecam ją bardziej zaawansowanym użytkownikom.

Zalety, wady i bezpieczeństwo mieszania bitcoinów

Wiele organizacji i krajów nie popiera narzędzi mieszających i wskazuje na ich niewłaściwe wykorzystanie do działalności przestępczej. Jednak według badań przeprowadzonych w 2019 roku przez Chainanalysis, tylko 2,7% użytkowników używa w tym celu aplikacji anonimizujących. Dla pozostałych 97,3% użytkowników motywacją jest zachowanie anonimowości finansowej.

Ostatecznie to, jak obchodzisz się ze swoimi pieniędzmi i aktywami cyfrowymi nie jest sprawą rządu. Z drugiej strony, śledzenie transakcji może być łatwo nadużywane. Mieszanie kryptowalut jest bezpieczne i nie musisz się martwić o bitcoiny, jeśli przestrzegasz powyższych zasad. Jego ogromną zaletą jest to, że może zagwarantować duży stopień anonimowości bez konieczności zmiany natury działania blockchaina. To odróżnia go od protokołów anonimizacji, takich jak Confidental Transactions czy Lightning Network.

Recent Content