Marubozu – co oznacza ten wzór świecowy?

Marubozu to pojedynczy wzór świecowy, który daje pewien wgląd w nastroje rynkowe w wybranym czasie. Jego kształt oznacza, że rynek zbliżał się do ceny zamknięcia, bez żadnych zwrotów.

W przypadku niedźwiedziego marubozu oznaczać to będzie cenę zamknięcia w punkcie minimum. Przy świecy byczej cena zamyka się w punkcie maksiumum.

Jak zidentyfikować świecę Marubozu?

Można ją dość łatwo zidentyfikować, ponieważ Marubozu jest tylko jedną świeczką. Pojawia się on w kilku różnych barwach, którym przyjrzymy się oddzielnie w dalszej części.

Pełne Marubozu to tylko długa świeca bez górnego lub dolnego knota. Składa się z korpusu z płaską górną i dolną krawędzią.

Występuje w wersji niedźwiedziej lub byczej. Dla sygnału byków kurs otwarcia i minimum są na tym samym poziomie, tak samo jak kurs zamknięcia i maksimum. Przy sygnale niedźwiedzim jest odwrotnie. Cena otwarcia i cena maksymalna są takie same, jak również cena zamknięcia i cena minimalna.

Dla odmiany w tej formacji wyróżniamy marubozu otwarcia i marubozu zamknięcia. I dalej mogą to być warianty byków lub niedźwiedzi.

W otwarciu byków kurs otwarcia odpowiada minimum. W przypadku niedźwiedziego otwarcia cena otwarcia i cena maksymalna są identyczne. Przy zamknięciu byków, najwyższa wartość odpowiada zamknięciu. Z kolei w przypadku niedźwiedziego zamknięcia najniższa cena odpowiada wartości zamknięcia. Patrz Rysunek poniżej.

Najprostszym sposobem na ich zapamiętanie jest fakt, że linia marubozu jest zawsze płaska. Jest albo płaska przy otwarciu, albo płaska przy zamknięciu. A dla pełnego Marubozu zarówno linia otwarcia jak i zamknięcia.

Dlaczego Marubozu ma znaczenie?

Traderzy na wykresach zawsze szukają czegoś, co może dać jakieś wskazówki odnośnie sentymentu rynku w ściśle określonym czasie. Świeczka Marubozu daje specyficzny wgląd w aktywność kupna i sprzedaży.

Wzory świecowe, takie jak marubozu, były początkowo używane przez inwestorów giełdowych. Gdy cena akcji zamyka się na poziomie lub bardzo zbliżonym do maksimum dnia, oznacza to, że rynek był byczy i taki pozostał aż do zamknięcia.

Świadczy to o tym, że zainteresowanie kupnem było na tyle duże, że w tym czasie nie dochodziło do cofnięcia lub zwrotu ceny.

Niedźwiedzi Marubozu oznacza, że zainteresowanie sprzedażą było duże i że rynek zamknął się na poziomie lub bardzo zbliżonym do minimum dnia. Rynek nie odwrócił się, by odbudować spadki.

Marubozu otwarcia

Kiedy natrafiamy na otwierający marubozu, daje nam to tylko częściową informację. Na przykład w sytuacji byczego otwarcia oznacza ono, że cena nigdy nie spadła poniżej ceny otwarcia. Ale na koniec pojawił się jakiś zwrot.

Może to oznaczać, że nastroje byków zaczęły słabnąć i do czasu zamknięcia rynek stracił trochę energii w górę. Powoduje to regresję i to właśnie ten regres tworzy górną linię knota na świecy.

Przy niedźwiedzim otwieraniu marubozu jest to po prostu odwrotny widok.

Marubozu zamknięcia

W praktyce zamknięcie jest bardziej interesujące niż otwarcie, ponieważ mówi nam o aktywności cenowej w późniejszym czasie. Czasie zamknięcia.

Zamknięcie lub otwarcie oznacza tutaj moment otwarcia i zamknięcia słupka wykresu. Niekoniecznie jest to zgodne z otwarciem lub zamknięciem samej giełdy.

Podobnie jak przy otwarciu, marubozu zamknięcia może być zarówno byczy jak i niedźwiedzi. Przy byczym zamknięciu, cena zamyka się w tym samym punkcie co maksimum. W przypadku wykresu dziennego jest to równoważne z zamknięciem ceny za dany dzień na poziomie maksimum.

Przy zamknięciu niedźwiedzia chodzi o cenę zamknięcia na poziomie minimum. Czyli nie nastąpiło żadne odwrócenie ceny z linii minimum w górę.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Jak wiarygodne jest Marubozu?

Marubozu z pewnością może być użytecznym sygnałem tradingowym dzięki swojej prostocie i łatwej interpretacji. Jak każde narzędzie wykresowe jest niedoskonałe. Zdolność przewidywania nie jest stała – różni się znacznie w zależności od wykresu i w zależności od czasu. Tak więc to, co działa w jednym momencie, może nie działać w drugim.

Czyli gdy inwestujemy według schematu musimy spojrzeć na szereg różnych innych elementów. Obejmuje to kierunkowe prawdopodobieństwo przełamania formacji na danym wykresie, jak również istnienie innych sygnałów jak trendy, obszary wsparcia i oporu.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.