MAM, PAMM czy Social Trading – Który z Nich Wybrać?


Prawie każdy broker stara się zapewnić swoim klientom kilka opcji inwestowania zwłaszcza tym, którzy nie chcą handlować samodzielnie. Aby tego dokonać, mogą używać specjalnych robotów transakcyjnych, które mogą być uruchamiane bezpośrednio na ich kontach.

Inną opcją jest skorzystanie z usługi zwanej rachunkiem zarządzanym, który pozwala inwestorowi na stosowanie określonej strategii przy pożądanym ryzyku. Poniżej postaram się przedstawić główne różnice pomiędzy najpopularniejszymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku:

  • MAM
  • PAMM
  • Handel społecznościowy

Problemem w ich opisywaniu jest nieprecyzyjność i brak formalnych definicji. Wielu brokerów czy dostawców rozwiązań używa tych terminów w różnych znaczeniach, ale my postaramy się opisać je w najpopularniejszych wersjach.

PAMM

PAMM, czyli Percentage Allocation Money Management to najpopularniejszy system automatyzacji i zarządzania inwestycjami. Największą zaletą konta PAMM jest procentowy podział wolumenu transakcji pomiędzy wszystkich inwestorów. Alokacja jest zwykle oparta na saldach lub kapitale własnym inwestora. Warto zauważyć, że salda wszystkich inwestorów są kopiowane na rachunek główny (zarządca kapitału), który w ten sposób ma zagregowane saldo wszystkich połączonych kont na jednym rachunku.

Oznacza to, że jeśli menedżer PAMM nie ma żadnego kapitału własnego zdeponowanego na koncie PAMM, konto PAMM jest de facto tylko wirtualnym saldem równym saldom na kontach inwestorów. W systemie PAMM, gdy tylko transakcja zostanie zrealizowana na Rachunku „Master”, jest ona natychmiast i proporcjonalnie rozdzielana na Rachunki „Invest” po dokładnie takich samych cenach, po jakich została zrealizowana na Rachunku „Master”.

Niektóre PAMM-y nie raportują poszczególnych transakcji na kontach inwestorów, ale mają własne zaplecze, w którym alokowane są tylko zyski i straty związane z transakcjami. Jest to zazwyczaj mniej preferowana metoda, ponieważ klienci chcą widzieć wszystkie transakcje na rachunku głównym.

Niektórzy dostawcy usług PAMM udostępniają również wyniki kont głównych, gdzie inwestorzy mogą sprawdzić wyniki jeszcze przed dołączeniem. Należy pamiętać, że inwestorzy nie mogą handlować niezależnie na rachunkach inwestycyjnych podłączonych do Rachunku Głównego PAMM ponieważ zaburzyłoby to alokację procentową.

Zazwyczaj jednak w każdej chwili można odłączyć konto inwestora od głównego konta PAMM. Jeśli jesteś połączony z kontem PAMM, możesz być pewien, że osiągniesz takie same wyniki jak na koncie głównym czego nie można zagwarantować w przypadku handlu na MAM lub handlu społecznościowego (Copy). Zarządzający pieniędzmi w PAMM są zazwyczaj wynagradzani poprzez pobieranie tzw. opłat za wyniki. Opłaty za zarządzanie są pobierane od sald inwestorów zazwyczaj co miesiąc. Opłaty za wyniki są ściśle uzależnione od zysków jakie zarządzający kontem PAMM generuje dla swoich inwestorów.

MAM

Rozwiązanie MAM (Multi-Account Management) wywodzi się z systemu PAMM. Główna różnica polega na tym, że alokacja transakcji między Rachunkiem Głównym a Rachunkiem Inwestora może odbywać się w sposób nieproporcjonalny. Każdy inwestor może wybrać, jakie ryzyko chce podjąć i jaką dźwignię finansową chce zastosować na swoim rachunku.

Innymi słowy transakcje mogą być powielane przy użyciu różnych mnożników, które zależą od skłonności inwestora do ryzyka. Z reguły w MAM kopiowane transakcje są również realizowane jako osobne transakcje i są zawsze widoczne na rachunkach inwestorów. Podobnie jak w przypadku PAMM inwestorzy nie mogą handlować osobno na kontach zarządzanych, ale mogą się od nich odłączyć w dowolnym momencie.

Jednak w przypadku MAM salda na koncie głównym są oddzielone od sald inwestorów powiązanych, co może skutkować różnymi zwrotami między tymi inwestorami. Zazwyczaj konta główne MAM nie są powszechnie widoczne na wykresach. Są to raczej prywatne subskrypcje z konkretnymi zarządzającymi funduszami.

Podsumowując, konta MAM są przeznaczone dla inwestorów którzy chcieliby wybrać własny poziom ryzyka i zyskać większą elastyczność w zarządzaniu kapitałem.

Handel społecznościowy (Copy Trading)

Social trading to najbardziej dostępny publicznie sposób zarządzania kapitałem. Istnieją platformy, które dają możliwość połączenia konta brokerskiego z rozwiązaniami Copy trading. Udostępniają także własną bazę danych zweryfikowanych inwestorów wraz z różnymi statystykami dla każdego z nich.

Jest to dość duża zaleta, ponieważ w przeciwieństwie do PAMM czy MAM broker nie musi szukać osobno zaufanych menedżerów. Warto również zauważyć, że serwery MT4 i MT5 mają własną platformę do kopiowania transakcji wbudowaną bezpośrednio w platformę transakcyjną. Opcja ta jest oferowana przez stosunkowo dużą liczbę dostawców sygnałów dostępnych na stronie MQL5.

Etoro - Inwestycje Online

Ranking:

⭐⭐⭐⭐⭐

Korzyści:
✔ 0% prowizji od zakupu prawdziwych akcji
✔ Kopiuj odnoszących sukcesy inwestorów giełdowych za pomocą 1 kliknięcia
✔ Regulowany i renomowany broker
Akcje
✔ Opłata za konto: 0 PLN / miesiąc
✔ Aplikacja mobilna: 9/10

Całkowite opłaty za 12 miesięcy:
0 PLN

Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

Ostrzeżenie o ryzyku: 77% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

Na platformach social tradingu inwestorzy zazwyczaj podążają za wybranymi dostawcami sygnałów z określonym wolumenem depozytu. Mogą oni śledzić wielu dostawców na jednym koncie inwestycyjnym, co nie jest możliwe w przypadku MAM czy PAMM. Jednocześnie mogą oni również bez ograniczeń handlować na tych rachunkach lub zamykać pozycje otwarte przez dostawców sygnału.

Wyniki na kontach inwestorów są zwykle mniej skorelowane z wynikami dostawców sygnałów, ponieważ inwestor w całości zarządza pieniędzmi. Dostawcy są odpowiedzialni wyłącznie za wyniki uzyskane na swoich kontach. Sygnały od dostawców mogą być różnie wykorzystywane przez inwestorów.

Niektóre z platform pozwalają nawet na odwracanie transakcji dostawców sygnałów. Na większości można też bezpośrednio komunikować się z osobami świadczącymi te usługi, wysyłając pytania, komentując ich strategie lub rozmawiając z nimi na czacie.

Jeśli inwestor chce korzystać z usług konkretnego inwestora, najczęściej spotykane są dwa modele płatności za taką usługę:

  1. Płatność w postaci abonamentu, który zwykle jest stałą miesięczną opłatą.
  2. Nagroda wyrażona jako procent od zysków. Zasadniczo jest to bardzo podobne do nagrody za wyniki dla menedżera PAMM.

Podsumowanie

Jak widać, istnieje kilka rozwiązań, z których możesz korzystać u brokera by zarządzać swoim kapitałem. Zależy to wyłącznie od platformy transakcyjnej, której używasz. Jeśli sam jesteś zyskownym traderem, możesz także oferować swoje usługi za pośrednictwem powyższych rozwiązań.

Recent Content