Jak działają kontrakty CFD na indeksy?

Kontrakty CFD na indeksy zapewniają szybki i wygodny sposób handlu na całym rynku akcji. Są one popularną alternatywą dla kupowania akcji pojedynczych spółek. Jak działają kontrakty CFD na indeksy i czy są one dla Ciebie odpowiednie?

Kontrakty CFD na indeksy zapewniają szybki i wygodny sposób handlu na całym rynku akcji. Są one popularną alternatywą dla kupowania akcji pojedynczych spółek. Jak działają kontrakty CFD na indeksy i czy są one dla Ciebie odpowiednie?

Używając kontraktów CFD, inwestor może grać na spadki i wzrosty całych indeksów giełdowymi bez posiadania akcji spółek z indeksu. Na przykład zamiast kupować wszystkie 30 akcji z indeksu Dow Jones Industrial Average, inwestor może kupić kontrakt CFD SPDR DOW 30.

Przypomnijmy: Co to są indeksy giełdowe?

Indeks giełdowy jest miarą statystyczną zaprojektowaną w celu śledzenia wyników koszyka wybranych lub powiązanych akcji. Większość krajów posiada indeksy szerokiego rynku, takie jak amerykański S&P 500, który odzwierciedla zbiorczą wartość 500 największych spółek notowanych na giełdach w USA. Wyróżniamy także indeksy specjalistyczne, które obejmują konkretne sektory lub branże, takie jak finansowa lub technologiczna. W Polsce największym indeksem jest WIG (Warszawski Indeks Giełdowy).

Pierwszym indeksem był Dow Jones, który składał się z akcji 30 największych spółek w Ameryce. Obecnie każdy kraj posiada swój benchmarkowy indeks giełdowy, który jest uważany za najlepszy sposób oceny gospodarki danego kraju.

Cena indeksu zazwyczaj odzwierciedla średnie wyniki poszczególnych akcji wchodzących w skład tego indeksu. Kiedy cena indeksu idzie w górę, oznacza to, że większość akcji wchodzących w jego skład zwiększyła swoją wartość w porównaniu z mniejszością, która spowodowała jej spadek.

W przeciwieństwie do akcji, indeksy nie mogą być kupowane bezpośrednio. Inwestorzy handlują indeksami poprzez zakup funduszy indeksowych lub kontraktów CFD na indeksy giełdowe.

Kupując fundusz indeksowy, odpowiednia firma inwestycyjna będzie alokować kapitał w różne akcje tworzące dowolny indeks bazowy. Fundusze indeksowe są często reklamowane jako tańsze alternatywy dla innych funduszy aktywnego zarządzania i mogą one generować inwestorom stałe zyski.

Zalety inwestowania w indexy giełdowe

 • Indeksy mają wiele praktycznych zalet inwestycyjnych w porównaniu z indywidualnymi akcjami. Są one wysoce płynne dzięki ilości aktywności, która ma miejsce w poszczególnych akcjach składowych. Oznacza to, że mogą one zapewnić zmienność nawet dla daytraderów, którzy chcą wykorzystać śróddzienne wahania cen do osiągnięcia zysku.
 • Dodatkowo, indeksy najlepiej odzwierciedlają szerokie skutki ekonomiczne zmian politycznych i gospodarczych, co czyni je najlepszymi aktywami do wdrażania strategii opartych na wiadomościach.
 • Indeksy pozwalają również inwestorom zapoznać się z całą giełdą, krajem lub branżą. Inwestorzy muszą jedynie wyrazić szeroki pogląd na rynek poprzez zajęcie pozycji byczej lub niedźwiedziej, w zależności od panujących na rynku nastrojów.
 • Inną zaletą handlu indeksami jest to, że są one ogólnie uważane za bezpieczniejsze niż pojedyncze akcje. Liczba akcji składających się na indeks oznacza, że żadna pojedyncza spółka nie może gwałtownie wpłynąć na ogólną cenę indeksu.

Przypomnijmy: Co to jest CFD?

CFD (skrót od Contracts for Difference – kontrakty na różnice kursowe) odzwierciedlają ruch cen aktywów bazowych. Podczas handlu CFD nie posiadasz fizycznie aktywów. Celem jest po prostu spekulacja na ruch cen instrumentu finansowego. W tym przypadku omawiamy CFD na indeksy, ale CFD może być również oparty na innych klasach aktywów takich jak akcje, waluty, towary lub kryptowaluty.

Najpopularniejsze kontrakty CFD na indeksy

Oto najczęściej wyszukiwane światowe indeksy i ich odpowiedniki w postaci kontraktów CFD na różnice kursowe

Indeks giełdowyIndeks CFD
S&P 500US 500
DJIAWall Street
Nasdaq 100US Tech 100
Xetra DAXGermany 30
S&P/ASX 200Australia 200
FTSE 100UK 100
SMISwitzerland 20
Euro Stoxx 50Euro Stocks 50
Nikkei 225Japan 225

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Jak obliczane są indeksy?

Na szczęście indywidualni przedsiębiorcy nie muszą obliczać wartości indeksu ponieważ są one publikowane w Internecie i a wyceny indeksów są przesyłane strumieniowo do platformy handlowych.

Mimo to warto zrozumieć, czym tak naprawdę handlujemy, ponieważ sposób w jaki jest tworzony indeks będzie miał wpływ na jego wyniki.

Zazwyczaj każdy indeks zaczyna się od wartości 100. Notowania każdej akcji wchodzącej w skład indeksu obliczane są codziennie (a nawet kilka razy w ciągu dnia). Następnie uśredniane, aby odzwierciedlić kurs indeksu. Kolejnego dnia wzrosty lub spadki są korygowane do nowej wartości indeksu po pierwszym dniu. Historycznie rynki akcji rosną w w czasie, więc kończą się wartościami, które są wielokrotnością 100.

Istnieją trzy główne sposoby obliczania indeksu giełdowego. Różnią się one w oparciu o to, którym akcjom w indeksie przypisuje się większą lub mniejszą wagę. Akcje o większej wadze w indeksie będą miały większy wpływ na wartość indeksu.

Metoda równomiernie ważona

Jest to prawdopodobnie najmniej powszechna, ale najprostsza metoda. Każdej akcji w indeksie przypisuje się równą wagę bez względu na to, jak duża jest firma lub jak znany jest jej założyciel. Zwrot z każdej akcji jest sumowany i dzielony przez całość, a to daje wynik indeksu.

Metoda kapitalizacji rynkowej

Chodzi o to, aby stworzyć sytuację, w której większe spółki mają większy udział w indeksie niż mniejsze. Ma to sens ponieważ większe spółki mają tendencję do osiągania większych zysków, zatrudniania większej liczby pracowników co czyni je ważniejszymi dla rynku. Każda akcja w indeksie otrzymuje wartość 100 i jest ważona w oparciu o kapitalizację rynkową (kapitalizacja rynkowa = cena akcji x liczba akcji). Większość globalnych indeksów, w tym S&P 500 i SMI są ważone kapitalizacją rynkową.

Metoda ważona

W tej metodzie większą wagę przywiązuje się do ceny akcji niż do kapitalizacji rynkowej spółek wchodzących w skład indeksu. W związku z tym akcje o wyższej cenie mają większą wagę niż te o mniejszej. Indeks Dow Jones Industrial Average jest ważony ceną.

Skąd pochodzi wartość kontraktu CFD na indeksy?

Ważne aby zrozumieć, że sam indeks jest czysto matematyczną kalkulacją i nie może być przedmiotem handlu. Standardową alternatywą dla użycia CFD na indeksy jest zakup wszystkich indywidualnych akcji z danego indeku, handel kontraktami terminowymi na indeks lub inwestowanie w indeksowy ETF.

Kontrakty CFD na indeksy

Kontrakty CFD na indeksy zazwyczaj wykorzystują kontrakty futures jako aktywa bazowe. Brokerzy CFD będą zazwyczaj oferować kontrakty „front-month” i „future month”, gdzie ceny są bardzo zbliżone do rynku bazowego. W tych przypadkach CFD na indeks wygasa tuż przed wygaśnięciem bazowego kontraktu futures.

Wskaźniki pieniężne

Drugą i zazwyczaj bardziej popularną opcją jest handel kroczącym „kontraktem gotówkowym”, gdzie celem jest wykorzystanie kontraktu futures do skonstruowania rzeczywistej wartości gotówkowej indeksu, dostosowując się do takich czynników jak stopy procentowe i wartość godziwa. Zaletą tego rozwiązania jest to, że CFD będzie automatycznie przenoszony z miesiąca na miesiąc i nigdy nie wygaśnie.

Korzyści z kontraktów CFD na indeksy

 • Dywersyfikacja
 • Wygoda
 • Niski koszt
 • Możliwość krótkiej sprzedaży indeksu
 • Handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej
 • Zabezpieczanie istniejącego portfela

Kupno lub sprzedaż indeksu daje Ci ekspozycję na cały rynek akcji lub gospodarkę za pomocą tylko jednej pozycji handlowej. Ten rodzaj dywersyfikacji byłby kosztowny i trudny do wdrożenia w portfelu z czysto indywidualnymi akcjami. Każda akcja musiałaby zostać zakupiona z odpowiednią prowizją, a jeśli chciałbyś wiernie odtworzyć indeks, należałoby również obliczyć wagi.

Jeżeli jesteś przekonany, że szwajcarska gospodarka będzie miała się dobrze, a więc szwajcarskie firmy zwiększą swoje zyski – odpowiednią transakcją byłoby kupno indeksu SMI. Jeśli jednak po przeprowadzeniu analiz uznasz, że nowy lek produkowany przez szwajcarską firmę farmaceutyczną Roche poprawi znacznie jej wyniki, bardziej odpowiednie będzie kupno samych akcji spółki, a nie kontraktu na indeks.

Handel CFD polega na spekulacji kierunkiem ruchu indeksu, gdzie inwestor zgadza się na wymianę różnicy w cenie pomiędzy początkiem kontraktu a jego datą końcową. Pozwalając inwestorom na uczestnictwo w globalnych rynkach finansowych, indeks CFD jest zbiorem największych akcji zarejestrowanych na konkretnej giełdzie. Najlepsze jest to, że można spekulować zarówno na rynkach wzrostowych jak i spadkowych.

Korzyści z handlu kontraktami CFD na indeksy obejmują wyższą dźwignię, dostęp do globalnego rynku z jednej platformy, możliwość zajmowania krótkich pozycji, handel poza godzinami pracy i niższe koszty transakcji.

Kontrakty CFD na indeksy są zazwyczaj sprzedawane bez prowizji, a opłaty są wliczone do spreadu.

Innym popularnym zastosowaniem kontraktów CFD jest krótka pozycja na rynku. Pożyczanie rzeczywistych akcji i krótka pozycja na poszczególnych akcjach może być kłopotliwa, podczas gdy proces i koszt krótkiej pozycji na kontrakcie CFD na indeks jest tak samo prosty jak proces zajmowania długiej pozycji.

Kontrakty CFD na indeksy są zazwyczaj handlowane przy użyciu dźwigni finansowej, co oznacza, że CFD wymaga jedynie mniejszego depozytu początkowego w celu rozpoczęcia transakcji. Korzystanie z depozytu zabezpieczającego daje większą ekspozycję na rynek, ponieważ zyski i straty będą obliczane na podstawie pełnej wielkości pozycji, a nie tylko środków użytych jako depozyt.

Możliwość zawierania transakcji krótkich jest szczególnie przydatna, jeśli chcesz zabezpieczyć istniejący portfel za pomocą całego indeksu. Na przykład – inwestor posiada portfel 10 akcji, ale czuje, że ogólny rynek akcji dla danego kraju stał się zbyt napompowany i przewiduje korektę. Może on sprzedać CFD na indeks (jako short), który zrównoważy długie pozycje w jego portfelu.

Czynniki wpływające na różnice kursowe (CFD) indeksów

Skład indeksów oznacza, że na ceny mogą wpływać różne czynniki. Oto niektóre z nich:

 1. Wiadomości gospodarcze

Indeksy są generalnie napędzane przez nastroje rynkowe ze względu na ich szeroki skład. Główne wiadomości i wydarzenia gospodarcze, które wpływają na nastroje rynkowe, takie jak ogłoszenia banków centralnych, dane dotyczące zatrudnienia i płac, a także wiadomości dotyczące poszczególnych branż, takie jak dane dotyczące górnictwa, mogą wpływać na ceny indeksów.

 1. Dane firmowe i wydarzenia

Ważne ogłoszenia i wydarzenia dotyczące poszczególnych spółek, które mają duże znaczenie w ich indeksach, mogą również wpływać na ceny. Mogą to być raporty o wynikach, zmiany w kierownictwie, a nawet ewentualne wykupy lub fuzje.

 1. Ceny towarów

Ceny towarów, takich jak ropa naftowa, mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wyniki gospodarcze w wielu krajach. Ponadto, w skład wielu głównych indeksów wchodzą spółki, których wyniki finansowe zależą od międzynarodowych cen różnych towarów. Oznacza to, że wahania na rynku towarów mogą mieć również wpływ na różne główne indeksy.

 1. Zmiany w składzie Indeksu

Większość indeksów jest okresowo rebalansowana, gdzie nowe spółki są dodawane, a inne usuwane. Ceny indeksów mogą ulegać wahaniom, ponieważ nastroje inwestorów są napędzane przez włączanie i usuwanie spółek.

Kontrakty CFD na indeksy a ETF-y

 • Indeksowe ETF-y są obecne na rynku dłużej niż kontrakty CFD.
 • W indeksowych ETF-ach musisz zapłacić pełną cenę bazowego aktywa, podczas gdy w indeksowych CFD zgadzasz się na otrzymanie lub zapłacenie różnicy w cenie pomiędzy datą otwarcia i zamknięcia kontraktu.
 • Z Index ETFs, nigdy nie możesz stracić więcej niż twoja początkowa inwestycja. Jednakże, w przypadku Index CFD, użycie dźwigni finansowej oznacza, że występuje większa zmienność w wahaniach zainwestowanego kapitału.
 • Indeksowe ETF-y nie są obciążone żadnymi odsetkami w okresie, w którym je posiadasz. Z drugiej strony, kontrakty CFD pociągają za sobą odsetki za okres, w którym posiadasz instrument pochodny, ponieważ są one produktem z depozytem zabezpieczającym.
 • Index CFD są zwykle używane do strategii krótkoterminowych, podczas gdy Index ETF są zwykle używane do osiągania mniejszych zysków w dłuższym okresie czasu.
 • Kontrakty CFD na indeksy charakteryzują się wysokim ryzykiem i wysokim potencjałem zysku, podczas gdy ETFy na indeksy są zwykle przeznaczone do mniejszych zysków w długim okresie czasu.

Zarówno kontrakty CFD na indeksy jak i ETF oferują ekscytujące możliwości, ale tylko wtedy, gdy zastosuje się odpowiednie środki zarządzania ryzykiem. Postaraj się mieć dobrą wiedzę na temat aktywów bazowych indeksu i przeanalizuj swoją skłonność do ryzyka (przed inwestowaniem w te instrumenty).

Jak zacząć handel kontraktami CFD na indeksy

Krok 1: Zdecydowanie się na wykorzystanie kontraktów CFD do handlu indeksami

Krok 2: Wybór poszczególnych indeksów lub kontraktów na indeksy

Krok 3: Zarejestrowanie konta u wybranego brokera kontraktów CFD

Krok 4: Wybór indeksu, którym chcesz handlować

Krok 5: Zajęcie pozycji długiej lub krótkiej

eToro to platforma obsługująca wiele aktywów, która oferuje zarówno inwestowanie w akcje, jak i handel kontraktami CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy wynikającej z dźwigni finansowej. {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś zastanowić się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Przedstawiona historia handlu jest krótsza niż 5 pełnych lat i może nie wystarczyć jako podstawa do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Copy Trading nie jest doradztwem inwestycyjnym. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest narażony na ryzyko.

eToro USA LLC nie oferuje kontraktów CFD i nie składa żadnych oświadczeń ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści tej publikacji, która została przygotowana przez naszego partnera z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji o eToro, które nie są specyficzne dla danego podmiotu.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.