Konsolidacja Kart Kredytowych – Jak to działa?

Konsolidacja kart kredytowych polega na połączeniu wielu zobowiązań w jedno, zazwyczaj poprzez zaciągnięcie pożyczki osobistej bądź konsolidacyjnej lub poprzez wykorzystanie transferów salda kredytowego do przeniesienia zadłużenia na niskooprocentowaną kartę kredytową.

Konsolidacja kart kredytowych polega na połączeniu wielu zobowiązań w jedno, zazwyczaj poprzez zaciągnięcie pożyczki osobistej bądź konsolidacyjnej lub poprzez wykorzystanie transferów salda kredytowego do przeniesienia zadłużenia na niskooprocentowaną kartę kredytową.

Jeśli zaciągnąłeś kredyt konsolidacyjny spłacasz kredytodawców pożyczonymi pieniędzmi, a następnie dokonujesz comiesięcznych spłat w celu spłacenia kredytu.

Bądź ostrożny i sprawdź stopę procentową oraz zasady i warunki. Upewnij się, że nie będziesz powiększał swojego długu, ani nie będziesz dłużej go spłacał.

Czy mogę skonsolidować swoje zadłużenie z tytułu karty kredytowej poprzez przeniesienie salda?

Dostawcy kart kredytowych czasami oferują niskie początkowe stopy procentowe lub specjalne oferty na przeniesienie salda kredytowego co oznacza, że ostatecznie możesz zapłacić mniej.

Jednak oferty te są zazwyczaj oferowane na czas określony, dlatego ważne jest, aby:

  • upewnić się, że nie będziesz płacił więcej niż jest to konieczne po wygaśnięciu oferty
  • uważnie przeczytać warunki i zasady, aby mieć pewność, że w pełni zrozumiałeś umowę
  • sprawdzić, czy nie występują dodatkowe opłaty, w tym te, które dotyczą przelewów salda 0%.

Jak uniknąć dalszego zadłużania się na kartach kredytowych?

Niezależnie od tego czy masz kredyt konsolidacyjny, czy też korzystasz z transferów salda do skonsolidowania zadłużenia z tytułu kart kredytowych, warto:

  • zawsze terminowo spłacać zadłużenie z tytułu kart kredytowych
  • zniszczyć kartę, żebyś nie próbował jej ponownie użyć

Jeśli nadal wydajesz pieniądze z karty kredytowej ryzykujesz powrót do maksymalnego limitu zadłużenia i w efekcie zwiększenie pierwotnego zobowiązania.

Czy powinienem przeprowadzić konsolidację kart kredytowych?

Jeśli obawiasz się o spłatę rosnącego zadłużenia lub posiadania karty kredytowej z przewlekłym zadłużeniem, rozważ wszystkie opcje i zasięgnij porady dotyczącej zadłużenia zanim przystąpisz do konsolidacji.

Rozwiązania dotyczące długów z tytułu kart kredytowych

Należy zawsze pamiętać, że jeśli masz problemy finansowe, mało prawdopodobne jest rozwiązanie ich poprzez konsolidację długów. Przenoszenie długu z jednego miejsca na drugie rzadko stanowi rozwiązanie, jeśli tak czy inaczej nie stać Cię na spłatę kredytu.

Problemy, które mogą wystąpić w przypadku transferu salda na karcie kredytowej

Dokonanie transferu salda karty kredytowej może pomóc zaoszczędzić pieniądze na odsetkach. Jednak może to również spowodować problemy ze zdolnością kredytową i może spowodować niepowodzenie transferu.

Wielu wystawców kart kredytowych oferuje promocję na transfer salda, który pozwoli Ci nie płacić odsetek przez co najmniej kilka miesięcy. Jeśli płacisz wysokie odsetki od jednej z kart kredytowych, możesz szukać okazji, aby ubiegać się o transfer salda i przenieść swoje wysokoprocentowe konto do nowego dostawcy.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Jak obliczany jest Twój scoring kredytowy?

Przeniesienie sald może mieć wpływ na Twoją zdolność kredytową. Po pierwsze spójrzmy jak obliczana jest Twoja ocena kredytowa. Twoja zdolność kredytowa obliczana jest na podstawie pięciu podstawowych parametrów w różnych proporcjach:

  • Historia płatności
  • Poziom zadłużenia
  • Wiek kredytu
  • Ilość kredytów
  • Ostatnie wnioski o kredyt

Transfer salda karty kredytowej może mieć wpływ na Twoją zdolność kredytową w obszarze poziomu zadłużenia, wieku kredytu i aktualnych wniosków kredytowych. Może to skutkować tymczasowym obniżeniem wyniku.

Jak stopień wykorzystania kredytu wpływa na konsolidację kart

Twój wynik kredytowy uwzględnia salda kart kredytowych w stosunku do ich limitów – stosunek ten jest znany jako stopień wykorzystania kredytu. Uwzględnia również łączne salda kart kredytowych w stosunku do łącznych limitów. Ta część stanowi 30% Twojego wyniku zdolności kredytowego. Im wyższe jest wykorzystanie kredytu, co znaczy, że im wyższe są salda w porównaniu z limitem kredytowym, tym niższy będzie scoring kredytowy.

Jeśli przeniesiesz saldo na kartę kredytową z niższym limitem kredytowym niż poprzednia karta, Twoje wykorzystanie kredytu wzrośnie i możesz stracić punkty kredytowe. Na szczęście możesz odzyskać utracone punkty poprzez szybką spłatę salda. Idealnie byłoby, gdyby saldo karty kredytowej nie przekraczało 30% limitu.

Konsolidacja krat kredytowych obniża wiek kredytowy

Wiek kredytu jest miarą tego, jak długo korzystasz z zadłużenia i stanowi 15% Twojej oceny zdolności kredytowej. Ta część kalkulacji punktacji kredytowej określa średnią długość konta kredytowego i wiek najstarszego konta. Jeśli pamiętasz z matematyki definicję średniej, możesz zorientować się w jaki sposób otwarcie nowego konta karty kredytowej obniży średni wiek kredytowy. Jest to zbliżone do tego, jak zła ocena z egzaminu obniżyłaby Twoją całkowitą ocenę dla całej klasy.

Konsolidacja karty kredytowej na konto, które jest już otwarte nie zaszkodzi Twojej zdolności pod względem wieku kredytowego. Jednakże, jeśli otworzysz nową kartę kredytową, Twój średni wiek kredytowy ulegnie obniżeniu.

Negatywny wpływ wniosków o przeniesienie salda karty kredytowej

Prawdopodobnie wiesz, że każde zapytanie o kredyt powoduje mały ubytek twojej zdolności kredytowej. Ponieważ ostatnie wnioski kredytowe stanowią 10% Twojej punktacji, ubieganie się o transfer salda karty może spowodować spadek Twojej oceny. Wpływ na wynik ma już sam wniosek, a nie jego zatwierdzenie lub odrzucenie.

FICO – twórcy szeroko wykorzystywanego badania zdolności kredytowej mówią, że zapytania to zazwyczaj tylko pogarsza wynik kredytowy o 5 lub mniej punktów. Reszta zależy od innych informacji zawartych w raporcie kredytowym. Kolejną dobrą rzeczą jest to, że na wynik mają wpływ tylko zapytania z ostatnich 12 miesięcy.

Czy konsolidacja kart kredytowych jest dla Ciebie właściwa?

Transfer salda może mieć wpływ na wynik kredytowy, ale możesz też odzyskać utracone punkty poprzez terminowe płatności, zmniejszanie salda poprzez regularne spłaty powyżej minimum oraz wstrzymywanie się z kolejnymi wnioskami o kartę kredytową.

Nie wykluczaj jednak konsolidacji z powodu potencjalnego wpływu na zdolność kredytową. Oblicz również zyski wynikające z transferu salda i o kosztach niewykonania tej operacji.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.