Kapitalizacja Rynkowa (Giełdowa) Czyli Market Cap


Kapitalizacja rynkowa określa całkowitą wartość akcji spółki będącej w obrocie publicznym. Jest to publicznie dostępna i często pomijana liczba, która natychmiast mówi inwestorowi ile warta jest firma jako całość.

Aby określić kapitalizację rynkową spółki wystarczy pomnożyć liczbę akcji tej spółki przez ich aktualną cenę.

Na przykład, jeśli akcje Amazona są obecnie sprzedawane po 3300 dolarów i wiesz, że liczba akcji Amazona wynosi 500,9 miliona, możesz łatwo obliczyć, że kapitalizacja rynkowa firmy Amazon wynosi 1,653 biliona dolarów przy danej cenie. Kalkulacja byłaby podobna dla akcji Apple, Tesli czy innych. Przez większość czasu inwestor nie musi jednak obliczać kapitalizacji rynkowej spółki, ponieważ jest to jedna z ważnych informacji o spółce, która jest często podawana.

Wniosek jest taki, że kapitalizacja rynkowa reprezentuje aktualną wartość firmy widzianą oczami inwestorów. Może ona odbiegać od rzeczywistej wartości firmy w mniejszym lub większym stopniu, w górę lub w dół, a na wielkość tego odchylenia ogromny wpływ mają nastroje na rynku. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się temu, co wpływa na cenę akcji spółki, a następnie na jej kapitalizację rynkową, dlaczego kapitalizacja rynkowa jest ważna dla inwestorów oraz między innymi, w jaki sposób można określić wielkość spółek.

Jaki czynnik odgrywa rolę w cenie akcji, a co za tym idzie w kapitalizacji rynkowej?

Ogólnie rzecz biorąc notowania giełdowe, a co za tym idzie kapitalizacja rynkowa poszczególnych firm, są napędzane przez popyt i podaż. Rynek giełdowy jest podobny do każdego innego rynku ekonomicznego.

Istnieje wiele modeli, które próbują wyrazić aktualną wartość akcji na podstawie przyszłych zysków. Inne podejścia kładą nacisk na wartość aktywów firmy, które są porównywane z aktualną kapitalizacją rynkową. Jeszcze inne dotyczą wartości aktywów niematerialnych – wartości marki, patentów, wartości firmy.

W długim okresie cena akcji ma tendencję do powrotu do normalności – do swojej wewnętrznej wartości.

Jednak w krótkim okresie (nawet w ciągu kilku lat) emocje i sentyment inwestorów mają znaczący wpływ na wycenę poszczególnych spółek – inwestycje w popularne obecnie akcje, akcje wzrostowe, które nie przynoszą zysków itp. Na przykład Tesla już w listopadzie 2020 roku przekroczyła kapitalizację rynkową wynoszącą 555 miliardów dolarów. Czy możemy jednak racjonalnie argumentować, że rzeczywista wartość firmy była równa jej ówczesnej wycenie rynkowej? Raczej nie.

Nie da się powiedzieć, że kapitalizacja rynkowa spółki na każdym etapie odzwierciedla również jej wartość. Jest to jedynie liczbowe przedstawienie ceny, jaką inwestorzy są obecnie skłonni zapłacić za firmę.

Podział spółek według kapitalizacji rynkowej

Podobnie jak w wielu innych dziedzinach, kapitalizacja rynku wyznacza trendy na zachodnim wybrzeżu Atlantyku. W ten sposób przyjęły się angielskie terminy Mega cap, Large cap, Mid cap, Small cap i Micro cap, określające wielkość spółek według ich kapitalizacji rynkowej. Powyższa tabela pokazuje również, między innymi, jak „małe” firmy handlują na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Na przykład kapitalizacja rynkowa spółki ENEA od dawna mieści się pomiędzy Mid Cap a Large Cap i dziś wynosi 3,9 mld PLN.

Sytuacja na światowych giełdach jest oczywiście inna. Jeśli weźmiemy za przykład rynek amerykański, to oferuje on potencjalnemu inwestorowi wachlarz możliwości w każdej kategorii – to dobra rzecz. Wielkość spółki akcyjnej może w dużym stopniu wpłynąć na to, jak zachowają się jej akcje. Nie wszystkie akcje są odpowiednie dla każdego. Biorąc pod uwagę konkretną strategię inwestycyjną danej osoby, ważne jest, aby wybierała ona inwestycje w firmy, których wielkość jest zgodna z jej strategią inwestycyjną.

Specyfika inwestowania w spółki giełdowe w zależności od ich wielkości

Kapitalizacja rynkowa jest użytecznym wskaźnikiem, który pomaga inwestorowi określić jak bardzo ryzykowna może być jego inwestycja. Mówi mu, którymi akcjami powinien się bardziej interesować lub jak osiągnąć odpowiednią dywersyfikację portfela.

Duże spółki – Mega caps i Large caps

Te spółki giełdowe charakteryzują się kapitalizacją rynkową przekraczającą 10 miliardów dolarów. Są to zazwyczaj duże i stosunkowo stabilne firmy, które działają już od dłuższego czasu. Często są wielkimi graczami w swoich branżach.

Inwestowanie w duże spółki jest zazwyczaj wybierane przez bardziej konserwatywnych inwestorów, którzy szukają niższego ryzyka inwestycyjnego i realnej wartości, a nie gwałtownego wzrostu.

Dobrze nadają się jako sposób na długoterminowy wzrost wartości pieniądza. Inwestowanie w te spółki niekoniecznie przyniesie ogromne zyski w krótkim okresie, ale w długim okresie spółki te wynagradzają inwestorów stałym, długoterminowym wzrostem cen akcji i wypłatą dywidendy. Niektóre z tych firm stają się nawet dywidendowymi arystokratami.

Typowymi przykładami dużych firm są Apple, Microsoft, Amazon, Google.

Spółki o średniej kapitalizacji – Mid caps

Kapitalizacja rynkowa średnich firm mieści się w przedziale od 2 do 10 miliardów dolarów. Są to zazwyczaj firmy o ugruntowanej pozycji, które działają w branży, w której możemy spodziewać się szybkiego wzrostu. Nierzadko zdarza się, że firmy średniej wielkości reinwestują wszystkie swoje zyski w dalszy rozwój.

Ponieważ wykazują niewielki zysk lub nie wykazują go wcale, nie spełniają kryteriów inwestowania w wartość i są wybierane jako inwestycje przez bardziej agresywnych inwestorów.

Inwestowanie w średnie spółki z natury rzeczy ponoszą nieco większe ryzyko dla inwestorów niż spółki o dużej kapitalizacji, ponieważ nie są one jeszcze tak ugruntowane na rynku. Są one jednak atrakcyjne ze względu na swój potencjał wzrostu.

Małe spółki i mikro spółki – Small Caps / Micro Caps

Spółki publiczne, których kapitalizacja rynkowa nie przekracza 2 miliardów dolarów są określane mianem spółek o małej kapitalizacji. Są to albo stosunkowo młode firmy, albo przedstawiciele wyspecjalizowanych rynków i nowych branż.

Inwestycje w spółki typu Small caps i Micro caps są uważane za wysoce ryzykowne.

Mniejsze firmy naturalnie mają mniej dostępnych zasobów i są bardziej wrażliwe na spowolnienie gospodarcze. W rezultacie ceny akcji spółek o małej kapitalizacji i mikrokapitałach są bardziej zmienne. Jednocześnie akcje te są mniej płynne niż papiery wartościowe bardziej dojrzałych i większych spółek.

Możesz też paść ofiarą schematu „pump and dump”. Łatwiej jest manipulować ceną akcji małych spółek poprzez przedstawianie nieprawdziwych informacji. Ich cena może łatwo poszybować w górę, autor informacji skorzysta z okazji, by sprzedać akcje, a potem znów spadnie w dół. Z drugiej strony, firmy te oferują też ciekawe możliwości rozwoju. Tak się jednak składa, że nie każdy odnosi sukces w konkurencji rynkowej. Jeśli zdecydujesz się na inwestowanie w małe firmy, powinieneś postarać się zdywersyfikować swoje inwestycje wśród znacznie większej liczby tytułów uczestnictwa.

Dlaczego kapitalizacja rynkowa jest ważna i jak można ją wykorzystać w strategii inwestycyjnej?

Kapitalizacja rynku jest przydatna w ocenie atrakcyjności poszczególnych możliwości inwestycyjnych i dywersyfikacji. Nie powinieneś jednak odmawiać zakupu danej akcji, ponieważ firma jest zbyt duża, by ją kupić lub odwrotnie. Globalna gospodarka jest ogromna, obsługuje ponad 7 miliardów ludzi i charakteryzuje się szybko rosnącą klasą średnią.

Small cap, który działa na rynku o wartości setek miliardów dolarów może znacznie wzrosnąć w krótkim czasie.

Co więcej, poszczególne spółki mogą zapewnić inwestorom duże zyski, niekoniecznie zwiększając swoją kapitalizację rynkową. Popularnym sposobem wykorzystania wolnego kapitału przez firmy, które odniosły sukces, jest odkup akcji, który zmniejsza liczbę akcji pozostających w obrocie i nagradza długoterminowych inwestorów poprzez posiadanie większej części firmy.

Wypłaty dywidend zwracają wtedy pieniądze udziałowcom bezpośrednio „do ich kieszeni”. Połączenie tych dwóch czynników może znacznie ograniczyć wzrost kapitalizacji rynkowej, podczas gdy inwestorzy osiągną znaczące zyski.

Z drugiej strony małe firmy, które potrzebują gotówki, mogą emitować akcje, w celu sfinansowania rozwoju, spłacenia długów lub po prostu zapewnienia funkcjonowania. Jednym z takich przykładów z przeszłości jest Aurora Cannabis, która znacząco „rozwodniła” majątek dotychczasowych akcjonariuszy poprzez ciągłe emitowanie nowych akcji. Miało to duży wpływ na cenę akcji.

Jeśli więc firma posiadająca 10 milionów akcji wyemituje i sprzeda kolejny 1 milion papierów wartościowych, to 10% twojego dawnego kapitału należy teraz do nowych akcjonariuszy. Dlatego przed zakupem każdy inwestor powinien wziąć pod uwagę historię wykupu akcji i rozwodnienia. Większość inwestorów może z czasem dojść do wniosku, że najlepszym wyborem jest zbudowanie zdywersyfikowanego portfela akcji, który zawiera spółki różnej wielkości. Taka alokacja pomoże ci osiągnąć pożądany poziom zwrotu z inwestycji przy zachowaniu rozsądnego poziomu ryzyka.

Jednak niektórzy inwestorzy nalegają na bardziej stabilną ścieżkę swoich inwestycji i wybierają przede wszystkim Mega Caps i Large Caps. Z kolei osoby o wysokiej tolerancji na ryzyko, które chcą osiągnąć maksymalny wzrost, zbudują portfel składający się głównie z małych spółek i mikro spółek.

Jak wygląda kapitalizacja rynkowa innych aktywów?

Kapitalizacja rynkowa to metryka używana głównie w odniesieniu do akcji. Jednak podobnie jak w przypadku akcji, jest on określany dla kryptowalut, gdzie jest równy iloczynowi aktualnej liczby coinów w obiegu i ich ceny. Jednak kapitalizacja rynkowa kryptowalut również odpowiada ich wartości. Nie trzeba jej porównywać z „prawdziwą” wartością wewnętrzną, jak w przypadku spółek giełdowych.

W przypadku metali szlachetnych kapitalizacja rynkowa jest określana w podobny sposób jak w przypadku kryptowalut. Jest to iloczyn aktualnej ceny rynkowej złota lub srebra i ilości wydobytego do tej pory metalu szlachetnego. W przypadku innych towarów, które są „konsumowane”, takich jak ropa naftowa, kukurydza czy pszenica, nie spotkasz się z pojęciem kapitalizacji. Tak samo jest z obligacjami.

Inwestuj zgodnie ze swoją strategią inwestycyjną

Oczywiście wszystkie powyższe zasady są czysto ogólne i w każdej kategorii kapitalizacji rynkowej można by znaleźć wyjątki. Klasycznym przykładem jest Microsoft (Large cap), który wykazuje wiele cech akcji wzrostowych. Podobnie jest w przypadku innych wielkich firm technologicznych – Apple, Amazon czy Google.

Bardzo ważne jest też, by przy konstruowaniu portfela inwestycyjnego patrzeć na kapitalizację rynkową poszczególnych spółek, a nie tylko na stosunek ceny do wartości ich akcji.

Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i zapewni, że inwestujesz tylko w firmy, które pasują do twojej strategii inwestycyjnej.

Recent Content