Jaka Część Portfela Inwestować w Surowce?

Od przełomu wieku surowce stały się popularną inwestycją i rozsądne jest przeznaczanie na nie większej ilości portfela inwestycyjnego. Towary nie wypłacają dywidend, ale jednocześnie nie zbankrutują. Mogą one pomóc zdywersyfikować cały portfel inwestycyjny, jednak alokacja zależy głównie od tego, jak zamierzasz w nie inwestować.

Od przełomu wieku surowce stały się popularną inwestycją i rozsądne jest przeznaczanie na nie większej ilości portfela inwestycyjnego. Towary nie wypłacają dywidend, ale jednocześnie nie zbankrutują. Mogą one pomóc zdywersyfikować cały portfel inwestycyjny, jednak alokacja zależy głównie od tego, jak zamierzasz w nie inwestować.

Większość osób inwestujących się giełdą uważa, że należy otworzyć rachunek i handlować kontraktami terminowymi, aby inwestować w surowce. Była to tradycyjna metoda, dopóki na rynku nie pojawił się szeroki wachlarz różnych innych instrumentów.

Pierwszą rzeczą wymagającą rozważenia jest co tak naprawdę stanowi dla nas inwestycja w surowce? Istnieje bowiem duża różnica między inwestowaniem w surowce a spekulowanie nimi. Otwarcie konta maklerskiego i handel kontraktami terminowymi bez doświadczenia nie jest do końca inwestowaniem. Jest to raczej spekulacja i dochodzi do tego ryzyko. Na pewno nie będzie to część inwestycyjnego portfela emerytalnego.

Zarządzane kontrakty terminowe

Zarządzane kontrakty terminowe futures są prawdopodobnie jednym z najlepszych sposobów inwestowania na rynku surowcowym. Są one zarządzane przez profesjonalistów, którzy zazwyczaj inwestują w zdywersyfikowaną liczbę towarów i osiągają przyzwoity zysk w ciągu kilku lat. Zazwyczaj nie są one skorelowane z innymi inwestycjami takimi jak rynek giełdowy. Dzięki temu uzyskują duży stopień dywersyfikacji portfela.

Zarządzający funduszami typu futures często kierują się podejściem opartym na trendach. Jest to doskonały sposób na wychwycenie dużych zmian cen surowców niezależnie od tego, czy są one rosnące czy malejące. Niektórzy inwestorzy dokonują nawet dywersyfikacji w ramach różnych zarządzanych funduszy kontraktów terminowych. Rozsądne może być inwestowanie w fundusz śledzący trendy i fundusz, który zajmuje się obrotem surowcami.

Surowcowe ETF-y

Jednym z najpewniejszych sposobów inwestowania w surowce są ETF-y. Istnieje wiele takich funduszy, które inwestują w zdywersyfikowaną strukturę surowcową. Niektóre z nich lokują tylko w jeden towar, a inne inwestują w konkretny sektor. Możesz dostosować swoją strategię do dowolnego towaru, który ma dla Ciebie znaczenie. Gdy wybierasz surowcowe ETF-y do długoterminowej inwestycji, najlepiej jest wybrać szeroko zdywersyfikowany fundusz.

Jedną z najpopularniejszych inwestycji surowcowych na przestrzeni ostatnich lat były akcje spółek surowcowych. Akcje wydobywcze złota należą dla wielu do ulubionych inwestycji w te zasoby, ale coraz bardziej popularne staje się inwestowanie w inne branże, takie jak wydobycie, wiercenie ropy naftowej i inne zasoby naturalne.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Kontrakty na różnice kursowe (CFD)

Kontrakty na różnice kursowe na surowce to kolejny sposób zabycia uczestnictwa w tym rynku. Brokerzy wypłacają inwestorom różnicę pomiędzy ceną sprzedaży surowca, a ceną jego zakupu. Dodatkowo można w ten sposób inwestować na spadki. Oznacza to, że jeśli twierdzimy, że ceny w długim okresie danego surowca zamiast maleć, będą spadać, to broker wypłaca inwestorowi różnicę między ceną sprzedaży, a ceną zakupu (odwrotnie niż w pierwszym przypadku)

Perspektywy długoterminowe

Szeroka gama różnych inwestycji w surowce może pomóc zdywersyfikować długoterminowy portfel inwestycyjny i prawdopodobnie zwiększy Twoje zyski. Pamiętaj jednak, że istnieje różnica między spekulacją a inwestycjami.

Jeśli inwestor zamierza ulokować od 5 do 15 % swojego portfela w surowce, powinien to być portfel inwestycji długoterminowych, który utrzyma się około 20 do 30 lat. Założenie rachunku maklerskiego dla towarów bez planu nie jest inwestowaniem. Chyba że ostatecznie nauczysz się tradingu i jak właściwie prowadzić handel, to może w konsekwencji będziesz mógł zarabiać pieniądze. Często jednak wymaga to znacznej ilości czasu, pieniędzy i wysiłku. Do czasu osiągnięcia tego statusu handel powinien być traktowany jako spekulacja i należy korzystać wyłącznie z kapitału, który gotowy jest ponieść ryzyko utraty.

Surowce zazwyczaj poruszają się w długookresowych cyklach od 10 do 18 lat. Podejście „kupuj i przytrzymaj” zwykle działa bardzo dobrze, gdy znajdują się one na długoterminowym rynku wzrostowym.

Jak zostać doświadczonym Inwestorem – przewodnik

1. Podstawy2. Tworzenia Portfela3. Formowanie Strategii4. Planowanie Przyszłości
Stwórz PlanDywersyfikacjaKupno i SprzedażInflacją
Cele InwestycyjneAkcjeRobo DoradcaPlanowanie Emerytury
Opłaty InwestycyjneSurowceFundusze InwestycyjneKryzys Rynkowy
Sposoby Budowania MajątkuNieruchomościETF?Równowaga Portfela
Zrozumienie siebieRynki ZagraniczneAktywnie a Pasywnie
Rynek ForexFundusze Długoterminowe
ObligacjeSpółki Dywidendowe
Reinwestowanie Dywidendy

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.