Jak wyjść z długów – strategie i przydatne narzędzia

Wszyscy, którzy mają choćby niewielki dług muszą nim zarządzać. Jeśli Twój dług jest niewielki, musisz dotrzymywać terminów płatności i dopilnować, aby nie wymknął się on spod kontroli. Z drugiej strony, kiedy dług jest duży, musisz dołożyć więcej starań, aby go spłacać żonglując ratami, których być może właśnie nie spłacasz.

Wszyscy, którzy mają choćby niewielki dług muszą nim zarządzać. Jeśli Twój dług jest niewielki, musisz dotrzymywać terminów płatności i dopilnować, aby nie wymknął się on spod kontroli. Z drugiej strony, kiedy zobowiązanie jest duże musisz dołożyć więcej starań, aby wyjść z długu i spłacać go żonglując ratami, których być może właśnie w ogóle nie spłacasz.

01. Rozpisz komu i ile jesteś winien

Zrób listę swojego zadłużenia zawierającą informacje o kredytodawcy, całkowitej kwocie zadłużenia, miesięcznej płatności i terminie wymagalności. Do tego celu możesz użyć swojego bilansu kredytowego, aby zweryfikować kwoty zadłużenie. Mając przed sobą wszystkie zobowiązania będziesz mógł dostrzec szerszą perspektywę i mieć świadomość pełnego obrazu sytuacji.

Nie wystarczy tylko stworzyć listę i o niej zapomnieć. Odwołuj się regularnie do swojego bilansu kredytowego zwłaszcza w dniu, kiedy opłacasz raty. Aktualizuj ją co kilka miesięcy, ponieważ wysokość Twojego zadłużenia ulega zmianie.

02. By wyjść z zadłużenia staraj się spłacać raty na czas

Opóźnienia w płatnościach utrudniają spłatę kredytu, ponieważ za każdą spóźnioną płatność możesz być zmuszony do uiszczenia dodatkowej opłaty lub kary. Jeśli przegapisz dwie lub więcej płatności pod rząd, to Twoje oprocentowanie i koszty finansowe mogą wzrosnąć.

Jeśli używasz kalendarza na komputerze lub smartfonie (np. kalendarz google), wprowadź tam terminy swoich płatności i ustaw przypomnienie, abyś pamiętał o nich na kilka dni przed terminem wymagalności. Jeżeli nie dokonasz płatności na czas, nie czekaj nawet jednego dnia dłużej. Do tego czasu możesz zostać zgłoszony do biura informacji kredytowego. Wyślij pieniądze tak szybko, jak tylko sobie o tym przypomnisz.

03. Zrób Miesięczny Kalendarz Płatności Rat Kredytowych

Skorzystaj z kalendarza aby zaplanować które rachunki należy zapłacić w jakim terminie. W kalendarzu zapisz kwotę każdej raty w terminie jej płatności. Do tego wpisz sobie datę wypłaty pensji i jej wielkość. Jeśli płacisz co miesiąc tego samego dnia, np. 2-go i 16-go, możesz używać tego samego kalendarza z miesiąca na miesiąc. Jeśli jednak Twoja wypłata wypada w różne dni pomocne będzie opracowanie nowego kalendarza na każdy miesiąc.

Miesięczna lista kontrolna

Aby pamiętać o płaceniu rachunków co miesiąc, zwłaszcza gdy są one płatne w różne dni, można rozpisać je na liście. Łatwiej jest wszystko zorganizować, gry mamy system do rejestrowania płatności, których trzeba dokonać i sprawdzania, czy zostały już uiszczone.

Lista kontrolna płatności rachunków umożliwia łatwe śledzenie co miesiąc każdej raty. Wydrukujmy sobie taką listę kontrolną i przechowujmy ją pod ręką, aby móc z łatwością odwołać się do niej przy płaceniu każdego miesiąca. Na przykład, możemy ją trzymać w notesie, w terminarzu lub segregatorze spraw domowych.

Oczywiście, to tylko przykładowa lista kontrolna i jest tylko wskazówką lub szablonem. Możesz łatwo stworzyć własną w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Podpowiedź : na stronie Pinterest znajdziesz dużo więcej takich ciekawych list do pobrania.

Lista rachunków rocznych

Kliknij i Pobierz planer PDF rocznych płatności tutaj.

Pomoże to w ułożeniu całego roku. Formularz , który można wydrukować w formie listy kontrolnej rachunków rocznych, pozwoli Ci natychmiast przejrzeć cały rok i powinien być ważnym punktem odniesienia podczas tworzenia i dostosowywania rocznego budżetu. Powinien zawierać miejsce na nazwę rachunku, termin płatności oraz informację, czy jest on płatny automatycznie, czy też nie.

Podpowiedź: Segregator do spraw domowych lub notatnik to świetny sposób na śledzenie wszystkiego, co jest potrzebne do sprawnego funkcjonowania domu i życia rodzinnego. Lista kontrolna rachunków jest ważnym jego elementem.

Kontrola budżetu domowego

Aplikacja Money Manager Expense & Budget na telefon.

Rachunki są oczywiście tylko jednym z aspektów budżetu domowego. Ważne jest, aby zrozumieć również wszystkie inne elementy. Pozwala to na skuteczne zarządzanie finansami rodzinnymi.

Money Manager Expense & Budget posiada świetny miesięczny lub roczny arkusz budżetu domowego, który działa jako interaktywny arkusz online na komórkę. Wpisujemy rzeczywiste dochody i koszty wprost ze smartfona. W ten sposób uzyskujemy wysokość całkowitych dochodów i poniesionych kosztów oraz ustalamy czy saldo na pewno jest dla nas dodatnie. Jest to ważne narzędzie, które pomoże nam osiągnąć cele związane z przychodami, wydatkami i oszczędnościami.

Ten arkusz uwzględnia elementy, które można łatwo dostosować do własnych potrzeb – dodać lub usunąć poszczególne kategorie, jak na przykład:

 • Dochód rodziny
 • Kredyty i pożyczki (hipoteczne, karty kredytowe, itp.)
 • Usługi (gaz lub olej, elektryczność, woda, kanalizacja, telefon).
 • Ubezpieczenia
 • Oszczędności i inwestycje (w tym edukacja, emerytura i Twój fundusz awaryjny).
 • Inne wydatki (w tym artykuły spożywcze, opieka nad dziećmi, urlop, rozrywka, ubrania, paliwo, dojazdy do pracy, utrzymanie samochodu, wydatki zdrowotne)

04. Dokonywanie minimalnych wymaganych płatności przyspiesza wyjście z długów

Jeśli nie stać cię na zapłacenie czegokolwiek więcej, przynajmniej spłać minimalną kwotę. Oczywiście minimalna spłata nie pomoże ci w osiągnięciu prawdziwego postępu w spłacie długu, ale powstrzyma to twój dług przed wzrostem i utrzyma status kredytowy w dobrej kondycji. Jeśli nie spłacasz należności trudniej jest je nadrobić, aż w końcu twoje konto kredytowe może popaść w problemy.

05. Zastanów się, które długi spłacić w pierwszej kolejności

Spłata zadłużenia z karty kredytowej w pierwszej kolejności jest często najlepszą strategią, ponieważ karty kredytowe mają wyższe stopy procentowe niż inne zadłużenia. Spośród wszystkich kart kredytowych, ta z najwyższym oprocentowaniem zwykle ma pierwszeństwo przy spłacie, ponieważ kosztuje ona najwięcej pieniędzy.

Skorzystaj z listy zobowiązań, aby uszeregować swoje długi pod względem ważności i kolejności ich spłaty. W pierwszej kolejności możesz również wybrać spłatę długu z najniższym saldem.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Dlaczego najlepiej jest najpierw spłacić kartę kredytową o najwyższej stopie oprocentowania?

Jeśli masz kilka zadłużeń istnieje szansa, że mają one różne stopy procentowe – niektóre wyższe niż inne. W planie spłaty zadłużenia najlepiej jest najpierw spłacić karty kredytowe o najwyższych stopach procentowych – przynajmniej z finansowego punktu widzenia.

Koszt karty kredytowej o wysokim oprocentowaniu

Utrzymanie salda na wysokooprocentowanej karcie kredytowej kosztuje więcej. Dzieje się tak ponieważ miesięczna opłata zależy od Twojego oprocentowania i salda – im wyższe oprocentowanie, tym wyższa będzie opłata kredytowa. Głównie dlatego, że im dłużej spłacasz kartę, tym więcej kosztuje Cię to pieniędzy, bo płacisz więcej w odsetkach im dłużej spłacasz dług.

Spłacenie długu o wysokim oprocentowaniu najpierw, oszczędza pieniądze i zazwyczaj pozwala na szybszą spłatę zadłużenia.

Jak oprocentowanie karty kredytowej wpływa na spłatę zadłużenia?

Powiedzmy, że masz dwie karty kredytowe.

 • Karta kredytowa A ma saldo 3,000 PLN i 22% oprocentowanie.
 • Karta kredytowa B ma saldo 1,500 PLN i oprocentowanie 12%.

Załóżmy też, że możesz przeznaczać 150 PLN miesięcznie na spłatę raty kredytu. Na jeden z tych długów wpłacisz większą kwotę, a na drugi tylko minimum. Jest to najbardziej efektywny sposób na spłatę wielu kart kredytowych.

Jeśli spłacisz najpierw kartę kredytową A, zapłacisz w sumie 1,283 PLN odsetek, przy czym spłata zadłużenia zajmie 39 miesięcy. Z drugiej strony, jeśli spłacisz najpierw kartę kredytową B to zapłacisz w sumie 1,764 PLN odsetek, a staniesz się wolny od długów w ciągu 42 miesięcy.

Spłata zadłużenia o wyższej stopie oprocentowania pozwala zaoszczędzić 481 PLN w odsetkach i zajmie 3 miesiące mniej czasu.

Czy jest sens, żeby najpierw spłacić najmniejszy kredyt?

Z finansowego punktu widzenia spłacanie wysokooprocentowanych kredytów ma sens, ale ta metoda nie jest najlepsza we wszystkich przypadkach. Wielu specjalistów sugeruje metodę kuli śnieżnej. Argumentują oni, że kiedy małe zadłużenie spłacane jest wcześniej, pozostaje się zmotywowanym do spłacenia następnego kredytu i kolejnego, aż do momentu, kiedy całkowicie wyjdzie się z długów.

To prawda, że metoda spłaty najmniejszego salda jako pierwszego pozwala na spłatę niektórych długów wcześniej już na samym początku. W naszym przykładzie przy metodzie „najwyższego oprocentowania”, pierwsza karta zostanie spłacona w ciągu 31 miesięcy. W przypadku metody „najmniejszego salda” pierwsza karta zostanie spłacona w ciągu 14 miesięcy. Całkowite spłacenie konta to wspaniałe uczucie. Ale pamiętajmy, że w przypadku metody najmniejszego zadłużenia spłacenie długu zajmie nam więcej czasu.

Jak ostatecznie zdecydować, która karta kredytowa ma być spłacona jako pierwsza?

Gdy jesteśmy gotowi spłacić zadłużenie, sami musimy zdecydować czy potrzebujemy motywacji do spłacania mniejszych długów kosztem wydawania większej ilości pieniędzy na odsetki. Jednak nie poświęcaj zbyt wiele czasu na zastanawianie się nad tym. Ważne jest, aby rozpoczął proces nawet jeśli oznacza to szybką spłatę niższych długów.

Ustalanie kolejności spłaty długów

Przy tworzeniu planu spłaty zadłużenia istnieją dwie główne szkoły analityczne. Jedna strategia polega na tym, by spłacać długi od najwyższej do najniższej stopy procentowej, ponieważ w ten sposób z czasem zaoszczędzisz najwięcej pieniędzy.

Druga szkoła uważa, że należy spłacić długi od najmniejszego do największego, aby uzyskać większą dynamikę w realizacji planu spłaty długów co może pomóc w szybszej spłacie.

Bez względu na to jaką strategię wybierzesz, z solidnym planem możesz skupić się na spłacie długów i wydostać się z niego tak szybko jak to możliwe. Sprawdź, która strategia spłaty długów jest dla Ciebie najlepsza.

Powody spłacania najwyższych odsetkowo długów w pierwszej kolejności

Dla wielu osób spłata w pierwszej kolejności długu o najwyższym oprocentowaniu ma sens, ponieważ taki dług co miesiąc kosztuje nas najwięcej. Jeśli uda ci się spłacić taki kredyt uwolnisz jeszcze więcej pieniędzy, które możesz przeznaczyć na kolejny kredyt.

Jeśli jednak dług o najwyższym oprocentowaniu jest również największym długiem, możesz poświęcić na jego spłatę na prawdę dużo czasu. Wtedy możesz nie odczuwać, że robisz jakiekolwiek postępy w kierunku uwolnienia się od nich. Utrzymanie koncentracji może być trudna, gdy spłata jednego kredytu zajmuje rok lub więcej.

Powody, by najpierw spłacić najmniejszy dług

Po pierwsze, spłacając niewielkie długi możemy osiągnąć znaczną satysfakcję. A to dlatego, że poczujemy, że naprawdę robimy konkretne postępy na drodze do osiągnięcia finansowego celu, jakim jest uwolnienie się od długów. Po spłaceniu tych mniejszych długów uwolnimy też trochę dodatkowej gotówki, którą będzie można przeznaczyć na kolejne, większe zobowiązania.

Jednak wadą tej strategii jest to, że nadal będziesz spłacał odsetki od większych zobowiązań, co może oznaczać, że na dłuższą metę będziesz ponosił większe koszty odsetkowe.

Pomyśl o ulgach odsetkowych

Istnieją takie pożyczki lub kredyty jak studenckie, czy hipoteczne, które naliczają nam niższe odsetki. Nie ma powodu, aby nie uwzględniać ich w kuli śnieżnej, ale byłoby sensowne, gdybyśmy umieścili je dopiero na końcu swojej listy.

Na przykład można najpierw zająć się zadłużeniem na karcie kredytowej, a dopiero potem popracować nad pożyczkami studenckimi (które zazwyczaj mają również niższą stopę procentową).

Podejście zrównoważone

Podczas ustalania planu spłaty zadłużenia musisz stworzyć taki plan, który będzie działał najlepiej i pomoże jak najszybciej osiągnąć cel. Można przyjąć więc bardziej zrównoważone podejście.

Być może masz kilka długów, o których wiesz, że można je spłacić w ciągu zaledwie kilku miesięcy i można je umieścić na początku swojej listy priorytetów. Wówczas można określić, czy chcemy najpierw pracować nad najmniejszymi długami czy nad najwyższymi stopami procentowymi.

Jeśli mamy karty kredytowe o takich samych stopach procentowych możemy najpierw spłacić najmniejsze saldo, a następnie pracować nad największym.

Na końcu planu spłaty możemy również umieścić kredyty, które pozwolą nam zaoszczędzić na odsetkach. Na przykład pożyczka studencka, kredyty mieszkaniowe lub inny kredyt hipoteczny. Te kredyty zapewne mają niższe stopy procentowe.

Trzymanie się planu

Gdy już zaczniemy spłacać długi musimy trzymać się planu spłat. Oznacza to konieczność wykorzystania dodatkowej gotówki do spłaty największych kredytów, dokonania dodatkowych wpłat na inne długi, a nawet zwiększenia miesięcznych rat.

Musimy też pozostać zmotywowani. Plan spłaty długów, w którym możemy śledzić postępy może pomóc, jak również świętować każdy kamień milowy na tej drodze.

Minimalizacja kosztów odsetkowych poprzez spłatę długów o wysokim oprocentowaniu w pierwszej kolejności

Pożyczanie pieniędzy może pomóc w osiągnięciu wielkich rzeczy, ale przy pożyczaniu trzeba płacić odsetki. Ostatecznie, to te odsetki zwiększają koszt tego co kupujemy, a miesięczne płatności mogą ograniczyć naszą swobodę.

Jeśli poważnie myślisz o likwidacji zadłużenia i zminimalizowaniu kosztów odsetkowych, być może będziesz chciał skorzystać z lawinowej metody spłaty zadłużenia.

Czym jest Lawinowa spłata zadłużenia?

Lawinowa spłata długów to strategia spłacania tego, co jesteś komuś winien poprzez nadanie priorytetu pożyczkom i saldom kart kredytowych z najwyższym oprocentowaniem. Celem jest zminimalizowanie wysokości odsetek, które płacimy. Takie podejście może pomóc spłacić dług szybciej niż inne strategie.

Dzięki metodzie kuli śniegowej długu spłacasz go w kolejności ich wielkości – od najmniejszych do największych. Pomysł jest taki, że posiadanie małych zwycięstw na wczesnym etapie pomaga zmotywować cię do trzymania się planu redukcji zadłużenia, ale ta metoda może w końcu kosztować cię więcej w ogólnych odsetkach.

Oto jak zaoszczędzić najwięcej na odsetkach dzięki metodzie lawinowej redukcji długów:

 • Zrób inwentaryzację: Zbierz listę wszystkich swoich długów. Sporządź listę długów w kolejności według oprocentowania każdej pożyczki lub karty kredytowej, zaczynając od najwyższego oprocentowania i kończąc na najniższym.
 • Płać wymagane minimum: Utrzymuj minimalne płatności na wszystkich pożyczkach lub saldach na kartach kredytowych. Musisz skupić się na jednym saldzie na raz, ale musisz być na bieżąco z pozostałymi, aby uniknąć opłat i utraty zdolności kredytowej.

Płać więcej na najwyższą stopę procentową: Za każdą dodatkową wolną kwotę jaką masz do dyspozycji co miesiąc, spłacaj dodatkowo pożyczkę z najwyższą stopą procentową. Dzięki temu zmniejszasz kwotę, którą jesteś winien przy tak wysokim oprocentowaniu.

Nabieraj rozpędu: Kiedy już spłacisz kredyt, skreśl go z listy i przejdź do pożyczki z następnym najwyższym oprocentowaniem. Minimalna spłata poprzedniej pożyczki (której nie musisz już spłacać) staje się dostępna do wykorzystania do spłaty aktualnego zadłużenia. Skalkuluj swój własny harmonogram spłat lawinowych długów.

Przykład

Załóżmy, że jesteśmy winni pieniądze z tytułu wyszczególnionych poniżej pożyczek. W oparciu o nasz miesięczny budżet wiemy, że mamy do dyspozycji dodatkowe 150 PLN miesięcznie na spłatę zadłużenia. Jaką pożyczkę najpierw spłacamy?

Wyszczególnijmy każdą z naszych pożyczek w kolejności według stopy procentowej – z najwyższą stopą na górze.

Zadłużenie do spłaty
RodzajSaldoStopaMinimalna
Karta Kredytowa16.00017%480 zł
Pożyczka Gotówkowa2.0007%39.60 zł
Kredyt Studencki13.0005%183.74 zł

Dzięki metodzie lawinowej, nasze dodatkowe 150 PLN idzie na spłatę karty kredytowej, ponieważ ten kredyt ma najwyższe oprocentowanie. W rezultacie co miesiąc płacimy wystawcy karty kredytowej 630 PLN (minimalne 480 PLN plus dodatkowe 150 PLN).

Nabierzmy rozpędu:

Po spłaceniu karty kredytowej, odchodzi nam ta minimalna płatność, więc co miesiąc mamy do dyspozycji jeszcze więcej gotówki. 630 PLN które płaciliśmy za kartę kredytową możemy teraz przeznaczyć na naszą pożyczkę gotówkową. W rezultacie płacimy 669,60 PLN (630 PLN plus wymagane 39,60 PLN), co szybko eliminuje pozostałe saldo zadłużenia.

Następnie kwotę, którą płaciliśmy na pożyczkę gotówkową, wpłacamy miesięcznie na kredyt studencki. Łączna kwota, którą wysyłamy do banku wynosi 853.34 PLN (669.60 PLN plus wymagane 183.74 PLN). Kontynuujemy proces aż będziemy wolni od długów.

Dlaczego to działa?

Jest to skuteczną strategią ponieważ koncentruje się na stopach procentowych. W przypadku większości pożyczek, część każdej miesięcznej płatności jest przeznaczana na pokrycie odsetek, a pozostała część na zmniejszenie salda kredytu. Przy wysokich stopach procentowych trzeba płacić więcej by pokrywać koszty odsetek, a twoja spłata może tylko w niewielkim stopniu wpłynąć na bilans kredytowy. Minimalizując ogólne oprocentowanie marnujemy mniej pieniędzy na odsetki.

Dla kogo jest ta strategia?

Ta metoda może być dobrym rozwiązaniem jeśli:

 • Chcesz zminimalizować swój całkowity koszt zadłużenia.
 • Rozumiesz logikę tej strategii (płacenie jak najmniejszych odsetek)
 • Masz dyscyplinę, aby przez dłuższy czas spłacać dodatkowo znaczne kwoty – bez poczucia, że szybko się spłacą.
 • Nie potrzebujesz szybkich efektów już na samym początku.
 • Jesteś zmotywowany przez fakty i liczby

Czy to najlepsza strategia?

Metoda lawinowej spłaty długów to doskonała strategia minimalizacji kosztów i wychodzenia z zadłużenia. Mądrze jest jednak przyjrzeć się każdej innej strategii zanim zaczniemy ją stosować w ciemno.

Dla niektórych strategia kuli śniegowej może być lepszym rozwiązaniem. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy istnieje prawdopodobieństwo utraty motywacji podczas drogi do likwidacji zadłużenia. Metoda kuli śniegowej długu zapewnia małe sukcesy na początku procesu co może pomóc Ci utrzymać dyscyplinę i utrzymać nadzieję przy życiu. W przypadku lawiny musisz wierzyć, że „najlepiej” jest spłacać kredyty o wysokim oprocentowaniu, a spłata kredytu może zająć dużo czasu.

Ludzie nie zawsze są racjonalni jeśli chodzi o pieniądze, ale to nie ma znaczenia. Najlepszą strategią jest ta, która pomoże ci wydostać się z długów.

06. Spłacaj dobry kredyt w pierwszej kolejności, potem resztę

Możemy spłacić jedynie tyle długu, na ile nas stać. Jeśli mamy do dyspozycji ograniczone środki na ich spłatę, skupmy się na utrzymywaniu pozostałych kont kredytowych w dobrej kondycji. Nie poświęcajmy swoich dobrych kredytów na rzecz tych, które już dotknęły zaległe terminy płatności. Zamiast tego, spłacajmy te przeterminowane, dopiero kiedy możemy sobie na to pozwolić.

Należy pamiętać, że wierzyciele będą kontynuować działania windykacyjne na waszym koncie, dopóki nie przywrócicie go do stanu bieżącego.

07. Stwórz fundusz awaryjny

Bez dostępu do oszczędności musielibyśmy zaciągnąć kolejny kredyt, by pokryć wydatki nadzwyczajne. Już niewielki fundusz awaryjny pokryje małe wydatki, które co jakiś czas pojawiają w naszym życiu.

Po pierwsze pracuj nad stworzeniem małego funduszu awaryjnego – 2 000 zł na dobry początek. Kiedy już je zdobędziesz, postaraj się go powiększyć np. o kolejne 2 000 zł. Docelowo chcesz stworzyć rezerwę w wysokości sześciu miesięcy wydatków na życie.

08. By planować wydatki używaj miesięcznych budżetów

Prowadzenie budżetu pomaga zapewnić wystarczającą ilość pieniędzy na pokrycie miesięcznych wydatków. Planuj z odpowiednim wyprzedzeniem i podejmuj wczesne działania, jeśli wygląda na to, że w tym lub następnym miesiącu nie będziesz miał wystarczająco dużo pieniędzy na rachunki. Budżet pomaga również w planowaniu dodatkowych kosztów, które pozostaną po pokryciu wydatków obowiązkowych. Możesz także wykorzystać te dodatkowe pieniądze na nadpłacenie kredytu lub stworzenie funduszu awaryjnego.

3 najlepsze aplikacje do redukcji zadłużenia w 2020 r.

Ustalenie najlepszego sposobu na spłatę długu może być trudne. Jednakże wykorzystanie oprogramowania do redukcji zadłużenia może pomóc w pracy nad stworzeniem planu spłaty zadłużenia. Najlepsze programy do redukcji zadłużenia pozwalają na wpisanie informacji o wielu kredytach, obliczenie miesięcznej płatności i śledzenie wysokości odsetek. Wiele z nich pozwala również na wybór pomiędzy różnymi metodami spłaty w zależności od potrzeb i celów oszczędnościowych. Na przykład metoda kuli śniegowej długu pozwala najpierw uszeregować swoje długi według najniższej stopy procentowej i zastosować jednolitą kwotę do jednego długu, jednocześnie dokonując minimalnej płatności na wszystkie pozostałe.

Programy te wykonują obliczenia za Ciebie i tworzą plan, który możesz łatwo śledzić każdego miesiąca. Zamieściłem tu zarówno aplikacje dla komputera stacjonarnego, jak i dla urządzeń mobilnych. Jeśli więc jesteś gotów odzyskać kontrolę nad swoimi finansami i wyjść z szarej strefy, zapoznaj się z tymi możliwościami, z których możesz skorzystać już dziś.

Najlepsze darmowe: undebt.it

Undebt.it jest darmowym oprogramowaniem do redukcji zadłużenia online, które pozwala na stworzenie spersonalizowanego planu spłaty. Możesz użyć kuli śniegowej, lawiny długów lub własnej, niestandardowej metody, aby stworzyć plan. Jeśli jeden plan nie zadziała, wtedy nie pozostaniesz z nim na stałe. Przełączaj się pomiędzy planami w dowolnym momencie aby znaleźć to, co jest dla Ciebie najbardziej efektywne.

Wpisz swoje informacje o zadłużeniu do oprogramowania, a ono zajmie się wszystkimi obliczeniami. Undebt.it może pomieścić nieograniczoną liczbę długów co pozwala na uwzględnienie wszystkich kredytów jakie posiadasz. Możesz śledzić swój przewidywany termin spłaty i całkowitą kwotę odsetek, które zapłacisz przed osiągnięciem daty spłaty.

Możesz utworzyć konto, aby zachować swoje informacje o zadłużeniach lub skorzystać z kalkulatora bez konta. Podstawowa usługa jest bezpłatna. Aktualizacja do wersji Premium wynosi 10 dolarów rocznie i daje dostęp do zarządzania rachunkami, zadań oszczędnościowych, przypomnień o płatnościach i wielu innych funkcji.

Najlepsze narzędzie w programie Excel: Kalkulatory redukcji zadłużenia Vertex42

Kalkulatory redukcji zadłużenia Vertex42 oparte na arkuszu Excel pozwalają na stworzenie planu redukcji zadłużenia na komputerze przy użyciu programu Microsoft Excel. Mogą Państwo wybrać jeden z kilku różnych kalkulatorów w zależności od swoich celów.

Arkusz kalkulatora redukcji zadłużenia tworzy plan spłaty zadłużenia w oparciu o technikę kuli śniegowej, podczas gdy arkusz kalkulatora naprawy zadłużenia skupia się na spłacie zadłużenia w sposób, który poprawia ocenę kredytową w miarę postępu spłaty. Kalkulator spłat karty kredytowej jest idealny do określenia miesięcznych płatności, które trzeba wykonać, aby osiągnąć określony termin spłaty. Możesz nawet uzyskać dostęp do Kalkulatora Oszczędnościowego, który pomoże Ci zrównoważyć oszczędności i zredukować zadłużenie. W ten sposób nie musisz zaniedbywać swojego konta oszczędnościowego podczas spłaty zadłużenia.

Najlepsza aplikacja ogólnie: Debt Payoff Planner (Android, iOS)

Korzystając z aplikacji Debt Payoff Planner, która jest dostępna zarówno na systemie Android, jak i i iOS krok po kroku można stworzyć plan spłaty zadłużenia. Plan ten obejmuje dokładną kwotę, którą należy spłacać na każdy zaciągnięty dług w każdym miesiącu, aby ułatwić ci dotrzymanie terminów. Zobacz podsumowanie swojego pełnego zadłużenia, w tym całkowitą kwotę jaką jesteś winien, całkowite miesięczne płatności, odsetki, datę, w której będziesz wolny od długów, całkowite płatności, których dokonasz oraz całkowitą kwotę odsetek, które zapłacisz.

Możesz wybrać jedną z trzech różnych strategii spłaty – kula śniegowa, lawina spłaty (najpierw najwyższe saldo) lub niestandardowy plan, który stworzysz w oparciu o swoje osobiste cele. Możesz zobaczyć grafikę pokazującą postęp w spłacie długu na podstawie wybranego planu.

09. Sprawdź, czy nie potrzebujesz pomocy

Jeśli masz trudności z opłaceniem miesięcznych rachunków i rat kredytowych, możesz potrzebować pomocy od firmy zajmującej się redukcją zadłużenia, np. od agencji doradztwa kredytowego. Inne możliwości to konsolidacja zadłużenia, umorzenie długu, czy upadłość w przypadku firmy. Wszystkie te rozwiązania mają zalety i wady, więc należy dokładnie rozważyć swoje możliwości.

Jeśli uważasz, że masz problem z nadmiernym wydatkowaniem pieniędzy (zakupoholizm) poszukaj pomocy za pośrednictwem odpowiednich instytucji i grup pomocy związanej z uzależnieniami behawioralnymi.

10 Znaków, że mamy za dużo długów

Jeśli zastanawiasz się czy nie masz zbyt dużych długów jest duża szansa, że tak jest. Zbyt duże zadłużenie może prowadzić do innych problemów finansowych jak brak możliwości oszczędzania, nieterminowe regulowanie rachunków i konieczność pożyczania większej ilości pieniędzy tylko po to, by utrzymać się na powierzchni. Oto kilka znaków, że masz więcej długów niż jesteś w stanie spłacić.

Nie wiesz, ile jesteś winien

Chowanie się przed długiem nie oznacza, że go nie spłacisz. W rzeczywistości, jeśli celowo ignorujesz dług możesz przypuszczać, że masz więcej długu niż jesteś w stanie udźwignąć i po prostu boisz się stawić mu czoła. Przestań uciekać. Wyciągnij ostatni wyciąg z konta od wierzycieli i zrób listę kredytów, aby móc skonfrontować się z tym co jesteś winien i stwórz plan, aby sobie z tym poradzić.

Spóźniasz się z płaceniem rachunków, bo nie masz żadnych pieniędzy

Jeśli twoje zadłużenie jest większe niż możesz sobie pozwolić na spłatę każdego miesiąca, na pewno masz zbyt duży debet. Niestety, spóźnione płatności tylko pogarszają problemy z zadłużeniem ponieważ masz teraz do czynienia z opóźnieniami w płatnościach i wyższymi kosztami odsetek. Przyjrzyj się uważnie swoim miesięcznym wydatkom, aby ustalić co możesz wyeliminować, aby lepiej opłacać rachunki.

Nie odbierasz telefonu, ponieważ mogą to być komornicy

Kiedy komornicy zaczynają do ciebie dzwonić, twoje długi stały się karalne i prawdopodobnie nie stać cię na spłątę. Być może uda Ci się na jakiś czas uniknąć rozmów telefonicznych z komornikami, ale nie lekceważ swoich wierzycieli i komorników – mogą oni zdecydować się pozwać Cię za to co jesteś winien. Jeśli wierzyciel wygra pozew, może być w stanie uzyskać zgodę sądu na odebranie Ci pensji lub pobranie należności z Twojego konta bankowego lub ruchomości.

Pożyczyłeś pieniądze na zapłacenie rachunków

Jeśli musisz płacić rachunki pożyczkami od rodziny, przyjaciół, kartami kredytowymi masz zbyt duże zobowiązania. W końcu i tak zabraknie Ci miejsc do pożyczania pieniędzy i będziesz musiał stawić czoła zadłużeniu, które zgromadziłeś u wierzycieli i bliskich.

Obniżenie rachunków lub zwiększenie dochodów ułatwi Ci pokrycie wydatków bez konieczności pożyczania pieniędzy.

Twoje finanse powodują problemy z zasypianiem

Czy tak bardzo martwisz się o swoje wydatki, że nie możesz spać w nocy? Czy obracasz się z boku na bok i odwracasz się, zastanawiając jak zapłacisz rachunki? To znak, że twój dług wymknął się spod kontroli. Stres związany z długiem może prowadzić do innych problemów zdrowotnych. Sporządzenie planu radzenia sobie z twoim długiem może wyeliminować stres i w niektórych przypadkach dosłownie uratować Ci życie.

Twoje finanse wpływają na wydajność pracy

Kiedy twoje finansowe kłopoty powodują problemy się w miejscu pracy nadszedł czas, aby coś z tym zrobić. Utrata pracy jest ostatnią rzeczą jakiej teraz potrzebujesz. Utrata dochodu może postawić cię na krawędzi finansowej.

Wyczerpałeś swoje oszczędności

Sam brak oszczędności nie zawsze oznacza, że masz więcej długów niż możesz sobie poradzić. Jeśli uszczupliłeś swoje oszczędności próbując spłacić dług lub związać koniec z końcem wtedy właśnie wiemy, że jest problem.

Aby uniknąć stresu związanego z długiem sięgasz po narkotyki lub alkohol

Wiele osób używa narkotyków i alkoholu, aby unikać stawiania czoła długom. Wysokie ceny narkotyków mogły nawet przyczynić się do powstania długu. Leczenie uzależnienia od narkotyków i alkoholu będzie jednym z pierwszych kroków, jakie musisz podjąć jeśli chcesz na dobre wyrwać się z długów.

Nie możesz sobie pozwolić na wydatki na życie bez karty kredytowej lub pożyczki.

Jeśli musisz kupować artykuły spożywcze za pomocą karty kredytowej, jest to oznaką głębszego problemu – nie masz wystarczająco dużo pieniędzy, aby podtrzymać styl życia. Być może w ogóle nie zarabiasz wystarczająco dużo pieniędzy lub możesz źle się z nimi obchodzisz. Tak czy inaczej musisz się zastanowić, jak przetrwać na dochodach, które zarabiasz lub je zwiększyć.

Ukrywasz swoje wydatki przed najbliższymi

Zapytaj sam siebie dlaczego czujesz potrzebę ukrywania wydatków, a odpowiedź prawdopodobnie sama się pojawi ponieważ wiesz, że oni tego nie zaakceptują. Jeśli nie możesz być szczery wobec swoich bliskich co do długów to jest szansa, że masz ich zbyt wiele.

eToro to platforma obsługująca wiele aktywów, która oferuje zarówno inwestowanie w akcje, jak i handel kontraktami CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy wynikającej z dźwigni finansowej. {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś zastanowić się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Przedstawiona historia handlu jest krótsza niż 5 pełnych lat i może nie wystarczyć jako podstawa do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Copy Trading nie jest doradztwem inwestycyjnym. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest narażony na ryzyko.

eToro USA LLC nie oferuje kontraktów CFD i nie składa żadnych oświadczeń ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści tej publikacji, która została przygotowana przez naszego partnera z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji o eToro, które nie są specyficzne dla danego podmiotu.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.