Jak Stworzyć Plan Inwestycyjny Który Działa?

Aby stworzyć solidny plan inwestycyjny trzeba wiedzieć po co się inwestuje. Kiedy znamy cel łatwiej jest ustalić, które z wariantów są najbardziej odpowiednie do jego osiągnięcia. Pięć poniższych pytań pomoże Ci zbudować solidny plan inwestycyjny oparty na Twoich potrzebach.

Aby stworzyć solidny plan inwestycyjny trzeba wiedzieć po co się inwestuje. Kiedy znamy cel łatwiej jest ustalić, które z wariantów są najbardziej odpowiednie do jego osiągnięcia. Pięć poniższych pytań pomoże Ci zbudować solidny plan inwestycyjny oparty na Twoich potrzebach.

Jaki cel zamierzasz osiągnąć?

Inwestycje muszą być wybierane z myślą o celu głównym: bezpieczeństwie, dochodach lub wzroście. Pierwszą rzeczą, o jakiej należy zdecydować jest to, która z tych trzech wymienionych jest najważniejsza. Czy potrzebujesz bieżących dochodów, aby utrzymać się na emeryturze? Wzrostu, aby inwestycje mogły zapewnić dochód w przyszłości? Czy może bezpieczeństwo (zachowanie aktualnej wartości) jest Twoim priorytetem?

Jeśli masz 55 lat lub więcej, przed stworzeniem planu inwestycyjnego, powinieneś przygotować konkretny schemat finansowy, który nazywam planem dochodów emerytalnych. Ten rodzaj planu przewiduje przyszłe źródła dochodów i wydatków, a następnie określa wysokość konta uwzględniając w tym wszelkie wpłaty i wypłaty. Ułatwia to określenie momentu, w którym trzeba będzie wykorzystać posiadane pieniądze. Gdy już wyznaczysz jasne ramy czasowe, wiesz, czy stosować inwestycje krótko-, średnio- czy długoterminowe.

Ile można realistycznie przeznaczyć na inwestycje?

Wiele wariantów inwestycyjnych ma minimalne kwoty inwestycji, więc zanim opracujesz solidny plan inwestycyjny, powinieneś określić ile możesz zainwestować. Czy istnieje możliwość stałych regularnych comiesięcznych wpłat?

Niektóre fundusze inwestycyjne pozwalają na otwarcie rachunku z zaledwie 300 zł, a następnie utworzenie automatycznego planu inwestycyjnego zaczynającego się od zaledwie 50 zł miesięcznie. Wtedy środki z rachunku bieżącego będą przekazywane na rachunek inwestycyjny. Inwestowanie co miesiąc w ten sposób jest nazywane uśrednianiem kosztów złotówkowych i pomaga zmniejszyć ryzyko rynkowe.

Jeśli dysponujesz większą kwotą do zainwestowania to oczywiście jest więcej możliwości. W takim przypadku warto skorzystać z różnych rodzajów inwestycji, by zminimalizować ryzyko związane z tylko jedną. Najważniejszą decyzją, którą podejmiesz, jest określenie ile przydzielić do akcji a ile na obligacje. Kolejną kluczową decyzją jest to czy budować swój własny portfel, czy też nawiązać współpracę z doradcą finansowym.

Kiedy będziesz potrzebował znowu pieniędzy?

Sprawą najwyższej wagi jest ustalenie ram czasowych, których będziesz przestrzegać. Jeśli potrzebujesz pieniędzy na zakup samochodu w ciągu roku lub dwóch, stworzysz inny plan inwestycyjny niż w przypadku przeznaczania pieniędzy na plan emerytalny.

W pierwszym przypadku, Twoim głównym problemem jest bezpieczeństwo – nie utracić pieniędzy przed przyszłym zakupem. W drugim przypadku inwestujesz na emeryturę. Przyjmując, że emerytura nastąpi za wiele lat, nie ma znaczenia ile wynosi wartość portfela po roku. To na czym Ci zależy to, na rodzaj rozwiązań pomoże Twojemu kontu być najwięcej wartym do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego. W praktyce znaczący wzrost wymaga zazwyczaj co najmniej inwestycji trwającej 5 lat lub więcej.

Jak dużo należy ryzykować?

Niektóre inwestycje wiążą się z tzw. ryzykiem inwestycyjnym na poziomie piątym – ryzykiem utraty wszystkich pieniędzy. Dla większości ludzi inwestycje te są zbyt ryzykowne. Jednym z łatwych sposobów zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego jest dywersyfikacja. W ten sposób możesz nadal doświadczać wahań wartości inwestycji. Można jednak zmniejszyć ryzyko całkowitej utraty na skutek złych czasów lub innych niefortunnych okoliczności.

Zachowaj ostrożność przy zakupie tylko inwestycji o wysokiej stopie zwrotu. Nie ma czegoś takiego jak wysokie zyski przy niskim ryzyku. Lepiej zarabiać umiarkowane zwroty niż kołysać się na płocie. Jeśli zdecydujesz się na huśtawkę pamiętaj, że może ona spowodować odwrotny skutek i doświadczysz dużych strat.

W co należy inwestować?

Zbyt wiele osób kupuje pierwszy zaprezentowany im produkt inwestycyjny. Lepiej jest sporządzić dokładną listę wszystkich możliwości, które spełniają założony cel. Wtedy warto poświęcić czas na zrozumienie zalet i wad każdej z nich. Następnie zawęź swoje ostateczne wybory inwestycyjne do kilku, co do których czujesz się pewnie. Niektóre inwestycje są świetne dla długoterminowych inwestycji emerytalnych. Inne są bardziej spekulacyjne, co oznacza, że można w nie włożyć trochę „pieniędzy do gry” lub „zaryzykować”, ale na pewno nie wszystkie oszczędności emerytalne.

Podsumowanie

Powiedzmy, że masz 50 lat i zaoszczędziłeś 100 000 zł na koncie osobistym. Twój plan może wyglądać następująco:

Cel: Wzrost do 65 roku życia
Kwota do zainwestowania: 100 000 zł plus 15 000 zł rocznie
Ramy czasowe: pierwsza przewidywana wypłata w wieku 65 lat, w wysokości 10 000 zł. Następnie 10 000 zł każdego następnego roku.
Poziom ryzyka: Trzeci i czwarty poziom ryzyka inwestycji skoncentrowanych na wzroście, ale za 10 lat po przejściu na emeryturę, co roku przesuniesz 10 000 zł do bezpiecznych inwestycji.
W co inwestować: Fundusze inwestycyjne oparte na spółkach indeksu będą miały największy sens. Mają niewielkie opłaty i pasują do celu.

Jak zostać doświadczonym Inwestorem – przewodnik

1. Podstawy2. Tworzenia Portfela3. Formowanie Strategii4. Planowanie Przyszłości
Stwórz PlanDywersyfikacjaKupno i SprzedażInflacją
Cele InwestycyjneAkcjeRobo DoradcaPlanowanie Emerytury
Opłaty InwestycyjneSurowceFundusze InwestycyjneKryzys Rynkowy
Sposoby Budowania MajątkuNieruchomościETF?Równowaga Portfela
Zrozumienie siebieRynki ZagraniczneAktywnie a Pasywnie
Rynek ForexFundusze Długoterminowe
ObligacjeSpółki Dywidendowe
Reinwestowanie Dywidendy

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.