Jak możliwe jest szybkie zarejestrowanie i otwarcie spółki w USA?

Dowiedz się jak szybko otworzyć i zarejestrować spółkę w USA i konto bankowe. Poznaj opinię na temat firmy w Wyoming, czym jest skrót “inc”, czym jest spółka LLC i jaki jest koszt spółki w Delaware. Wszystko to możesz zrobić nie będąc obywatelem USA, nawet z Polski.

Zarejestrowanie spółki w Stanach Zjednoczonych może nastąpić szybko, podwyższyć Twoją wiarygodność i otworzyć nowe horyzonty na amerykańskich inwestorów. Jeśli nie mieszkasz w USA, a chciałbyś otworzyć tam spółkę lub inną firmę, a także konto w amerykańskim banku, oddział firmy, to poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie prosty poradnik krok po kroku. Dowiesz się jak tego dokonać i czego będziesz potrzebował.

Na samym początku chcielibyśmy wyjaśnić podstawowe pojęcia, używane w artykule.

Firmy w USA czyli różne rodzaje spółek

 • DBA – odpowiednik jednoosobowej działalności gospodarczej.
 • Corporation – odpowiednik spółki akcyjnej.
 • LLC (Limited Liability Company) – odpowiednik łączący cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowej.[/su_box]
PORÓWNANIE FIRM W USA C-CorpS-CorpLLCDBA
Ograniczona odpowiedzialność
właścicieli przed zobowiązaniami spółki
Tworzona na poziomie stanu –
zwykle chroni nazwę firmy
Czas prowadzenia firmy może
być nieograniczony
Nieograniczona liczba
właścicieli
Właściciele nie muszą być
obywatelami lub rezydentami USA
Może być własnością innej firmy
Mogą emitować akcje w celu
przyciągnięcia inwestorów
Właściciel może rozliczyć
dochód w rocznym zeznaniu
Właściciel może podzielić zysk/stratę
firmy by obniżyć stawkę podatku
Nie ma wymogu prowadzenia
rocznych walnych zgromadzeń

Jak zarejestrować firmę najszybciej?

Spółkę najszybciej zarejestrować przy użyciu kancelarii, która dopełni wszelkie wymagane formalności. Najlepiej jest skorzystać z lokalnej firmy w USA, ponieważ koszty takiej operacji mogą być nawet o połowę niższe!

Wybierz jeden z 50 stanów, w którym chcesz zarejestrować firmę.
Źródło: incorporate.com

Jeśli nie jesteś pewien czym różnią się poszczególne stany i który z nich będzie najlepszy do Twoich celów, przeczytaj artykuł do końca.

WYBIERZ FORMĘ PRAWNĄ SPÓŁKI


Wybierz formę prawną spółki
Źródło: incorporate.com

Jeśli nie wiesz czym dokładnie charakteryzują się poszczególne formy prowadzenia działalności w USA, jakie są ich wady i zalety – przewiń artykuł w dół.

Wybierz jeden z trzech dostępnych pakietów oferowanych przez kancelarię.
Źródło: incorporate.com

Po dokonaniu formalności, kancelaria otworzy dla Ciebie firmę. Pomoże również otworzyć konto bankowe. Wszelkich formalności dokonujesz z Polski.

Koszty otwarcia spółki w USA przez polskie kancelarie zaczynają się od 2,500 PLN. Warto rozważyć skorzystanie z pośrednika amerykańskiego.
Źródło: incorporate.com

Wybór formy prawnej firmy – prawo handlowe w USA?

Jeśli którykolwiek właściciel firmy (Corporation – akcjonariusz / LLC – udziałowiec) nie jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, to możesz wybrać jedną z dwóch form prowadzenia spółki:

 • Corporation (Spółka Akcyjna)
  • często nazywana C-Corporation lub Zwykłą
 • LLC (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Jeśli słyszałeś kiedyś nazwę S-Corporation, to w przypadku tego modelu firmy, wszyscy akcjonariusze muszą być obywatelami Stanów Zjednoczonych.

W Stanach Zjednoczonych nie ma ograniczeń co do maksymalnej ilości właścicieli spółki akcyjnej lub LLC, tego z jakich krajów pochodzą oraz czy są osobami indywidualnymi czy firmami.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


DBA (Doing Business As)

Jest to odpowiednik naszej polskiej jednoosobowej działalności gospodarczej. Właściciel firmy odpowiada swoją osobą i majątkiem za wszystkie zobowiązania. Cały przychód z działalności dodawany jest do jego prywatnego zeznania podatkowego. Jeśli spółka wymaga dwóch właścicieli, otwiera się tak zwany “General Partnership”, czyli odpowiednik polskiej spółki cywilnej. Może być prowadzona jedynie przez obywateli lub rezydentów USA.

ZALETY DBA w USA

 • łatwa w otwarciu (tylko przez obywateli / rezydentów USA)
 • łatwa w obsłudze

WADY DBA w USA

 • Właściciel jest osobiście odpowiedzialny za długi firmy, przez co może stracić dom, samochód oraz wszystkie osobiste aktywa.
 • Zwykle firmy tego rodzaju nie są rozpoznawalne na poziomie międzystanowym (jedynie w rejonie miasta lub hrabstwa).
 • Brak prestiżowego skrótu “Inc.” lub “LLC” w nazwie firmy
 • W praktyce spółki LLC wyparły firmy DBA z uwagi na przystępność

Corporation (również jako C-Corporation)

Corporation to odpowiednik spółki akcyjnej, który zabezpiecza właściciela i chroni go przez osobistą odpowiedzialnością od zobowiązań firmy. Jeśli kojarzysz spółkę “inc.” w USA, to właśnie jest to ta forma. To osobna jednostka prawna, może nabywać nieruchomości, podpisywać kontrakty, pozywać do sądu oraz być pozwana, całkowicie niezależnie od jej właścicieli.

Corporation może zebrać pieniądze w znacznie łatwiejszy sposób poprzez sprzedaż akcji. Własność korporacji może być przetransferowana wraz z papierami wartościowymi. Czas działalności spółki jest nieograniczony, może istnieć bez względu na to kto jest jej właścicielem. Ważna jest również ochrona podatkowa. Od podatku możemy odpisywać koszty prowadzenia działalności, jak również ubezpieczenia zdrowotne.

Corporation rejestrowana jest z uwzględnieniem poniższych założeń:

 1. Akcjonariusze są właścicielami Corporation.
 2. Akcjonariusze wybierają zarząd (zwany Board of Directors).
 3. Akcjonariusze mianują Dyrektora, sekretarza, skarbnika etc.
 4. Powyższa osoby prowadzą firmę.

W początkowej fazie po otwarciu firmy, często będziesz jedynym akcjonariuszem posiadającym 100% akcji.  W związku z tym najprawdopodobniej będziesz wybierał samego siebie na dyrektora, dyrektora zarządzającego, skarbnika czy sekretarza.

Zasady prowadzenia korporacji opisane są w statucie zwanym “Corporate Bylaws”.  Ten dokument określa reguły, które mogą być zmieniane w trakcie rozwoju firmy. Prowadzenie firmy Corporation wymaga organizowania corocznego walnego zgromadzenia dyrektorów i udziałowców. Podczas tego zgromadzenia zapisuje się jego podsumowanie, podjęte decyzję oraz analizuje podejmowane czynności pod względem zgodności ze statutem (Corporate Bylaws).

ZALETY CORPORATION w USA

 • Najstarsza, odnosząca największe sukcesy i najbardziej prestiżowa forma prowadzenia biznesu.  
 • Umożliwia zabezpieczenie właścicieli przed zobowiązaniami spółki.
 • Najbardziej atrakcyjne odpisy podatkowe.
 • Może być prowadzona przez obcokrajowców spoza USA

WADY CORPORATION w USA

 • Znacznie wyższe koszty zarejestrowania i otwarcia firmy w porównaniu do DBA.
 • Więcej dokumentacji wymaganej do sformalizowania działalności.
 • Konieczność organizowania corocznych walnych zgromadzeń.

Podsumowanie Corporation

Pomimo, że jest to forma bardziej skomplikowana, jednak jest najbardziej prestiżowym modelem prowadzenia biznesu. Corporation jest znacznie bardziej atrakcyjna dla zwolenników zniżek podatkowych. Do kosztów zaliczyć można opiekę zdrowotną, podróże, rozrywkę itd. (czego robić nie można w przypadku LLC, czy S-Corporation).

S-Corporation

Po zarejestrowaniu firmy w formie amerykańskiej Corporation, możemy ustanowić jej model i przekształcić w S-Corporation. Dokonujemy tego przez ustanowienie i wypełnienie odpowiednich dokumentów. Po wykonaniu czynności i ustanowieniu S-Corporation, firma rozlicza się z podatku dokładnie tak jak DBA opisana wyżej. Z tego powodu, przychód spółki “przekazywany” jest do akcjonariuszy w celu rozliczenia podatkowego.

Większość małych spółek akcyjnych wybiera formę S-Corporation. Dzięki temu zyski i straty firmy mogą zostać rozliczone przez akcjonariuszy, bez konieczności płacenia podatku dochodowego przez spółkę, a później podatku od wypłaty dywidendy przez akcjonariuszy. Jest to unikanie tak zwanego podwójnego opodatkowanie (double taxation). Właśnie z tej przyczyny powstał model biznesowy w postaci S-Corporation. Firmę tą można łatwo przekształcić w normalną Corporation.

S-Corporation posiada pewne ograniczenia.

Nie można odliczać od podatku niektórych kosztów takich jak ubezpieczenie zdrowotne, koszty podróży, rozrywka. Normalna Corporation może to robić. Co więcej, S-Corporation posiada ograniczenie liczby akcjonariuszy do 100. Wszyscy oni muszą być obywatelami amerykańskimi. Ostatnią niedogodnością jest fakt, że S-Corporation nie może być własnością innej firmy i nie może być właścicielem innych podmiotów gospodarczych.

ZALETY S-CORPORATION w USA

 • Prestiżowa forma prowadzenia firmy.
 • Brak konieczności płacenia podwójnego podatku.
 • Idealna dla 1-osobowej spółki akcyjnej.

WADY S-CORPORATION w USA

 • Wymaga większych kosztów w celu zarejestrowania działalności niż DBA.
 • Większa liczba wymaganych dokumentów do wypełnienia niż w przypadku LLC.
 • Otwarcie możliwe tylko przez obywateli / rezydentów USA.

PODSUMOWANIE

Pomimo, że rozlicza się z podatku podobnie jak LLC, to wymaga pełnych formalności związanych z jej prowadzeniem (walne zgromadzenie akcjonariuszy, raporty, rezolucje).

LLC – Limited Liability Company (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Limited Liability Company jest hybrydą stworzoną z Corporation i DBA. Wymaga nieskomplikowanego zarządzania i przekazuje przychody w celu opodatkowania na udziałowców. Jest to relatywnie nowa forma prowadzenia działalności, stworzona w 1977 roku w Wyoming. Można ją prowadzić we wszystkich 50 stanach Ameryki.

Tak jak w przypadku Corporation, LLC jest niezależną osobowością prawną. W przeciwieństwie jednak do niej, nie mamy do czynienia z akcjami oraz tak dużą ilością formalności. Właściciele firmy LLC nazywani są udziałowcami, a nie akcjonariuszami. W dużym uproszczeniu LLC,  w sposobie działalności podobna jest do Corporation, ale nie wymaga tylu formalności oraz nie jest tak skomplikowana pod względem podatkowym.

Działalność firmy LLC opiera się na jednym głównym dokumencie – “Operating Agreement”. Jest to rodzaj umowy spółki, który reguluje jej działalność. Treść dokumentu może być zmieniana wraz z rozwojem biznesu.

Prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w USA jest mniej skomplikowane, niż w spółki akcyjnej. Zwykle wymaga jednego walnego zgromadzenia udziałowców w ciągu roku, podczas którego podejmowane są strategiczne decyzje.

ZALETY LLC w USA

 • Umożliwia ochronę zobowiązań udziałowców bez dokonywania skomplikowanych procedur
 • Sposób rozliczenia podatkowego podobne jak w DBA.

WADY LLC w USA

 • Zwykle jest to droższa forma prowadzenia firmy niż DBA.
 • Wymaga również więcej dokumentów.

Jest to najpopularniejsza forma prowadzenia biznesu w USA dla startupów oraz nowych firm, które nie mają więcej niż w pięciu pomysłodawców. Łatwy sposób zarządzania oraz niewielkie formalności sprawiają, że 70% nowych biznesów prowadzonych jest właśnie w tej formie.

PODSUMOWANIE FORM PRAWNYCH FIRM W USA

DBA
LLC

C Corporation

S Corporation
Opis1-osobowa działalność, która może być prowadzona bez formalności prawnych. Ograniczona odpowiedzialność właścicieli. Mniejsze formalności niż w spółce akcyjnej. Własność majątku firmy całkowicie oddzielona od własności prywatnej właścicieli. Podobna do C Corporation, ale zyski firmy przechodzą bezpośrednio na właścicieli.
ZaletyNie wymaga decyzji rządu.Nie wymaga decyzji rządu.Nieograniczona liczba właścicieli, odpowiedzialność ograniczona do majątku określonego przez wartość akcji. Zyski/straty mogą być rozliczane przez właścicieli w rocznych zeznaniach podatkowych (brak podwójnego opodatkowania).
WadyBrak rozdzielności majątkowej właściciela i biznesu. Wyższe opłaty i koszty prowadzenia niż w DBA. Aby chronić majątek właścicieli, należy przestrzegać procedur prowadzenia spółki. Aby chronić majątek właścicieli, należy przestrzegać procedur prowadzenia spółki.
Trudna SytuacjaUmożliwia wierzycielom sprzedać osobistego majątku właściciela. Osobisty majątek właściciela podlega mniejszemu ryzyku. Odpowiedzialność właściciela nie jest dobrze opisana. W przypadku dopełnienia pozostałych formalności, tylko majątek spółki podlega wierzytelnościom. W przypadku dopełnienia pozostałych formalności, tylko majątek spółki podlega wierzytelnościom.

Wybierz lokalizację (stan) do rejestracji spółki w USA

Na terenie Stanów Zjednoczonych możesz zarejestrować Corporation lub LLC w każdym z 50 Stanów. To, który stan wybierzesz do prowadzenia firmy zależy tylko od Ciebie. Niektóre z nich są bardziej przyjazne do prowadzenia biznesu lokalnie, inne natomiast, lepsze są do prowadzenia firmy międzynarodowej.

Do otwarcia spółki międzynarodowej najlepsze są stany:
Delaware, Nevada, Wyoming

Jeśli mieszkasz w USA

Dla większości firm zarejestrowanie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością najłatwiejsze jest w stanie w którym się mieszka. Jest to najłatwiejsza i najtańsza opcja. Dzieje się tak, ponieważ każdy amerykański stan posiada prawo, które wymaga przerejestrowania spółki zarejestrowanej gdzie indziej. Na przykład w Delaware albo Nevadzie, do stanu, w którym tak naprawdę prowadzi się biznes.

Jeśli otworzysz firmę w amerykańskim stanie Nevada, ale naprawdę prowadzisz ją w Kolorado, to będziesz musiał ją przerejestrować – “foreign corporation”. Jest to forma dokumentu, który wykazuje, że firma w jej oryginalnej formie nie pochodzi z Kolorado. Wymaga się tego w szczególności, kiedy będziesz starał się otworzyć konto bankowe lub wynająć biuro w stanie w którym mieszkasz.

W większości przypadków, Twoja forma opodatkowania oraz jej wysokość będzie taka sama jak w stanie w którym mieszkasz. Najczęściej nie unikniesz opłat, co więcej rejestracja i prowadzenie “foreign company” wiąże się również z dodatkowymi kosztami.

Jeśli otwierasz spółkę w USA zza granicy to najlepiej w raju podatkowym

Otwarcie spółek w USA możliwe jest oczywiście dla obcokrajowców. Najchętniej wybierana jest lokalizacja w raju podatkowym w USA. Można tego dokonać bez opuszczania kraju. Rejestracji dokonuje się za pośrednictwem firm, które w naszym imieniu dokonują wszystkich formalności. Procedura jest prosta i wymaga głównie komunikacji za pośrednictwem Internetu. Dokumenty inkorporacji firmy otrzymamy kurierem prosto do domu lub firmy w Polsce.

Delaware

Delaware to stan, w którym otwarto największą liczbę spółek akcyjnych z listy Fortune 500 czy indeksu Nasdaq. Delaware to stan w USA, który postrzegany jest jako najbardziej zorientowany na biznes. Posiada wysoko zaawansowany system sądownictwa, nazywany Chancery Court. Delaware to stan, który wybierany jest zarówno przez przedsiębiorców otwierających duże spółki akcyjne, jak i niewielkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Delaware otwarty jest na biznes zagraniczny, co oznacza, że firmę możesz zarejestrować z Polski.

Koszt otwarcia spółki w Delaware

Opłata wymagana do otwarcia spółki w Delaware wynosi minimum 89$. Kwota obejmuje opłaty urzędowe (50$), koszt wypełnienia dokumentów (15$) oraz opłatę hrabstwa ($24).  Koszt ten jest skalkulowany w oparciu o firmę, która po posiada 1500 akcji bez wartości nominalnej. Opłata bowiem zależna jest od ilości akcji oraz ich wartości. Są to opłaty urzędowe, nie zawierają one kosztów pośrednictwa kancelarii, kosztów agenta oraz wysyłki dokumentów np. do Polski.

Nevada

Nevada stała się w ostatniej dekadzie kolebką małych i dużych biznesów. Podobnie jak Delaware, Nevada posiada pro-biznesowy klimat, niskie podatki oraz nie dzieli się informacjami dotyczącymi akcjonariuszy z IRS. Należy dodać, że wszystkie pozostałe stany Ameryki udostępniają informacje personalne właścicieli spółek.

ZALETY STANU NEVADA:

 • Brak stanowego podatku dochodowego (CIT)
 • Brak podatku franczyzowego
 • Brak podatku PIT (Personal Income Tax)
 • Akcjonariuszy nie uwzględnia się W stalowych rejestrach
 • Wymagany jest tylko jeden dyrektor
 • Spółki rejestrowane w stanie Nevada są trudne do prześwietlenia przez prawników oraz urzędników.
 • Dyrektorzy oraz zarząd nie musi być obywatelem lub rezydentem stanu Nevada czy USA
 • Niskie formalności roczne –  co roku należy jedynie odnowić zarejestrowanego agenta oraz licencję na prowadzenie działalności.

WADY:

 • Nevada w ostatnich czasach podwyższyła ceny rejestracji i licencji
 • Jeśli fizycznie prowadzisz biznes w innym stanie USA, będziesz musiał przerejestrować w spółkę.

Wyoming

Wyoming to kolejny stan, który otworzył się na przedsiębiorców. nazywany jest “Szwajcarią w Rocky Mountains”. Charakteryzuje się kilkoma dodatkowymi zaletami w porównaniu do Nevady:

 • Wyoming to stan w którym pierwszą spółkę LLC zarejestrowano w 1977 roku.
 • Charakteryzuje się wszystkimi zaletami Nevady, ale niższym kosztem rejestracji ($100)
 • Opłaty roczne wynoszą $50.
 • Co roku należy odnawiać rejestrację agenta oraz składać coroczny raport.
 • Nie wymaga spisu udziałowców w spółce LLC oraz  akcjonariuszy w Corporation
 • Nie wymaga stanowej licencji do prowadzenia biznesu.

Spółka Corporation w Wyoming

Dopuszczalne skróty:

– Co.
– Company
– Corp.
– Corporation
– Inc.
– Incorporated
– Limited
– Ltd.

Zabronione składowe nazwy:

– Bank
– College
– School
– Trust
– University

Czas rejestracji:

10 – 15 dni

Spółka LLC w Wyoming

Dopuszczalne skróty:

– L.C.
– L.L.C.
– LC
– LLC
– LTD. Liability Company
– Limited Company
– Limited Liability Co.
– Limited Liability Company
– Ltd. Liability Co.

Zabronione składowe nazwy:

– Bank
– College
– School
– Trust
– University

Czas rejestracji:

10 – 15 dni

Dlaczego warto otworzyć firmę w Delaware, Wyoming czy Nevada?

PRESTIŻ: Nevada i Delaware to stany, które wybierają największe i najbardziej rozwijające się firmy na świecie. Wyoming nazywany jest przez magazyn Economist: “Switzerland of the Rocky Mountains”

OCHRONA: Klienci lub prawnicy, którzy zdecydują się pozwać spółkę ze stanu Nevada, Wyoming lub Delaware muszą liczyć się z tym, że są one prowadzone w stanie, który sprzyja przedsiębiorcy. Chroni właścicieli bardziej efektywnie. Zidentyfikowanie właścicieli firm jest również bardziej skomplikowane i niepewne.

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI: Klienci, którzy potrzebuję konta bankowego, aby nabyć nieruchomość w celu inwestycyjnym, często wybierają właśnie spółki z Delaware, Nevada i Wyoming.

DO PRZYJMOWANIA PŁATNOŚCI: Jeżeli masz biznes, który wymaga jedynie przyjmowania płatności na konto bankowe, to powyższe stany są idealne do tego celu.

BIZNES POBOCZNY:  Wielu klientów decyduje się na otwarcie dodatkowej spółki w Stanach Zjednoczonych, aby oddzielić ich główne źródło dochodu od projektów pobocznych.

Spółka w Nowym Meksyku (New Mexico LLC)

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że stan Nowy Meksyk również umożliwia otwieranie spółek dla osób z zagranicy. Jedynym warunkiem jest posiadanie zarejestrowanego na tym terenie niezależnego agenta.

 • Nowy Meksyk nie prowadzi rejestru nazwiska i adresów  udziałowców spółki LLC.
 • Nie ma wymogu dostarczania rocznych raportów
 • Brak raportów oznacza, że nie ma rocznej opłaty stanowej wymaganej, aby spółka była aktywna

Jeżeli masz możliwość zarejestrowania agenta, możesz otworzyć spółkę w nowym Meksyku. Ty jako właściciel i udziałowiec nie będziesz widniał w żadnych rejestrach. Problemem może być jednak otwarcie konta bankowego.

Który stan wybrać do otwarcia spółki w USA?

Jeżeli potrzebujesz otworzyć spółkę jedynie po to, aby posiadać konto bankowe, ale nie będziesz potrzebował tam oddział swojej własnej firmy zarejestrowanej gdzie indziej, to możesz otworzyć firmę w Wyoming. Ten stan posiada najniższe opłaty roczne.

Wyoming: Corporation i LLC – $50
Delaware: Corporation – $125, LLC – $250
Nevada: Corporation i LLC – $325

Należy również pamiętać, że banki w tych lokalizacjach są znacznie bardziej otwarte na obsługę klientów międzynarodowych, nieposiadających faktycznego oddziału firmy.

Jeśli otwierasz oddział firmy – być może dobrym rozwiązaniem skorzystać jest ze stanu, w którym ten oddział będzie prowadził interesy. Jeśli na przykład chcesz prowadzić biznes na Florydzie, to właśnie tam zarejestruj spółkę. Możesz także otworzyć firmę w Delaware, ale pamiętaj że będzie trzeba ją przerejestrować do stanu Floryda.

Jeśli zamierzasz otworzyć firmę w USA aby zebrać kapitał od amerykańskich inwestorów lub kapitał Venture, powinieneś rozważyć otwarcie Corporation w Delaware. Jest to forma szeroko akceptowana i wymagana przez dużych inwestorów amerykańskich.

Jakie są wymagania i procedury do otwarcia firmy?

Jeśli już zdecydowałeś jaki rodzaj firmy oraz w jakiej lokalizacji chcesz, aby istniała, to musisz spełnić kilka wymogów.

Wymagania:

a) Wybierz Nazwę Firmy

Każdy stan posiada swój rejestr nazw firm. Otwierając spółkę przez firmę pośredniczącą, sprawdza ona, czy wybrana przez Ciebie nazwa jest dostępna. Jeśli nie – będziesz musiał ją zmienić.

b) Wybierz Zarejestrowanego Agenta

Zarejestrowany agent to osoba lub firma, która musi mieć fizyczny adres w lokalizacji, którą wybrałeś.  Dodatkowo, musi być dostępna w godzinach pracy od poniedziałku do piątku. Agent musi być w stanie odbierać i podpisywać formalną korespondencję adresowaną do firmy. Kancelarie pośredniczące udostępniają taką możliwość za niewielką roczną opłatą. Zwykle firma taka przyjmuje korespondencję, skanuję ją oraz wysyła Ci emailem. Jeśli jest to wymagane, mogą oni również wysłać ci oryginały za pośrednictwem poczty lub kuriera.

UWAGA: Agent, to nie firma która odbiera i przesyła dalej korespondencję. To nie forma wirtualnego asystenta. Agent to podmiot, który w twoim imieniu może odbierać formalne pisma, na przykład z sądu.

c) Zbierz imiona i adresy osób/firm powiązanych

Tutaj mowa o dyrektorach, udziałowcach, skarbnikach,  czy dyrektorach zarządzających.

d) Numer identyfikacji podatkowej w USA (Tax ID Number) – opcjonalnie

EIN to numer wydawany przez IRS ( United States Internal Revenue Service), który jest numerem identyfikacyjnym dla firm. Jest on wymagany na przykład do otwarcia konta bankowego w Stanach Zjednoczonych (lub na przykład konta na spółkę, ale w Twoim kraju). Aby dowiedzieć się szczegółów skontaktuj się z twoim lokalnym bankiem, w kraju w którym mieszkasz (np. w Polsce).

e) Apostil lub Certyfikat Autentyczności – opcjonalnie

Jeżeli chcesz otworzyć konto bankowe na zagraniczną spółkę w Polsce, to może zdarzyć się, że bank poprosił o dowód zarejestrowania firmy w Stanach Zjednoczonych. Takim dokumentem jest apostil  lub certyfikat autentyczności.

Apostil to umowa pomiędzy krajami, która zobowiązuje do akceptowania wewnętrznych dokumentów. Jest ona ważna jedynie w krajach konwencji haskiej.  Jeżeli dany kraj nie jest jej członkiem, to należy skorzystać z certyfikatu autentyczności. Taki dokument dostarczany jest przez kancelarię pośredniczącą w otwieraniu spółek w USA.

Co zrobić po otwarciu firmy (Corporation lub LLC)

Gdy firma zostanie zarejestrowana na terenie Stanów Zjednoczonych, należy wykonać kilka innych czynności, które głównie będą zależały od tego jakiego rodzaju biznes prowadzisz.

a) Ustal fizyczny adres w USA lub skorzystaj z Wirtualnego Biura

Taki adres jest pomocny jeśli zamierzasz utrzymywać korespondencję biznesową na adres w Stanach Zjednoczonych, lub twój bank, w którym chcesz otworzyć konto wymaga innego adresu prowadzenia działalności niż adres Twojego zarejestrowanego agenta. W takim wypadku dobrze jest skorzystać z usług firmy przesyłających pocztę lub otworzyć Wirtualne Biuro. Na terenie Stanów Zjednoczonych można znaleźć wiele tego rodzaju usług. Część z nich również zarejestrowana jest w Delaware, Nevada czy Wyoming. Dostarczają pocztę raz w tygodniu lub raz w miesiącu. Dowiedz się również o możliwość uzyskania amerykańskiego numeru telefonu.

b. Otwarcie konta bankowego w USA

Jeżeli zamierzasz otrzymywać płatności lub posiadać oddział firmy na terenie Stanów Zjednoczonych, to będziesz do tego potrzebował konta bankowego. Niestety z uwagi na politykę prania brudnych pieniędzy oraz zagrożenie terroryzmem, jest to w ostatnich latach bardzo utrudnione. Ważny jest kraj, z którego pochodzisz oraz odpowiedni research.

Porada 1: ZAWSZE NAJPIERW ZADZWOŃ DO BANKU.  Nie zakładaj, że zebrane przez ciebie dokumenty wystarczą do otwarcia konta w wybranym przez ciebie banku. Polityka bankowa różni się dość znacznie. Niektóre banki zadowolą się notarialną kopia dokumentów rejestracyjnych, a inne nie. Jeśli bank będzie wymagał fizycznego adresu, warto zapytać, czy adres ten będzie musiał być zlokalizowany w stanie, w którym spółka jest zarejestrowana lub może wystarczy inny adres.

Porada 2: Otwórz firmę w Delaware, Nevada lub Wyoming. Większość międzynarodowych banków, które posiadają przedstawicielstwa w tych trzech stanach mają znacznie większe doświadczenie we współpracy z klientami zagranicznymi. Jest to o tyle ważne, kiedy nie zamierzasz posiadać fizycznego adresu lub osoby, która będzie twoją firmę reprezentować w USA. Większość banków jednak będzie wymagać od ciebie posiadania fizycznego adresu, który będzie różnił się od adresu agenta zarejestrowanego. Aby się tego dowiedzieć, dobrze jest przed otwarciem firmy skontaktować się z wybranymi bankami i ustalić szczegóły.

Porada 3: Wybierz bank, który posiada oddział w Twoim kraju (np. w Polsce). W wielu przypadkach, jeśli bank posiada oddział w twoim kraju zamieszkania, to można go po prostu odwiedzić i otworzyć konto zagraniczne. W takiej sytuacji często wymagane będzie posiadanie apostilu lub certyfikatu autentyczności.

c) Uzyskaj amerykański numer telefonu

Jest wiele możliwości uzyskania amerykańskiego stacjonarnego numeru telefonu. Wiele z nich to darmowe numery (800, 877 itd.) lub lokalne numery stanów, które wybierzesz:

Kierunkowy Delaware: 302
Kierunkowy Nevada: 702
Kierunkowy Wyoming: 307

Wielu dostawców usług telekomunikacyjnych oferuje usługi poczty głosowej lub fax przez email. Przydatna jest także opcja “follow-me”, która umożliwia przekierowanie rozmowy na dowolny inny numer. Ceny zaczynają się od $9,95/miesiąc.

Podtrzymanie firmy w USA

Utrzymanie firmy LLC lub Corporation jest proste. Zwykle wystarczy wykonać poniższe czynności.

a) Złożyć coroczny raport

“Annual Report” to dokument, który uaktualnia status właścicieli, adresy oraz zarejestrowanego agenta Twojej firmy. W wielu stanach można go wypełnić online. Twój Zarejestrowany Agent otrzyma i prześle raport do Ciebie zanim się przedawni. Niedotrzymanie terminu złożenia raportu może skutkować zawieszeniem spółki.

b) Odnawianie Zarejestrowanego Agenta

Posiadanie zarejestrowanego agenta wymagane jest do otrzymywania korespondencji urzędniczej. Jeśli agent zostanie wyrejestrowany, spółka nie złoży rocznego raportu, a tym samym zostanie pociągnięta do odpowiedzialności urzędniczej.

c) Płacenie podatków firmy w USA

Płacenie podatków za prowadzenie firmy w USA zależne jest od tego, czy jesteś obywatelem USA / rezydentem lub nie. Również zależy od innych czynników. Kwestie podatkową pozostawiamy do ustalenia z właściwą firmą pośredniczącą w formowaniu spółki.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.