Jak kupić akcje z prawem do dywidendy?

Kupno akcji z prawem do dywidendy może wydawać się dobrym pomysłem. W rzeczywistości dowiadywanie się jak działają wypłaty dywidend jest ekscytującym aspektem handlu. Inwestowanie w tego typu akcje przynosi dodatkowe zyski. W tym przewodniku będziemy analizować jak kupić akcje z prawem do dywidendy.

Kupno akcji z prawem do dywidendy może wydawać się dobrym pomysłem. W rzeczywistości dowiadywanie się jak działają wypłaty dywidend jest ekscytującym aspektem handlu. Inwestowanie w tego typu akcje przynosi dodatkowe zyski. W tym przewodniku będziemy analizować jak kupić akcje z prawem do dywidendy.

Najpierw przyjrzyjmy się czym jest dywidenda i czy warto inwestować w tego typu spółki

Jeśli należysz do grona inwestorów dysponujących niewielkim kapitałem, ucieszy Cię wiadomość, że również Ty możesz zmaksymalizować swoje zyski. Aby to zrobić, trzeba będzie zapoznać się z najlepszą alternatywą dla inwestowania w akcje wypłacające dywidendy. Niektórzy z brokerów online pozwalają na zakup akcji oferujących dywidendy. Dzięki temu innowacyjnemu instrumentowi zakup akcji nie będzie dla Ciebie dużym obciążeniem finansowym.

Jak zobaczymy w tym przewodniku, platformy online oferują dużo korzyści w porównaniu z tradycyjnym handlem na giełdzie u maklera czy w banku. Na przykład, pozwalają one na inwestowanie bez konieczności ponoszenia kosztów stałych prowizji.

Poniższa tabela zawiera listę niektórych z lepszych według mnie brokerów akcji wypłacających dywidendy. Aby skorzystać z wystarczy zarejestrować się i zacząć kupować akcje z prawem do dywidendy.

Etoro - Inwestycje Online

Ranking:

⭐⭐⭐⭐⭐

Korzyści:
✔ 0% prowizji od zakupu prawdziwych akcji
✔ Kopiuj odnoszących sukcesy inwestorów giełdowych za pomocą 1 kliknięcia
✔ Regulowany i renomowany broker
Akcje
✔ Opłata za konto: 0 PLN / miesiąc
✔ Aplikacja mobilna: 9/10

Całkowite opłaty za 12 miesięcy:
0 PLN

Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

Odpowiedzmy teraz na pierwsze pytanie: które spółki płacą najwyższą dywidendę?

Istnieje kategoria spółek, które płacą znaczące dywidendy. Jeden z najsłynniejszych i najbogatszych inwestorów Warren Buffet, zbudował część swojej fortuny kupując akcje, które miały zdolność do generowania dywidend o wysokiej stopie zwrotu.

Dlatego też przyjrzymy się typom akcji, które wypłacają najlepszą dywidendę.

Pierwszymi spółkami, które znajdziemy w tej kategorii są spółki amerykańskie. Konkretnie te z sektora bankowego i naftowego. To one zapisały się w historii i do dziś dominują na rynku.

Weźmy na przykład słynną firmę ExxonMobil, której akcje są częścią ważnego indeksu Dow Jones. Być może słyszałeś o jej legendarnym założycielu, Rockefellerze, który zbudował jedną z największych firm w sektorze naftowym. Inne ważne akcje z prawem do dywidendy to te należące do trio Iberdrola z Hiszpanii, Total z Francji i Eni z Włoch. Należą one do 10 największych firm naftowych na świecie.

Za nimi plasuje się General Motors, amerykańska spółka słynąca z hojnych dywidend. To prawda, że od 2009 roku przeżywa głęboki kryzys, ale nadal utrzymuje swój status.

Wreszcie, mamy akcje europejskie z prawem do dywidendy. Za najpopularniejsze spółki wypłacające dywidendę w Europie uważa się Daimlera. Należącego do grupy Mercedesa, oraz Axę, wywodzącą się z francuskiego giganta ubezpieczeniowego.

Przykład spółki z prawem do dywidendy.

Jeśli chcesz przejść do brokera u którego można kupić wyżej opisane spółki i otrzymywać z nich również dywidendę na to samo konto, przejdź tutaj.

Wpływ Koronawirusa na akcje z prawem do dywidendy

Inna kategoria akcji przynoszących dywidendę znajduje się wśród tych, które rozwinęły się w bezpośrednim następstwie koronawirusa. O których z nich mówimy? Chodzi tu przede wszystkim o firmy z sektora farmaceutycznego. Spółki te zwiększają swoje obroty i rentowność, dzięki czemu wypłacają dywidendę swoim akcjonariuszom. Jedną z nich jest słynna firma AbbVie, która z powodu pandemii wypłaca obecnie hojne dywidendy dla akcjonariuszy.

Dlatego wśród najbardziej hojnych spółek oferujących akcje wypłacające dywidendę znajdują się jedne z poniższych:

 • General Electric
 • AbbVie
 • Visa
 • Pfizer
 • Apple
Spółka z prawem do dywidendy ABBV

Oczywiście, to co Cię najbardziej interesuje w tej chwili to gdzie kupić akcje wypłacające dywidendę. Broker eToro jest doskonałą alternatywą jako jedna z platform z najszerszym zakresem akcji na świecie.

Co to jest dywidenda?

Dywidenda to podział zysków, którego spółka dokonuje na rzecz inwestorów posiadających jej akcje. Z drugiej strony zyski, które nie są wypłacane, są przeznaczane na przyszłe inwestycje. Dzień w którym następuje wypłata dywidendy, jest ustalany przez zarząd spółki.

Dywidendę wypłacają zazwyczaj tylko najstarsze i najbardziej ustabilizowane spółki, nie wszystkie. Spółki wypłacające dywidendę to te, które mają największe przepływy pieniężne i potrafią efektywnie zarządzać reinwestycjami.

Na przykład wiele spółek o silnych perspektywach wzrostu oferuje akcje wypłacające dywidendę właśnie w celu kontynuacji tego wzrostu. Mają one również tendencję do wypłacania dywidendy jeśli zyski przekraczają potrzeby spółki.

Akcje przynoszące dywidendę można również podzielić na sektory. Należą do nich sektory energetyczny, użyteczności publicznej i telekomunikacyjny. Sektory te generują znaczne, a także stosunkowo przewidywalne przepływy.

Ludzie, którzy kupują akcje wypłacające dywidendę są nazywani „inwestorami dywidendowymi” i otrzymują regularny dochód z tego rodzaju inwestycji.

Które spółki wypłacają dywidendę?

Wśród spółek wypłacających dywidendę eksperci wyróżniają dwie kategorie:

 • Firmy o ugruntowanej pozycji i stabilności
 • Przedsiębiorstwa o niższych zdolnościach produkcyjnych

Firmy stabilne – Spółki te wypłacają dywidendę, jednocześnie generując rentowność. Są one uważane za skonsolidowane ponieważ wiedzą, jak reinwestować wypłacając zyski w ramach swojego sektora.

Tendencja dla takich akcji wypłacających dywidendy jest czasami spadkowa. Mimo to, inwestorzy otrzymują rekompensatę w postaci stałego napływu gotówki każdego roku.

Przedsiębiorstwa o mniejszej zdolności produkcyjnej – W tej kategorii znajdują się młode firmy, które posiadają potencjał do dalszego rozwoju. Jednak tego typu spółki nie zawsze wypłacają dywidendę, ponieważ generowane przez nie zyski są czasami reinwestowane.

W przypadku tych spółek tendencja jest wzrostowa, a ceny ich akcji podlegają znacznie większym wahaniom niż w poprzedniej kategorii. Spółki o wyższym wzroście zazwyczaj wypłacają mniejsze dywidendy, a resztę reinwestują.

Dlaczego spółka wypłaca dywidendę

Przyjrzyjmy się powodom, dla których spółka zazwyczaj wypłaca dywidendę z akcji. Gdy firma się rozwija, wtedy decyduje się na wypłatę dywidendy. Również jej marże są powyżej średniej w branży.

Oczywiście nie zawsze spółka wypłaca dywidendę, gdy marża jest wysoka. Jeśli tak jest, to znaczy, że firma reinwestuje, maksymalizując swoją konkurencyjność na rynku.

Proces ten możemy podsumować w następujący sposób:

 • Wszystkie te czynniki mają znaczenie w długim okresie, gdy spółka osiągnie fazę umacniania się.
 • Z czasem marże firmy zaczynają się zmniejszać z kilku powodów. Na przykład, produkt może nie być już nowatorski lub osiągnął zamierzony udział w rynku.
 • W rezultacie zmniejszają się inwestycje, zwiększa się płynność finansowa, a marże spadają do poziomu średniej.
 • W tym momencie spółka decyduje się na wypłatę dywidendy dla swoich akcjonariuszy.

Tak właśnie stało się w przypadku firmy Apple. Najpierw przeszła przez długi okres rozwoju i wzrostu. Dopiero potem zaczął wypłacać dywidendę, dokładnie od 2012 roku. W marcu 2015 roku stała się w końcu częścią indeksu giełdowego Dow Jones.

Wypłata dywidendy

Dywidendy są zazwyczaj wypłacane raz w roku w dniu ustalonym przez Zarząd. Niektóre spółki decydują się na wypłatę dywidendy co pół roku. Inni decydują się na wypłatę nadzwyczajnych dywidend zgodnie z harmonogramem.

Aby akcjonariusz był uprawniony do otrzymania dywidendy spółka wymaga, aby był akcjonariuszem przez 3 miesiące. Tylko wtedy akcjonariusz może być uprawniony do otrzymania świadczenia. Niektóre z nich wymagają nawet dłuższego czasu bycia akcjonariuszem. W przypadku na przykład akcji hiszpańskich czas ten jest krótszy: możesz otrzymać dywidendę posiadając akcje tylko 3 lub 4 dni przed datą wypłaty.

Jak obliczana jest wypłata dywidendy?

Obliczenia, których należy dokonać w przypadku wypłacanej dywidendy nie są trudne. W rzeczywistości im prostszy jest system tym lepiej.

Przyjrzyjmy się kilku czynnikom, które należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu wypłaty dywidendy. Dzięki temu będziesz mógł budować i monitorować swój portfel inwestycyjny.

Roczna stopa zwrotu z dywidendy

Obliczenia tego dokonuje się poprzez pomnożenie procentu rocznej dywidendy za każdą posiadaną akcję w stosunku do jej ceny.

Kalkulacja ta jest swego rodzaju barometrem rocznego dochodu, jaki otrzymamy z inwestycji. Aby obliczyć, jaki będzie dochód z dywidendy musisz znać koszt akcji, a Twój wynik powinien być jak najwyższy.

Stopa wzrostu dywidendy

Aby obliczyć stopę wzrostu dywidendy dla dowolnego okresu należy wziąć dywidendę na akcję z bieżącego roku, podzielić przez dywidendę na akcję z ubiegłego roku i odjąć 1.

Wskaźnik wypłaty dywidendy

Miara ta określa, jaką dywidendę wypłaca dana akcja w stosunku do jej zysków. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę współczynnik wypłaty. Na przykład jeśli akcje są drogie, oznacza to, że firma pozostawia sobie mało pieniędzy na reinwestycje.

Krótko mówiąc powinieneś skupić się na zarobkach, upewniając się, że ich wartość nie spadnie.

Najczęściej zadawane pytania

Czy warto kupować akcje z prawem do dywidendy?

Odpowiedź brzmi: to zależy. Budowanie portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem akcji wypłacających dywidendy może być bardzo stabilną opcją. Ale solidne, długoterminowe portfolio wymaga dużego kapitału.

Gdzie można kupić akcje z prawem do dywidendy?

Istnieją dwa sposoby na zakup akcji płacących dywidendę: poprzez wybrany bank (ale płacąc też zapewne prowizje) lub za pomocą certyfikowanych platform handlowych. Na przykład opisywana wyżej przeze mnie platforma nie pobiera prowizji.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.