Jak kupić akcje Berkshire Hathaway bez prowizji?

Niektóre spółki giełdowe są jednak dostępne na kilku giełdach jednocześnie. Prawdopodobnie nie jest zaskoczeniem, że akcje Berkshire są obecnie kupowane i sprzedawane przez Internet. Wszystko, czego potrzebujesz to komputer, połączenie z Internetem i konto w firmie brokerskiej, która będzie pośredniczyć w zakupie na giełdzie.

Niektóre spółki giełdowe są jednak dostępne na kilku giełdach jednocześnie. Prawdopodobnie nie jest zaskoczeniem, że akcje Berkshire są obecnie kupowane i sprzedawane przez Internet. Wszystko, czego potrzebujesz to komputer, połączenie z Internetem i konto w firmie brokerskiej, która będzie pośredniczyć w zakupie na giełdzie.

Jak kupić akcje Berkshire Hathaway?

Akcje są przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych. Zwyczajowo na giełdach papierów wartościowych oferowane są akcje spółek, które mają siedzibę w tym samym kraju. Można więc znaleźć akcje amerykańskie na giełdach amerykańskich, akcje niemieckie na giełdach niemieckich itd.

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

Po utworzeniu konta handlowego i wpłaceniu na nie pieniędzy możesz zacząć kupować akcje Berkshire Hathaway. Jest to stosunkowo proste: wystarczy wybrać liczbę akcji i potwierdzić zakup. Bardziej zaawansowani traderzy mogą ustalić cenę (Limit), po której chcą kupić lub sprzedać akcje BRKb. Zlecenie z limitem ceny nie jest jednak realizowane natychmiast, lecz dopiero wtedy, gdy na giełdzie pojawi się odpowiednia kontroferta. Może to trwać sekundy, dni, a nawet tygodnie.

Przegląd sprawdzonego maklera giełdowego

Etoro - Inwestycje Online

Ranking:

⭐⭐⭐⭐⭐

Korzyści:
✔ 0% prowizji od zakupu prawdziwych akcji
✔ Kopiuj odnoszących sukcesy inwestorów giełdowych za pomocą 1 kliknięcia
✔ Regulowany i renomowany broker
Akcje
✔ Opłata za konto: 0 PLN / miesiąc
✔ Aplikacja mobilna: 9/10

Całkowite opłaty za 12 miesięcy:
0 PLN

Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

  • Dostęp do giełd amerykańskich i europejskich, w tym 800 spółek
  • Kupuj akcje bez prowizji
  • Platforma z zaawansowanym skanerem akcji
  • Darmowe konto demo
  • Całkowicie po polsku
  • Zakup akcji bez prowizji, zakup akcji ułamkowych, minimalna inwestycja $50
  • Na rynku od 2006 roku, licencja, przedsiębiorca ubezpiecza depozyty

Czym jest Berkshire Hathaway i jaka jest jej historia?

Berkshire Hathaway Inc. jest spółką holdingową, która posiada szereg spółek zależnych skupiających się na różnych segmentach działalności. Firmy działające pod szyldem Berkshire Hathaway specjalizują się w ubezpieczeniach, handlu detalicznym, hurtowym, transporcie, ale działają również w branży energetycznej i odzieżowej. Berkshire Hathaway posiada również bardzo silny portfel akcji, w którym znajduje się na przykład 9% Coca-Coli.

Warren Buffet - właściciel Berkshire Hathaway
Warren Buffet – właściciel Berkshire Hathaway | Żródło: Bloomberg.com

Korzenie dzisiejszej firmy Berkshire Hathaway sięgają 1839 roku, kiedy to założono firmę tekstylną Valley Falls. Firma odniosła sukces i w 1929 roku połączyła się z Berkshire Cotton Manufacturing. Nowo powstała firma działała pod nazwą Berkshire Fine Spinning Associates, a w 1955 roku połączyła się z Hathaway Textile Manufacturing Company. W 1962 r. do akcji wkroczył amerykański inwestor Warren Buffett i zaczął skupować akcje firmy. Zauważył on wzór, który pozwolił mu przewidzieć przyszłą wartość akcji. Po kilku latach Buffett został większościowym udziałowcem i w 1967 roku w związku z niekorzystną sytuacją, postanowił rozszerzyć obszar działalności firmy poza branżę tekstylną (mianowicie o sektor ubezpieczeniowy). Dziś Warren Buffett jest uważany za jednego z najbardziej skutecznych inwestorów na świecie.

Akcje Berkshire Hathaway są notowane na NYSE pod symbolem BRKa (typ A) i BRKb (typ B). Różnica między akcjami polega nie tylko na cenie, ale przede wszystkim na prawach głosu. Posiadacz akcji typu A ma 10000 razy większą siłę głosu. Liczba akcji Berkshire Hathaway przekracza 1,38 miliarda. Głównym akcjonariuszem akcji serii A jest Warren Buffett z pakietem 37% akcji. W przypadku akcji serii B, większościowym akcjonariuszem jest The Vanguard Group z pakietem prawie 10%.

Berkshire Hathaway i dywidendy

Berkshire Hathaway nie wypłaca dywidendy. Jeśli spółka wyemituje 1 000 akcji, a Ty kupisz połowę z nich, 50% spółki należy do Ciebie. Bycie akcjonariuszem oznacza więc bycie akcjonariuszem spółki publicznej. Każdy z udziałowców ma prawo do odpowiedniej części zysków spółki. Wynagrodzenie przypadające na jedną akcję nazywane jest dywidendą. W Europie dywidendy wypłacane są zazwyczaj raz w roku, podczas gdy amerykańskie spółki akcyjne wypłacają dywidendy kwartalnie. Decyzję o tym, czy spółka wypłaci dywidendę podejmuje walne zgromadzenie akcjonariuszy większościowych. Walne zgromadzenie ustala również wysokość dywidendy.

Wypłata dywidendy następuje w dniu ustalenia prawa do dywidendy, który jest zawsze ogłaszany z wyprzedzeniem. Kto posiada akcje w dniu ustalenia prawa do dywidendy, jest uprawniony do dywidendy. Nie ma znaczenia, kto był w posiadaniu akcji przez cały rok. Jeśli akcje są zdeponowane w Centralnym Depozycie Papierów Wartościowych (CSD), dywidendy są wypłacane bezpośrednio posiadaczom. Dywidendę można wypłacić zarówno bezgotówkowo, jak i gotówką w oddziale banku, który został wyznaczony do wypłaty dywidendy. Jeśli akcje są zdeponowane u dealera papierów wartościowych (np. w firmie brokerskiej), dywidendy są odbierane przez brokera, który następnie rozdziela je wśród klientów.

Handel kontraktami na różnice kursowe Berkshire Hathaway

Akcje Berkshire Hathaway są kupowane i sprzedawane na giełdzie papierów wartościowych. Istnieje jednak alternatywny sposób, który pozwala spekulować na wzroście lub spadku wartości akcji bez posiadania ich na własność.

Możesz handlować akcjami za pośrednictwem licencjonowanego brokera, takiego jak etoro.

Aby handlować kontraktami CFD należy wykorzystać dźwignię minimum x2
Aby handlować kontraktami CFD należy wykorzystać dźwignię minimum x2

Kontrakt na różnicę lub CFD jest instrumentem inwestycyjnym, którym handluje się przez Internet z brokerami CFD. CFD to kontrakt, którego wartość zmienia się w zależności od aktualnej wartości dowolnej akcji. Oznacza to, że CFD na Berkshire Hathaway jest zawsze warte tyle samo, co akcja BRKb na giełdzie. Jeśli kupisz kontrakt i sprzedasz go później, zarobisz (lub stracisz) praktycznie tyle samo, co handlując na giełdzie. Kupując CFD, ponosisz jednak niższe opłaty, a ponadto możesz zarabiać pieniądze, gdy wartość akcji na giełdzie spada (tzw. shorting).

Handel kontraktami CFD odbywa się za pośrednictwem platform internetowych brokerów CFD. Handel kontraktami CFD jest podobny do handlu akcjami na giełdzie, ale inwestor wybiera wielkość inwestycji i jedną z opcji: KUPNO (oczekując wzrostu ceny) lub SPRZEDAŻ (oczekując spadku ceny). Możesz wyjść z pozycji handlowej w dowolnym momencie. Podczas handlu akcjami CFD, powszechne jest stosowanie dźwigni 1:20, która mnoży zyski i straty 20 razy. Pozwala to inwestorom na osiąganie zysków nawet przy mniejszych ruchach cen.

Kupno akcji CFD nie czyni Cię właścicielem rzeczywistej akcji, więc nie jesteś uprawniony do dywidendy. Kontrakty CFD są używane głównie do handlu krótkoterminowego, kiedy próbujesz wykorzystać wzrost lub spadek rynku. Dla długoterminowych inwestycji, lepiej jest wybrać klasyczny zakup akcji giełdowych, który został szczegółowo opisany powyżej.

Aktualny kurs akcji Berkshire

Rozwój kursu akcji BRKb przedstawiony jest na wykresie cenowym. Z wykresu można zobaczyć, co akcja Berkshire Hathaway była warta w przeszłości i jak wiele jest notowana na dzień dzisiejszy. Nad wykresem znajduje się panel kontrolny, za pomocą którego można zmienić styl wykresu na bar (słupki), candle (świece) lub classic (obszar).

Kurs akcji Berkshire Hathaway z eToro
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych rezultatów. Prezentowana historia inwestycyjna obejmuje mniej niż 5 pełnych lat i może nie być wystarczająca jako podstawa do podjęcia decyzji o inwestowaniu.

W panelu sterowania ustawia się również okres czasu, w którym będzie wyświetlany wykres. Dostępny jest zakres od 1 minuty (1m) do 1 miesiąca (M). Wybrana opcja reprezentuje przedział czasowy pomiędzy dwoma najbliższymi punktami (lub świecami) na wykresie. Wygodnym narzędziem jest wstawianie wskaźników technicznych z możliwością zmiany ich parametrów.

Rozwój akcji spółki

Wartość akcji Berkshire Hathaway stale się zmienia ponieważ jest zależna od popytu i podaży. Jeśli jest popyt na akcje to ich cena wzrośnie. Jeśli natomiast nie ma wystarczającej liczby kupujących, to wartość akcji BRKb spadnie. Podaż i popyt odzwierciedlają nie tylko obecną sytuację na rynku, ale przede wszystkim sytuację w Berkshire Hathaway. Zainteresowanie akcjami będzie rosło w przypadku ekspansji spółki na rynki zagraniczne, pozyskania nowych kontraktów lub nowych partnerów biznesowych.

Wyniki bershire hathaway etoro 2021
Wyniki bershire hathaway etoro 2021

Jeśli jednak Berkshire Hathaway opublikuje raport roczny z niepokojącymi wynikami, to wiadomo, co będzie dalej. Ważne są również informacje dotyczące konkurentów lub całego segmentu (np. ograniczenia regulacyjne). Wszystkie te wydarzenia przyciągają uwagę inwestorów, co znajduje również odzwierciedlenie w zwiększonej liczbie wyszukiwań w Internecie.

Co w chwili pisania tego tekstu znajduje się w portfelu legendarnego inwestora Warrena Buffetta?

Wartość portfela na dzień 30 czerwca 2021 r. została wyceniona na blisko 300 mld USD, a kolejne 145 mld USD w gotówce czeka na możliwości inwestycyjne.

Największą część portfela Berkshire Hathaway stanowią akcje Apple, prawie 42% całego portfela. Buffett kilkakrotnie stwierdził, że nie traktuje akcji Apple’a jako inwestycji, ale jako kolejną „spółkę zależną”.

Buffett znany jest również ze swojej sympatii do napoju gazowanego Coca-Cola oraz z posiadania akcji KO, które stanowią 7,4% portfela Berkshire Hathaway.

Portfel spółki Berkshire Hathaway w połowie 2021 roku.
Portfel spółki Berkshire Hathaway w połowie 2021 roku.

Buffett dokonał również ogromnej inwestycji w przemysł energetyczny

Warren Buffett był w ostatnich latach krytykowany za wielkość rezerw gotówkowych Berkshire Hathaway. Ale w 2020 r. dokonał największego od lat przejęcia, kupując aktywa Dominion Energy za 10 mld dolarów. Berkshire wykorzystało okazję do zabezpieczenia sieci rurociągów Dominion po tym jak gigant energetyczny i Duke Energy niespodziewanie zrezygnowali z planów budowy Atlantic Coast Pipeline.

Berkshire Hathaway kupi od Dominion Energy około 12 300 mil rurociągów przesyłowych oraz 25,5 mld stóp sześciennych magazynów gazu. Transakcja w całości gotówkowa obejmuje 4 mld USD kapitału własnego i 5,7 mld USD długu. Zamknięcie transakcji planowane jest na czwarty kwartał 2021 roku.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.