Jak i Kiedy Przywrócić Równowagę Portfela Inwestycyjnego?

Zbilansowanie portfela inwestycyjnego funduszami inwestycyjnymi jest łatwym i właściwym sposobem "kupuj nisko i sprzedawaj wysoko". Co jednak oznacza zbilansowanie portfela? Jak często trzeba dokonywać ponownego równoważenia i jakie są najlepsze strategie i momenty, by to zrobić? W tym artykule uczymy się o korzyściach i strategiach przywracania równowagi portfela.

Zbilansowanie portfela inwestycyjnego funduszami inwestycyjnymi jest łatwym i właściwym sposobem „kupuj nisko i sprzedawaj wysoko”. Co jednak oznacza zbilansowanie portfela? Jak często trzeba dokonywać ponownego równoważenia i jakie są najlepsze strategie i momenty, by to zrobić? W tym artykule uczymy się o korzyściach i strategiach przywracania równowagi portfela.

Co to znaczy „równowaga” portfel?

Kiedy w końcu skończysz budować swój portfel inwestycji, nadal będziesz musiał dokonywać okresowych przeglądów, nawet jeśli jesteś inwestorem typu kup i trzymaj. Zrównoważenie portfela jest czynnością polegającą na przywróceniu aktualnych proporcji inwestycyjnych do ich pierwotnych założeń.

Równoważenie będzie wymagało zakupu i/lub sprzedaży udziałów niektórych lub wszystkich akcji, funduszy inwestycyjnych itd. Wszystko to w celu przywrócenia odpowiednich proporcji. Należy pamiętać, że przywracanie równowagi jest ważnym aspektem utrzymania portfela aktywów inwestycyjnych, dokładnie tak ważnym jak wymiana oleju lub konserwacja samochodu.

Koncepcja przywracania równowagi jest dość prosta, ale czas i częstotliwość tej operacji może stanowić pewną strategię w tym procesie. W rzeczywistości wielu inwestorów sprawia, że równoważenie portfela jest bardziej skomplikowane niż jest to w rzeczywistości. Doradcy finansowi i zarządzający funduszami często spierają się o to jak często inwestor powinien przywracać balans portfela. Czy ma to odbywać się w cyklu miesięcznym, kwartalnym, rocznym czy też w innym?

Przywracanie równowagi i alokacja aktywów

Zanim zaczniesz myśleć o przywróceniu równowagi, być może zechcesz ponownie przyjrzeć się proporcjom. Saldo portfela inwestycyjnego składa się z alokacji aktywów i rodzajów inwestycji stanowiących jego podstawę. Na przykład, inwestor może zacząć od podziału aktywów w proporcji 80% akcji i 20% obligacji. W ramach tej alokacji inwestor może posiadać 5 funduszy inwestycyjnych – np. 4 fundusze akcyjne po 20% alokacji każdy i jeden fundusz obligacji w wysokości 20% całego portfela. Ta proporcja aktywów czy saldo opiera się na tolerancji ryzyka i celu inwestycyjnym (tj. powód inwestycji, ramy czasowe itd).

Dlaczego należy zachować równowagę portfela?

Powód dla którego inwestorzy przywracają równowagę swoich portfeli jest ważny. Często zdarza się, że dane fundusze inwestycyjne radzą sobie lepiej niż inne w danym okresie. Na przykład, założymy w ciągu jednego roku, fundusze akcyjne wypadają bardzo dobrze, ale fundusze obligacyjne słabo.

Jeśli pierwotna alokacja wynosiła 80% akcji i 20% obligacji, to rozkład na koniec roku może wynosić 90% akcji i 10% obligacji. Jesteś teraz poza stanem równowagi i ta nowa, bardziej agresywna alokacja może narazić Cię na niechciane ryzyko. Odwrotnie, jeśli akcje pójdą źle, a obligacje wypadną dobrze, w następnym roku możesz podejmować mniejsze ryzyko i przegapić zyski na rynku akcji.

Jak należy równoważyć portfel inwestycyjny?

Aby go zrównoważyć wystarczy dokonać odpowiednich transakcji, by przywrócić fundusze z powrotem do ich zamierzonych proporcji. Wracając do naszego przykładowego portfela 5 funduszy – kupujesz i sprzedajesz udziały właściwych funduszy, aby powrócić do pierwotnego poziomu 20% funduszu obligacji.

Oczywiście, będziesz sprzedawać udziały funduszy, które najlepiej spisały się w ciągu roku, aby obniżyć ich wartość do 20% i kupować udziały tych, które wypadły źle. Ostatecznie zawsze sprzedajesz zwycięzców i kupujesz przegranych – to dobra strategia inwestycyjna.

Jak często powinieneś równoważyć swój portfel?

Częstotliwość przywracania równowagi nie musi być duża, ponieważ rzadko zdarzają się duże wahania na rynkach finansowych powodujące, że Twój portfel drastycznie zmieni pierwotne procenty alokacji. Jeśli przydzielimy 20% do jednego konkretnego funduszu, to w ciągu danego roku nie będzie to często przekraczać 3% lub 4% ponad ten poziom przydziału.

Mogą również występować koszty transakcyjne związane z kupnem i sprzedażą funduszy. Tak więc zbyt częste ponowne bilansowanie może zmniejszyć potencjalne pozytywne skutki tego działania. Wystarczająca częstotliwość to raz do roku. Wielu ludzi robi to pod koniec roku wraz z innymi strategiami takimi jak obniżanie kosztów podatkowych, które również warto rozważyć.

Można także wybrać konkretną datę, taką jak rocznica lub urodziny. Ponadto, zanim dokonasz ponownego zrównoważenia upewnij się, że Twoje perspektywy finansowe i cele inwestycyjne nie uległy zmianie w taki sposób, że musisz zmienić model aktywów.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Podsumowanie

Równowaga portfela funduszy inwestycyjnych jest zazwyczaj potrzebna tylko raz w roku. Wynika to z faktu, że rynki kapitałowe nie mają tendencji do dużych wahań cen w krótszych okresach czasu. Niektóre platformy do zarządzania kontami maklerskimi online, funduszami inwestycyjnymi lub brokerami forex mogą oferować opcję automatycznego zrównoważenia portfela.

Jak zostać doświadczonym Inwestorem – przewodnik

1. Podstawy2. Tworzenia Portfela3. Formowanie Strategii4. Planowanie Przyszłości
Stwórz PlanDywersyfikacjaKupno i SprzedażInflacją
Cele InwestycyjneAkcjeRobo DoradcaPlanowanie Emerytury
Opłaty InwestycyjneSurowceFundusze InwestycyjneKryzys Rynkowy
Sposoby Budowania MajątkuNieruchomościETF?Równowaga Portfela
Zrozumienie siebieRynki ZagraniczneAktywnie a Pasywnie
Rynek ForexFundusze Długoterminowe
ObligacjeSpółki Dywidendowe
Reinwestowanie Dywidendy

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.