Inteligentny Sposób Rozłożenia Pieniędzy Na Emeryturę


Segmentacja czasowa jest strategią, którą można wykorzystać do inwestowania w okresie emerytalnym. Polega ona na dopasowaniu inwestycji do momentu, w którym trzeba będzie je wycofać w celu zaspokojenia potrzeb emerytalnych. Przyjrzyjmy się przykładowi.

Załóżmy, że Jan i Wacława mają 60 lat. Planują przejść na emeryturę w wieku 65 lat. Chcą być pewni, że ich pierwsze dziesięć lat dochodu emerytalnego jest zabezpieczone. Jeśli użyją podejścia opartego na segmentacji czasowej, mogą nabyć lokaty bankowe, obligacje lub inne bezpieczne papiery wartościowe (lub kombinację tych rzeczy) w ilościach, które pozwolą im osiągnąć wiek i będą dostępne w roku, w którym będą ich potrzebować.

Przykładowa segmentacja czasowa w praktyce

Załóżmy, że Jan i Wacława wiedzą, że w wieku 65-70 lat będą musieli wypłacać 50 000 zł rocznie na pokrycie kosztów utrzymania. Znajdują szereg lokat i obligacji generujących od 2% do 4% dochodów, które wygasną w latach, w których będą potrzebować tych środków. Jest to określane jako strategia drabinowa. Działa to w następujący sposób:

  • Lokata nr 1 płacąca 2% – wygasa w wieku 65 lat Jana.
  • Lokata nr 2 płacąc 2,5% – wygasa w wieku 66 lat Jana.
  • Obligacja 1 płacąca 3% – wygasa w wieku 67 lat Jana.
  • Obligacja 2 płacąca 3,5% – wygasa w wieku 68 lat Jana.
  • Obligacja 3 płacąca 3,75% – wygasa w wieku 69 lat Jana.
  • dziesięcioletnią inwestycja o stałym dochodzie rocznym w wysokości 4% – wygasa w wieku 70 lat Jana
  • Obligacja 4 płacąca 4% – wygasa w wieku 71 lat Jana.
  • Obligacja 5 płacąca 4,1% – wygasa w wieku 72 lat Jana
  • Obligacja 6 płacąca 4,15% – wygasa w wieku 73 lat Jana.
  • Obligacja 7 płacąca 4,2% – wygasa w wieku 74 lat Jana

Korzystając z powyższego harmonogramu, w punktach poniżej przedstawiam wymaganą inwestycję potrzebną w wieku 60 lat Jana. W tym odsetki, które by zarobił, aby dostarczyć potrzebne 50 000 zł.

Lokata nr 1 płacąca 2%45 286,00 zł
Lokata nr 2 płacąc 2,5%43 114,00 zł
Obligacja 1 płacąca 3%40 654,00 zł
Obligacja 2 płacąca 3,5% 37 970,00 zł
Obligacja 3 płacąca 3,75% 35 898,00 zł
10 lat stałej rocznej wypłaty w wysokości 4%34 601,00 zł
Obligacja 4 płacąca 4% 32 479,00 zł
Obligacja 5 płacąca 4,1% 30 871,00 zł
Obligacja 6 płacąca 4,15%29 471,00 zł
Obligacja 7 płacąca 4,2%28 107,00 zł
Potrzebne ogółem: 358 451,00 zł

Załóżmy, że Jan i Wacława mają konto emerytalne i inne rachunki oszczędnościowo-inwestycyjne o łącznej wartości 600 000 zł. Po wykorzystaniu części swoich oszczędności na pokrycie powyższych segmentów czasowych (co odpowiada ich pierwszym dziesięciu latom przejścia na emeryturę), zostaje im 242 549 zł. Ta część ich oszczędności i inwestycji nie będzie potrzebna przez 15 lat.

Jeśli zainwestują wszystko w akcje (najlepiej w formie funduszy indeksów giełdowych) przyjmując stopę zwrotu 8%, wzrośnie ona do 766 234 zł. Nazywamy to rosnącą częścią ich portfela. W latach, w których część wzrostu dobrze sobie radzi sprzedawałyby część akcji i wydłużały segment czasowy. Czyniąc to w sposób ciągły, zawsze mogą liczyć na siedem do dziesięciu lat, mając świadomość, że mają bezpieczne inwestycje, które pozwolą im pokryć ich wydatki. Mają możliwość elastycznego realizowania zysków w dobrych latach i dawania mu czasu na odzyskanie dobrej kondycji w złym roku.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: 77% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Uwagi dotyczące tych obliczeń

W tych obliczeniach zakładam, że wszystkie odsetki mogłyby zostać ponownie zainwestowane według podanej stopy procentowej, co w rzeczywistości często nie jest możliwe.

Nie uwzględniam również inflacji. W rzeczywistości Jan i Wacława potrzebowaliby więcej niż 50 000 zł w ciągu pięciu lat, by kupić taką samą ilość towarów i usług jaką dziś kupiliby za 50 000 zł. Można zwiększyć potrzebne 50 000 zł rocznie o 3% przez cały okres, aż do momentu, gdy będzie to konieczne. Później zdyskontować je z powrotem o zwrot z inwestycji, która ma być wykorzystana. Będziesz musiał wykonać obliczenia w oparciu o własne potrzeby i założenia dotyczące inflacji.

Jeśli Jan i Wacława doliczą do tego wszystkiego pieniądze z emerytury państwowej, być może wymagany przychód nie będzie musiał wynosić 50 000zł rocznie, tylko mniej. Mogą potrzebować pełnej kwoty pieniędzy wcześniej, a potem mniej, gdy zaczną korzystać z ubezpieczenia społecznego.

Korzyści z segmentacji czasowej

Stosując podejście oparte na podziale czasu nie musisz się martwić o to, co robiła dziś giełda, a nawet co robi w tym roku. Rosnąca część portfela inwestycyjnego nie będzie potrzebna przez piętnaście lat.

Segmentacja czasowa jest zupełnie inna niż tradycyjne podejście polegające na systematycznym wycofywaniu aktywów. Tradycyjne podejście do alokacji środków określa jaki procent środków powinien znajdować się w gotówce, obligacjach i akcjach. Podstawą tego podejścia jest roczna zmienność, z którą jesteś gotów się zmierzyć. Następnie konfiguruje się to, co jest określane jako plan systematycznego wycofywania, aby sprzedać tyle każdej klasy aktywów każdego roku (lub każdego miesiąca) aby zaspokoić swoje potrzeby w zakresie emerytury. Przy podejściu czasowym roczna zmienność nie ma znaczenia dla Twoich celów.

Jak zostać doświadczonym Inwestorem – przewodnik

1. Podstawy2. Tworzenia Portfela3. Formowanie Strategii4. Planowanie Przyszłości
Stwórz PlanDywersyfikacjaKupno i SprzedażInflacją
Cele InwestycyjneAkcjeRobo DoradcaPlanowanie Emerytury
Opłaty InwestycyjneSurowceFundusze InwestycyjneKryzys Rynkowy
Sposoby Budowania MajątkuNieruchomościETF?Równowaga Portfela
Zrozumienie siebieRynki ZagraniczneAktywnie a Pasywnie
Rynek ForexFundusze Długoterminowe
ObligacjeSpółki Dywidendowe
Reinwestowanie Dywidendy

Recent Content