Ile oszczędności warto odłożyć na emeryturę?

Oszczędności są ważne na praktycznie każdym etapie życia, niezależnie od tego czy kończysz szkołę średnią, czy też idziesz na emeryturę w wieku 60 czy 65 lat. Posiadanie oszczędności w nagłych wypadkach na emeryturze jest niezwykle ważne jeśli nie chcesz wyprzedawać majątku, aby pokryć nieoczekiwane wydatki.

Oszczędności na emeryturę to coś, z co prawie każdy powinien przemyśleć. Miliony Polaków ich jednak nie mają. Według sondażu przeprowadzonego przez Deutsche Bank, tylko 34% dorosłych odkłada dodatkowe pieniądze na przyszłą emeryturę.

Oszczędności są ważne na praktycznie każdym etapie życia, niezależnie od tego czy kończysz szkołę średnią, czy też idziesz na emeryturę w wieku 60 czy 65 lat. Posiadanie oszczędności w nagłych wypadkach na emeryturze jest niezwykle ważne jeśli nie chcesz wyprzedawać majątku, aby pokryć nieoczekiwane wydatki.

Oto jak obliczyć ile potrzebujesz oszczędności jako emeryt. To pozwoli Ci też zaplanować co możesz zrobić z takimi oszczędnościami.

Dlaczego emeryci potrzebują oszczędności?

Zaoszczędzone środki mają pomóc w pokryciu nieoczekiwanych kosztów bez sięgania po zwykłe przelewy emerytalne lub zaciąganie kredytów lub pożyczek. Oszczędności na wypadek sytuacji kryzysowych mogą być także szczególnie ważne w okresie pracy. Jeśli na przykład stracisz pracę lub nie możesz pracować z powodu chwilowej niezdolności i potrzebujesz pieniędzy na pokrycie codziennych rachunków.

Na emeryturze zmienia się zapotrzebowanie na środki pieniężne, ale nie znika ono całkowicie. Wprawdzie nie potrzebujesz już oszczędności na wypadek utraty pracy, ale możesz nadal ich potrzebować, aby pokryć poważną naprawę dachu w domu lub remont mieszkania.

Oszczędności w nagłych wypadkach mogą również pomóc w opłaceniu tego, co na emeryturze często stanowi największy wydatek: opieka zdrowotna. Według statystyk 65-letnia para odchodząca na emeryturę może spodziewać się wydawania nawet 1 000 zł miesięcznie na dodatkową opiekę medyczną. Uraz związany z upadkiem lub nieoczekiwane zdiagnozowanie poważnej choroby może spowodować spiętrzenie rachunków jeśli ubezpieczenie z ZUS nie pokryje pełnego kosztu. Oszczędności w nagłych wypadkach mogą pomóc w wypełnieniu luki w takich sytuacjach.

Jak obliczyć wysokość wymaganych oszczędności?

Łączna kwota, którą należy zachować w funduszu awaryjnym jako emeryt zależy od tego, ile zwykle wydaje się w danym miesiącu. Również od tego jak dokładnie planuje się działania w nagłych wypadkach.

Najpierw spójrzmy na swój miesięczny budżet. Jeśli nie jesteś jeszcze na emeryturze możesz stworzyć szacunkowy budżet emerytalny na wszystko, co według Ciebie wydasz. W zależności od przewidywanego trybu życia, może on obejmować:

  • Koszty mieszkania, w tym kredyt hipoteczny jeśli nadal będziesz go spłacał.
  • Żywność i rozrywka
  • Dodatki
  • Transport
  • Spłacanie zadłużenia, jeśli masz karty kredytowe lub inne pożyczki, które spłacasz
  • Wydatki na opiekę zdrowotną i leki nie objęte ubezpieczeniem z ZUS
  • Składki na ubezpieczenia, ubezpieczenie na życie lub dodatkowe ubezpieczenia typu Medicare.
  • Nowe aktywności na emeryturze
  • Podróże
  • Koszty związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej lub pobocznym dorabianiem.

Porównaj te wydatki z twoimi szacunkowymi przychodami z tytułu emerytury, które planujesz uzyskać ze wszystkich planów emerytalnych, ubezpieczeń, rent lub kont inwestycyjnych. Celem jest określenie minimalnej kwoty bazowej potrzebnej w każdym miesiącu do pokrycia najważniejszych wydatków na życie.

Następnie określ jak duże oszczędności na wypadek sytuacji awaryjnych chciałbyś posiadać. Większość ekspertów zaleca aby oszczędności na wypadek sytuacji kryzysowych wynosiły od trzech do sześciu miesięcznych kosztów. Jeśli jednak na emeryturze chcesz pozostać na bezpiecznym poziomie i mieć pewność, że będziesz miał wystarczająco dużo pieniędzy aby pokryć wszelkie wydatki, możesz zwiększyć tę kwotę do 12 lub nawet 18 miesięcy.

Ostatecznie kwota, którą potrzebujesz na swoje oszczędności to po prostu kwota bazowa, której potrzebujesz na miesięczne wydatki pomnożona przez liczbę miesięcy, które chcesz pokryć. Na przykład jeśli chcesz zaoszczędzić 12-miesięczny koszt życia, a Twoje miesięczne wydatki na emeryturze wynoszą 3 000 PLN, musisz mieć 36 000 PLN zarezerwowane w oszczędnościach.

Gdzie trzymać swoje emerytalne oszczędności

Najważniejszą cechą każdego funduszu ratunkowego jest to, że musi on być łatwo dostępny. Są to pieniądze do których w razie potrzeby należy się szybko dostać nie ponosząc przy tym żadnych kar i opłat skarbowych. Z tego powodu tradycyjne lokaty lub niektóre fundusze inwestycyjne mogą nie być najlepszym wyborem. Za tradycyjne wypłaty z lokat przed terminem można zapłacić opłatę karną.

Możesz użyć konta oszczędnościowego jako funduszu kryzysowego ponieważ wypłaty będą wolne od podatku i opłat karnych. Tak długo, jak nie będziesz potrzebował pieniędzy Twoje inwestycje będą nadal rosnąć, a raczej nie powinny tracić na wartości.

Ile muszę oszczędzać miesięcznie aby osiągnąć swój cel oszczędności emerytalnych?

Ile pieniędzy musisz oszczędzać miesięcznie zależy od tego kiedy faktycznie zaczniesz oszczędzać i ile w sumie chcesz zaoszczędzić.

Im wcześniej zaczniesz dodawać pieniądze do swojej puli oszczędności emerytalnych, tym mniej będziesz musiał oszczędzać w każdym miesiącu ponieważ koszty są rozłożone na dłuższy okres czasu.

Ponadto jeśli zaczniesz oszczędzać wcześniej, Twoje fundusze będą gromadzić dodatkowe korzyści w postaci odsetek złożonych przez cały okres trwania Twoich oszczędności. Zarabianie pieniędzy na tych odsetkach oznacza, że możesz aktywnie odkładać mniej, a nadal oszczędzisz tę samą kwotę.

Co to są odsetki złożone i jak to działa?

Oprocentowanie złożone działa w następujący sposób: jeśli przeznaczysz na swoją emeryturę 2000 PLN rocznie (około 166 PLN miesięcznie), a stopa zwrotu z inwestycji wyniesie 5%, to otrzymasz 100 PLN odsetek po pierwszym roku. Kwota ta jest dodawana do puli oszczędności, więc na koniec pierwszego roku możesz mieć 2,100 PLN.

W następnym roku otrzymasz 5% odsetek z 2,100 PLN plus 2,000 PLN, które wpłacisz w ciągu roku co daje Ci 205 PLN odsetek. Twoja suma na koniec drugiego roku wyniesie 4,305 PLN (2,100 + 2,000 + 205 PLN). Pomimo tego, że wpłacisz tylko 4,000 PLN.

Jeżeli będziesz postępował zgodnie z tym tokiem rozumowania rok po roku, odsetki złożone naprawdę zaczną przynosić zyski. Po 10 latach twój wkład wyniósłby 20 000 PLN, ale twoja pula oszczędności emerytalnych wyniesie około 29 000 PLN.

Następnie zakładając, że nadal będziesz wpłacał tę samą kwotę, a oprocentowanie pozostanie na tym samym poziomie, twoje oszczędności emerytalne będą się podwajać co 10 lat.

Można więc zauważyć, że warto utrzymać stałą miesięczną kwotę wkładu do oszczędności i zarobić przyzwoitą sumę do czasu przejścia na emeryturę lub do końca życia zawodowego.

Oszczędzanie na emeryturę to ważny cel finansowy, a w idealnej sytuacji pieniądze w skarbonce z czasem będą się stale powiększać. Niezależnie od tego czy jesteś dwudziestolatkiem czy czterdziestolatkiem, to oszczędzanie zarówno na emeryturę jak i na wypadek kryzysu, jakim jest utrata pracy powinno być najwyższym priorytetem. Pomocne i ważne może być posiadanie punktów odniesienia do śledzenia postępów w oszczędzaniu.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Oszczędzanie na emeryturę

Wiedza o tym ile będziesz potrzebował do emerytury jest czymś w rodzaju przypuszczenia, szczególnie gdy jesteś młodszy ponieważ nie możesz wiedzieć jak długo będziesz żył z tych oszczędności.

Musisz również przewidzieć swoje potrzeby finansowe szacując jaki będzie Twój budżet w przyszłych latach.

Eksperci rekomendują także, abyś zaoszczędził co najmniej jedną roczną aktualną pensję w wieku lat trzydziestu.

Specjaliści zalecają, abyś zaoszczędził trzy razy więcej niż wynosi Twoja obecna roczna pensja w wieku okresie lat czterdziestu.

Oszczędności w nagłych wypadkach

Eksperci sugerują zaoszczędzenie co najmniej trzech, a najlepiej sześciu miesięcy kosztów utrzymania w ramach funduszu kryzysowego. Wysokość tych kosztów oblicza się przez pomnożenie budżetu przez odpowiednią liczbę miesięcy.

Możesz zmniejszyć swój miesięczny budżet o kilka luksusowych wydatków i pozycji, aby ustalić daną liczbę obniżając ją do wysokości rachunków, które trzeba zapłacić.

Osoby po trzydziestce wydają średnio 3400 PLN miesięcznie na wydatki związane z życiem.

Po czterdziestce poświęcają miesięcznie około 4 300 PLN na swoje budżety.

Emerytura a nagły wypadek. Który z nich zabezpieczyć pierwszy?

Eksperci doradzają, aby przed rozpoczęciem oszczędzania na emeryturę odłożyć co najmniej trzy miesięczne wydatki na życie. Sześć miesięcy to nawet lepiej.

Zsumuj wydatki na czynsz lub kredyt hipoteczny, media, wydatki na transport, składki ubezpieczeniowe, nieubezpieczone koszty opieki zdrowotnej, żywność i obsługę kredytów. Teraz, w zależności od Twoich celów, pomnóż tę liczbę przez trzy do sześciu.

Odłóż te pieniądze na bok, aby były do twojej dyspozycji w przypadku wystąpienia czegoś nadzwyczajnego. Czegoś co uniemożliwi ci uzyskanie dochodu przez dłuższy okres czasu. Zastanów się nad przechowywaniem swoich środków na łatwo dostępnym, oprocentowanym koncie. Na przykład na wysokodochodowym koncie oszczędnościowym.

Średnie oszczędności dla 20-latków

Pomiędzy zastojem płac a wysokim zadłużeniem z tytułu kredytów studenckich, dwudziestolatkowie stoją przed jednym z największych wyzwań związanych z oszczędzaniem na emeryturę.

Według ekspertów, typowy oszczędzający powinien dążyć do tego, aby do 30 roku życia oszczędzić jednoroczną pensję.

Średnie oszczędności dla 30-latków

Gdy skończysz 30 lat, Twój obraz finansów może zacząć się nieco zmieniać. Być może zarabiasz więcej, ale zmiany w życiu, jak zawarcie małżeństwa czy posiadanie dzieci zwiększą wydatki. Wyższe wydatki mogą sprawić, że oszczędzanie na emeryturę stanie się trudniejsze, a wciąż istnieją te nadzwyczajne oszczędności, które należy wziąć pod uwagę.

Osoby w tej grupie demograficznej mają średnie miesięczne wydatki na poziomie ok 3,400 PLN z 2019 roku. Oznacza to co najmniej 20 400 PLN w przypadku sześciomiesięcznego funduszu awaryjnego lub 10 200 PLN w przypadku trzech miesięcy.

Doradcy zalecają, aby osoba w wieku 35 lat miała zaoszczędzone na emeryturę dwa razy więcej niż wynosi jej roczne wynagrodzenie, zwiększając je do trzykrotności w wieku 40 lat.

Średnie oszczędności dla 40-latków

Prawdopodobnie zmierzasz w kierunku swoich najlepszych lat zarobkowania i zmniejszania swoich zobowiązań kredytowych osiągając czterdziestkę, ale perspektywa wychowywania dzieci i studia w ciągu kilku lat mogą zwiększyć wydatki i zmniejszyć wielkość odkładanych środków.

Osoby powyżej 40 roku życia wydają średnio 4,300 PLN miesięcznie na koszty utrzymania. Korzystając z tej wiedzy powinny również mieć od 12 900 do 25 800 PLN odłożonych na fundusz awaryjny.

Średnie Oszczędności po 50-tym roku życia

Teraz prawdopodobnie możesz spodziewać się sporej ilości środków odłożonych na emeryturę i na wypadek sytuacji kryzysowej. Do tego czasu powinieneś mieć zaoszczędzone 5 do 6 razy więcej niż zarabiasz rocznie.

Średnie oszczędności dla 60-latków

Ich oszczędności emerytalne powinny wynosić do tego momentu około sześciokrotność ostatnich rocznych zarobków.

Twoje koszty utrzymania powinny jednak nieco spaść. Nie będziesz więc musiał pracować na tyle dużo, by tworzyć konto awaryjne, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

eToro to platforma obsługująca wiele aktywów, która oferuje zarówno inwestowanie w akcje, jak i handel kontraktami CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy wynikającej z dźwigni finansowej. {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś zastanowić się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Przedstawiona historia handlu jest krótsza niż 5 pełnych lat i może nie wystarczyć jako podstawa do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Copy Trading nie jest doradztwem inwestycyjnym. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest narażony na ryzyko.

eToro USA LLC nie oferuje kontraktów CFD i nie składa żadnych oświadczeń ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści tej publikacji, która została przygotowana przez naszego partnera z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji o eToro, które nie są specyficzne dla danego podmiotu.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.