Fundusze Zarządzane Aktywnie a Inwestycje Pasywne


Aktywne inwestowanie jest jak stawianie zakładów na to, kto wygra mistrzostwa świata w siatkówce. Pasywne inwestowanie byłoby jak posiadanie całej ligi siatkarskiej, a tym samym zbieranie zysków ze sprzedaży biletów i gadżetów niezależnie od tego, która drużyna wygrywa.

Aktywne inwestowanie oznacza, że Ty (lub zarządzający funduszem inwestycyjnym lub inny doradca inwestycyjny) zamierzasz użyć podejścia, które zazwyczaj obejmuje analizę fundamentalną, analizę mikro- i makroekonomiczną i/lub analizę techniczną. Sądzisz, że wybranie inwestycji w ten sposób może przynieść lepsze wyniki niż posiadanie całego segmentu rynku.

Wykorzystanie analogii inwestycyjnej do sportu

Korzystając z analogii ligi siatkarskiej – można studiować zawodników i trenerów, iść na trening przed sezonem i w oparciu o swoje analizy obstawiać, która drużyna będzie na szczycie przez cały rok. Czy jesteś gotów postawić swoje pieniądze na prawidłowy wybór? Aktywny inwestor lub aktywna strategia właśnie to robi.

Przy pasywnym podejściu inwestycyjnym, kupiłbyś fundusze indeksowe i posiadałbyś całe spektrum dostępnych akcji i obligacji. Byłoby to jak posiadanie ligi sportowej. Nie każda drużyna wygra, ale nie obchodzi cię to ponieważ wiesz, że jakiś produkt co roku będzie sprzedawany. Z pasywnym podejściem możesz jedynie zarabiać na podstawie wspólnego wyniku wszystkich zgromadzonych akcji i obligacji.

Porównanie Aktywnie i Pasywnie Zarządzanych Funduszy

Gdy przyjrzymy się funduszom inwestycyjnym, to aktywnie zarządzany o dużej kapitalizacji, będzie starał się wybrać najlepsze 20 akcji notowanych w Indeksie WIG. Fundusz pasywny, czyli fundusz indeksowy, będzie posiadał wszystkie akcje tego indeksu, bez próby selekcji.

Co roku prowadzone są badania mające na celu porównanie zwrotów aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych ze zwrotami pasywnie zarządzanych funduszy. Badania te pokazują, że w ujęciu łącznym, w dłuższych okresach aktywnie zarządzane fundusze generalnie nie przynoszą zwrotów wyższych niż ich bierne odpowiedniki.

Fundusze aktywne zwykle wiążą się z wyższymi kosztami. Zarządzający funduszem musi najpierw zebrać dodatkowe zyski, by pokryć swoje koszty, zanim inwestor będzie mógł zobaczyć wyniki, które są wyższe niż porównywalny fundusz indeksowy.

Dlaczego aktywne podejście kosztuje więcej? Prowadzenie analiz wymaga czasu, a aktywnie zarządzane fundusze wydają więcej pieniędzy na koszty ogólne i personel. Ponadto, mają one wyższe koszty transakcyjne ponieważ kupują i sprzedają akcje. Jeśli indeks zyskuje 10%, a fundusz generuje rocznie 3% kosztów, musi zarobić 13% tylko po to, aby uzyskać zwrot netto odpowiadający całemu indeksowi.

Istnieje rozbieżność między pasywnymi funduszami a funduszami indeksowymi. Wszystkie fundusze indeksowe są formą pasywnego inwestowania, ale nie wszystkie pasywnie zarządzane fundusze są funduszami indeksowymi.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: 81% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees


Mylne wyobrażenia na temat aktywnego i pasywnego inwestowania

W większości przypadków debata koncentruje się na tym, czy fundusz inwestycyjny może osiągnąć lepsze wyniki niż jego indeks. Przykładowo, wyniki badań mogą dotyczyć tego, o ile fundusze o dużej kapitalizacji osiągają lepsze wyniki niż indeks WIG 20. Jednak wiele funduszy i podejść inwestycyjnych nie jest zarezerwowanych wyłącznie dla danego rodzaju akcji lub obligacji.

Na przykład uśrednione fundusze mogą być w stanie posiadać akcje o dużej lub małej kapitalizacji w zależności od tego co analitycy uważają za najlepsze rozwiązanie. W tym przypadku można zmierzyć długoterminowe wyniki takiego funduszu w stosunku do czegoś takiego jak WIG, a nie koniecznie WIG 20.

Dodatkowa dezorientacja wynika z faktu, że doradcy inwestycyjni mogą korzystać z pasywnych funduszy indeksowych, ale stosując alokację aktywów decydują, kiedy portfel powinien posiadać więcej lub mniej danej klasy aktywów. W ten sposób pasywne fundusze inwestycyjne są wykorzystywane w ramach podejścia aktywnego lub półaktywnego.

Pasywne inwestowanie obejmuje rentowność całego rynku

Kiedy weźmie się tę siatkarską analogię i zastosuje się ją do inwestowania, można przyjrzeć się całemu rynkowi akcji. Pasywny inwestor chce być właścicielem wszystkich akcji. Uważa, że przez długi czas działa kapitalizm i prawdopodobnie uzyska wyższe zyski z inwestowania na całym rynku akcji, niż próbując wybrać, które z nich będą lepsze od całego rynku.

Celem pasywnego podejścia rynkowego jest wykorzystanie czegoś, co nazywa się premią za ryzyko kapitałowe. Takie podejście mówi, że należy zrekompensować podjęcie ryzyka kapitałowego wyższymi zwrotami.

Bierne inwestowanie jest bardziej efektywne podatkowo

Pasywnymi funduszami handluje się rzadko, więc generują one niższe opłaty. Ponadto realizują one mniej zysków, które wpływają na wysokość zeznania podatkowego. Jeśli inwestujesz za pomocą rachunków nieemerytalnych, oznacza to, że pasywne podejście inwestycyjne powinno zmniejszyć bieżące koszty podatkowe.

Jeśli chcesz połączyć podejście aktywne i pasywne, możesz zastanowić się nad włączeniem aktywnie zarządzanych funduszy do kont chronionych podatkiem, np. indywidualnego konta emerytalnego.

Pasywne inwestowanie odpowiednie dla większości inwestorów

Jak wielu twoich przyjaciół lub współpracowników kiedykolwiek powiedziało, że posługuje się strategią pasywnego inwestowania? Prawdopodobnie bardzo niewielu, a właśnie to powinni robić. Tylko nieliczni potrafią zarabiać pieniądze jako aktywni inwestorzy. Natomiast ci, którzy potrafią, z czasem zapewne i tak zostaną pokonani przez rynek.

Nie traktuj inwestowania jako sposobu na szybkie zarabianie pieniędzy. Najbardziej udanymi inwestorami są ci, którzy inwestują w dłuższej perspektywie czasowej i rozumieją, że sposób budowania majątku to zyski spotęgowane w czasie z rozsądnym ryzykiem to.

Jak zostać doświadczonym Inwestorem – przewodnik

1. Podstawy2. Tworzenia Portfela3. Formowanie Strategii4. Planowanie Przyszłości
Stwórz PlanDywersyfikacjaKupno i SprzedażInflacją
Cele InwestycyjneAkcjeRobo DoradcaPlanowanie Emerytury
Opłaty InwestycyjneSurowceFundusze InwestycyjneKryzys Rynkowy
Sposoby Budowania MajątkuNieruchomościETF?Równowaga Portfela
Zrozumienie siebieRynki ZagraniczneAktywnie a Pasywnie
Rynek ForexFundusze Długoterminowe
ObligacjeSpółki Dywidendowe
Reinwestowanie Dywidendy

Recent Content