Fundusze wzajemne i ich rodzaje

Fundusze wzajemne są chyba najprostszym i najmniej stresującym sposobem inwestowania na rynku. Co więcej, w ciągu ostatnich kilku lat do funduszy wprowadzono więcej nowych pieniędzy niż kiedykolwiek w historii. Zanim zaczniesz zrzucać pieniądze do puli, powinieneś dokładnie wiedzieć czym są.

Fundusze wzajemne są chyba najprostszym i najmniej stresującym sposobem inwestowania na rynku. Co więcej, w ciągu ostatnich kilku lat do funduszy wprowadzono więcej nowych pieniędzy niż kiedykolwiek w historii. Zanim zaczniesz zrzucać pieniądze do puli, powinieneś dokładnie wiedzieć czym są.

Czym jest fundusz wzajemny?

Mówiąc prościej fundusz wzajemny to pula pieniędzy, która pochodzi od inwestorów indywidualnych, firm i innych organizacji. Zarządzający funduszem to osoba zatrudniona do inwestowania środków pieniężnych, które wnieśli inwestorzy, a cel funduszu zależy od jego rodzaju. Na przykład zarządzający funduszem o stabilnym wzroście starałby się zapewnić najwyższy zysk przy najniższym ryzyku. Menedżer funduszu mieszanego powinien natomiast próbować prześcignąć wyniki na przykład indeksu WIG lub innych światowych indeksów. Jednak prawda jest taka, żr bardzo niewiele funduszy faktycznie to osiąga.

Fundusze wzajemne dzieli się według dwóch kategorii:

  • fundusze zamknięte
  • fundusze otwarte

Fundusze zamknięte

Ten rodzaj funduszu posiada określoną liczbę wyemitowanych udziałów. Emituje się je w drodze pierwszej oferty publicznej. Udziały te są przedmiotem obrotu na otwartym rynku, co w połączeniu z faktem, że fundusz zamknięty nie wykupuje ani nie emituje nowych udziałów (jak zwykły fundusz wzajemny) uzależnia udziały funduszu od prawa podaży i popytu. W rezultacie udziały funduszy zamkniętych zazwyczaj sprzedaje się z dyskontem do wartości aktywów netto.

Są one podobne do funduszy otwartych, ponieważ ich aktywa są inwestowane w szeroką gamę papierów wartościowych. Główna różnica polega na tym, że fundusze zamknięte zachowują się bardziej jak akcje. Tutaj wartość rynkowa jest napędzana przez podaż i popyt.

Fundusze otwarte

Większość funduszy wzajemnych ma charakter otwarty. W podstawowym sensie oznacza to, że fundusz nie posiada określonej liczby udziałów. Zamiast tego fundusz wyemituje nowe jednostki uczestnictwa dla inwestora w oparciu o bieżącą wartość aktywów netto i umorzy je, gdy inwestor zdecyduje się na sprzedaż.

Fundusze otwarte zawsze odzwierciedlają wartość aktywów netto inwestycji bazowych, gdyż jednostki uczestnictwa są otwierane i likwidowane w zależności od potrzeb.

Fundusze wspólnego inwestowania mają strukturę otwartą, ponieważ przepływ środków pieniężnych – zarówno do funduszu, jak i z niego – jest zawsze otwarty. Innymi słowy, zarządzający portfelem stale inwestuje nowe środki od inwestorów, a spółka funduszu nadal proponuje nowe udziały.

Czyli gdy inwestujesz się w fundusz otwarty, udziały są tworzone i emitowane właśnie dla Ciebie. Inwestycja ta jest przechowywana na koncie w domu maklerskim, w banku lub w spółce funduszu.

Proces ten różni się od inwestowania w akcje. Gdy inwestujemy w akcje, kupujemy lub sprzedajemy je na giełdzie lub poza rynkiem regulowanym. Bez względu na to, czy jest to pierwsza oferta publiczna lub wtórna – nowe akcje nie mogą być tworzone specjalnie dla nas.

ETF – specyficzny rodzaj funduszu

ETF (Exchange-Traded Fund) przechowuje koszyk papierów wartościowych i dokonuje transakcji na giełdzie. Wartość rynkowa ETF zmienia się w ciągu dnia w zależności od podaży i popytu na poszczególne ETF-y.

Wartość aktywów netto – wartość papierów wartościowych w ramach funduszu ETF może różnić się od wartości rynkowej. Wartością rynkową jest cena, po której inwestor nabywa lub sprzedaje akcje ETF oraz zmiany wynikające z efektu podaży i popytu.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Jakie korzyści płyną z inwestowania w fundusze wzajemne?

Fundusze wzajemne są aktywnie zarządzane przez profesjonalnych managerów, którzy stale monitorują akcje i obligacje w portfelu danego funduszu. Jako że jest to jego podstawowe zajęcie, może on poświęcić znacznie więcej czasu na wybór inwestycji niż zwykły inwestor indywidualny. Gwarantuje to spokój psychiczny, który wynika ze świadomego inwestowania bez stresu związanego z analizą sprawozdań finansowych czy obliczaniem wskaźników finansowych.

Jak wybrać fundusz, który jest dla nas odpowiedni?

Każdy fundusz ma swoją konkretną strategię inwestycyjną, styl lub cel. Niektóre, na przykład, inwestują tylko w spółki typu „blue chip”. Inne inwestują w przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność lub inwestują w określone branże. Wybór funduszu inwestycyjnego, który odpowiada naszym oczekiwaniom inwestycyjnym i stylowi jest kwestią absolutnie kluczową. Jeśli nie wiemy nic na temat biotechnologii, nie inwestujemy w fundusz biotechnologiczny. Należy znać i rozumieć swoją inwestycję.

Po ustaleniu rodzaju funduszu warto zajrzeć do rankingu funduszy w sieci lub sprawdzić w Standard & Poor’s (S&P). Firma ta wydaje ratingi funduszy na podstawie dotychczasowych osiągnięć.

Rating funduszy wzajemnych. Źródło: Analizy.pl

Rankingi te należy przyjmować z przymrużeniem oka. Dotychczasowy wynik nie jest wskaźnikiem przyszłych sukcesów, zwłaszcza jeśli zmienił się ostatnio menedżer funduszu.

Jak zacząć inwestować w fundusz wzajemny?

Jeśli posiadasz już konto maklerskie, możesz kupić jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym tak samo jak akcje. Jeśli nie masz, możesz odwiedzić stronę internetową funduszu lub zadzwonić do nich i poprosić o informacje. Zdecydowana większość funduszy wymaga minimalnej inwestycji początkowej, która może wahać się od 100 zł do ponad 100 000 zł. Większość z nich mieści się jednak w przedziale od 1000 zł do 5000 zł. Minimalna inwestycja początkowa może zostać znacznie obniżona lub całkowicie zniesiona, jeśli inwestycja dotyczy systematycznych długoterminowych wpłat.

Zalety i wady

W przypadku każdego z trzech rodzajów funduszy istnieją zarówno zalety, jak i wady. Statystyki pokazują jednak, że inwestorzy uznają ich korzyści za przeważające nad wadami. Pokazują również, że fundusze wzajemne przewyższają zalety innych form inwestycyjnych.

Fundusze wzajemne typu otwartego utrzymują i gromadzą zdecydowaną większość kapitału inwestycyjnego w Polsce. Według Narodowego Banku Polskiego w funduszach w 2018 roku ulokowane było ponad 160 mld złotych. Statystyki czołowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych pokazują także, że oszczędności trzyma w nich około 2 mln klientów w naszym kraju.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.