Fundusze sektorowe i branżowe – lista oraz rodzaje

Większość z wymienionych funduszy to fundusze indeksowe i ETF, ponieważ te rodzaje funduszy zazwyczaj zapewniają najlepszą ekspozycję na dany sektor i branżę pod względem szerokości, różnorodności i znajdują się poniżej średniego wskaźnika kosztów.

Jest to wykaz sektorów i branż przemysłowych, które dostarczają jedne z najlepszych funduszy inwestycyjnych i ETF służących inwestowaniu w każdej z tych gałęzi. Zawiera on również proste definicje i przykłady dla każdej z nich. Większość z wymienionych funduszy to fundusze indeksowe i ETF, ponieważ te rodzaje funduszy zazwyczaj zapewniają najlepszą ekspozycję na dany sektor i branżę pod względem szerokości, różnorodności i znajdują się poniżej średniego wskaźnika kosztów.

Pierwsza część tej publikacji zawiera zorientowane na konsumenta i chroniące go branże i sektory: Technologie, Finanse, Artykuły konsumpcyjne, Usługi użyteczności publicznej i Ochrona zdrowia.

Fundusze sektora technologicznego (branży)

Sektor technologiczny jest kategorią skupiającą spółki technologiczne, takie jak firmy produkujące sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub elektronikę oraz spółki świadczące usługi z branży IT. Mogą nimi być firmy dostarczające technologie informacyjne czy przetwarzania danych gospodarczych. Niektóre przykłady firm technologicznych to Apple, Microsoft, Google czy Netscape Communications.

Inwestowanie w technologie jest powszechnie związane z nabywaniem akcji wzrostowych lub z agresywnym inwestowaniem w rozwój.

Znalezienie najlepszych funduszy branży technologicznej i funduszy ETF może być kłopotliwe i mylące. Przykładowo, częstym błędem jest myślenie o Invesco QQQ ETF jako o funduszu czysto technologicznym, ponieważ śledzi on indeks NASDAQ 100. Można to traktować jako strategię inwestycyjną o charakterze czysto rozwojowym (wzrostu), ale udziały QQQ w technologiach stanowią jedynie około 50% portfela.

Ponadto, wiele funduszy z sektora (branży) technologicznego koncentruje się na jednym pod-sektorze technologii jak komputery, sieci, półprzewodniki czy elektronika. Jednak dla większości inwestorów najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z szeroko zdywersyfikowanego funduszu sektora technologicznego.

W przypadku funduszy, które posiadają co najmniej 90% akcji technologicznych (na dzień sporządzenia niniejszego opracowania) jednym z najlepszych światowych branżowych funduszy inwestycyjnych jest Fidelity Select Technology (FSPTX), a jednym z najlepszych funduszy ETF jest iShares US Technology ETF (IYW).

Fundusze branży finansowej (sektora)

Sektor usług finansowych składa się przede wszystkim z banków, firm obsługujących karty kredytowe, zakładów ubezpieczeń i firm brokerskich. Przykładami światowych spółek jest Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs i MetLife. Strategicznie, akcje spółek z sektora finansowego najlepiej sprawdzają się w warunkach niskich stóp procentowych. Istnieje wtedy bowiem zapotrzebowanie na usługi finansowe, takie jak kredyty hipoteczne, pożyczki i inwestycje.

Obecnie na świecie istnieje ponad 100 funduszy inwestycyjnych i ETF-ów specjalizujących się w usługach finansowych, ale jednym z najlepszych funduszy indeksowych sektora finansowego jest Vanguard Financials Index (VFAIX), a jednym z najlepszych ETF-ów jest iShares US Financial Services (IYF).


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Fundusz branżowy dóbr luksusowych

Dobra lub usługi o charakterze luksusowym to takie, które nie są uważane za niezbędne. Są często dobrami i usługami związanymi z wypoczynkiem, a ich konsumpcja jest zależna od cykli gospodarczych – stąd też czasami nazywana się dobrami cyklicznymi.

Przykładowo, w okresach wzrostów gospodarczych sprzedaż detaliczna dóbr lub usług związanych z wypoczynkiem, dalej określanych jako trwałe lub nietrwałe (takich jak samochody i sprzęt komputerowy (trwałe) lub rozrywka i hotele – nietrwałe), jest zazwyczaj wyższa niż w czasie recesji gospodarczej. Nie dotyczy to podstawowych dóbr konsumpcyjnych, na które może nadal istnieć popyt. Mówiąc prościej – konsumenci wydają więcej na towary luksusowe (niepotrzebne), gdy czasy są dobre, a mniej, gdy czasy są ciężkie.

Podobnie jak w przypadku większości funduszy branżowyh, sektor cyklów konsumenckich posiada kilka podsektorów. Na przykład inwestor może kupić akcje określonego funduszu dóbr luksusowych, który koncentruje się wyłącznie w przemyśle motoryzacyjnym. Jednakże większość inwestorów mądrze postępuje, wybierając zróżnicowanie tych funduszy czy ETF-ów, co pozwala uzyskać szerszą ekspozycję na branże.

Jednym z najlepszych konsumenckich światowych funduszy dóbr luksusowych jest Vanguard Consumer Discretionary Index (VCDAX), a jednym z najlepszych konsumenckich funduszy ETF jest SPDR S&P Retail (SRT).

Wyniki ETF SPDR z 12 miesięcy. Tutaj przejdź do funduszu.

Fundusze branżowe dla produktów konsumenckich

Podstawowe produkty konsumenckie to takie jak żywność, tytoń i napoje, które konsumenci uważają za niezbędne w codziennym życiu. Dlatego też o akcjach spółek wytwarzających takie produkty mówi się, że są to akcje „defensywne” lub „niecykliczne”, ponieważ konsumenci nie chcą przestać kupować i konsumować tych produktów nawet podczas recesji gospodarczej. Przykłady firm produkujących podstawowe produkty konsumenckie to General Mills, Inc (żywność), Philip-Morris, Inc (tytoń) i Coca-Cola Co (napoje).

Akcje spółek podstawowych produktów konsumenckich uważa się za papiery wartościowe o charakterze defensywnym, ponieważ mają one tendencję do utrzymywania większej stabilności cen niż inne papiery, takie jak akcje spółek rozwijających się. Na przykład w okresie recesji konsumenci nadal potrzebują artykułów pierwszej potrzeby takich jak zboża i mleko. Mogą oni nawet zwiększyć konsumpcję tak zwanych „produktów grzesznych”, jak papierosy i alkohol. Wiedząc o tym wielu inwestorów będzie kupowało akcje defensywne, jeśli tylko uznają, że w krótkim czasie może dojść do recesji.

Dobrym sposobem na szerokie zaangażowanie się w branży dóbr konsumpcyjnych pierwszej potrzeby jest różnorodność i niskie wydatki funduszu inwestycyjnego lub ETF-u. Jednym z najlepszych funduszy branżowych jest Vanguard Consumer Staples Index (VCSAX), a wśród najlepszych ETF-ów jest Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP).

Wyniki Funduszu Sektorowego ETF XLP z 12 miesięcy. Zobacz aktualne wyniki tutaj.

Fundusze sektora (branży) użyteczności publicznej

Użyteczność jest terminem ekonomicznym, który ogólnie odnosi się do zdolności do zaspokojenia potrzeb lub pragnień społeczeństwa. Dotyczy ona przydatności towaru lub usługi. Dlatego też przedsiębiorstwa, które wytwarzają towar lub usługę zaspokajające potrzeby konsumentów są klasyfikowane w ramach sektora przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Dobrze znasz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej ze swojego codziennego życia. Prawdopodobnie termin ten kojarzy Ci się z rachunkami za media i dobrze. Dotyczy to bowiem również usług takich jak telefon, gaz, woda i prąd.

Jeśli chodzi o inwestowanie to według Morningstar „portfele funduszy użyteczności publicznej dążą do zwiększenia wartości kapitału inwestując głównie w kapitałowe papiery wartościowe światowych przedsiębiorstw użyteczności publicznej, w tym dostawców energii elektrycznej, gazu i usług telefonicznych”. Mówiąc prościej, fundusze branżowe użyteczności publicznej są funduszami takimi, które inwestują w akcje spółek z sektora usług komunalnych.

Akcje spółek komunalnych są również uważane za akcje defensywne, ponieważ mają one tendencję do utrzymywania większej stabilności kursu na rynku niż inne, takie jak akcje spółek wzrostowych. Przykładowo, w okresie recesji konsumenci nadal potrzebują usług takich jak gaz, telefon czy elektryczność. Wiedząc o tym, wielu inwestorów będzie kupowało akcje defensywne jeśli uważają, że w krótkim okresie może dojść do recesji.

Podobnie jak w przypadku większości sektorów przemysłowych, istnieją podsektory w ramach ogólnej kategorii przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Na przykład, jeśli inwestor chciałby skoncentrować się na spółkach telekomunikacyjnych jak Verizon i Orange, może rozważyć fundusz inwestycyjny taki jak Fidelity Telecom i Utilities (FIUIX). Jednakże fundusze branżowe są już skoncentrowane same w sobie, więc podsektory mogą być zbyt wąskie i przez to bardziej ryzykowne. Dlatego też mądrym rozwiązaniem dla większości inwestorów jest skorzystanie z różnorodności i niskich kosztów funduszu indeksowego lub ETF-u, takiego jak Utilities Select Sector SPDR (XLU).

Wyniki funduszu ETF XLU z ostatnich 12 miesięcy. Aktualne wyniki sprawdź tutaj.

Akcje spółek użyteczności publicznej są również znane z tego, że wypłacają dywidendy. Dlatego też, jeśli chcesz dodać do swojego portfela fundusze inwestycyjne przeznaczone do wypłaty dywidendy, możesz rozważyć dodanie właśnie funduszu tej branży.

Fundusze sektora i branży opieki zdrowotnej

Opieka zdrowotna, znana również jako ochrona zdrowia lub medycyna jest sektorem inwestującym w akcje, który skupia się na branży opieki zdrowotnej. Sektor ochrony zdrowia jest dość szeroki. Każdy, kto nie ma doświadczenia w inwestowaniu, może sobie wyobrazić jakiś specyficzny obszar sektora ochrony zdrowia, jak szpitale, usługi medyczne, firmy ubezpieczeniowe, producenci leków, firmy biomedyczne czy producenci urządzeń medycznych. Przykładami są Pfizer, United-Healthcare, Cigna Corp, Abbott Laboratories czy HCA Holdings, Inc.

Dobrym sposobem na uzyskanie szerokiego dostępu do sektora ochrony zdrowia jest skorzystanie ze światowego funduszu inwestycyjnego takiego jak Vanguard Health Care (VGHCX) lub T. Rowe Price Health Sciences (PRHSX).

Inwestorzy mogą korzystać z funduszy sektora ochrony zdrowia jako narzędzia dywersyfikacji większego portfela funduszy inwestycyjnych. Akcje sektora zdrowotnego są często uznawane za akcje „defensywne” ze względu na ich stosunkowo niską korelację z szerokimi funduszami indeksowymi, jak amerykański S&P 500 Index Funds, które wielu inwestorów wykorzystuje jako podstawowe inwestycje w zdywersyfikowanym portfelu. W sytuacji gdy wiele branż radzi sobie słabo z powodu niekorzystnych warunków ekonomicznych, branża zdrowotna może nadal osiągać stosunkowo dobre wyniki ponieważ ludzie wciąż muszą chodzić do lekarza i kupować leki. Niezależnie od warunków ekonomicznych.

Opieka zdrowotna znalazła się również centrum debaty politycznej i wielokrotnie dzieliła ludzi ponieważ koszty i dostępność służby zdrowia są dla wyborców ważnym i bardzo osobistym tematem. Ustawodawstwo może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na niektóre podsektory służby zdrowia. Ponadto, wygasające patenty na szeroko stosowane leki mogą mieć negatywny wpływ na producenta leków lub przeciwnie – zatwierdzenie przez Ministerstwo Zdrowia przełomowego leku może mieć wpływ pozytywny. Niedawnym przykładem wpływu politycznego na akcje branży zdrowotnej jest amerykańska ustawa Affordable Care Act, powszechnie znana jako Obamacare. Została ona uchwalona przez Kongres USA podczas rządów Obamy. Niektóre akcje spółek medycznych, takich jak szpitale – wzrosły, Inne zaś spadły, np. firmy ubezpieczeniowe. Jednakże ogólny wpływ na szeroki sektor opieki zdrowotnej był minimalny. Przemawia to za słusznością dywersyfikacji funduszy inwestycyjnych, funduszy indeksowych i ETF, które zapewniają szeroką ekspozycję na branżę zdrowotną.

Krajowe i branżowe Fundusze

Druga część zestawienia sektorów i branż obejmuje pokrywające się obszary metali szlachetnych, złota, towarów, surowców naturalnych i energii. Na tej liście znajduje się również sektor transportu i fundusze odpowiedzialności społecznej.

Sektor (branża) metali szlachetnych

Większość funduszy inwestycyjnych w kategorii Metale Szlachetne inwestuje przede wszystkim w akcje spółek górniczych. Niektóre z nich posiadają jednak pewne ilości złota, srebra, miedzi lub platyny – najczęściej w postaci monet kruszcowych. Spółki z sektora metali szlachetnych mają zazwyczaj siedziby w Ameryce Północnej, Australii lub Republice Południowej Afryki.

Niektórzy inwestorzy wolą kupować metale szlachetne jak złoto, srebro, platyna i miedź w postaci fizycznych monet. Inni preferują kupowanie akcji spółek wydobywczych lub funduszy inwestycyjnych typu ETF i ETN.

W portfelach metali szlachetnych inwestuje się w metale szlachetne takie jak złoto, srebro, miedź, platyna i pallad. Inwestycje mogą być dokonywane bezpośrednio w aktywa rzeczowe lub instrumenty pochodne powiązane z surowcami. Najbardziej narażone na ryzyko związane z metalami szlachetnymi są najczęściej fundusze giełdowe (ETF) należące do specyficznej podkategorii.

Inwestorzy mogą również korzystać z Exchange-Traded Notes (ETN-ów). Należy zauważyć, że ETN-y to instrumenty dłużne takie jak obligacje, które nie inwestują w żadne aktywa. Chociaż są one powiązane z wynikami benchmarku rynkowego, ETN-y nie są akcjami ani funduszami indeksowymi. Łączą one cechy obligacji i Exchange Traded Funds (ETF-ów).

Najpopularniejszym sposobem kupna złota są monety lub inwestycje za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych typu ETF. Takich jak jednostki uczestnictwa SPDR (GLD). Fundusze inwestycyjne inwestują niewiele lub wcale nie inwestują w złoto fizycznie. Najczęściej klasyfikowane jako złote fundusze inwestycyjne posiadają akcje spółek wydobywczych. Niektóre z najlepszych złotych funduszy (pod względem długoterminowych wyników, długiego okresu zarządzania i niskich wskaźników kosztów) to Tocqueville Gold (TGLDX) i Gabelli Gold Load-Waived (GLDAX.LW).

Wyniki funduszu branżowego GLD na złoto z 12 miesięcy.
Aktualne wyniki sprawdź tutaj.

Chcąc mieć najbardziej bezpośrednią ekspozycję na srebro należy skorzystać z funduszu ETF (Silver Exchange Traded Fund) takiego jak iShares Silver Trust (SLV). Alternatywnie inwestorzy mogą korzystać z Exchange Traded Note (ETN), np. UBS E-TRACS CMCI TR Silver ETN (USV). Należy jednak zauważyć, że ETN to instrument dłużne, jak obligacja, które nie inwestują w żadne aktywa. Chociaż są one powiązane z wynikami rynkowego punktu odniesienia, ETN nie są akcjami ani funduszami indeksowymi.

Wyniki funduszu sektorowego SLV na srebro. Aktualne wyniki sprawdź tutaj.

Najbardziej bezpośrednią ekspozycję na miedź można uzyskać za pomocą ETN, takiego jak iPath DJ-UBS Copper Total Return Sub-Index ETN (JJC).

Dla najlepszej ekspozycji na platynę użyjemy ETN, np. UBS E-TRACS Long Platinum Total Return ETN (PTM).

Uwaga i komentarz dla inwestorów: Fundusze inwestycyjne na metale szlachetne są specjalnymi sektorami, które nie są zdywersyfikowane i powinny być wykorzystane w małych wielkościach. Można na przykład spróbować ograniczyć ekspozycję do 5% (ale nie więcej niż 10%) swojego całkowitego portfela inwestycyjnego. Większość funduszy inwestycyjnych nie posiada platyny jako aktywa fizycznego. Inwestorzy mogą uzyskać pośrednią ekspozycję na platynę w funduszach poprzez posiadanie udziałów funduszy metali szlachetnych, jak Vanguard Precious Metals & Mining (VGPMX) i USAA Precious Metals & Minerals (USAGX), niemniej jednak te zazwyczaj mają większą ekspozycję na złoto i spółki wydobywcze niż spółki wydobywcze platyny.

Fundusze inwestycyjne branży towarowej

Towar jest dobrem lub usługą bez podziału jakościowego, która zaspokaja podstawowe zapotrzebowanie rynku konsumenckiego. Innymi słowy towary mogą występować w różnych formach lub rodzajach, ale każdy towar w ramach określonej klasy lub grupy nie różni się zasadniczo od innych towarów w tej samej grupie.

Pomyślmy na przykład o cukrze, który jest towarem. Jest to dobro o znaczeniu gospodarczym, które zaspokaja popyt na rynku konsumenckim. Jest to dobro handlowe. Dla konsumenta nie ma jednak prawdziwej jakościowej różnicy między poszczególnymi markami. Cukier jest cukrem. Dlatego też konsument będzie prawdopodobnie szukał cukru o najniższej cenie. Do innych towarów należą: ropa naftowa, węgiel, kukurydza, herbata, ryż, złoto, srebro i platyna.

Przykładem usługi jako towaru jest terminowe ubezpieczenie na życie. W sytuacji, gdy inne czynniki są jednakowe (takie jak okres w latach i relatywna kondycja firmy ubezpieczeniowej) konsumenci na ogół poszukują najniższej ceny polisy. Innymi słowy istnieje wielu ubezpieczycieli oferujących terminowe ubezpieczenia na życie i nie ma żadnej jakościowej różnicy między polisami dla konsumenta, a zatem „najlepszym wyborem” będzie zazwyczaj ten, który ma najniższą cenę.

Inwestowanie w jeden towar, zwłaszcza w duże ilości, jest co najmniej ryzykowne. Przykładem może być niedawne inwestowanie w złoto w 2012 r., kiedy to cieszyło się ono dużą popularnością. Nie można byłoby wsłuchać się w jakąkolwiek formę środków masowego przekazu, nie zobaczywszy ani nie słysząc reklamy kupna i inwestycji w złoto. Masy ludzi brały udział w imprezach poświęconych złotu, gdzie mieli możliwość sprzedaży swojej nieużywanej złotej biżuterii.

Gdyby ktoś miał dość pecha, aby kupić złoto w pobliżu jego ostatniego szczytu w październiku 2012 r., wystarczyło by 8 miesięcy aby stracić prawie 30% jego wartości. Taka utrata prawie jednej trzeciej wartości miała miejsce w czasie, kiedy każdy z najlepszych funduszy Indeksu S&P 500 odzyskał ponad 20% wartości. Oznacza to utratę szansy na poziomie 50%!

Fundusze z sektora i branży zasobów naturalnych

Zasoby naturalne stanowią szerokie odniesienie do branż opartych na towarach takich jak energia, chemia, minerały i produkty leśne, a portfele funduszy powierniczych i ETF znane również jako fundusze sektorowe zazwyczaj inwestują w różnorodne holdingi w tych sferach. Wszystko aby zaoferować inwestorom szeroką ekspozycję na zasoby naturalne. Inne portfele mogą koncentrować się w znacznym lub małym stopniu na określonych gałęziach przemysłu w ramach branży zasobów naturalnych.

W przypadku szerokiej ekspozycji inwestorzy często rozważają fundusze, które inwestują w zróżnicowane indeksy. Na przykład, dobrym sposobem inwestowania w zasoby naturalne USA jest iShares North American Natural Resources ETF (IGE), a w przypadku ekspozycji międzynarodowej, iShares S&P Global Materials ETF (MXI).

Vanguard i Fidelity oferują również dobre indeksowe fundusze inwestycyjne takie jak Vanguard Materials Index (VMIAX) i Fidelity Select Materials (FSDPX).

Fundusze sektora energetycznego

Sektor energetyczny obejmuje wszystkie branże zajmujące się produkcją i dystrybucją energii, w tym spółki naftowe, przedsiębiorstwa energetyczne, energetykę wiatrową i słoneczną oraz przemysł węglowy. Przykładami korporacji energetycznych są Exxon Mobil, Haliburton i Southwestern Energy Company.

Jak już dobrze wiemy z lektury tego artykułu, inwestując w sektory, mądrze jest skorzystać z funduszu indeksowego lub ETF-u, by uzyskać szerokie rozpowszechnienie w różnych gałęziach przemysłu w ramach jednego sektora. Istnieje kilka funduszy do wyboru, ale jednym z najlepszych funduszy indeksowych dla sektora energetycznego jest Vanguard Energy Index (VENAX), a jednym z najlepszych ETF-ów jest Energy Select Sector SPDR (XLE).

Wyniki fundusze sektora energetycznego XLE z ost. 12 miesięcy.
Aktualne wyniki sprawdź tutaj.

Fundusze dla sektora i braży transportu

Sektor transportu składa się z firm zajmujących się transportem towarów lub osób. Przykładami są koleje, firmy przewozowe i linie lotnicze. Akcje spółek transportowych są wrażliwe na sektor energetyczny, a w szczególności na ceny paliw. Sektor ten może być również wiodącym wskaźnikiem ekonomicznym, ponieważ dostarcza wskazówek na temat ilości i popytu na towary dystrybuowane przez firmy transportowe do konsumentów. Idea ta jest kluczowa dla teorii Dow’a.

Istnieje niewiele funduszy inwestycyjnych i ETF, które zapewniają szerokie zaangażowanie w sektorze transportu, ale jednym z najlepszych jest Fidelity Select Transportation (FSRFX), a jednym z najlepszych ETF w branży transportu jest iShares Transportation Average (IYT).

Inwestowanie odpowiedzialne społecznie

Fundusze inwestowania odpowiedzialnego społecznie nie są tak naprawdę zaliczane do sektora przemysłowego, ale znajdują się w unikalnej, zyskującej na popularności kategorii. IOS to alternatywna filozofia i strategia inwestycyjna, której celem jest zachęcanie do odpowiedzialnych zachowań, w tym wspierających pozytywne praktyki środowiskowe, prawa człowieka, poglądy religijne lub to, co jest postrzegane jako działania moralne (lub unikanie tego, co jest postrzegane przez społeczeństwo jako amoralne – alkohol, tytoń, hazard, broń palna, konflikty zbrojne lub pornografia).

IOS może mieć swoje korzenie w XVIII w., kiedy to John Wesley założył Kościół Metodystów, a konkretnie w swoim kazaniu ujął w ramy teorię, by „nie szkodzić bliźniemu”. Tematem tego kazania były aspekty inwestowania społecznego dotyczące praktyk biznesowych.

Jednym z najlepszych sposobów dostępu do inwestowania odpowiedzialnego społecznie jest korzystanie z funduszy inwestycyjnych. Fundusze IOS są również nazywane funduszami świadomymi społecznie i zazwyczaj unikają „grzesznych” produktów alkoholowych i tytoniowych. Niektóre wyróżniające się przykłady to Parnassus Workplace (PARWX) i Calvert Conservative Allocation (CCLAX).

Oto strategia inwestycyjna dla PARWX:

Fundusz Parnassus Workplace jest zdywersyfikowanym, fundamentalnym, amerykańskim o dużej kapitalizacji funduszem. Inwestuje on głównie w niedowartościowane papiery wartościowe spółek o dużej kapitalizacji i wyróżniających się na rynku pracy. Firmy z dobrymi miejscami pracy zazwyczaj są w stanie pozyskać i zatrzymać lepszych pracowników oraz osiągać wyniki na wyższym poziomie niż konkurencja pod względem innowacyjności, wydajności, lojalności klientów i rentowności. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych Fundusz bierze również pod uwagę czynniki środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem.

Oto strategia inwestycyjna dla CCLAX:

Fundusz ten jest „funduszem funduszy”. Celem inwestycyjnym funduszu jest osiągnięcie założeń poprzez inwestycje w portfel bazowych funduszy Calvert o stałym dochodzie, akcji i rynku pieniężnego, który spełnia kryteria inwestycyjne w tym czynniki finansowe, trwałości i odpowiedzialności społecznej.

Słowa rozwagi przy inwestowaniu w sektory i branże

Upewnij się, że utrzymujesz swoją całkowitą ekspozycję na dany sektor jedynie w niewielkiej części całości środków i wykorzystujesz te fundusze do dywersyfikacji, a nie do głównych celów rynkowych. Aby mądrze inwestować w fundusze sektorowe, branżowe i ETF, możesz zastosować się do mojej prywatnej 5-procentowej strategii alokacji, która zabrania lokowania więcej niż 5% portfela w jedną konkretną spółkę lub bardzo skoncentrowaną branżę.

Zastrzeżenie: Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach dyskusyjnych, są prywatną opinią i nie powinny być błędnie interpretowane jako porady inwestycyjne. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią rekomendacji do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych.

eToro to platforma obsługująca wiele aktywów, która oferuje zarówno inwestowanie w akcje, jak i handel kontraktami CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy wynikającej z dźwigni finansowej. {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś zastanowić się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Przedstawiona historia handlu jest krótsza niż 5 pełnych lat i może nie wystarczyć jako podstawa do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Copy Trading nie jest doradztwem inwestycyjnym. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest narażony na ryzyko.

eToro USA LLC nie oferuje kontraktów CFD i nie składa żadnych oświadczeń ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści tej publikacji, która została przygotowana przez naszego partnera z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji o eToro, które nie są specyficzne dla danego podmiotu.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.